Väliste andmevahemike ja nende atribuutide haldamine

Välisandmevahemiku atribuute saate muuta, et juhtida töölehele imporditud andmeid välise andmeallikaga (nt andmebaasi, veebipäringu või tekstifaili) ühenduse kaudu.

Välisandmevahemik on määratletud nimi või tabeli nimi, mis määratleb töölehele toodud andmete asukoha. Kui loote ühenduse välisandmetega, loob Excel automaatselt välisandmevahemiku. Ainus erand on Andmeallikaga ühendatud PivotTable-liigendtabeli aruanne – PivotTable-liigendtabeli aruanne ei kasuta välist andmevahemikku. Excelis saate välisandmevahemikku vormindada ja paigutada või kasutada seda arvutustes, nagu ka muude andmete korral.

Välisandmevahemiku atribuudid

Välisandmevahemikul on täiendavaid atribuute (mitte segi ajada päringu või ühenduse atribuutidega), mida saate kasutada andmete (nt lahtrivormingu ja veerulaiuse) säilitamiseks. Välisandmevahemiku atribuute saate muuta, klõpsates menüü Andmed jaotises Ühendusednuppu Atribuudid. Seejärel tehke oma muudatused, tehes järgmist.

 • Microsoft Queryst ja andmeühendusviisardist loodud välisandmevahemike korral kasutage dialoogiboksi Välisandmete atribuudid.

 • Html-andmeid toova imporditud tekstifaili või veebipäringu põhjal loodud välisandmevahemike korral kasutage dialoogiboksi Välisandmevahemiku atribuudid.

 • Xml-andmeid toova veebipäringu põhjal loodud välisandmevahemike korral kasutage dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid.

 1. Valige tööleht, kust soovite otsida välisandmevahemik.

 2. Klõpsake valemiriba välja Nimi kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud välisandmevahemiku nime.

 1. Valige Valemid > Nimehaldur.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Nimehaldur välisandmevahemiku nime ja seejärel nuppu Redigeeri. Võite nime ka topeltklõpsata.

 3. Tippige dialoogiboksis Nime redigeerimine väljale Nimi viite uus nimi.

Märkus.: Nupp Sule sulgeb ainult dialoogiboksi Nimehaldur. Te ei pea juba tehtud muudatuste sisseldumiseks nuppu Sule klõpsama.

Microsoft Queryst, imporditud tekstifailist, veebipäringust või andmeühendusviisardist loodud välisandmevahemiku aluseks olevat päringut saate muuta.

 1. Klõpsake välisandmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Valige >Atribuudid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Välisandmete atribuudid nuppu Ühenduse atribuudid Nupu pilt .

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja seejärel käsku Redigeeri päringut.

Lisateavet Päringute loomise ja redigeerimise kohta Microsoft Querys leiate Microsoft Query spikrist.

 1. Klõpsake välisandmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Valige > Ühendused & päringud > Ühendused, paremklõpsake soovitud ühendust ja seejärel valige Atribuudid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja seejärel käsku Redigeeri päringut.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Tekstifaili importimine nuppu Impordi.

 5. Tehke tekstiimpordiviisardis imporditud tekstifailis muudatusi ja seejärel klõpsake nuppu Valmis.

  Lisateavet tekstifailide importimise kohta leiate teemast Tekstifailide importimine või eksportimine.

 1. Klõpsake välisandmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Valige > Atribuudid.

 3. Valige > Ühendused & päringud > Ühendused, paremklõpsake soovitud ühendust ja seejärel valige Atribuudid.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja seejärel käsku Redigeeri päringut.

 5. Tehke dialoogiboksis Veebipäringu redigeerimine veebipäringus muudatusi ja seejärel klõpsake nuppu Valmis.

Lisateavet veebipäringute loomise ja redigeerimise kohta leiate teemast Veebilehega ühenduse loomine.

 1. Klõpsake välisandmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.   

 2. Valige > Atribuudid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Välisandmete atribuudid nuppu Ühenduse atribuudid Nupu pilt .

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake väljal Käsu tüüp nuppu Tabel ja seejärel muutke väärtus tekstiväljal Käsk vastava tabeli, vaate või päringu nimeks.

  • Klõpsake väljal Käsu tüüp väärtust SQL või Default ja seejärel redigeerige tekstiväljal Käsk SQL-lauset.

   Märkus.: Sõltuvalt sellest, kuidas ühendus on määratletud, ei pruugi väli Käsu tüüp olla saadaval (see kuvatakse tuhmina).

 1. Klõpsake valemiribal nupu Nimeväli kõrval olevat nooltja valige selle välisandmevahemiku nimi, mida soovite kopeerida.

  Valige Exceli tabeli jaoks vahemiku nimi ja vajutage tabelipäiste valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  Kui soovite kaasata veerusilte või valemeid, mis ei kuulu välisandmevahemikku, valige lahtrid, mis sisaldavad kopeerimiseks soovitud veerusilte või valemeid. Klõpsake valemiribal nupu Nimeväli kõrval olevat noolt ja klõpsake selle välisandmevahemiku nime, mida soovite kopeerida.

 2. Valige Avaleht > Kopeeri.

 3. Aktiveerige töövihik, kuhu soovite välisandmevahemiku kleepida.

 4. Klõpsake selle lahtri ülemist vasakpoolset kleepimisala.

  Veendumaks, välisandmed ei asenda olemasolevaid andmeid, veenduge, et töölehel pole klõpsatud lahtri all või sellest paremal soovitud andmeid.

 5. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

Märkus.: Kui kopeerite ainult osa välisandmevahemikust, ei kopeerita päring kopeeritud andmeid ja kopeeritud andmeid ei saa värskendada.

Saate määrata, kuidas käsitleda väiksemaid või suuremaid andmekomplekte, mis tagastatakse Excelisse andmete värskendamisel.

 1. Valige > Atribuudid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Välisandmevahemiku atribuudid jaotises Kui andmevahemiku ridade arv värskendamisel muutub,ühte järgmistest.

  • Uute andmete jaoks lahtrite lisamine, kasutamata lahtrite kustutamine

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, liiguvad välisandmevahemiku all asuvad lahtrid allapoole, kuid välisandmevahemikust paremal asuvad lahtrid ei liigu.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, liiguvad välisandmevahemiku all asuvad lahtrid üles, kuid välisandmevahemikust paremal asuvad lahtrid ei liigu.

  • Uute andmete jaoks tervete ridade lisamine, kasutamata lahtrite tühjendamine

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, liiguvad välisandmevahemiku all ja paremal asuvad lahtrid allapoole.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, siis välisandmevahemiku all ja paremal asuvad lahtrid ei liigu.

  • Kirjuta olemasolevad lahtrid uute andmetega üle, tühjenda kasutamata lahtrid

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, kirjutatakse välisandmevahemiku all asuvad lahtrid üle, kuid välisandmevahemikust paremal asuvad lahtrid ei liigu.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, siis välisandmevahemiku all ja paremal asuvad lahtrid ei liigu.

 1. Valige > Atribuudid.

 2. Tehke jaotises Andmevormingja paigutus ühte või enamat järgmistest.

  • Väljanimede kaasamiseks esimesele reale märkige ruut Kaasa väljanimed.

   Märkus.: See ruut on saadaval ainult microsoft Office 2003 programmist või programmiliselt loodud välisandmevahemikust teisendatava välisandmevahemiku jaoks.

  • Reanumbrite veeru lisamiseks märkige ruut Kaasa reanumbrid.

   Märkus.: See märkeruut pole imporditud tekstifaili, XML-faili ega veebipäringu jaoks saadaval.

  • Rakendatud lahtrivormingu säilitamiseks märkige ruut Säilita lahtrivorming.

   Märkus.: Veebipäringu korral tühjendatakse see suvand automaatselt, kui valite dialoogiboksis Suvandid ruudu Täielik HTML-vorming. Dialoogiboksi Suvandid juurde pääsete dialoogiboksis Päringu redigeerimine.

  • Määratud veerulaiuse säilitamiseks märkige ruut Reguleeri veeru laiust.

  • Rakendatav veeru sortimise, filtreerimise ja paigutuse säilitamiseks märkige ruut Säilita veeru sortimine/filtreerimine/paigutus.

   Märkus.: See märkeruut pole veebipäringu jaoks saadaval.

  • Rakendatav veerufiltreerimise säilitamiseks märkige ruut Säilita veerufilter.

   Märkus.: See märkeruut on saadaval ainult XML-andmetel põhineva veebipäringu jaoks.

Märkus.: Järgmine toiming kehtib ainult välisandmevahemikule, mis on teisendatud Microsoft Office 2003 programmist või programmiliselt loodud välisandmevahemikuks. Kõik kasutajaliidese abil loodud välisandmevahemikud luuakse Exceli tabelitena. Need tabelid laienevad automaatselt, kui lisatakse uusi ridu ja täidetakse arvutatud veerud.

 1. Sisestage valem lahtrisse, mis külgneb välisandmevahemiku esimese andmereaga.

  Märkus.: Esimene andmerida võib olla välisandmevahemiku esimene või teine rida olenevalt sellest, kas esimene rida sisaldab päiseid.

 2. Valige lahter ja topeltklõpsake valemi täitepide kopeerimiseks välisandmevahemiku kõigile ridadele.

 3. Klõpsake mõnda välisandmevahemiku lahtrit.

 4. Valige > Atribuudid.

 5. Märkige dialoogiboksis Välisandmevahemiku atribuudid ruut Täida valemid andmetega külgnevates veergudes.

  Märkus.: Kui välisandmevahemik laieneb, kui värskendamine, kopeerib Excel ainult need valemid, mis asuvad välisandmevahemikuga vahetult külgnevatel või nende sees.

Välisandmevahemiku külmutamisel säilitatakse andmed, kuid mitte selle aluseks olev päring, nii et külmutatud välisandmevahemikku ei saa värskendada.

 1. Klõpsake töölehte, mis sisaldab Exceli tabelit, millest soovite andmeühenduse eemaldada.

 2. Klõpsake valemiribal välja Nimeväli kõrval olevat nooltja seejärel selle välisandmevahemiku nime, kust soovite andmeühenduse eemaldada. Seejärel valitakse andmevahemik.

 3. Klõpsake menüü Tööriistad jaotises Välistabeli andmed nuppu Tühista linkimine. Andmevahemik jääb alles ja kannab endiselt sama nime, kuid ühendus kustutatakse.

Märkus.: Järgmine toiming kehtib ainult välisandmevahemikule, mis on teisendatud Microsoft Office 2003 programmist või programmiliselt loodud välisandmevahemikuks. Kõik kasutajaliidese abil loodud välisandmevahemikud luuakse Exceli tabelitena. Need tabelid laienevad automaatselt, kui lisatakse uusi ridu ja täidetakse arvutatud veerud.

 1. Valige > Atribuudid.

 2. Tühjendage jaotisesPäringu määratlus ruut Salvesta päringu määratlus.

Märkus.: Töövihiku salvestamisel kustutatakse aluseks olev päring töövihikust. Salvestatud andmebaasipäringufaile (.dqy- või ODC-faile) ei kustutata. Kui salvestasite päringu päringu loomisel päringuviisardis või Microsoft Querys, salvestatakse päringufail teie arvutisse ja saate välisandmete toomiseks päringut uuesti kasutada. Lisateavet leiate Microsoft Query spikrist.

Märkus.: Järgmine toiming kehtib ainult välisandmevahemikule, mis luuakse andmeühendusviisardi või Microsoft Query abil (mitte imporditud tekstifailile või veebipäringule), Microsoft Office 2003 programmist teisendatud välisandmevahemikule või programmiliselt loodud välisandmevahemikule. Kõik kasutajaliidese abil loodud välisandmevahemikud luuakse Exceli tabelitena.

 1. Välisandmevahemiku kohal tühja rea lisamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Valige lahter, mille kohal soovite uue rea lisada. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Lisa kõrval olevat noolt jaseejärel käsku Lisa leheread. Kuna olete valinud ühe lahtri, lisatakse praeguse rea kohal üks uus rida.

  • Klõpsake reavalijat, mille kohal soovite uue rea lisada. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Lisa. Kuna olete valinud ühe terve rea, lisatakse valitud rea kohal üks uus rida.

 2. Tippige tühja rea lahtritesse soovitud sildid.

 3. Klõpsake mõnda välisandmevahemiku lahtrit.

 4. Valige > Atribuudid.

 5. Tühjendage dialoogiboksi Välisandmevahemiku atribuudid jaotises Andmevorming japaigutus ruut Kaasa väljanimed ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Olemasolevate väljanimede eemaldamiseks ja välisandmevahemiku värskendamiseks klõpsake välisandmevahemiku lahtrit ja seejärel käsku Värskenda Nupu pilt .

Märkus.: Andmebaasist andmete toomisel säilitatakse kõik Microsoft Query veerunimede muudatused välisandmevahemikus. Lisateavet päringus veerunimede muutmise kohta leiate Microsoft Query spikrist.

 1. Klõpsake töölehte, mis sisaldab välist andmevahemikku, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake valemiribal nupu Nimeväli kõrval olevat noolt ja seejärel selle välisandmevahemiku nime, mille soovite kustutada.

  Kui välisandmevahemik on Exceli tabel, vajutage terve tabeli valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 3. Välisandmevahemiku kustutamiseks vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Aluseks oleva päringu kustutamiseks klõpsake nuppu Jah, kui Excel küsib teilt.

Vt ka

Power Query for Excel Help

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×