Tõrge #N/A näitab tavaliselt seda, et valem ei leia otsitavat.

Peamine lahendus

Tõrke #N/A kõige levinum põhjus on XLOOKUP-, VLOOKUP-, HLOOKUP-, LOOKUP- või MATCH-funktsioonide korral, kui valem ei leia viidatud väärtust. Näiteks juhul, kui otsinguväärtust ei ole lähteandmetes.

Otsinguväärtust pole olemas.  Valem lahtris E2 on =VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSE).  Väärtust Banaan ei saa leida, seega tagastab valem tõrke #N/A.

Praegusel juhul pole otsingutabelis väärtust „Banaan“, seega tagastab funktsioon VLOOKUP tõrke #N/A.

Lahendus.Veenduge, et otsinguväärtus oleks lähteandmetes olemas, või kasutage valemis veaohjurit (nt IFERROR). Näiteks =IFERROR(FORMULA();0), mis ütleb:

  • =KUI(teie valem hindab väärtuseks tõrke, kuvada 0, muul juhul kuvada valemi tulem)

Jutumärkide ”” abil saate määrata, et ei kuvataks midagi, või asendada tõrketeate oma tekstiga: =IFERROR(VALEM(),”Tõrketeade”)

Kui te pole kindel, mida nüüd peale hakata või mis liiki abi te vajate, võite otsida enda omaga sarnaseid küsimusi Exceli kogukonnafoorumist või postitada sinna oma küsimuse.

Exceli kogukonnafoorumi link

Kui soovite valemi parandamist jätkata, leiate järgnevast kontroll-loendist tõrkeotsingujuhised, mille abil saate välja selgitada, mis võib valemites vigu põhjustada.

Otsinguväärtus ja lähteandmed on eri tüüpi andmed. Näiteks proovite funktsiooniga VLOOKUP viidata arvule, kuid lähteandmed on salvestatud tekstina.

Valed väärtusetüübid.  Näide, kuidas valem VLOOKUP tagastab tõrke #N/A, kuna otsinguüksus on vormindatud arvuna, aga otsingutabel tekstina.

Lahendus.Veenduge, et andmetüübid on samad. Lahtrivormingute märkimiseks valige lahter või lahtrivahemik, paremklõpsake ja valige Vorminda lahtreid > Arv (või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1) ja muutke vajaduse korral arvuvormingut.

Dialoogiboks Lahtrite vormindamine kus on kuvatud menüü Arv ja valitud suvand Tekst

Näpunäide.: Kui teil on vaja sundida vormingumuudatus kogu veerule, siis esmalt rakendage soovitud vorming ja seejärel saate kasutada valikuid Andmed > Tekst veergudesse > Lõpeta.

Algus- ja lõputühikute eemaldamiseks saate kasutada funktsiooni TRIM. Järgmises näites kasutatakse funktsiooni VLOOKUP sisse pesastatud funktsiooni TRIM selleks, et eemaldada nimedest lahtrivahemikus A2:A7 algustühikud ja tagastada osakonna nimi.

Algus- ja lõputühikute eemaldamiseks massiivivalemis funktsiooni VLOOKUP koos funktsiooniga TRIM kasutamine.  Valem lahtris E3 on {=VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)} ja tuleb sisestada klahvikominatsiooniga CTRL+SHIFT+ENTER.

=VLOOKUP(D2;TRIM(A2:B7);2;FALSE)

Märkus.: 24. september 2018 – dünaamilised massiivivalemid – kui teil on ajakohane Microsoft 365 ja olete värskenduskanali Insider Fast tellija, saate valemi sisestada väljundvahemiku vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse ning seejärel vajutada sisestusklahvi (Enter), et kinnitada valem dünaamiliseks massiivivalemiks. Vastasel korral tuleb valem sisestada pärandmassiivivalemina; selleks valige esiteks väljundvahemik, sisestage väljundvahemiku vasakusse ülanurka valem ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ENTER. Excel lisab valemi algusse ja lõppu looksulud teie eest. Massiivivalemite kohta leiate lisateavet artiklist Massiivivalemite juhised ja näited.

Vaikimisi tuleb tabelitest teavet otsivad funktsioonid sortida kasvavas järjestuses. Töölehefunktsioonid VLOOKUP ja HLOOKUP sisaldavad argumenti range_lookup, mis suunab funktsiooni otsima täpset vastet ka juhul, kui tabel on sortimata. Täpse vaste leidmiseks määrake argumendi range_lookup väärtuseks FALSE. Pange tähele, et väärtuse TRUE kasutamine, mis käsib funktsioonil otsida ligikaudse vaste, võib tekitada tõrke #N/A ja lisaks anda valesid tulemeid, nagu näha järgmises näites.

Näide sellest, kuidas funktsiooni VLOOKUP kasutamine argumendi range_lookup väärtusega TRUE võib põhjustada vigaseid tulemeid.

Selles näites tagastab „Banaan“ tõrke #N/A ja „Pirn“ tagastab vale hinna. Selle põhjuseks on argument TRUE, mis käsib funktsioonil VLOOKUP otsida täpse vaste asemel ligikaudset. „Banaanile“ pole ligikaudset vastet ja „Pirn“ on tähestikus enne „Virsikut“. Selle näite korral tagastaks argumendiga FALSE funktsioon VLOOKUP „Pirni“ õige hinna, ent „Banaan“ annaks ikkagi tõrke #N/A, kuna otsinguloendis pole vastavat „Banaani“.

Kui kasutate funktsiooni MATCH, siis muutke tabeli sortimisjärjestuse määramiseks argumendi match_type väärtust. Täpse vaste otsimiseks määrake argumendi match_type väärtuseks 0 (null).

Vea parandamiseks kindlustage, et massiivivalemis viidatav vahemikul oleks sama arv ridu ja veerge kui lahtrivahemikul, kuhu massiivivalem sisestati, või sisestage massiivivalem vähematesse või rohkematesse lahtritesse, et see vastaks valemis olevale vahemikuviitele.

Selles näites viitab lahter C2 lahknevatele vahemikele:

Massiivivalemi näide, mille valed vahemikuviited põhjustavad tõrke #N/A.  Valem lahtris E2 on {=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))} ja see tuleb sisestada klahvikombinatsiooniga CTRL+SHIFT+ENTER.

=SUM(IF(A2:A11=D2;B2:B5))

Selleks, et valem arvutaks õigesti, tuleb seda muuta nii, et mõlemad vahemikud peegeldaksid ridu 2–11.

=SUM(IF(A2:A11=D2;B2:B11))

Märkus.: 24. september 2018 – dünaamilised massiivivalemid – kui teil on ajakohane Microsoft 365 ja olete värskenduskanali Insider Fast tellija, saate valemi sisestada väljundvahemiku vasakus ülanurgas olevasse lahtrisse ning seejärel vajutada sisestusklahvi (Enter), et kinnitada valem dünaamiliseks massiivivalemiks. Vastasel korral tuleb valem sisestada pärandmassiivivalemina; selleks valige esiteks väljundvahemik, sisestage väljundvahemiku vasakusse ülanurka valem ja seejärel vajutage kinnitamiseks klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ENTER. Excel lisab valemi algusse ja lõppu looksulud teie eest. Massiivivalemite kohta leiate lisateavet artiklist Massiivivalemite juhised ja näited.

Näide, kuidas lahtritesse on sisestatud #N/A, mis takistav valemil SUM õigesti arvutamist.

Praegusel juhul on vahemikus Mai–Detsember väärtusi #N/A, seega ei saa kogusummat arvutada ja tagastatakse tõrge #N/A.

Selle vea parandamiseks kontrollige kasutatava funktsiooni valemisüntaksit ja sisestage viga tagastavasse valemisse kõik kohustuslikud argumendid. Selleks võib olla vajalik avada Visual Basic Editor (VBE) ja kontrollida funktsiooni. VBE-sse pääsete menüüst Arendaja või klahvikombinatsiooni ALT+F11 abil.

Vea parandamiseks veenduge, et kasutaja määratletud funktsiooni sisaldav töövihik oleks avatud ja funktsioon töötaks õigesti.

Vea parandamiseks veenduge, et funktsiooni argumendid oleksid õiged ja õiges kohas.

Selle parandamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+F9 ja arvutage leht uuesti.

Kui te pole kindel, millised on kohased argumendid, saate kasutada funktsiooniviisardi abi. Valige selle valemiga lahter, seejärel avage lindil menüü Valem ja vajutage sisestusklahvi Lisa funktsioon.

Nupp Lisa funktsioon.

Excel laadib viisardi teie jaoks automaatselt.

Dialoogiboksi Valemiviisard näide.

Kui te argumente klõpsate, annab Excel igaühe kohta asjakohast teavet.

#N/A võib olla kasulik. Tavapärane praktika on kasutada väärtust #N/A, kui diagrammides kasutatakse selliseid andmeid nagu järgmises näites, kuna väärtusi #N/A ei kanta diagrammile. Siin on näited selle kohta, milline näeb diagramm välja, kui väärtuste #N/A asemel on väärtused 0.

Näide joondiagrammist, kuhu on kantud väärtused 0.

Eelmise näite korral nägite, et väärtused 0 on diagrammile kantud ja kuvatud diagrammi allservas horisontaaljoonena ning seejärel graafikujoon tõuseb, et kuvada kogusumma. Järgmises näites on väärtused 0 asendatud väärtustega #N/A.

Näide joondiagrammist, kuhu pole kantud väärtusi #N/A.

Lisateavet tõrke #N/A konkreetsetes funktsioonides kuvamise kohta leiate järgnevatest teemadest.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Tekstina talletatud arvude teisendamine arvudeks

Funktsioon VLOOKUP

Funktsioon HLOOKUP

Funktsioon LOOKUP

Funktsioon MATCH

Exceli valemite ülevaade

Katkiste valemite ärahoidmine

Valemivigade tuvastamine

Kiirklahvid Excelis

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×