Tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi pööramine või ümberpööramine

Tekstivälja (ja selles oleva teksti), kujundi, WordArt-objekti või pildi asendi muutmiseks saate seda pöörata ja ümber pöörata. 

Kui töötate meiliga, leiate teavet teemast Pildi pööramine Outlookis.

Pööramiskäsud on saadaval menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming. Valige pööratav objekt ja klõpsake seejärel linti.

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  • Pööramiseks 15-kraadiste astmete kaupa vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda pööramispideme lohistamise ajal all.

  • Mitme kujundi pööramisel ei pöörata neid rühmana, vaid iga üksikkujundit pööratakse ümber oma telje.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis käsku Veel pööramissuvandeid.

  Rohkem pööramissuvandeid menüüs Pööra

 3. Sisestage avaneval paanil või dialoogiboksis väljale Pöördenurk arv, mille võrra soovite objekti pöörata. Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi või WordArt-objekti valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis:

  • objekti pööramiseks 90 kraadi paremale klõpsake käsku Pööra 90° võrra paremale;

  • objekti pööramiseks 90 kraadi vasakule klõpsake käsku Pööra 90° võrra vasakule.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis:

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Näpunäide.: Kui soovite dokumendis luua lihtsalt teksti peegelpilti, vt jaotist Teksti ümberpööramine või peegelpildi loomine.

Objekti pööramisel pööratakse objekti sees olevat teksti koos objektiga. Ümberpööratud objektis olevat teksti aga pööramisriistaga automaatselt ümber ei pöörata. Teksti ümberpööramiseks koos selle objektiga, mida saate teha, saate teha järgmist: Outlookis, Excelis ja PowerPointis.

 1. Valige ja paremklõpsake objekti, mille soovite ümber pöörata, ning seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine jaotises Kujundisuvandid raadionuppu Efektid.

  Vahekaart Efektid paanil Kujundi vormindamine

 3. Sisestage paanil Ruumiline pööre ühele väljadest Pööre (kas X, Y või Z - sõltuvalt sellest, kuidas soovite teksti pöörata) number 180.

  Pööre X-teljel vahekaardil Efektid

  Märkused: 

  • Pöörde muutmine võib mõjutada objekti täitevärvi. Täitevärvi saate reguleerida menüü Täide ja joon Vahekaart Täide ja joon paanil Kujundi vormindamine.

  • Kui klõpsate teksti redigeerimiseks objektil, naaseb see redigeerimise ajaks ajutiselt algupärase ilme juurde. Kui olete teksti redigeerimise lõpetanud ja klõpsate objektist väljapoole, rakendatakse ümberpööratud ilme uuesti.

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Võtke kasutusele uuem versioon

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  Märkus.: Pööramiseks 15-kraadiste astmete kaupa vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda pööramispideme lohistamise ajal all.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis käsku Veel pööramissuvandeid.

  Rohkem pööramissuvandeid menüüs Pööra

  Kui menüüsid Pildiriistad, Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et oleksite pildi valinud. Võimalik, et peate alammenüü Vorming avamiseks pilti topeltklõpsama.

 3. Sisestage avaneval paanil või dialoogiboksis väljale Pöördenurk arv, mille võrra soovite objekti pöörata. Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Näpunäide.: Kui soovite dokumendis luua lihtsalt teksti peegelpilti, vt jaotist Teksti ümberpööramine või peegelpildi loomine.

Objekti pööramisel pööratakse objekti sees olevat teksti koos objektiga. Ümberpööratud objektis olevat teksti aga pööramisriistaga automaatselt ümber ei pöörata. Teksti ümberpööramiseks koos selle objektiga, mida saate teha, saate teha järgmist: Outlookis, Excelis ja PowerPointis.

 1. Valige ja paremklõpsake objekti, mille soovite ümber pöörata, ning seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasemal asuvat paani Ruumiline pööre.

  Ruumiline pööre dialoogiboksis Kujundi vormindamine

 3. Sisestage paanil ühele väljadest Pööre (kas X, Y või Z - sõltuvalt sellest, kuidas soovite teksti pöörata) number 180.

  Märkused: 

  • Pöörde muutmine võib mõjutada objekti täitevärvi. Täitevärvi saate reguleerida menüü Täide dialoogiboksis Kujundi vormindamine.

  • Kui klõpsate teksti redigeerimiseks objektil, naaseb see redigeerimise ajaks ajutiselt algupärase ilme juurde. Kui klõpsate objektist väljapoole, rakendatakse ümberpööratud ilme uuesti.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  • Rotatsiooni piiramiseks 15-kraadise nurga all vajutage ja hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kui lohistate rotatsiooni pidet.

  • Mitme kujundi pööramisel ei pöörata neid rühmana, vaid iga üksikkujundit pööratakse ümber oma telje.

  • Teise võimalusena saate valida objekti, hoida all suvandit ja vajutada pööramiseks vasakule või paremale NOOLEKLAHVE.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü kujundi vorming või pildi vorming jaotises korraldamine nuppu Pööra.

  Menüü Vorming nupp Pööra

  • Kui menüüd kujundi vorming või pildivorming ei kuvata, veenduge, et valisite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi.

  • Nupp Pööra võib olla peidetud, kui ekraani suurus on väiksem. Kui nupp Pööra pole kuvatud, klõpsake jaotises korraldamine peidetud nuppude kuvamiseks nuppu Korralda .

   Menüü korraldamine nupp Pööra Menüü korraldamine nupp Pööra

 3. Klõpsake nuppu veel rotatsiooni suvandeid.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. Sisestage avanevas dialoogiboksis või paanil summa, mille võrra soovite objekti pöörata väljale pööramine . Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü kujundi vorming või pildi vorming jaotises korraldamine nuppu Pööra.

  Menüü Vorming nupp Pööra

  • Kui menüüd kujundi vorming või pildivorming ei kuvata, veenduge, et valisite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi.

  • Nupp Pööra võib olla peidetud, kui ekraani suurus on väiksem. Kui nupp Pööra pole kuvatud, klõpsake jaotises korraldamine peidetud nuppude kuvamiseks nuppu Korralda .

   Menüü korraldamine nupp Pööra Menüü korraldamine nupp Pööra

 3. Objekti 90 kraadi võrra paremale pööramiseks klõpsake nuppu Pööra paremale 90 °või pöörake objekti 90 kraadi vasakule, klõpsake nuppu Pööra vasakule 90 °.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü kujundi vorming või pildi vorming jaotises korraldamine nuppu Pööra.

  Menüü Vorming nupp Pööra

  • Kui menüüd kujundi vorming või pildivorming ei kuvata, veenduge, et valisite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi.

  • Nupp Pööra võib olla peidetud, kui ekraani suurus on väiksem. Kui nupp Pööra pole kuvatud, klõpsake jaotises korraldamine peidetud nuppude kuvamiseks nuppu Korralda .

   Menüü korraldamine nupp Pööra Menüü korraldamine nupp Pööra

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

 1. Klõpsake objekt, mida soovite üle viia.

 2. Lohistage objekt soovitud kohta.

  • Mitme objekti liigutamiseks hoidke objektide valimise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

  • Objekti nihutamiseks üles-või allapoole või külgsuunas sammhaaval klõpsake objekti, hoidke all käsku ja seejärel vajutage NOOLEKLAHVI. Pange tähele, et Wordis saate seda kasutada ainult üles-või allapoole liikumiseks.

  • Objekti piiramiseks nii, et see liiguks ainult horisontaalselt või vertikaalselt, hoidke objekti lohistamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

Objektide rühmitamisel ühendatakse objektid koos, nii et saate neid vormindada, teisaldada või kopeerida rühmana.

 1. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), klõpsake objekte, mille soovite rühmitada, ja seejärel olenevalt sellest, millist tüüpi objekti te klõpsasite, klõpsake menüüd kujundi vorming või menüü " pildi vorming ".

 2. Klõpsake rühma ikooni ja seejärel nuppu Rühmita.

  Objektide rühmitamine

Näpunäide.: Kui rühm on tuhm või pole saadaval, on tavaliselt põhjus, miks te pole veel valinud kahte või enamat objekti, mida saab rühmitada.

Lisateave

Piltide lisamine rakenduses Office for Mac (inglise keeles)

Pildi kärpimine

Vaba pööramine

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

Teksti pööramine

Lugege artiklit Teksti pööramine või peegeldamine.

Tabeli või SmartArti graafikaobjektide pööramine

Tabeli või SmartArti graafikaobjektide pööramiseks kleepige need tavapildina ja seejärel pöörake pilti.

Vaata ka

Teksti mähkimine ümber ringi või muu kujundi

Pildi kärpimine

Kujundite, piltide või muude objektide rühmitamine ja rühmituse tühistamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×