Kui teil on piiratud hulk väärtusi, mis tihti ei muutu (nt hindamisslaakad või kulude kategooriad), siis kasutage väärtusteloendi välja.

Märkus    Accessis on muud tüüpi loendiväljad: otsinguväli, mis otsib tabelist vastavuses olevaid andmeid (nt ID-väli, mis otsib täisnime) ja mitmeväärtuseline väli, kuhu saab ühele väljale talletada kuni 100 komadega (,) eraldatud väärtust. Lisateavet leiate teemadest Otsinguvälja loomine või kustutamine ja Mitmeväärtuselise välja loomine või kustutamine.

Selles artiklis

Väärtusteloendi välja loomine

 1. Avage tabel vaates Kujundusvaade.

 2. Klõpsake veerus Andmetüüp lahtrit, mis vastab veerule, mida soovite määratleda otsinguväljana, klõpsake allanoolt ja klõpsake seejärel nuppu Otsinguviisard.

  Märkus   Otsinguviisard loob olenevalt viisardis tehtud valikutest kolme tüüpi loendeid: otsinguväli, väärtuse loendiväli ja mitmeväärtuseline väli.

 3. Järgige hoolikalt viisardis järgmisi juhiseid.

  1. Valige esimesel lehel Tipin soovitud väärtused ise ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  2. Teisel lehel jätke 1 veerg valituks, sisestage mitu väärtust (üks igale reale selle veerupäise all) ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  3. Valige kolmandas reas jaotises Kas soovite piirduda ainult valitud kirjetega? suvand Piirdu loendiga ja klõpsake nuppu Valmis.

 4. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Väärtusteloendi välja atribuutide värskendamine

Kui loote väärtusteloendi välja otsinguviisardi abil, määratakse otsinguvälja atribuudid teie eest automaatselt. Väärtusteloendi välja kujunduse muutmiseks määrake tema otsinguatribuudid.

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Klõpsake veerus Välja nimi otsinguvälja nime.

 3. Klõpsake jaotises Välja atribuudid vahekaarti Otsing.

 4. Määrake atribuudi Kuva juhtelement väärtuseks Liitboks, et näha oma valiku kajastamiseks kõiki saadaolevaid atribuutide muutusi. Lisateavet leiate peatükist Otsinguvälja atribuudid.

 5. Väärtuseloendit saate otse redigeerida atribuudis Reaallikas.

Lehe algusse

Väärtuseloendi välja kustutamine

Tähtis!    Kui kustutate andmeid sisaldava väärtusteloendi välja, lähevad need andmed jäädavalt kaotsi – te ei saa kustutamist tagasi võtta. Seetõttu peaksite andmebaasi enne tabeliväljade või muude andmebaasi osade kustutamist varundama.

Andmelehevaatest kustutamine

 1. Avage tabel andmelehevaates.

 2. Leidke väärtusteloendi väli üles, paremklõpsake päiserida ja seejärel klõpsake käsku Kustuta väli.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Kujundusvaatest kustutamine

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Klõpsake väärtusteloendi välja kõrval asuvat reaselektorit ja seejärel vajutage kustutusklahvi DELETE või paremklõpsake reaselektorit ja klõpsake siis käsku Kustuta read.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusse

Otsinguvälja atribuudid

Määratav atribuut

Soovitud toiming

Kuva juhtelement

Selle atribuudi abil saate määrata, millised atribuudid on kuvatud.

 • Liitboks: loetleb kõik saadaolevad atribuudid.

 • Loendiboks: loetleb kõik saadaolevad atribuudid, välja arvatud Loendi read, Loendi laius ja Piira loendiga.

 • Tekstiväli: atribuute ei kuvata ja väli teisendatakse kirjutuskaitstuks.

Reaallika tüüp

Valige, kas soovite otsinguvälja täita mõnest muust tabelist või päringust pärinevate väärtustega või teie enda määratud väärtuseloendi väärtustega. Samuti saate loendi täita tabeli või päringu väljade nimedega.

Reaallikas

Määrake tabel, päring või väärtuste loend, kust otsinguväli väärtused võtab. Kui atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks on määratud Tabel/päring või Väljaloend, peaks selle atribuudi väärtus olema tabeli või päringu nimi või päringut tähistav SQL-lause. Kui atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks on määratud Väärtuseloend, peaks see atribuut sisaldama semikoolonitega eraldatud väärtuste loendit.

Seotud veerg

Määrake reaallikas veerg, kust otsinguvälja talletatav väärtus pärineb. See väärtus võib olla 1 kuni reaallika veergude arvule vastav number.

Veerg, millest pärineb talletatav väärtus, ei pea olema sama mis kuvatav veerg.

Veergude arv

Määrake reaallika veergude arv, mille saab otsinguväljal kuvada. Kuvatavate veergude valimiseks sisestage veeru laius atribuudis Veerulaiused.

Veerupäised

Saate määrata, kas soovite kuvada veerupäised.

Veerulaiused

Sisestage iga veeru jaoks laius. Otsinguväljal kuvatav väärtus on veerg või veerud, mille atribuut Veerulaiused näitab, et need pole null-laiusega.

Kui te ei soovi mõnda veergu (nt ID veergu) kuvada, määrake laiuseks 0.

Loendi read

Saate määrata otsinguvälja kuvamisel kuvatavate ridade arvu.

Loendi laius

Saate määrata otsinguvälja kuvamisel kuvatava juhtelemendi laiuse.

Piira loendiga

Valige, kas saate sisestada väärtuse, mida loendis ei ole.

Luba mitu väärtust

Näitab, kas otsinguväljal on lubatud valida mitu väärtust.

Selle atribuudi väärtust Jah ei saa muuta väärtuseks Ei.

Luba väärtuseloendi redigeerimine

Määrake, kas saate väärtuseloendil põhineva otsinguvälja üksusi redigeerida. Kui selle atribuudi väärtus on Jah ning paremklõpsate otsinguvälja, mis põhineb üheveerulisel väärtuseloendil, kuvatakse menüükäsk Redigeeri loendiüksusi. Kui otsinguväljal on rohkem kui üks veerg, siis seda atribuuti ignoreeritakse.

Loendiüksuste redigeerimisvorm

Nimetage olemasolev vorm, mille abil tabelil või päringul põhineva otsinguvälja loendiüksusi redigeerida.

Kuva ainult reaallika väärtused

Kuvatakse ainult väärtused, mis vastavad praegusele reaallikale (kui atribuudi Luba mitu väärtust väärtuseks on seatud Jah).

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×