Teksti või WordArt-objekti ilme muutmiseks saate muuta täidet või liigendust või lisada efekte (nt varjud, peegeldused, särad või kolmemõõtmelised pööramised või kaldlõige).

Täite lisamine, muutmine või kustutamine

 1. Valige WordArt-objektil tekst.

 2. Avage Kujundivorming võiVorming ja valige nupu Tekstitäide kõrval nool.

  WordArt-laadide suvandite rühm

  Märkus.: Kui te ei näe kujundivormingutega joonistusriistad,veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige soovitud värv. Kui soovite rohkem värve,valige Veel täitevärve ja seejärel valige soovitud värv vahekaardil Standardne või segage oma värv vahekaardil Kohandatud.

  • Osutage valikule Astmikja seejärel valige soovitud astmikvariatsioon.

   Astmiku kohandamiseks valige Veel astmikeidja valige soovitud suvandid.

  • Täite kustutamiseks valige Täiteta. Teie tekst pole nähtav, kui te pole varem tekstile liigendust lisanud.

  • Täite astmiku kustutamiseks osutage valikule Astmikja seejärel valige Astmikuta.

Liigenduse lisamine, muutmine või kustutamine

 1. Valige WordArt-objektil tekst, millele soovite liigenduse lisada.

  Märkus.: Teksti muutmiseks mitmes kohas valige esimene tekstitükk ja vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud tekstitükid.

 2. Avage menüü Kujundi vormingvõi Joonistusriistad > Vorming ja valige nupu Tekstikontuur kõrval nool

  WordArt-laadide suvandite rühm

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kontuuri värv    Valige soovitud värv. Kui soovite rohkem värve,valige Veel liigendusvärve ja seejärel valige vahekaardil Standardne soovitud värv või segage oma värv vahekaardil Kohandatud.

   Liigenduse kustutamine    Valige Kontuurita.

  • Joone jämedus    Osutage valikuleJämedus ja valige soovitud jämedus. Kohandamiseks valige Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Line Style    Liigenduse lisamiseks või muutmiseks punkti- või kriipsuks osutage valikule Kriipsjoonedja valige soovitud laad. Laadi kohandamiseks valige Veel joonija seejärel valige soovitud suvandid.

Teksti või WordArt-objekti efekti lisamine või muutmine

 1. Efekti lisamiseks valige WordArt-objektis tekst.

  Märkus.: Teksti muutmiseks mitmes kohas valige esimene tekstitükk ja vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud tekstitükid.

 2. Avage menüü Kujundi vormingvõi Joonistusriistad > Vorming ja valige nupu Tekstiefektid kõrval nool.

  WordArt-laadide suvandite rühm

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Osutage valikuleVari ja valige soovitud vari.

   Valige Varjude suvandidja seejärel soovitud suvandid.

  • Osutage valikule Peegeldusja valige seejärel soovitud peegeldusvariatsioon.

  • Osutage valikule Säraja valige säravariatsioon. Värvide kohandamiseks valige Veel säravärveja valige kujundus võistandardvärv. Valige rohkem värve ja segage vahekaardil Kohandatud oma värv kokku

  • Sügavuse ilmeks osutage valikule Kaldlõigeja valige kaldlõige. Kohandamiseks valige 3D-suvandidja valige soovitud suvandid.

  • Osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja valige soovitud 3D-pööre. Kohandamiseks valige 3D-pöörde suvandidja valige soovitud suvandid.

  • Teksti warp- või tee lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Transform (Teisenda)ja valige soovitud warp või tee.

Märkus.: Kohandatud efekti loomiseks mitme üksiku efekti lisamise abil korrake 2. ja 3. juhist.

Efekti kustutamine tekstist või WordArt-objektist

 1. Efekti kustutamiseks valige WordArt-objektil tekst.

  Märkus.: Teksti muutmiseks mitmes kohas valige esimene tekstitükk ja vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud tekstitükid.

 2. Avage menüü Kujundi vormingvõi Joonistusriistad > Vorming ja valige nupu Tekstiefektid kõrval nool.

  WordArt-laadide suvandite rühm

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Varju kustutamiseks tekstist osutage valikule Varija seejärel valige Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks tekstist osutage valikule Peegeldusja seejärel valige Peegeldus puudub.

  • Tekstist sära kustutamiseks osutage valikule Säraja seejärel valige Särata.

  • Tekstist serva kustutamiseks osutage valikule Kaldlõigeja seejärel valige Kaldlõiget pole.

  • 3-D pööramise kustutamiseks tekstist osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja seejärel valige No Rotation (Pööramata).

  • Tee või warp kustutamiseks tekstist osutage valikule Transformatsioonja seejärel valige Transformatsioonita.

   Märkused: 

   • Kui lisate mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 3. juhist.

   • Avage menüü Kujundi vormingvõi Joonistusriistad > Vorming , valige jaotises WordArt-laadid nupp Rohkem ja seejärel valige Tühjenda WordArt-objekt.

Kogu WordArt-objekti kustutamine

 • Valige WordArt-objekt, mille soovite eemaldada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Näpunäide.: Veenduge, et valite kogu WordArt-objekti, mitte ainult WordArt-objekti teksti.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×