Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidversiooni konfigureerimine

Märkus.: Selles artiklis käsitletakse ainult teenusekomplekti Office 365, mida käitab 21Vianet Hiinas.

Skype’i ärirakenduse hübriidjuurutuse korral saab kasutada nii kohapealset Skype’i ärirakendust kui ka Skype’i ärirakenduse veebiväljaannet ning mõlemal juhul kasutatakse sama domeeni. See muudab hõlpsamaks Skype’i ärirakenduse teenuste pakkumise teie asutuse mitmesugustes geograafilistes piirkondades töötavatele kasutajatele ja kaugühenduse loonud kasutajatele. Skype’i ärirakenduse hübriidkonfiguratsiooni saate kasutada ka teenusekomplekti Office 365 migreerimise teena. Selles jaotises kirjeldatakse Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidkonfiguratsioone.

Hübriidjuurutuse kavandamine

Hübriidjuurutuse kavandamisel võtke arvesse järgmisi nõudeid kasutajatele ja võrgu taristule.

Taristunõuded

Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuse rakendamiseks ja konfigureerimiseks peab keskkond vastama järgmistele nõuetele.

 • Active Directory Federation Services (AD FS) Server, kus töötab Windows 2008 R2 hoolduspakett SP1 või uusim hoolduspakett. AD FS-i täiendavate süsteeminõuete kohta lisateabe saamiseks vt Active Directory Federation Services 2.0.

 • Skype’i ärirakenduse serveri 2015 kohapealne juurutus või Lync Server 2010 koos Lync Server 2010 jaoks ette nähtud koondvärskendustega. Märts 2013.

 • Skype’i ärirakenduse serveri 2015 haldustööriistad.

 • Kataloogisünkroonimisserver. Kataloogisünkroonimise kohta täpsema teabe saamiseks vt Kataloogisünkroonimisriist.

Skype’i ärirakenduse tugi

Skype’i ärirakenduse toetatud funktsioonid on mõnevõrra erinevad, samuti erinevad kohapeal ja veebikeskkonnas saadaolevad funktsioonid. Enne kui otsustate, kuhu soovite oma ettevõtte kasutajad paigutada, saate vaadata Skype’i ärirakenduse serveri mitmesuguste konfiguratsioonide klientrakenduste tuge. Skype’i ärirakenduse hübriidjuurutuses on järgmistel klientrakendustel Skype’i ärirakenduse veebiväljaande hübriidjuurutuse tugi.

 • Lync 2010

 • Skype’i ärirakendus

 • Skype’i ärirakenduse Windowsi poe rakendus

 • Skype’i ärirakenduse veebiversioon

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topoloogianõuded

Kui soovite konfigureerida oma Skype’i ärirakenduse serveri 2015 juurutuse Skype’i ärirakenduse veebiväljaannet hõlmavaks hübriidjuurutuseks, peab teil olema üks järgmistest toetatud topoloogiatest.

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 koos kohapealse Skype’i ärirakenduse serveriga 2015. Skype’i ärirakenduse serveri 2015 domeeniliidu perimeeterserveris ja domeeniliidu perimeeterserverist järgmise hüppe serveris peab töötama Skype’i ärirakenduse server 2015 ning juurutatud peab olema keskne haldussalv. Perimeeterserver ja serveripark tuleb juurutada asutuses kohapeal.

 • Microsoft Lync Server 2010 koos Lync Server 2010 koondvärskendustega (rakendatud 2013. aasta veebruaris) ja Skype’i ärirakenduse serveri 2015 haldustööriistad (installitud kohapeal). Domeeniliidu perimeeterserveris ja domeeniliidu perimeeterserverist järgmise hüppe serveris peab töötama uusimate koondvärskendustega Microsoft Lync Server 2010.

  NB!: Skype’i ärirakenduse serveri 2015 haldustööriistad peavad olema installitud eraldi serverisse, mis saab luua ühenduse olemasoleva Lync Server 2010 juurutusega. Cmdlet-käsk Move-CsUser kasutajate üleviimiseks kohapealsest juurutusest Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse tuleb käivitada kohapealse juurutusega ühendatud Skype’i ärirakenduse serveri 2015 haldustööriistade kaudu.

 • Skype’i ärirakenduse serveri 2015 juurutus, nii et kõikides serverites töötab Skype’i ärirakenduse server 2015.

Domeeniliidu lubatud ja blokeeritud domeenide loendite nõuded

Lubatud domeenide loend sisaldab domeene, millel on konfigureeritud partnereesserveri täielik domeeninimi (FQDN). Mõnikord viidatakse neile kui lubatud partnerserveritele või otsestele liidupartneritele. Peate teadma erinevust avatud ja kinnise liidu vahel, mida nimetatakse kohapealses juurutuses vastavalt partnerituvastuseks ja lubatud partnerdomeenide loendiks. Hübriidjuurutuse konfigureerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

 • Domeenivastendus peab kohapealse juurutuse ja teie Office 365 rentniku jaoks olema konfigureeritud ühtemoodi. Kui kohapealses juurutuses on lubatud partnerituvastus, peab veebirentniku jaoks olema konfigureeritud avatud liit. Kui partnerituvastus pole lubatud, peab veebirentniku jaoks konfigureerima kinnise liidu.

 • Kohapealse juurutuse blokeeritud domeenide loend peab täpselt vastama veebirentniku blokeeritud domeenide loendile.

 • Kohapealse juurutuse lubatud domeenide loend peab täpselt vastama veebirentniku lubatud domeenide loendile.

 • Veebirentniku välissuhtluse jaoks peab olema lubatud domeeniliit, mis konfigureeritakse Skype’i ärirakenduse veebiväljaande juhtpaneeli kaudu.

DNS-i seaded

Kui loote hübriidjuurutuste jaoks DNS-i SRV-kirjed, peavad kirjed _sipfederationtls._tcp.<domeen> ja _sip._tls.<domeen> osutama kohapealsele pääsupuhverserverile.

Tulemüür

Teie võrgus töötavad arvutid peavad saama teha tavalisi Interneti DNS-otsinguid. Kui need arvutid saavad ühenduse tavaliste Interneti-saitidega, vastab teie võrk sellele nõudele.

Sõltuvalt oma andmekeskuse asukohast peate konfigureerima võrgu tulemüüriseadmed nõustuma ühendustega, mis kasutavad metamärkidega domeeninimesid (nt kogu liiklus domeenist *.partner.outlook.cn). Kui teie ettevõtte tulemüürid ei toeta metamärke sisaldavate nimedega konfiguratsioone, peate käsitsi määrama lubatud IP-aadresside vahemikud ja konkreetsed pordid.

Lisateavet leiate spikriteemast 21Vianeti käitatava Office 365 URL-id ja IP-aadresside vahemikud.

Pordi- ja protokollinõuded

Lisaks Skype’i ärirakenduse serveri 2015 sisesuhtluse pordile tuleb konfigureerida kohapealse võrgu jaoks ka järgmised pordid.

Protokoll/port

Rakendused

TCP 443

Avatud sissetulev liiklus

 • Active Directory Federation Services (liiduserveri roll)

  Lisateavet leiate teemast AD FS-i rolliteenused.

 • Active Directory Federation Services (puhverserveri roll)

 • teenuse Microsoft Online Services portaal

 • minu ettevõtte portaal

 • Outlook Web App

 • Lync (suhtlus Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega kohapealse Skype’i ärirakenduse serveri kaudu)

TCP 80 ja 443

Avatud sissetulev liiklus

 • teenuse Microsoft Online Services kataloogisünkroonimisriist

TCP 5061

Avatud sissetulev/väljaminev liiklus perimeeterserveris

PSOM/TLS 443

Avatud sissetulev/väljaminev liiklus andmete ühiskasutusseansside jaoks

STUN/TCP 443

Avatud sissetulev/väljaminev liiklus heli- ja videoseansside ning rakenduste ühiskasutusseansside jaoks

STUN/UDP 3478

Avatud sissetulev/väljaminev liiklus heli- ja videoseansside jaoks

RTP/TCP 50000-59999

Avatud väljaminev liiklus heli- ja videoseansside jaoks

Kasutajakontod ja andmed

Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuses tuleb iga kasutaja, kelle soovite Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse paigutada, esmalt luua kohapealses juurutuses nii, et kasutajakonto luuakse Active Directory domeeniteenustes. Seejärel saab kasutaja üle viia Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse ja koos kasutajaga viiakse üle ka tema kontaktiloend.

Kui sünkroonite Skype’i ärirakenduse kohapealse juurutuse ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande juurutuse kasutajakontod AD FS-i ning Dirsynci abil, peate Skype’i ärirakenduse kohapealses ja veebijuurutuses sünkroonima kõikide oma asutuse Skype’i ärirakenduse kasutajate AD-kontod, olenemata sellest, kas kasutajad viiakse Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse üle või mitte. Kui te ei sünkrooni kõiki kasutajaid, ei pruugi kohapealsete ja teie asutuse veebikasutajate vaheline side eeldatul viisil töötada.

Märkus.: Kui kasutaja on loodud Office 365 veebiportaali abil, ei sünkroonita kasutajakontot kohapealse Active Directoryga ja kasutajat pole kohapealses Active Directorys olemas. Kui olete Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes kasutajad juba loonud ja soovite konfigureerida kohapealse Skype’i ärirakendusega hübriidjuurutuse, lugege teemat „Kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandest kohapealsesse Skype’i ärirakendusse Skype’i ärirakenduse serveris 2015“.

Lisaks peaksite hübriidjuurutuse kavandamise korral tähelepanu pöörama järgmistele kasutajatega seotud asjaoludele.

 • Kasutaja kontaktid – Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajate kontaktide piirmäär on 250. Kui kontaktide arv on suurem, eemaldatakse seda arvu ületavad kontaktid kontaktiloendist pärast konto teisaldamist Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse.

 • Kiirsõnumside ja võrgusolekuteave – kasutaja kontaktiloendid, rühmad ja pääsuloendid (ACL-id) migreeritakse koos kasutajakontoga.

 • Konverentside andmed, koosolekute sisu ja kavandatud koosolekud – seda sisu ei migreerita koos kasutajakontoga. Kasutajad peavad pärast kontode migreerimist Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse koosolekud uuesti ajastama.

Kasutajapoliitikad ja funktsioonid

 • Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidkeskkonnas saab kasutajatele lubada kiirsõnumside, telefonikõned ja koosolekud kas kohapeal või võrgus, kuid mitte mõlemat korraga.

 • Lync – mõnel kasutajal võib Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse üleviimise korral vaja minna uut klientrakenduse versiooni.

 • Kohapealsed poliitikad ja konfiguratsioon (mittekasutajad) – veebikeskkonnas ja kohapealses keskkonnas rakendatavad poliitikad on vaja konfigureerida eraldi. Te ei saa määrata üldist poliitikat, mis kehtiks mõlema jaoks.

Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuste konfigureerimine

Selles jaotises antakse Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuste konfigureerimiseks vajalikud juhised. Kui teil on Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajaid, kellele pole kohapealses juurutuses rakenduse kasutamine lubatud, lugege teemat „Kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandest kohapealsesse Skype’i ärirakendusse Skype’i ärirakenduse serveris 2015.

Administraatori identimisteave

Kui teil palutakse sisestada administraatori identimisteave, kasutage Office 365 rentniku administraatorikonto kasutajanime ja parooli. Seda identimisteavet läheb vaja ka Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, kataloogisünkroonimise, ühekordse sisselogimise, domeeniliidu ja kasutajate Lync Online’i üleviimise jaoks.

Ühenduse loomine Skype’i ärirakenduse veebiväljaande PowerShelli raamistikuga

Administraatoritel on nüüd võimalik kasutada Skype’i ärirakenduse veebiväljaande enda ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajakontode haldamiseks Windows PowerShelli. Selleks peate Microsofti allalaadimiskeskusest esmalt alla laadima ja installima Lync Online’i konnektori mooduli. Lisateavet Skype’i ärirakenduse veebiväljaande konnektori mooduli allalaadimise ja installimise kohta ning üksikasjalikku teavet selle mooduli kasutamise kohta leiate teemast Lync Online’i haldamine Windows PowerShelli abil.

Juhised selle kohta, kuidas valmistada Skype’i ärirakenduse serveri 2015 kohapealne juurutus ette Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega loodavaks hübriidjuurutuseks ja kuidas hübriidjuurutust konfigureerida

Järgmises tabelis on loetletud toimingud Microsoft Skype’i ärirakenduse veebiväljaande ja Microsoft Office 365 hübriidjuurutuse keskkonna ettevalmistamiseks.

Kas on lõpule viidud?

Toiming

Kirjeldus

Office 365 rentnikukonto loomine ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande lubamine

Lync Online'i häälestamine.

Domeeni lisamine ja omanikuõiguse kinnitamine

Teie domeenile viidatakse mõnikord ka kui edevusdomeenile. Peate oma domeeni lisama Office 365 rentnikule ja seejärel järgima juhiseid domeeni valideerimiseks Office 365-s. Sellega kinnitate, et olete domeeni omanik. Office 365 rentnikule domeeni lisamiseks järgige teemas Domeenide häälestamine ja haldamine teenusekomplektides Office 365 Enterprise ja Office 365 Midsize Business antud juhiseid. Täitke selle teema kõikide jaotiste juhised, sh jaotises "Office 365 teenuste jaoks DNS-i kirjete redigeerimine" antud juhised.

Ettevalmistamine Active Directory sünkroonimiseks

Active Directory sünkroonimine hoiab teie kohapealse Active Directory pidevalt sünkroonis teenusekomplektiga Office 365. See võimaldab teil luua iga kasutajakonto ja rühma sünkroonitud versioonid ning samuti võimaldab sünkroonida kohaliku Microsoft Exchange Serveri globaalse aadressiloendi (GAL) Microsoft Exchange Online‘iga.

Peate oma asutuse kõikide Skype’i ärirakenduse kasutajate AD-kontod Skype’i ärirakenduse kohapealses ja veebijuurutuses sünkroonima isegi siis, kui kasutajad pole Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse üle viidud. Kui te ei sünkrooni kõiki kasutajaid, ei pruugi kohapealsete ja teie asutuse veebikasutajate vaheline side eeldatul viisil töötada.

Lisateavet Active Directory sünkroonimiseks keskkonna ettevalmistamise kohta leiate teemast Kataloogiintegreerimisteenused.

Teenuse Active Directory Federation Services (AD FS) sertide loomine

Pärast isikute teenusekomplektiga Office 365 seostamiseks mõeldud sertide loomist peate serdid installima ja määrama.

Katseprojekti kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse

Pärast Skype’i ärirakenduse veebiväljaande keskkonna ettevalmistus- ja konfigureerimisjuhiste täitmist saate alustada katseprojekti kasutajate üleviimist Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse. Lisateavet leiate teemast „Kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse Skype’i ärirakenduse serveris 2015 .

Hübriidjuurutuse kasutajate haldamine

Lisateavet hübriidjuurutuses kasutajate haldamise kohta leiate teemast „Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuse kasutajate haldamine“.

Skype’i ärirakenduse serveri 2015 ja Skype’i ärirakenduse veebiväljaande liidu konfigureerimine

Liit võimaldab teie asutuse kohapealse juurutuse kasutajatel suhelda teie asutuse Office 365 kasutajatega. Liidu konfigureerimiseks käivitage järgmised cmdlet-käsud.

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande rentniku konfigureerimine ühiskasutusega SIP-aadressiruumi jaoks

Seansialgatusprotokolli (SIP) aadress on sarnaselt telefoninumbriga või meiliaadressiga iga võrgus asuva kasutaja ainuidentifikaator. Enne kui proovite kohapealse Skype’i ärirakenduse kasutajaid üle viia Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse, peate konfigureerima Office 365 rentniku nii, et see jagaks seansialgatusprotokolli (SIP) aadressiruumi kohapealse juurutusega. Kui see pole konfigureeritud, võidakse kuvada järgmine tõrketeade:

Move-CsUser : HostedMigrationi tõrge: Tõrge=(510), kirjeldus=(Selle kasutaja rentnik pole lubatud ühiskasutusega sip-aadressiruumi jaoks.)

Ühiskasutuses SIP-aadressiruumi konfigureerimiseks looge PowerShelli kaugseanss Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega ja käivitage järgmine cmdlet-käsk:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

PowerShelli kaugseansi loomiseks Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega peate esmalt installima Skype’i ärirakenduse veebiväljaande mooduli Windows PowerShelli jaoks, mille saate siit: Windows PowerShelli moodul Lync Online’i jaoks.

Pärast mooduli installimist saate luua kaugseansi järgmiste cmdlet-käskudega:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Lisateavet selle kohta, kuidas luua PowerShelli kaugseanss Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega leiate teemast Lync Online’iga ühenduse loomine Windows PowerShelli abil.

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande PowerShelli mooduli kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Windows PowerShelli kasutamine Lync Online’i haldamiseks.

Kasutajate teisaldamine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse Skype’i ärirakenduse serveris 2015

Enne kui alustate kasutajate migreerimist Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse, peate üle viidavate kontodega seotud kasutajaandmed varundama. Kasutajakontoga koos ei viida üle kõiki kasutajaandmeid. Lisateavet leiate teemast Lync Server 2013 varundus- ja taastamisnõuded: andmed.

Kasutajasätete migreerimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse

Kasutajasätted teisaldatakse koos kasutajakontoga. Mõnda kohapealset sätet ei teisaldata koos kasutajakontoga.

Katseprojekti kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse

Enne kui hakkate kasutajaid Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse üle viima, soovite võib-olla üle viia mõned katseprojekti kasutajad, et kontrollida, kas keskkond on õigesti konfigureeritud. Sel kombel saate enne täiendavate kasutajate üleviimist kontrollida, kas Skype’i ärirakenduse funktsioonid ja teenused toimivad eeldatud viisil.

Kohapealsete kasutajate üleviimisel Skype’i ärirakenduse veebiväljaande rentnikusse käivitage Skype’i ärirakenduse serveri halduskestas järgmised cmdlet-käsud, kasutades Microsoft Office 365 rentniku administraatori identimisteavet. Asendage „username@contoso.com” üle viidava kasutaja teabega.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Parameetri HostedMigrationOverrideUrl jaoks määratud URL peab olema selle hoidla URL, kus töötab majutatud migreerimisteenus, järgmises vormingus: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Majutatud migreerimisteenuse URL-i määramiseks vaadake Office 365 rentnikukonto Skype’i ärirakenduse veebiväljaande juhtpaneeli URL-i.

Majutatud migreerimisteenuse määramine Office 365 rentniku jaoks
 1. Logige Office 365 rentnikusse sisse administraatorina.

 2. Avage Skype’i ärirakenduse halduskeskus.

 3. Kui kuvatakse Skype’i ärirakenduse halduskeskus, valige ja kopeerige aadressiribal olev URL kuni kohani partner.lync.cn. Näidis-URL näeb välja järgmine:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Asendage webdir URL-is sõnaga admin ja tulemus on järgmine:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Lisage URL-i lõppu järgmine string: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Tulemuseks on URL, mis on HostedMigrationOverrideUrl-i väärtus, ning see peaks välja nägema järgmiselt:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Kasutajate üleviimine Lync Online'i

Kui soovite üle viia mitu kasutajat, kasutage cmdlet-käsku Get-CsUser parameetriga –Filter, et valida kasutajakontodele määratud eriomase atribuudiga (nt RegistrarPool) kasutajad. Seejärel saate tagastatud kasutajad juhtida cdmlet-käsku Move-CsUser, nagu on näidatud järgmises näites.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Lisaks saate kõikide konkreetses OU-s olevate kasutajate toomiseks kasutada parameetrit –OU, nagu on näidatud järgmises näites.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajasätete ja funktsioonide kontrollimine

Kasutaja üleviimist saate kontrollida järgmiselt.

 • Vaadake kasutaja olekut Skype’i ärirakenduse veebiväljaande juhtpaneelil. Kohapealsete kasutajate ja veebikasutajate visuaalne tähis on erinev.

 • Käivitage järgmine cmdlet-käsk:

  Get-CsUser -Identity

Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuse kasutajate haldamine

Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse migreeritud kasutajate kasutajasätteid ja poliitikaid saate hallata Microsoft Office 365 veebiportaali kasutajahalduse funktsioonide abil. Haldustoimingute tegemiseks peate olema sisse logitud rentniku administraatorikontoga.

Kasutajate tagasiviimine kohapealse versiooni kasutajateks

Selles jaotises kirjeldatakse ainult neid kasutajaid, kes on loodi ja lubati kohapealse Skype’i ärirakenduse jaoks ning kes seejärel viidi kohapealsest juurutusest Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse. Kui soovite Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes loodud kasutajad (kelle jaoks pole kunagi lubatud kohapealse Skype’i ärirakenduse juurutus) üle viia, lugege teemat „Kasutajate üleviimine Skype’i ärirakenduse veebiväljaandest kohapealsesse Skype’i ärirakendusse Skype’i ärirakenduse serveris 2015“.

Kasutajate üleviimiseks Skype’i ärirakenduse veebiväljaandest kohapealsesse Skype’i ärirakendusse käivitage järgmised cmdlet-käsud.

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Majutatud migreerimisteenuse jaoks URL-i määramise kohta leiate teavet eelmise jaotise teemast „Majutatud migreerimisteenuse URL-i määramine Office 365 rentniku jaoks”.

Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajate migreerimine kohapealsesse Skype’i ärirakendusse Skype’i ärirakenduse serveris 2015

Need juhised on vajalikud ainult nende kasutajakontode migreerimiseks, millele enne Skype’i ärirakenduse kohapealse versiooni juurutamist oli Skype’i ärirakendus algselt lubatud Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes. Algselt kohapealse Skype’i ärirakenduse jaoks lubatud ja seejärel Skype’i ärirakenduse veebiväljaandesse üle viidud kasutajate üleviimise kohta leiate teavet selle teema jaotisest „Skype’i ärirakenduse serveri 2015 hübriidjuurutuse kasutajate haldamine“. Lisaks peavad kõikide üle viidud kasutajatel olema kohapealse Active Directory kontod.

Algselt Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes lubatud kasutajakontode migreerimine kohapealsesse Skype’i ärirakendusse
 1. Esmalt veenduge, et teie asutuses on hübriidversioon konfigureeritud.

  • Installige Windows Azure Active Directory sünkroonimistööriist.

  • Kasutajatele Skype’i ärirakenduse veebiväljaandes ühekordse sisselogimise lubamiseks installige teenus Active Directory Federation Services

  • Skype’i ärirakenduse veebiväljaande hostiteenuse pakkuja loomiseks tippige kohapealse juurutuse Skype’i ärirakenduse halduskestas järgmised cmdlet-käsud:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Kinnitage, et teie kohapealsetes perimeeterserverites on serdiahel, mis lubab luua ühenduse Skype’i ärirakenduse veebiväljaandega. Lisateavet leiate teemast Lync Online’i teenuse SSL-serdi muudatused klientrakendusega ühenduvuse jaoks.

 3. Lubage mõjutatud kasutajakontod kohapealses Active Directorys Skype’i ärirakenduse kohapealse versiooni kasutamiseks. Kui soovite seda teha üksikute kasutajate jaoks, tippige järgmine cmdlet-käsk:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Samuti võite luua skripti, mis loeb failist kasutajate nimed ning sisestab need cmdlet-käsu Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Käivitage Skype’i ärirakenduse veebiväljaanne ja kohapealse Skype’i ärirakenduse värskendatud kasutajate sünkroonimiseks DirSync.

 5. Värskendage mõned DNS-i kirjed kogu SIP-liikluse suunamiseks kohapealsesse Skype’i ärirakendusse.

  • Värskendage domeeni lyncdiscover.contoso.com A-kirje kohapealse pöördpuhverserveri FQDN-ile osutamiseks.

  • Värskendage domeeni _sip._tls.contoso.com SRV-kirje kohapealse Skype’i ärirakenduse pääsuperimeeterserveri teenuse avaliku IP- või VIP-aadressi lahendamiseks.

  • Värskendage domeeni _sipfederationtls._tcp.contoso.com SRV-kirje kohapealse Skype’i ärirakenduse pääsuperimeeterserveri teenuse avaliku IP- või VIP-aadressi lahendamiseks.

  • Kui teie asutus kasutab tükeldatud DNS-i (nn „split-brain DNS”), veenduge, et kasutajad, kes lahendavad nimesid sisemise DNS-i tsooni kaudu, suunataks eesserveriparki.

 6. Üleviidavate kasutajate atribuutide kontrollimiseks käivitage cmdlet-käsk Get-CsUser. Soovite veenduda, et HostingProviderProxyFQDN-i väärtus on „sipfed.online.partner.lync.cn” ja et SIP-aadressid on õigesti määratud.

 7. Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajate teisaldamine kohapealsesse Skype’i ärirakendusse.

  Üksikkasutaja üleviimiseks käivitage järgmine cmdlet-käsk:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Saate üle viia mitu kasutajat, kui kasutate cmdlet-käsku Get-CsUSer parameetriga –Filter, et valida konkreetse atribuudiga kasutajad. Näiteks saate valida kõik Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutajad, kui filtreerite väärtuse {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Seejärel saate tagastatud kasutajad juhtida cdmlet-käsku Move-CsUSer, nagu on näidatud järgmises näites.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Parameetri HostedMigrationOverrideUrl jaoks määratud URL peab olema selle hoidla URL, kus töötab majutatud migreerimisteenus, järgmises vormingus: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Majutatud migreerimisteenuse URL-i määramiseks vaadake Office 365 rentnikukonto Skype’i ärirakenduse veebiväljaande juhtpaneeli URL-i.

  Märkus.: rtcxds-andmebaasi tehingulogifailide vaikemaksimummaht on 16 GB. See ei pruugi olla piisavalt suur, kui viite korraga üle palju kasutajaid, eriti siis, kui olete lubanud peegelduse. Selle vältimiseks saate faili mahtu suurendada või logifaile regulaarselt varundada. Lisateavet leiate aadressilt http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. See on valikuline juhis. Kui teil on vaja integreerida Exchange 2013 Online’iga, peate kasutama täiendavat hostiteenusepakkujat. Lisateavet leiate teemast Kohapealse Lync Server 2013 ja Exchange Online’i integratsiooni konfigureerimine.

 9. Kasutajad on nüüd üle viidud. Et kontrollida, kas kasutajal on järgmises tabelis kuvatud atribuutide õiged väärtused, tippige järgmine cmdlet-käsk:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-atribuut

  Atribuudi nimi

  Skype’i ärirakenduse veebiväljaande kasutaja väärtus

  Kohapealse Skype’i ärirakenduse kasutaja väärtus

  msRTCSIP DeploymentLocator

  Hostiteenusepakkuja

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIP-aadress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Lubatud

  True

  True

 10. Iga üleviidud kasutaja peab Skype’i ärirakendusest välja logima ja seejärel uuesti sisse logima. Pärast sisselogimist peavad nad kontrollima oma kontaktiloendit ja vajaduse korral lisama kontakte. Pange tähele, et ajastatud koosolekuid ei migreerita Skype’i ärirakenduse veebiväljaandest kohapealsesse Skype’i ärirakendusse. Need koosolekud tuleb pärast teisaldamist uuesti ajastada.

  Pärast seda, kui DNS-i kirjed on värskendatud ja kõik kasutajad suunatakse kohapealsesse versiooni, suunab atribuut HostingProvider Skype’i ärirakenduse kasutaja kasutama SRV-kirjeid või kasutaja suunatakse võrguteenusepakkuja „sipfed.online.partner.lync.cn.” juurde.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×