Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Accessi andmebaasides saate tingimustsükli If ploki abil toiminguid olenevalt avaldise väärtusest tingimuslikult täita.

     If 
     expression 
     Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Accessi makroplokk IfThenElse

Säte

Nii If kui ka Else If plokkide puhul on vajalikud järgmised argumendid.

Toimingu argument

Kirjeldus

Avaldis

Tingimus, mida soovite testida. Tingimus, mis võib olla tõene või väär.

Märkused

Kui valite If-tsükliga makroploki, kuvatakse tekstiväli, kuhu saate sisestada avaldise, mis tähistab testitavat tingimust. Lisaks kuvatakse liitboksi, kuhu saate sisestada makrotoimingu, mille all kuvatakse automaatselt tekst „End If“. If ja End If ümbritsevad ala, kuhu saab sisestada toimingurühma või -ploki. Plokki sisenetakse ainult siis, kui teie sisestatud avaldise väärtus on tõene.

Esimese avaldise vääraks hindamise korral mõne muu avaldise hindamiseks saate klõpsata nuppu Lisa Else If ja soovi korral lisada Else If ploki. Sisestage avaldis, mis võib olla tõene või väär. Selles näites käivitatakse plokk ainult siis, kui avaldis on tõene ja esimene avaldis on väär.

If-plokile saate lisada nii palju Else If plokke, kui soovite.

Valikulise Else-ploki lisamiseks saate klõpsata nuppu Lisa Else. Sellisel juhul moodustavad pärast fraasi Else sisestatud toimingud Else-ploki, mis käivitub ainult siis, kui ükski eelmine toiming pole käivitunud. Saate If-plokile lisada ka ainult ühe Else-ploki.

Järgmises näites käivitatakse esimese ploki makrotoimingud juhul, kui väärtus [Status] on suurem kui 0. Kui väärtus [Status] pole 0-st suurem, hinnatakse avaldist, mis on plokis Else If. Else If plokis olevad makrotoimingud käivituvad, kui väärtus [Status] võrdub 0-ga. Kui esimest ega teist plokki ei käivitata, käivitatakse Else-plokis olevad toimingud.

      If 
      [Status] > 0 
      Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

If-plokke saab pesastada. If-ploki teise If-ploki sisse pesastamist võiks kaaluda siis, kui soovite hinnata teist avaldist juhul, kui esimene avaldis on tõene. Järgmises näites käivitub sisemine If-plokk ainult siis, kui väärtus [Status] on nii suurem kui 0 ja suurem kui 100.

      If 
      [Status] > 0 
      Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×