Teksti suuna ja paigutuse seadmine Wordis kujundis või tekstiväljal

Tekstiväljad ja enamik kujundeid võivad sisaldada teksti. Teksti saab asetada horisontaalselt või vertikaalselt ja see võib olla kuvatud ühe joone juures või mitmele reale mähkimine .

Saate muuta teksti suunda ja muuta ka tekstiväljade ja kujundite veeriseid optimaalse vahega või muuta kujundite suurust parema teksti mahutamiseks.

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna näidised: horisontaalne, pööratud ja virnastatud

Kujundis või tekstiväljas saate muuta teksti lugemise suunda. See tähendab, et saate teksti tekstiks 90 või 270 kraadid, nii et see kuvatakse külili.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja serva.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Menüü Kujundi vormindamine valitud üksus

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu suurus/paigutus & atribuudid Vahekaart „Paigutus ja atribuudid” .

 4. Valige jaotises tekstsoovitud suvand loendis teksti suund .

  Tekst efektide paneel, kus on valitud teksti suund

Teksti pööramine (peegel) kujundis või tekstiväljal

Näide peegeldatud tekstist: esimene on pööratud 180 kraadi x-teljele ja teine on pööratud 180 kraadi y-teljel.
 1. Paremklõpsake boksi või kujundit ja valige käsk Vorminda kujundit.

 2. Valige paanil Kujundi vormindamine nupp efektid.

  Vahekaart Efektid paanil Kujundi vormindamine
 3. Valige Ruumiline pööre ja sisestage väljale X pööramine või Y-pööre180.

 4. Valikuline Kui tekstiväli on täis värvi, saate värvi paanil Kujundi vormindamine eemaldada. Valige täida & rea Vahekaart Täide ja joon , valige täideja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

 5. Valikuline Tekstivälja kontuuri eemaldamiseks paremklõpsake tekstivälja, klõpsake kuvatavas minitööriistariba nuppu Liigendus ja valige Liigendus puudub.

Horisontaalne tekst kujundites

 1. Valige lõik, tekstirida, kujund või tekstiväli, mida soovite muuta.

 2. Liikuge menüüsse Avaleht ja valige soovitud horisontaalne joonduse suvand.

The Paragraph group on the Home tab

Kolm vertikaalset teksti joondamise suvandid: üla-, Kesk-ja alaosa

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Menüü Kujundi vormindamine valitud üksus

 3. Valige paanil Kujundi vormindamine Vahekaart „Paigutus ja atribuudid” suurus/paigutus & atribuudid .

  Paani Kujundi vormindamine, kus on valitud vertikaalne joondus

 4. Valige loendist vertikaalne joondus soovitud suvand.

Tekstikleepimisel jätkub see automaatselt uuele reale, kuna see jõuab kujundi või tekstivälja paremale äärisele.

 1. Paremklõpsake murtavat teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Menüü Kujundi vormindamine valitud üksus

 3. Valige paanil Kujundi vormindamine väärtus suurus/paigutus & atribuudid Vahekaart „Paigutus ja atribuudid” ja seejärel valige Murra tekst kujundis.

  Paani Kujundi vormindamine valitud teksti mähkimine

Veeris on teksti ja kujundi või tekstivälja välisäärise vaheline kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Menüü Kujundi vormindamine valitud üksus

 3. Valige paanil Kujundi vormindamine Vahekaart „Paigutus ja atribuudid” suurus/paigutus & atribuudid .

  Kujundi vormindamine, kus on kuvatud veeriste sätted

 4. Määrake mõõt tollides või millimeetrites (mm) järgmiste veeriste puhul.

  • Vasakveeris     Kujundi vasakpoolse äärise ja vasakpoolse teksti vaheline kaugus

  • Paremveeris     Kujundi parema äärise ja parempoolse teksti vaheline kaugus

  • Ülaveeris     Kujundi ülemise äärise ja ülemise teksti vaheline kaugus

  • Alaveeris     Kujundi alumise äärise ja madalaima teksti vaheline kaugus

Saate kujundi või tekstivälja suurust automaatselt suurendada vertikaalselt, nii et tekst sobituks selle sees.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Menüü Kujundi vormindamine valitud üksus

 3. Valige paanil Vorminda kujunditpaigutus & atribuudid Vahekaart „Paigutus ja atribuudid” , valige tekstivälija seejärel valige teksti mahutamiseks kujundi suuruse muutmine.

  Kujundi vormindamine, kus on valitud teksti suuruse muutmise kujund

Näpunäide.: Teksti mahu vähendamiseks kujundis või tekstiväljal valige Kahanda tekst ületäitumisel.

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna näidised: horisontaalne ja pööratud

Saate muuta teksti suunda kujundis või tekstiväljal. Näiteks saate teksti 90 või 270 kraadi võrra pöörata, nii et see kuvatakse külili.

 1. Paremklõpsake teksti sisaldava kujundi või tekstivälja serva.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

 3. Valige dialoogiboksi vasakpoolsel paanil tekstiväli.

  The Format Shape dialog box

 4. Valige jaotises teksti paigutussoovitud suvand loendis teksti suund .

 5. Valige Sulge.

Teksti pööramine (peegel) kujundis või tekstiväljal

Näide peegeldatud tekstist: esimene on pööratud 180 kraadi x-teljele ja teine on pööratud 180 kraadi y-teljel.
 1. Lisage dokumenti tekstivälja või kujundit ja seejärel tippige ja vormindage tekst.

 2. Paremklõpsake boksi või kujundit ja valige käsk Vorminda kujundit.

 3. Valige dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasakul nupp Ruumiline pööre .

  Dialoogiboksi Kujundi vormindamine 3D-pöörete suvandid
 4. Valige väljal X väärtus 180.

 5. Valige Sulge.

Horisontaalne tekst kujundites
 1. Klõpsake või puudutage lõiku, tekstirida, kujundit või tekstivälja, mida soovite muuta.

 2. Valige menüüs Avaleht soovitud horisontaalne joonduse suvand.

The Paragraph group on the Home tab

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujunditja seejärel vasakpoolsel paanil nuppu tekstiväli .

  The Format Shape dialog box

 3. Valige jaotises teksti paigutussoovitud suvand loendis vertikaalne joondus .

 4. Valige Sulge.

Saate kujundi või tekstivälja suurust automaatselt suurendada vertikaalselt, nii et tekst sobituks selle sees.

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstivälja äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujunditja seejärel vasakpoolsel paanil nuppu tekstiväli .

  The Format Shape dialog box

 3. Valige jaotises Automaatsobitateksti mahutamiseks kujundi suuruse muutmine.

 4. Valige Sulge.

Näpunäide.: Teksti mahu vähendamiseks kujundis või tekstiväljal valige Kahanda tekst ületäitumisel.

Sisemine veeris on teksti ja kujundi või tekstivälja välimise äärise vaheline kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujunditja seejärel vasakpoolsel paanil nuppu tekstiväli .

  The Format Shape dialog box

 3. Valige jaotises sisemine veerisühte või mitut järgmistest.

  • Vasaknool     Määrab vahemaa kujundi vasaku äärise ja teksti vahel.

  • Paremnool     Määrab vahemaa kujundi ja teksti parema äärise vahel.

  • Top     Määrab vahemaa kujundi ja teksti ülemise äärise vahel.

  • All     Määrab vahemaa kujundi alumise äärise ja teksti vahel.

 4. Valige Sulge.

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

 1. Control + klõpsake teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Valige parempoolsel paanil Kujundi vormindaminetekst suvandid.

 3. Valige kolmas ikoon, tekstiväli ja seejärel valige loendist teksti suund soovitud suvand.

  Paanil Kujundi vormindamine on esile tõstetud teksti suund.

Teksti horisontaalne paigutamine lõigule, tekstiväljale või kujundile

 1. Klõpsake või puudutage lõiku, tekstirida, kujundit või tekstivälja, mida soovite muuta.

 2. Valige Avalehtja klõpsake jaotises lõik soovitud horisontaalse joonduse suvandit.

  Teksti joonduse suvandid

Tekstivälja või kujundi suurust saab automaatselt vertikaalsuunal suurendada, nii et tekst mahuks sinna sisse ära.

 1. Control + klõpsake selle kujundi või tekstivälja äärist, mille suurust soovite muuta, ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

 2. Valige parempoolsel paanil Kujundi vormindaminetekst suvandid.

 3. Valige paigutus & atribuudidja märkige siis ruut Muuda kujundit teksti mahutamiseks.

  Paanil Kujundi vormindamine tõstetakse esile teksti suuruse muutmine kujundiks.

Vaikimisi mähitakse tekst tekstiväljale või kujundile tippimise ajal automaatselt. Kui te ei soovi, et tekst mähitakse, tehke järgmist.

 1. Control + klõpsake teksti sisaldavat kujundit ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Valige parempoolsel paanil Kujundi vormindaminetekst suvandid.

 3. Valige paigutus & atribuudidja tühjendage ruut Murra teksti kujundis.

Teksti suuna määramine kujundis, tekstiväljal või tabeli lahtris

 1. Sisestage tekst väljale kujund või tekstiväli või tabeli lahter ja seejärel valige tekst.

 2. CTRL + klõpsake valitud teksti ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit. Valige dialoogiboksi tekstiväli dialoogiboksisteksti suund soovitud suund.

Teksti horisontaalne paigutamine kujundis või tekstiväljal

 1. Valige tekst väljal kujund või tekstiväli.

 2. Valige menüü Avaleht jaotises lõiksoovitud nupp Horisontaalne joondus.

  Horizontal Text Alignment buttons

  (Joonda vasakule, keskele, Joonda paremale, õigustatudvõi hajuta teksti)

 1. Valige tekst väljal kujund või tekstiväli.

 2. Valige menüü Avaleht jaotises lõiknupp Align Text button ja seejärel valige soovitud vertikaalne joondus.

Vaikimisi mähitakse tekst tekstiväljale või kujundile tippimise ajal automaatselt. Kui te ei soovi, et tekst mähitakse, tehke järgmist.

 1. Valige tekst väljal kujund või tekstiväli.

 2. Valige vorminda > kujundit.

 3. Valige dialoogiboksi vasakus servas tekstiväli.

 4. Tühjendage jaotises sisemine veerisruut Murra teksti kujundis .

 1. Valige tekst väljal kujund või tekstiväli.

 2. Valige vorminda > kujundit.

  Valige menüüs Vorming nupp kujund.

 3. Valige dialoogiboksi vasakus servas tekstiväli.

 4. Valige jaotises Automaatsobitateksti mahutamiseks kujundi suuruse muutmine.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×