Vormi või aruandesse saate kiiresti välju lisada, kui kasutate paani Väljaloend. Kui topeltklõpsate paanil Väljaloend välja (või kui lohistate välja loendist vormi või aruandesse), loob Microsoft Access automaatselt vastava juhtelemendi kuvamiseks välja (näiteks tekstivälja või märkeruudu) ja seob juhtelemendi selle väljaga.

Kui teil pole veel vormi või aruannet, millesse välja lisada, lugege alustamisel abi saamiseks teemat Vormide tutvustus või Aruannete tutvustus.

Mida soovite teha?

Välja lisamine vormi või aruandesse paani „Väljaloend“ kasutades

 1. Avage aruanne küljendi- või kujundusvaates.

  Kui paani Väljaloend ei kuvata, tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad
   Või

  • Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+F8.

 2. Leidke paanilt Väljaloend tabel, mis sisaldab välja, mida soovite lisada. Tabelites väljade loendi kuvamiseks või peitmiseks klõpsake tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+) või miinusmärki (-).

  Märkus.: Kui andmebaas tabeleid ei sisalda, on paan Väljaloend tühi.

 3. Kui olete lisatava välja leidnud, tehke selle vormi või aruandesse lisamiseks ühte järgmistest.

  • Topeltklõpsake välja.

  • Lohistage väli paanilt Väljaloend vormi või aruandesse.

  • Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake soovitud välju ning lohistage need siis korraga vormi või aruandesse.

   Märkus.: Seda võtet saab kasutada ainult paani Väljaloend jaotises Selle vaate jaoks saadaolevad väljad olevate väljadega.

  • Paanilt Väljaloend väljade vahemiku vormi või aruandesse lisamiseks tehke järgmist.

  • Klõpsake vahemiku esimest välja.

  • Vajutage ja hoidke all tõstuklahvi (Shift) ning klõpsake vahemiku viimast välja.

   Access valib väljad, mida klõpsasite, ning ka nende vahele jäävad väljad.

  • Lohistage kõik valitud väljad vormi või aruandesse.

   Märkus.: Seda võtet saab kasutada vaid paani Väljaloend jaotises Selle vaate jaoks saadaolevad väljad olevate väljadega.

 4. Access loob väljade kuvamiseks sobiva juhtelemendi ning seob selle juhtelemendi väljaga. Lisaks loob Access juhtelemendi jaoks manustatava sildi. Kui soovite silti redigeerida, siis klõpsake seda esmalt selle valimiseks, ja siis klõpsake seda uuesti, et paigutada sildile järjepunkt. Seejärel saate redigeerida silti samamoodi, nagu redigeerite teksti dokumendis.

 5. Kui soovite välja kuvada mõnd muud tüüpi juhtelemendis (mitte selles, mille Access automaatselt loob), saate juhtelemendi tüübi välja vahetada. Küll aga peate arvestama, et saate selle asendada vaid sellise juhtelemendi tüübiga, mis välja jaoks sobib. Näiteks saate vahetada liitboksi tekstivälja või loendiboksi vastu, kuid ei saa asendada liitboksi käsunupuga.

  Juhtelemendi tüübi muutmine

  1. Avage vorm või aruanne kujundusvaates, paremklõpsates seda navigeerimispaanil ja klõpsates siis valikut Kujundusvaade.

  2. Paremklõpsake juhtelementi, mida soovite muuta, ja seejärel klõpsake käsku Muuda.

   Kui te menüü-üksust Muuda ei leia, siis teisi sobivaid juhtelemenditüüpe selle välja jaoks saadaval pole. Muidu aga kuvab Access loendi juhtelementide tüüpidega.

  3. Klõpsake seda saadaolevat juhtelemendi tüüpi, mille oma juhtelemendi jaoks valida soovite.

   Juhtelement jääb väljaga seotuks, kuid selleks, et uut tüüpi juhtelement töötaks teie soovitul viisil, peate võib-olla määrama mõned atribuudid. Juhtelemendi atribuudilehe kuvamiseks klõpsake esmalt valitavat juhtelementi ning seejärel vajutage klahvi F4.

Lehe algusse

Välja lisamine vormi või aruandesse paani „Väljaloend“ kasutamata

Üldiselt on kõige lihtsam vormi või aruandesse välja lisada, kui kasutate paani „Väljaloend“. Välja on aga võimalik lisada ka nii, et loote esmalt juhtelemendi ja seote siis selle väljaga. Järgnevad juhised selgitavad, kuidas seda teha.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil vormi või aruannet ja seejärel klõpsake käsku Küljendusvaade või Kujundusvaade.

  Juhtelemendiviisardid    Nuppude, loendibokside, alamvormide, liitbokside ja suvandirühmade loomiseks saate kasutada juhtelemendiviisardeid. Juhtelemendiviisard kuvab teile küsimusi selle kohta, kuidas juhtelement välja nägema ja töötama peaks, ning loob seejärel juhtelemendi ja määrab teie vastuste alusel juhtelemendi atribuudid. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid juhtelementide galerii kõrval olevat allanoolt. Kui võimalus Kasuta juhtelemendiviisardeid pole veel esile tõstetud, siis klõpsake seda selle esile tõstmiseks.

  Nupu pilt

  Kui soovite luua juhtelemente pigem viisardit kasutamata, klõpsake võimalust Kasuta juhtelemendiviisardeid, et märkida see mittevalituks.

  Nupu pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid lisatava juhtelemendi tööriista.

  Tööriista nime määramiseks viige kursor tööriista kohale. Access kuvab tööriista nime.

 3. Klõpsake vormi või aruande kujundusruudustikus kohta, kuhu soovite paigutada juhtelemendi vasaku ülanurga. Vaikesuurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake ühe korra; kohandatud suurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake tööriista ja lohistage seda vormi kujundusruudustikus.

 4. Kui olete valinud võimaluse Kasuta juhtelemendiviisardeid ning asetatava juhtelemendiga on seotud viisard, siis käivitub see viisard ja juhendab teid juhtelemendi sätete määramisel.

 5. Kui teil ei õnnestu juhtelementi esimesel katsel päris õigesse kohta paigutada, saate seda nihutada järgmiselt.

  1. Klõpsake juhtelementi, et see valida. Kui juhtelemendiga on seotud silt, siis hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake silti, et ka see valida.

  2. Hoidke kursorit juhtelemendi kohal, kuni see muutub teisalduskursoriks Teisalduskursor.

  3. Klõpsake juhtelementi ja lohistage see soovitud asukohta.

Juhtelemendi viisardi kasutamise korral võib viisard kuvada juhised juhtelemendi väljaga sidumiseks. Kui viisard juhtelementi väljaga ei seo ning valitud on sellist tüüpi juhtelement, mis võimaldab kuvada andmeid (näiteks tekstiväli või märkeruut), siis tuleb selleks, et juhtelement andmeid kuvama hakkaks, sisestada atribuudi Juhtelemendi allikas jaoks väljanimi või avaldis. Juhtelemendi väljaga sidumiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake juhtelemendi atribuudilehe kuvamiseks juhtelementi ja vajutage siis klahvi F4.

 2. Klõpsake atribuudilehe jaotises Andmed atribuudi Juhtelemendi allikas kõrval olevat rippnoolt ja valige väli, mida soovite juhtelemendis kuvada. Saate ka tippida avaldise väljale Juhtelemendi allikas.

  Avaldiste kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Avaldise koostamise juhised.

Lehe algusse

Lisateave paani „Väljaloend“ kohta

Järgmises loendis on näpunäited paani väljaloendiga töötamise kohta, mis võivad teile abiks olla väljade lisamisel vormile või ettekandele. Paani Väljaloend kuvamiseks avage vorm või ettekanne vaates küljendivaade või Kujundusvaade ja vajutage siis klahvikombinatsiooni ALT + F8.

 • Kui vormi või aruande atribuut Kirjeallikas on tühi ja te lohistate välja vormi või aruandesse paanilt Väljaloend, siis täidab Access vormi või aruande atribuudi Kirjeallikas automaatselt.

 • Kui vormi või aruande atribuut Kirjeallikas on SELECT-lause või tabeli nimi, saate paanil Väljaloend kuvamiseks valida järgmise kahe oleku vahel.

  • Kõik andmebaasi väljad    Kuvatakse jaotis Selle vaate jaoks saadaolevad väljad, jaotis Seotud tabelites saadaolevad väljad (kui selliseid tabeleid on) ja jaotis Muudes tabelites saadaolevad väljad (kui selliseid tabeleid on).

  • Ainult kirjeallika väljad    Kuvatakse üksnes jaotis Selle vaate jaoks saadaolevad väljad.

   Sobiva režiimi valimiseks klõpsake paani Väljaloend allosas valikut Kuva ainult praeguse kirjeallika väljad või Kuva kõik tabelid.

   Märkus.: Kui olete määranud vormi või aruande atribuudi Kirjeallikas jaoks salvestatud päringu, siis kuvatakse paanil Väljaloend ainult jaotis Selle vaate jaoks saadaolevad väljad (paani Väljaloend allosas suvandit Kuva kõik tabelid pole). Kirjeallika redigeerimiseks paremklõpsake mõnd välja ning seejärel klõpsake käsku Redigeeri kirjeallikat.

 • Kui olete vormi või aruande atribuudi Kirjeallikas jaoks määranud tabeli ning lohistate välja vormi või aruandesse paani Väljaloend jaotisest Seotud tabelites saadaolevad väljad, siis määrab Access vormi või aruande atribuudi Kirjeallikas jaoks SELECT-lause, mis hõlmab teie lisatavat välja. Kui Access ei suuda otsustada, kuidas tabeleid seostada, kuvatakse dialoogiboks Seose valimine ning te saate sobiva seose ise valida.

 • Kui lohistate välja vormi või aruandesse paani Väljaloend jaotisest Muudes tabelites saadaolevad väljad, kuvab Access dialoogiboksi Seose määramine. Peate selles dialoogiboksis määratlema muu tabeli ja vormi või aruande kirjeallika vahelise seose. Kui te pole kindel, milliseid välju selles dialoogiboksis sisestada, siis soovitame klõpsata käsku Tühista ning uurida tabeliseoseid.

  Seoste kohta leiate lisateavet teemast Tabeliseoste juhend või Seoste loomine, redigeerimine ja kustutamine.

  Võimalik on, et paani Väljaloend jaotise Teistes tabelites saadaolevad väljad väli on kaudselt seotud vormi või aruande kirjeallikaga jaotise Seotud tabelites saadaolevad väljad mõne tabeli kaudu. Sellisel juhul võidakse välja seotud tabelist vormi või aruandesse lohistamise tulemusena teisaldada tabel(id) jaotisest Muudes tabelites saadaolevad väljad jaotisesse Seotud tabelites saadaolevad väljad.

 • Kui vormi või aruande kirjeallikaks on määratud SELECT-lause või salvestatud päring, saate vaadata ja redigeerida kirjeallikat päringukoosturis, paremklõpsates mõnd paani Väljaloend välja ja klõpsates seejärel käsku Redigeeri kirjeallikat. Kui kirjeallikaks on määratud tabel, käivitab see käsk tabeli jaoks päringukoosturi. Access küsib, kas soovite teha päringu tabeli põhjal; kui soovite kirjeallikaks määrata päringu, klõpsake vastust Jah; kui te ei soovi kirjeallikat muuta, klõpsake vastust Ei.

 • Saate avada tabeli andmelehevaates, klõpsates tabeli nime kõrval käsku Redigeeri tabelit. Teine võimalus on paremklõpsata paanil Väljaloend tabeli nime ja seejärel klõpsata käsku Ava tabel andmelehevaates.

 • Saate kasutada paani Väljaloend, et tabelile otsinguväli lisada. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake selle tabeli kõrval, millesse soovite otsinguvälja lisada, käsku Redigeeri tabelit.

   Tabel kuvatakse andmelehevaates.

  2. Lohistage väli paanilt Väljaloend andmelehele.

  3. Käivitatakse otsinguviisard. Järgige viisardis kuvatavaid juhiseid. Klõpsake viimasel lehel nuppu Valmis.

 • Paani Väljaloend dokkimise saate avada Accessi tööala paremast servast, kui paigutate kursori paani Väljaloend tiitliriba, kuni kursor muutub Teisalduskursorks, ja lohistage paani Väljaloend vasakule. Saate loendi paigutada mistahes kohta tööalal või dokkida selle tööala vasakusse serva, lohistades selle täiesti vasakule.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×