Venni diagrammi loomine

Excelis, Outlookis, PowerPointis ja Wordis saate luua SmartArt-pilte, mis kasutavad Venni diagrammi paigutust. Venni diagrammid sobiva ideaalselt mitmesuguste erinevate rühmade või mõistete vaheliste sarnasuste ja erinevuste illustreerimiseks.

Venni diagrammide ülevaade

Venni diagramm kasutab mõistete, ideede, kategooriate või rühmade vaheliste sarnasuste, erinevuste ja seoste illustreerimiseks kattuvaid ringe. Rühmadevahelisi sarnasusi tähistatakse ringide kattuvate osadega ja erinevusi ringide mittekattuvate osadega.

Venni diagramm

1 Üks ring tähistab igat suurt rühma.

2 Iga kattuv ala tähistab kahe suure rühma või neisse kuuluvate väiksemate rühmade sarnasusi.

Selle artikli teemad

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotise Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Menüü Lisa jaotise Illustratsioonid nupp SmartArt

  Menüü Lisa jaotis Illustratsioonid rakenduses PowerPoint 2013

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine kategooriat Seos, siis soovitud Venni diagrammi paigutust (nt Venni diagramm) ja seejärel nuppu OK.

  Tavalise Venni diagrammi SmartArt-pildi paigutus

Põhiringidele teksti lisamine

 1. Valige SmartArt-pildi jaoks soovitud kujund.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake paanil Tekst kohatäidet [Tekst] ja seejärel tippige soovitud tekst (või valige loenditäpp ja tippige tekst).

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja seejärel kleepige tekst.

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud ringi ja tippige tekst.

  Märkus.: Kui te ei näe paani Tekst, võite selle avamiseks klõpsata SmartArt-pildist vasakul asuvat juhtelementi.

  Tekstipaani juhtelement

Teksti lisamine ringide kattuvatele aladele

Tekstipaani kaudu ei saa Venni diagrammi kattuvatele aladele teksti lisada. Selle asemel saate lisada tekstiväljad ja paigutada need kattuvatele aladele.

Excelis, Outlookis ja Wordis tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst ühte järgmistest.

  • Excelis klõpsake nuppu Tekstiväli.

  • Outlookis klõpsake nuppu Tekstiväli ja siis käsku Joonista tekstiväli.

  • Wordis klõpsake nuppu Tekstiväli ja siis galerii allservas käsku Joonista tekstiväli.

 2. Seejärel tehke järgmist.

  • Klõpsake ja lohistage mõnda kattuvat ringi. Joonistage soovitud suurusega tekstiväli.

  • Teksti lisamiseks klõpsake välja sisu ja tippige tekst.

  • Kui soovite valge taustavärvi asendada kattuva ringi värviga, paremklõpsake tekstivälja ja klõpsake siis käsku Vorminda kujundit.

  • Valige paanil Vorminda kujundit jaotises Täide variant Täiteta.

  • Tekstivälja ümbritsevate joonte kustutamiseks jätke tekstiväli valituks, klõpsake paanil Vorminda kujundit kategooriat Joon ja valige Jooneta.

   Märkused: 

   • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks ristnooleks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli soovitud kohta.

   • Tekstivälja teksti vormindamiseks valige tekst ja kasutage menüü Avaleht jaotise Font vormindamisvalikuid.

PowerPointis tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

 2. Klõpsake ja lohistage mõnda kattuvat ringi. Joonistage soovitud suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks klõpsake välja sisu ja tippige tekst.

 1. Klõpsake uue ringi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat ringi.

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotise Graafikaobjekti loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotis Graafikaobjekti loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud ringi järele sellega kattuva ringi lisamiseks klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Valitud ringi ette sellega kattuva ringi lisamiseks klõpsake käsku Lisa kujund enne.

Märkused: 

 • Kui soovite oma Venni diagrammile ringi lisada, saate uue ringi jaoks parima asukoha määramiseks sellega katsetada, lisades kujundi valitud ringi ette või järele.

 • Ringi lisamiseks tekstipaani kaudu klõpsake mõnda olemasolevat ringi, viige hiirekursor tekstis kohta, mille ette või järele soovite ringi lisada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Venni diagrammist ringide kustutamiseks klõpsake kustutatavat ringi ja vajutage siis kustutusklahvi (Delete).

 • Ringi teisaldamiseks klõpsake soovitud ringi ja lohistage see siis uude asukohta.

 • Ringi sammhaaval nihutamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja vajutage seda all hoides nooleklahve.

 1. Paremklõpsake Venni diagrammi, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake soovitud paigutussuvandit menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Paigutused. Erinevatele paigutussuvanditele osutades muudetakse teie SmartArt-pilti, et näeksite eelvaatena, kuidas valitud paigutus teie pilti mõjutab. Valige soovitud paigutus.

  • Kattuvate seoste järjestikuseks kuvamiseks klõpsake nuppu Lineaarne Venni diagramm.

   Lineaarne Venni diagramm

  • Kattuvate seoste kuvamiseks rõhuasetusega kasvamisel või kahanemisel klõpsake nuppu Virnastatud Venni diagramm.

   Virnastatud Venni diagramm

  • Kattuvate seoste ja kesksest ideest lähtuvate seoste kuvamiseks klõpsake nuppu Radiaalne Venni diagramm.

   Radiaalne Venni diagramm

SmartArt-pildile kiirelt kvaliteetse disainitud ilme ja lõppviimistluse andmiseks saate muuta oma Venni diagrammi värve. Samuti saate lisada erinevaid efekte (nt sära, pehmeid servi või ruumilisi efekte).

SmartArt-pildi ringidele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvikombinatsioone.

Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 • Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  Nupp Muuda värve jaotises SmartArt-laadid

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

Näpunäide.: Viies kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav värv teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Ringi äärisjoone värvi või laadi muutmine

 1. Paremklõpsake SmartArt-pildil muudetava ringi äärist ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Vajadusel klõpsake paanil Kujundi vormindamine kõigi suvandite kuvamiseks suvandi Joon kõrval olevat noolenuppu ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Ringi äärise värvi muutmiseks klõpsake nuppu värv Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

  • Ringi äärise joonelaadi muutmiseks valige soovitud joonelaadisuvandid (nt Läbipaistvus, Laius või Kriipsjoone tüüp).

Venni diagrammi ringi taustavärvi muutmine

Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 1. Paremklõpsake soovitud ringi äärist ja seejärel klõpsake käsku Vorminda kujundit.

 2. Valige paanil Vorminda kujundit jaotises Täide variant Ühtlane täide.

 3. Klõpsake nuppu värv Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

  • Sellise taustavärvi rakendamiseks, mida kujunduse värvid hulgas pole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage vahekaardil Kohandatud soovitud värv ise kokku. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujundus hilisemal muutmisel ei värskendata.

  • Diagrammi kujundite läbipaistvuse suurendamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline pööre), mida saate rakendada oma SmartArt-pildi ringidele kordumatu ilme andmiseks.

Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 • Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  Menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotis SmartArt-laadid

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Rohkem  Nupp Rohkem .

Märkus.: Kui viite kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav SmartArt-laad teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Näpunäide.: Kui kasutate rakendust PowerPoint 2013 või PowerPoint 2016, saate individuaalsete ringide rõhutamiseks oma Venni diagrammi animeerida. Lisateavet leiate teemast SmartArt-pildi animeerimine.

Vt ka

SmartArt-pildi valimine

Lisateavet SmartArti graafika kohta

Kujundite lisamine

Selle artikli teemad

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotise Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Menüü Lisa jaotis Kujundid.

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine kategooriat Seos, siis soovitud Venni diagrammi paigutust (nt Venni diagramm) ja seejärel nuppu OK.

Põhiringidele teksti lisamine

 1. Valige SmartArti graafikaobjekt.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Tekstipaan.
  Menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotis Graafikaobjekti loomine
  Kui te ei näe menüü SmartArt-riistad ega kujundus , veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 3. Tehke ühte järgmistest.

 4. Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

 5. Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja seejärel kleepige tekst.

 6. Klõpsake SmartArt-pildil soovitud ringi ja tippige tekst.

 7. Valige tekstipaani jaotises Tippige oma tekst siia täpp ja tippige tekst.

Märkus.: Tekstipaani saate avada ka juhtelementi klõpsates.

Tekstipaani juhtelement

Teksti lisamine ringide kattuvatele aladele

Tekstipaani kaudu ei saa Venni diagrammi kattuvatele aladele teksti lisada. Selle asemel saate lisada tekstiväljad ja paigutada need kattuvatele aladele.

Tekstivälja lisamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

 2. Lohistage tekstivälja joonistamiseks.

 3. Valige tekstiväli ja tippige tekst.

 4. Paigutage tekstiväli ringide kattuvale alale.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite lisada teise ringi.

 2. Klõpsake uue ringi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat ringi.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotise Graafikaobjekti loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotis Graafikaobjekti loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Valitud ringi järele sellega kattuva ringi lisamiseks klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Valitud ringi ette sellega kattuva ringi lisamiseks klõpsake käsku Lisa kujund enne.

 • Kui soovite oma Venni diagrammile ringi lisada, saate uue ringi jaoks parima asukoha määramiseks sellega katsetada, lisades kujundi valitud ringi ette või järele.

 • Ringi lisamiseks tekstipaani kaudu klõpsake mõnda olemasolevat ringi, viige hiirekursor tekstis kohta, mille ette või järele soovite ringi lisada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Venni diagrammist ringide kustutamiseks klõpsake kustutatavat ringi ja vajutage siis kustutusklahvi (Delete).

 • Ringi teisaldamiseks klõpsake soovitud ringi ja lohistage see siis uude asukohta.

 • Ringi sammhaaval nihutamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja vajutage seda all hoides nooleklahve.

 1. Paremklõpsake Venni diagrammi, mida soovite muuta, ja klõpsake siis käsku Muuda paigutust.

 2. Klõpsake dialoogiboksis SmartArt-pildi valimine vasakul paanil nuppu Seos ja tehke paremal paanil ühte järgmistest.

  • Kattuvate seoste järjestikuseks kuvamiseks klõpsake nuppu Lineaarne Venni diagramm.

   Lineaarne Venni diagramm

  • Kattuvate seoste kuvamiseks rõhuasetusega kasvamisel või kahanemisel klõpsake nuppu Virnastatud Venni diagramm.

   Virnastatud Venni diagramm

  • Kattuvate seoste ja kesksest ideest lähtuvate seoste kuvamiseks klõpsake nuppu Radiaalne Venni diagramm.

Märkus.: SmartArt-pildi paigutust saate muuta ka klõpsates soovitud paigutussuvandit menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Paigutused. Erinevatele paigutussuvanditele osutades muudetakse teie SmartArt-pilti, et näeksite eelvaatena, kuidas valitud paigutus teie pilti mõjutab.

SmartArt-pildile kiirelt kvaliteetse disainitud ilme ja lõppviimistluse andmiseks saate muuta oma Venni diagrammi värve. Samuti saate lisada erinevaid efekte (nt sära, pehmeid servi või ruumilisi efekte).

SmartArt-pildi ringidele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvikombinatsioone.

Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 1. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  *

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

Näpunäide.: Viies kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav värv teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Ringi äärisjoone värvi või laadi muutmine

 1. Paremklõpsake SmartArt-pildil muudetava ringi äärist ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Tehke dialoogiboksis Kujundi vormindamine ühte järgmistest.

  • Ringi äärise värvi muutmiseks klõpsake vasakpoolsel paanil nuppu joone värv , klõpsake paanil joone värv nuppu värv Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

  • Ringi äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake vasakul paanil nuppu Joone laad (paanil Joone laad) ja valige seejärel soovitud joonelaadid.

Venni diagrammi ringi taustavärvi muutmine

Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 1. Paremklõpsake soovitud ringi äärist ja seejärel klõpsake käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasakul paanil nuppu Täide ja seejärel klõpsake paanil Täide nuppu Ühtlane täide.

 3. Klõpsake nuppu värv Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

  • Sellise taustavärvi rakendamiseks, mida kujunduse värvid hulgas pole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage vahekaardil Kohandatud soovitud värv ise kokku. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujundus hilisemal muutmisel ei värskendata.

  • Diagrammi kujundite läbipaistvuse suurendamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline pööre), mida saate rakendada oma SmartArt-pildi ringidele kordumatu ilme andmiseks.

Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 1. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  *

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Rohkem  Nupp Rohkem .

 • Kui viite kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav SmartArt-laad teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Kui kasutate rakendust PowerPoint 2010, saate üksikute ringide rõhutamiseks oma Venni diagrammi animeerida. SmartArt-pildi animeerimise kohta leiate lisateavet teemast SmartArt-pildi animeerimine.

 1. Klõpsake Venni diagrammi, mida soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü animatsioonid jaotises animatsioon nuppu veel Nupp Rohkem ja seejärel klõpsake soovitud animatsiooni.

 3. Venni diagrammi ringide järjest sisestamiseks klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioonnuppu Efektisuvandid ja seejärel klõpsake käsku Ükshaaval.

Märkus.:  Animatsiooniga Venni diagrammi kopeerimisel mõnele teisele slaidile kopeeritakse ka animatsioon.

Vt ka

SmartArt-pildi valimine

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×