Skype‘i ärirakenduse (Lync) jututoa loomine ja haldamine

Kui Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraator on teile vastava õiguse andnud, saate kiiresti ja hõlpsalt ise püsivestluse jututubasid luua. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse jututubade loomist, haldamist ja keelamist.

Uue jututoa loomine

 1. Klõpsake Skype‘i ärirakenduse (Lync) põhiakna vaates Jututoad nuppu Lisa tuba Lisa tuba ja seejärel klõpsake rippmenüü valikut Loo jututuba. (Kui neid suvandeid ei kuvata, siis pole teie Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraator teile jututubade loomise ja haldamise õigust andnud.)

 2. Klõpsake avaneval jututubade lehel nuppu Loo uus jututuba.

  Loo jututuba

Uuele jututoale nime panemine

Kui loote uue jututoa, soovite kindlasti ka sellele kordumatu ja kirjeldava nime panna.

 1. Sisestage aknas Jututoa loomine väljale Jututoa nimi soovitud nimi. Jututoa nimi võib sisaldada kuni 256 tähte, numbrit või erimärki (sh tühikud) mis tahes kombinatsioonis.

 2. Klõpsake ikooni Nimekontroll veendumaks, et see nimi pole veel kasutusel. Kui see on juba kasutusel, palutakse teil valida mõni muu nimi.

Kui otsustate hiljem jututoa nime muuta, kuvatakse edaspidi uus nimi nii teile kui ka jututoa liikmetele ja jälgijatele. Soovitatav on siiski kohe alguses leida sobiv nimi ja selle juurde jääda, kuna jututoa nime muutmine võib tekitada segadust kasutajatele, kes on häälestanud teatised või lisanud teie jututoa lemmikutesse.

Jututoa kirjelduse kirjutamine

Jututoa loomisel klõpsake aknas Jututoa loomine välja Kirjeldus ja seejärel sisestage oma jututoa otstarbe selgitus. See võiks olla lühike (kuni 256 märki) ja sellise sisuga, mis aitaks teistel otsustada, kas nad soovivad liikmestaatust taotleda ja teatised häälestada, et toas arutatavate teemadega kursis püsida. Kirjeldust saate igal ajal muuta.

Privaatsussätte valimine

Igal Skype‘i ärirakenduse (Lync) jututoal on privaatsussäte, mille alusel reguleeritakse seda, kes saavad seda otsida ja selles osaleda. Saadaval on järgmised kolm sätet.

 • Avatud – kõik saavad seda tuba (otsingu abil) otsida, avada ning sõnumeid lugeda ja kirjutada (postitada). Avatud tubades puudub otsene liikmelisus.

 • Suletud – mitteliikmed saavad seda tuba otsida ja vaadata, kes on liikmed, kuid ainult liikmed saavad jututuba avada, lugeda ja sinna postitada. (See on vaikesäte.) Suletud jututoaga liitumiseks peab kasutaja paluma jututoa halduril end liikmete loendisse lisada. Jututoa haldurid leiate jututoa kaardilt.

 • Salajane – mitteliikmed ei saa seda tuba ega selle kaarti otsida, selle liikmeid vaadata ega sõnumeid lugeda ega postitada

Teie enda hallatava jututoa privaatsussätet saate igal ajal muuta. Jututubade privaatsussätete ja liikmelisuse kohta leiate lisateavet artiklist Teave Lynci jututoa liikmelisuse kohta.

Jututuppa veebirakenduste lisamine

Olenevalt sellest, kuidas teie ettevõte on otsustanud Skype‘i ärirakenduse (Lync) püsivestlust kasutada, võib teil olla juurdepääs paljudele veebipõhistele rakendustele, mis võivad muuta jututoa liikmete jaoks palju sisukamaks. Kui teie jututoa jaoks on saadaval veebipõhiseid rakendusi, kuvatakse aknas Jututoa loomine pealkiri Lisandmoodul. Klõpsake lihtsalt pealkirja all olevat rippnoolt ja seejärel valige veebirakendused, mille soovite lisada.

Jututoa haldurite lisamine või eemaldamine

Jututoa haldurina saate ka teisi kasutajaid haldurite hulka lisada, kui soovite loodud jututoa haldusülesandeid teistega jagada. (Nagu allpool selgitatakse, peavad haldurid olema kuvatud selle jututoakategooria, kuhu teie jututuba kuulub, potentsiaalsete liikmete hulgas.)

Jututoa halduri lisamiseks avage jututoa aken ja tippige väljale Haldurid selle isiku nimi, kelle soovite kaashalduriks määrata. Need haldurid saavad sarnaselt teiega jututuppa liikmeid lisada ja jututoas teatud sätteid muuta. Pärast soovitud haldurite nimede lisamist (eraldage need semikoolonitega) klõpsake kindlasti nuppu Nimekontroll veendumaks, et Lync leiab need inimesed üles. Võtke arvesse, et uued kaashaldurid ei muutu automaatselt jututoa liikmeteks – teil tuleb nad ise liikmetena lisada.

Jututoa liikmete lisamine või eemaldamine

Jututoa haldurina saate määrata, kellel on õigus teie loodavate suletud või salajaste jututubadega liituda. (Jututoad, mille privaatsussäte on Avatud, ei vaja ega võimalda liikmelisust.) See tähendab, et saate lisada liikmeid oma äranägemise järgi (seda jällegi eeldusel, et need inimesed on kuvatud selle jututoakategooria potentsiaalsete liikmetena, kuhu teie tuba kuulub). Liikmeid saate ka jututoast eemaldada. Sisestage väljale Liikmed nende inimeste nimed, keda soovite kutsuda selle jututoaga liituma. (Teie ise olete automaatselt kõigi enda loodud suletud või salajaste jututubade liige.)

Kui te ei soovi kontaktidele teatada, et olete nad uue toa liikmeks määranud, valige Liikmetele ei saadeta kutseid. Vastasel korral kuvatakse või ei kuvata (olenevalt vastavast ülataseme jututoakategooria sättest, kuhu teie jututuba kuulub) teatised iga liikme Skype‘i ärirakenduse (Lync) põhiakna vaate Jututoad loendis Uus (täpselt nagu kontaktiteatis).

Jututoasätete kinnitamine

Kui olete määranud ülalpool kirjeldatud vajalikud suvandid, klõpsake nuppu Loo.

Jututoa haldamine

Kelle on õigus jututuba hallata?

Skype‘i ärirakenduse (Lync) jututoa haldamiseks peab olema täidetud üks järgmistest tingimustest.

 • Olete jututoa autor, seega olete vaikimisi ka selle haldur.

 • Teie Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraator on andnud teile jututoa halduri õigused.

 • Jututoa autor on nimetanud teid selle halduriks.

 • Teil on jututoa administraatoriõigused. See võimaldab teil hallata kõiki jututubasid teie kontrollitavates Skype‘i ärirakenduse (Lync) keskkondades.

Kui olete jututoa haldur, kuvatakse teie nimi vastava jututoa kaardi väljal Haldurid.

Jututoa haldurina on teie kontrolli all suurem osa teie hallatavate jututubade sätetest. Lisaks oma püsijututubade loomisele saate ka muuta nende privaatsustasemeid, määrata jututoahaldurite jaoks täiendavaid kohustusi ja lisada või eemaldada liikmeid. Saate muuta oma hallatavate jututubade nimesid ja kirjeldusi ning lisada oma jututoa keskkonda täiendavaid veebirakendusi (kui teie administraator on need kättesaadavaks muutnud). Samuti saate jututoa keelata ehk selle liikmete eest lukku panna.

Selles tabelis on ära toodud toimingud koos teabega selle kohta, mida saate jututoa haldurina teha ja mida mitte.

Toiming

Kas jututoa haldur saab seda toimingut teha?

Jututoa loomine

Jah

Jututoale nime panemine või selle ümber nimetamine

Jah

Jututoa kirjelduse loomine või muutmine

Jah

Jututoa privaatsussätte valimine või muutmine

Jah

Jututoa liikmete lisamine või eemaldamine

Jah

Uutele liikmetele teatiste ("kutsete") mittesaatmise valimine

Jah

Jututoa haldurite lisamine või eemaldamine

Jah

Lisandmooduli (veebirakenduse) lisamine või eemaldamine

Jah

Jututoale kategooria määramine (kui administraator on muutnud kättesaadavaks mitu kategooriat)

Jah

Jututoa keelamine

Jah

Keelatud jututoa uuesti lubamine

Ei

Jututoa kustutamine

Ei

Kustutatud jututoa taastamine

Ei

Jututoa postituse kustutamine

Ei

Jututoa ajaloo kustutamine

Ei

Jututoa haldamise ülesandeid saate täita lehel Jututoa redigeerimine. Sinna pääsemiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Skype‘i ärirakenduse (Lync) põhiaknas ikooni Jututoad, et kuvada jututubade vaade.

Kuvatõmmis Lynci põhiakna vaate ikoonide jaotisega, kus jututuba on valitud

 1. Klõpsake liigendsilti Liige:, et kuvada nende jututubade loend, millele te juurde pääsete.

 2. Viige hiirekursor loendis selle jututoa ikoonile Jututuba  '' , mille sätteid soovite muuta.

 3. Klõpsake ikooni Ava jututuba '' .

 4. Klõpsake nuppu Veel  Nupp Rohkem (jututoa akna parempoolses allnurgas).

 5. Klõpsake käsku Halda seda jututuba.

Kuvatõmmis ripploendist, kus on valitud käsk Halda seda jututuba

 1. Olete nüüd lehel Jututoa redigeerimine, kus saate jututoa sätted varem kirjeldatud viisil muuta. Kui olete valmis, klõpsake nuppu Kinnita muudatused.

Jututubade kategooriad

Skype‘i ärirakenduse (Lync) jututoa kategooria on kogum jututoasätteid, mida saab mugavalt rakendada mitmele jututoale. Näiteks võib kinnisvaraettevõte soovida häälestada jututoakategooria müügimeeskonna jaoks, teise kategooria juriidilise osakonna jaoks, kolmanda juhtkonna jaoks jne. Igal jututoakategoorial võivad olla erinevad poliitikad kirjete säilitamise kohta, nõutav privaatsussäte jne. Kõik selle jututoakategooria jututoad pärivad need sätted.

Jututoakategooria mõiste mõjutab nii jututoa liikmelisust kui ka sätteid. Microsoft Lync 2013 püsivestluse esmakordsel installimisel loob teie Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraator loendi võimalikest jututoa osalejatest. Kui see loend on häälestatud, võib administraator luua teie ettevõtte vajaduste põhjal alamkategooriaid. Kindla alamkategooria ulatus tuvastab kõik kasutajad ja rühmad, kes saavad selle kategooria jututubadega liituda. Näiteks kui administraator seab jututoa kategooria ulatuseks contoso.com, saab selle alamkategooria jututubade liikmeks lisada kõiki Contoso rühmi või kasutajaid. Kui ulatuseks on seatud Müük, saab liikmetena lisada ainult selle leviloendi rühmi ja kasutajaid.

Kui teile kui jututoa haldurile on saadaval mitu jututoakategooriat, on need loetletud aknas Jututoa loomine. Valige kategooria, mille sätteid ja liikmerühmi soovite kasutada.

NB!: Teie Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraator saab lukustada enamiku kindla jututoakategooria sätteid, mis takistab teil ja teistel jututoa halduritel sätete muutmist. Teie administraator saab ka piirata kasutajaterühma, kust teie ja teised jututoa haldurid saavad liikmeid valida. Kui olete sellises olukorras (st leiate, et te ei saa mõnda jututoa sätet muuta või mõnda kasutajat oma jututoa liikmeks lisada), uurige oma Skype‘i ärirakenduse (Lync) administraatorilt, kas ta on seadnud mingeid piiranguid.

Jututoa keelamine

Vahel võib teil tekkida vajadus mõni oma hallatav jututuba keelata. Jututoa keelamise korral kasutajad seda enam ei leia ega saa sellega liituda ja kõik juba liitunud kasutajad (sh teie kui jututoa haldur) eemaldatakse.

Jututoa keelamine võib osutuda vajalikuks mitmel põhjusel. Näiteks on võimalik, et see on oma eesmärgi täitnud või on loodud mõni aktiivsem jututuba, mille teemad kattuvad teie omaga. Jututoa keelamiseks tehke järgmist.

 1. Avage aken Jututoa haldus (vt ülal) ja klõpsake nuppu Keela. Kuvatakse dialoogiboks, mis palub teil jututoa keelamise kinnitada.

Kuvatõmmis dialoogiboksist, kus palutakse kinnitada jututoa keelamine

 1. Jätkamiseks klõpsake nuppu OK. Selle toimingu tühistamiseks klõpsake nuppu Loobu.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×