Wordi suvandid (täpsemad)

Redigeerimisülesannete, dokumentide kuvamise, printimiseelistuste jm kohandamiseks saate kasutada Wordi täpsemaid suvandeid.

Wordi täpsemate suvandite valimiseks valige Fail > Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Redigeerimissuvandid

Saate häälestada sõnade ja lõikude valimise, asendamise ning vormindamise viisi.

Word 2013 redigeerimissuvandid

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Saate valida, kuidas sisu ja vormingut sama dokumendi piires või erinevate dokumentide ja rakenduste vahel kleebitakse.

Word 2013 lõikamise, kopeerimise ja kleepimise suvandid

Pildi suurus ja kvaliteet

Saate määrata avatud dokumendi või kõikide uute dokumentide pildi suuruse ja kvaliteedi sätted.

Word 2013 pildi suuruse ja kvaliteedi suvandid

Diagramm

Saate lubada kohandatud vormingul ja siltidel sobituda andmepunktidega, isegi kui diagramm muutub.

Word 2013 diagrammisuvandid

Dokumendi sisu kuvamine

Saate valida vormingu-, teksti- ja pildisuvandid.

Word 2013 dokumendi sisu kuvamise suvandid

Kuvamine

Saate valida mõõtühikud, kuvada kerimisribad ja valida loendis „Viimatised dokumendid“ kuvatavate dokumentide arvu.

Word 2013 kuvamissuvandid

Printimine

Saate kohandada dokumendi paberversiooni ilmet või muuta printeri paberi suurust.

Word 2013 prindisuvandid

Salvestamine

Saate salvestada varukoopiaid, salvestada automaatselt mallides tehtud muudatused või lubada taustsalvestamist.

Word 2013 salvestussuvandid

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Saate tagada, et teie dokumendi ilme säilib, kui annate selle dokumendi ühiskasutusse mõnda muud Wordi versiooni kasutavale isikule.

Word 2013 kvaliteedi säilitamise suvandid

Üldine

Selles jaotises saate muuhulgas muuta asukohta, kuhu Word muudatused salvestab (vajutage nuppu Failide asukohad). Või valida dokumentide avamise mustandvaates.

Word 2013 üldised suvandid

Küljendisuvandid:

Saate muuta avatud dokumendi või kõigi uute dokumentide küljendust (näiteks märgisammu).

Word 2013 küljendisuvandid: valikud

Office 2010 tugi lõppes 13. oktoobril 2020

Kui soovite töötada igal pool ja igas seadmes ning saada tootetuge ka edaspidi, võtke kasutusele Microsoft 365.

Võtke kasutusele uuem versioon

Wordi täpsemate suvandite valimiseks valige Fail > Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Selle artikli teemad

Redigeerimissuvandid

Tippimine asendab valitud teksti     – valitud teksti kustutamiseks tippimise alustamisel märkige see suvand. Selle ruudu tühjendamisel lisab Microsoft Office Word uue teksti valitud teksti ette ja ei kustuta valitud teksti.

Vali automaatselt terve sõna     – tervete sõnade valimiseks juhul, kui valitakse ühe sõna osa ja siis teise sõna osa, märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel valib Word sõna ja sellele järgneva tühiku sõna topeltklõpsamisel.

Luba teksti pukseerimist     – valitud teksti kopeerimiseks või teisaldamiseks selle lohistamisel märkige see suvand. Teksti teisaldamiseks valige tekst ja lohistage see uude asukohta. Teksti kopeerimiseks valige tekst ja lohistage see juhtklahvi (CTRL) all hoides uude asukohta.

Kasuta hüperlingi järgimiseks kombinatsiooni CTRL + hiireklõps     – hüperlinkide teksti redigeerimise hõlbustamiseks märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel tuleb hüperlingi järgimiseks vajutada lingile klõpsamisel juhtklahvi (CTRL). Kui see suvand pole aktiveeritud, siis linki klõpsates avab Word selle lingi, mis teeb omakorda lingi teksti redigeerimise keerulisemaks.

Loo automaatkujundite lisamisel automaatselt joonestuslõuend     – märkige see suvand joonestuslõuendi paigutamiseks joonestusobjektide või tindijooniste ja kirjutiste ümber, kui lisate need dokumenti. Joonestuslõuend hõlbustab joonestusobjektide ja piltide korraldamist ja ühiselt teisaldamist.

Kasuta nutikat lõiguvalikut     – lõigumärgi valimiseks kogu lõigu valimisel märkige see suvand. Kui kaasate lõigu lõikamisel ja kleepimisel lõigumärgi, ei jää lõik tühjaks ning vorming püsib koos lõiguga.

Kasuta nutikat kursoripaigutust     – kursori teisaldamiseks koos lehe kerimisega üles või alla märkige see suvand. Kui pärast kerimist vajutate vasak-, parem-, üles- või allanoolt, liigub kursor praegu kuvatavas vaates, mitte kerimiseelses asukohas.

Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert)     – ülekirjutusrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

 • Kasuta ülekirjutusrežiimi     – olemasoleva teksti märkhaaval asendamiseks teksti tippimisel märkige see suvand. Kui on märgitud suvand Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert), saate selle suvandi lisamisklahviga (INSERT) sisse või välja lülitada.

Lisa heebrea tähestiku nummerduse jaoks jutumärgid     – valige see suvand nummerdustele kahekordsete jutumärkide („ “) lisamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud heebrea keel.

Küsi laadi värskendamise kohta     – kui soovite, et teilt küsitaks kinnitust, kui muudate laadiga teksti otse ja seejärel rakendate muudetud tekstile uuesti laadi, siis märkige see suvand. Kinnituse küsimisel saate laadi värskendada viimaste muudatuste kohaselt või rakendada endise laadi uuesti.

Kasuta täpp- või numberloendite puhul normaallaadi     – loendi laadide põhinemiseks lõiguloendi laadi asemel normaallõigu laadil märkige see suvand.

Jälgi vormingut     – vormingu jälgimiseks tippimise ajal märkige see suvand. See võimaldab rakendada sama vormingut ka mujal. Enne kui saate kasutada valitud teksti paremklõpsamisel kuvatava kiirmenüü käsku Vali sarnase vorminguga tekst, peab see suvand olema märgitud. Kasutatud vormingute loendi kuvamiseks klõpsake paani Laadid käsku Suvandid ja märkige ruudud Lõiguvorming, Fondivorming ja Täpp- ja numberloendite vorming.

 • Märgi vormingu ebaühtlusi     – dokumendi muu vorminguga sarnase, kuid mitte täpselt samasuguse vormingu märkimiseks lainelise sinise allakriipsutusega märkige see suvand. Suvandi kasutamiseks tuleb märkida ka suvand Jälgi vormingut.

Laadi värskendamine vastavalt valikule    – klõpsake loendis väärtust Säilita varasem täpp- ja numberloendite mudel, et kõik vastava laadi nummerdamata lõigud jääksid nummerdamata. Kõigi selliste lõikude nummerdamiseks, millele on see laad rakendatud, klõpsake väärtust Lisa kõigile selles laadis lõikudele täpp- või numberloend.

Luba klõpsamine ja tippimine     – dokumendi tühja ala topeltklõpsates sinna teksti, graafika, tabelite või muude üksuste lisamiseks märkige see suvand. Klõpsamise ja tippimise funktsiooniga lisatakse automaatselt lõigud ja rakendatakse topeltklõpsatavale üksusele vajalik joondus. See funktsioon on saadaval ainult küljendivaates ja veebivaates.

 • Lõigu vaikelaad – saate valida klõpsamise ja tippimise funktsiooni kasutamisel tekstile rakendatava laadi.

Kuva automaatteksti soovitusi    – kirje nelja esimese märgi tippimisel automaatteksti soovituste kuvamiseks märkige see suvand. Täieliku automaattekstikirje lisamiseks dokumenti võite vajutada sisestusklahvi (ENTER) või jätkata soovitud teksti tippimist. Kui te ei soovi automaatteksti soovitusi näha, tühjendage see ruut.

Kursori liikumine     – saate määrata suuna, kuhu kursor klaviatuuri nooleklahvide vajutamisel nihutatakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Loogiline – selle suvandi valimise korral nihutatakse kursorit tuvastatud tekstisuunas. Näiteks juhul, kui kasutate nooleklahve ühes ja samas lauses olevas araabia- ja ingliskeelses tekstis liikumiseks, nihutatakse kursorit araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ning seejärel jätkatakse ingliskeelse teksti vasakpoolseimast märgist ja liigutakse paremale.

 • Visuaalne – selle suvandi valimise korral nihutatakse kursor visuaalselt järgmise märgi juurde. Näiteks juhul, kui kasutate nooleklahve ühes ja samas lauses olevas araabia- ja ingliskeelses tekstis liikumiseks, nihutatakse kursorit paremalt vasakule, olenemata tekstisuunast.

Kursori visuaalne valik     – saate valida, kuidas tekst valiku laiendamise korral valitakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Plokk – selle suvandi valimise korral mähitakse tekst allapoole valimisel reast reani, kõik valitud read on ühelaiused.

 • Pidev – selle suvandi valimise korral mähitakse tekst allapoole valimisel reast reani ja ploki viimase rea laius on muutuv.

Kasuta järjestuse kontrolli     – märkige see suvand, et kontrollida, kas äsja tipitud märk on kuvatud õiges järjestuses, kui soovite kasutada seda intonatsioonimärgi, diakriitilise märgi või vokaalina kaasneva konsonandi kohale, alla, ette või taha paigutamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud keeruka kirjasüsteemiga keel.

 • Asenda tippimise ajal – märkige see suvand varem tipitud märgi asendamiseks äsja tipitud märgiga, kui mõlemad märgid ei saa samas tekstiklastris koos olla.

Aasia fondid kehtivad ka ladina kirjale     – märkige see suvand ladina märkide muutmiseks valitud Aasia fonti selle fondi rakendamisel valitud tekstile. Tühjendage järgmine ruut, kui soovite, et ladina märgid jääksid ladina fonti Aasia fondi rakendamisel ülejäänud dokumendile.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele     – valige see suvand, kui soovite muuta klaviatuuri keelt ja fonti selle teksti keele põhjal, millel kursor asub. Kui tühjendate selle ruudu, siis muudetakse ainult fonti.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Aktiveeri IME-juhtelement     – valige see suvand sisestusmeetodi redaktori (IME) käivitamiseks. IME peatamiseks tühjendage see ruut.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME sätted     – klõpsake seda dialoogiboksi IME nime sätted avamiseks. Selle dialoogiboksi abil saate seada või muuta aktiivse IME teksti-, klaviatuuri-, märgiteisenduse ja muid suvandeid.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Lehe algusse

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Dokumendisisene kleepimine     – selle suvandiga saate määrata üksuse kopeerimisel ja kleepimisel samas dokumendis rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     – säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsene vorming. Otsene vorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

 • Ühenda vorming     – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsene vorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine     – selle suvandiga saate määrata üksuse kleepimisel teisest dokumendist rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on kopeeritud tekstiga seostatud, kopeeritakse sihtdokumenti.

 • Ühenda vorming     – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsene vorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine laadimääratluste konflikti puhul     – selle suvandiga saate määrata sisu kopeerimisel teisest Wordi dokumendist rakendatava vaikevormingu sellisel juhul, kui kopeeritud teksti ja kleepimiskoha dokumendi laadid on määratletud erinevalt. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming     – see suvand säilitab kopeeritud teksti välimuse, määrates kleebitavale tekstile normaallaadi ja rakendades otsevormingu. Otsevorming hõlmab fondi suurust, kursiivi ja muid kopeeritud teksti laadimääratlust jäljendavaid vorminguid.

 • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadi nimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha dokumendi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest dokumendist teise teksti, mille laad on „Pealkiri 1“. Ühes dokumendis on laadi „Pealkiri 1“ määratluseks 14-punktine paks Arial ja dokumendis, kuhu teksti kleebite, on see 16-punktine paks Cambria. Suvandi Kasuta sihtkoha laade korral on kleebitud teksti laadiks „Pealkiri 1“ 16-punktine paks Cambria.

 • Ühenda vorming     – selle suvandi puhul hüljatakse kopeeritud tekstile rakendatud laadimääratlus ja enamik vormingust, säilitades seejuures rõhutamisena käsitletava vormingu (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv). Tekstile rakendatakse sihtkoha dokumendi laadimääratlus.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Muudest programmidest kleepimine     – selle suvandiga saate määrata sisu kleepimisel muust programmist rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     – säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

 • Ühenda vorming     – selle suvandi puhul hüljatakse enamik kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, kuid säilitatakse osale valitud tekstile rakendatud rõhutusvorming (nt vormingud Paks või Kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsesed vormingutunnused.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Lisa või kleebi pilte järgmiselt     – selle suvandiga määratakse, kuidas lisatakse dokumenti pilte teksti suhtes. Pilte saate lisada tekstisisesena, võimaldada piltide teisaldamist koos tekstiga või mähkida teksti pildi ümber, selle ette või taha. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Tekstireale     – selle suvandi puhul lisatakse graafika lõigu sisse sarnaselt tekstiga. See on vaikesuvand. Teksti lisamisel või kustutamisel nihutatakse ka graafikat. Graafikat saab lohistades teisaldada samuti nagu teksti.

 • Nelinurkselt     – selle suvandi puhul mähitakse tekst graafikat ümbritseva nelinurga kõigile külgedele. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Tihedalt     – selle suvandi puhul mähitakse tekst pilti ümbritseva ebakorrapärase graafilise kujundi ümber. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Teksti taha     – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti taga. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Teksti ette     – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti ees. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Läbi     – selle suvandi puhul mähitakse tekst ümber graafika, täites seejuures nõgusa kujundi tühimiku (nt noorkuu). Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Üles- ja allserva     – selle suvandi puhul on teksti mähkimine graafika külgedele keelatud. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

Säilita täpp- ja numberloendid teksti kleepimisel käsuga Säilita ainult tekst     – loendinumbrite ja -täppide teisendamiseks tekstiks märkige see suvand.

Lõika ja kopeeri ka juhtmärke    – märkige see suvand paremalt vasakule kursoriliikumise säilitamiseks teksti lõikamisel või kopeerimisel Wordi dokumendist ja selle kleepimisel lihttekstina (nt Notepadis).

Kasuta kleepimiseks lisamisklahvi (Insert)     – Office'i lõikelaua sisu lisamiseks dokumenti lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

Kuva kleepesuvandite nupud     – sisu kleepimisel nupu Kleepesuvandid kuvamiseks märkige see suvand. Nupuga Kleepesuvandid saate alistada või muuta dialoogiboksi Wordi suvandid praeguses jaotises tehtud sätted.

Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist     – teksti kleepimisel automaatseks vormingu kohandamiseks märkige see suvand. Täpsemate kleepesuvandite määramiseks saate klõpsata nuppu Sätted.

 • Sätted     – klõpsake seda nuppu dialoogiboksi Sätted avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata teksti ühendamise, lõikamise ja kleepimise vaikesätted. Vaikesätet on võimalik alistada nupu Kleepesuvandid abil, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt dokumenti. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist on sisse lülitatud.

  • Kasuta vaikesätteid     Dialoogiboksi suvandite konfiguratsiooni eelvalimiseks klõpsake ripploendi üksust. Kui soovite suvandite konfiguratsiooni ise valida, klõpsake ripploendi üksust Kohandatud.

  • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt     Selle suvandiga eemaldatakse teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisatakse teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

  • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel     Selle suvandiga ennetatakse tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid.

  • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust     See suvand juhib tabelite vormingut ja joondust. Kui see suvand on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksiklahtrid tekstina, tabeli osad olemasoleva tabeli ridadena (mitte pesastatud tabelina) ning olemaolevasse tabelisse lisatud tabelid sobitatakse olemasoleva tabeliga.

  • Nutikad laadid     Selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

  • Ühenda vorming Microsoft PowerPointist kleepimisel     See suvand juhib tulemusi sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile rakendatakse viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ning PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

  • Kohanda vorming Microsoft Excelist kleepimisel     See suvand juhib tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see suvand on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte OLE-objektidena.

  • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega     Selle suvandiga sobitatakse loendisse kirjete kleepimisel loendi kirjed ümbritseva loendiga.

Lehe algusse

Pildi suurus ja kvaliteet

Pildi suurus ja kvaliteet    – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Klõpsake loendis avatud dokumendi nime või suvandit Kõik uued dokumendid, et säte rakenduks kõigile teie loodavatele dokumentidele.

Hülga redigeerimisandmed    – valige see suvand ainult redigeeritud pildi salvestamiseks. Redigeerimiseelse originaalpildi andmed pole saadaval.

Ära tihenda faili pilte    – valige see suvand piltide täissuuruses kuvamiseks. See suvand võib muuta dokumendifaili mahu suureks.

Sea vaikesihtväljundiks    – see suvand määratleb tihendatud piltide eraldusvõime. Valige loendist ppi-väärtus.

 • 220 ppi    – valige see suvand, kui plaanite oma dokumendi printida.

 • 150 ppi    – valige see suvand kuvalt loetavate dokumentide jaoks.

 • 96 ppi    – valige see suvand meilitsi saadetavate dokumentide jaoks.

Lehe algusse

Dokumendi sisu kuvamine

Kuva küljendivaates taustavärvid ja -pildid     – taustavärvide ja -piltide kuvamiseks märkige see suvand.

Kuva dokumendiaknas mähitud tekst     – teksti mähkimiseks dokumendi aknas, et see oleks paremini loetav, märkige see suvand.

Kuva pildikohatäited     – dokumendi kõigi piltide asukohas pildi kohatäidete kuvamiseks märkige see ruut. See kiirendab palju pilte sisaldava dokumendi kerimist.

Kuva ekraanil joonised ja tekstiväljad     – Wordi joonestusriistadega loodud objektide kuvamiseks küljendivaates ja veebivaates märkige see suvand. Tühjendage see ruut jooniste peitmiseks ja palju jooniseid sisaldavate dokumentide eeldatavalt kiiremaks kuvamiseks. Joonised prinditakse ka siis, kui see ruut on tühi.

Kuva tekstianimatsioonid     – animeeritud teksti kuvamiseks ekraanil märkige see ruut. Teksti kuvamiseks prinditaval kujul tühjendage see ruut.

Märkus.: Kasutage seda suvandit versioonist Word 2007 vanema Wordiga loodud dokumentide animeeritud teksti vaatamiseks. Wordi praegune versioon ei toeta enam animeeritud tekstide loomist.

Kuva juhtmärgid     – valige see suvand paremalt vasakule juhtmärkide kuvamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Kuva järjehoidjad     – järjehoidjate kuvamiseks ekraanil märkige see suvand. Üksusele järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidjaga üksus nurksulgudes ([…]). Asukohale järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidja I-kujulise kursorina. Nurksulgude ja I-kujulisi järjehoidjaid ei prindita.

Kuva tekstiala servad     – punktiirjoonte kuvamiseks tekstiala servade, veergude ja lõikude ümber märkige see suvand. Servad on vajalikud küljendamiseks, neid ei prindita.

Kuva kärpimismärgid     – veerisenurkade kuvamiseks märkige see suvand.

Kuva väljaväärtuste asemel väljakoodid     – dokumendis väljatulemite asemel väljakoodide kuvamiseks märkige see suvand. Näiteks võidakse kuupäeva 4. veebruar 2008 asemel kuvada kood { TIME @\"d, MMMM, YYYY" }. Väljatulemite kuvamiseks tühjendage see ruut.

Sõltumata sellest sättest saate väljakoodide või väljatulemite kuvamiseks alati vajutada klahvikombinatsiooni ALT+F9.

Väljavarjustus     – selle suvandiga määratakse, kas ja millal väljad varjustatakse. Valige varjustamiseks loendist väärtus Alati või Kui on valitud. Varjustamine hõlbustab väljade tuvastamist. Varjustus kuvatakse ekraanil, kuid seda ei prindita dokumendile.

Numeraal     – selle suvandiga määratakse numeraalide ilme dokumendis. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • Araabia – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav inglise ja muude Euroopa keelte kõnelejatele.

 • Hindi – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav araabia ja hindi keelte kõnelejatele.

 • Kontekst – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt ümbritseva teksti keelele.

 • Süsteem – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt juhtpaneeli piirkonnasätetele.

Kuunimed     – see suvand määratleb, kuidas Lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelses tekstis kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • Araabia – valige see suvand araabiakeelsete omakuunimede kasutamiseks.

 • Inglise translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks inglise hääldusega.

 • Prantsuse translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks prantsuse hääldusega.

Diakriitikud     – see suvand kuvab dokumendis diakriitikuid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud diakriitilisi märke kasutav keel.

 • Kasuta diakriitikute puhul seda värvi – valige see suvand kõigi diakriitiliste märkide kuvamise värvi määramiseks, olenemata originaaldokumendi diakriitiliste märkide värvist. Valige loendist soovitud värv.

Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti     – väga piiratud arvutiressursi puhul märkige dokumendi kuvamise kiirendamiseks see ruut.

 • Nimi     – valige dokumentide mustandites kasutatav font. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

 • Suurus     – valige mustandifondi punktisuurus. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

Dokumendivaade     – see suvand määrab uute dokumentide teksti suuna.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Paremalt vasakule – valige see suvand dokumentide küljendamiseks paremalt vasakule. Näiteks lõigud algavad dokumendi paremalt küljelt teksti suunaga vasakule.

 • Vasakult paremale – valige see suvand dokumentide küljendamiseks vasakult paremale. Näiteks lõigud algavad dokumendi vasakult küljelt teksti suunaga paremale.

Fondiasendus     – dialoogiboksi Fondiasendus avamiseks klõpsake seda nuppu. Selle suvandi abil saate teha kindlaks, kas aktiivne dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis saadaval. Kui dokument kasutab fonte, mida teie arvutis pole, saate dialoogiboksis määrata asendusfondi.

Lehe algusse

Kuvamine

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     – sisestage loendis Viimatised dokumendid kuvatavate üksuste arv vahemikus 1–50.

Märkus.: Ainult loendi esimesele üheksale liikmele on määratud kiirklahv. Neid dokumente saate avada, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F ja numbrit 1–9.

Kuva järgmistes mõõtühikutes     – valige horisontaaljoonlaua ja dialoogiboksides tipitavate arvandmete mõõtühik.

Laadialapaani laius mustandi- ja liigendusvaadetes     – tekstile rakendatud laadinimesid kuvava laadiala avamiseks tippige väljale positiivne kümnendarv (nt 0,5). Laadiala sulgemiseks sisestage väärtus 0 (null).

Kuva mõõdud märkide laiuselt     – valige see suvand märgilaiuse kasutamiseks teksti joondamise alusena (nt vertikaal- ja horisontaaljoonlaudades).

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Kuva HTML-funktsioonides piksleid     – HTML-funktsioonidega seotud dialoogiboksides pikslite kasutamiseks mõõtühikute vaikeväärtusena märkige see suvand.

Kuva tegumiribal kõik aknad     – iga avatud Microsoft Office’i programmi iga akna kohta Microsoft Windowsi tegumiribal ikooni kuvamiseks märkige see suvand. Ruudu tühjendamisel kuvatakse tegumiribal üks ikoon iga avatud programmi kohta.

Näita kohtspikrites kiirklahve     – kiirklahvide kuvamiseks kohtspikrites märkige see suvand.

Kuva horisontaalne kerimisriba     – horisontaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna allosas märkige see suvand.

Kuva vertikaalne kerimisriba     – vertikaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna küljel märkige see suvand.

 • Vasakpoolne kerimisriba – vertikaalse kerimisriba paigutamiseks dokumendiakna vasakule küljele valige see suvand. Kasutage seda suvandit, kui töötate dokumentidega, milles kasutatakse valdavalt paremalt vasakule suunaga teksti.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Kuva küljendivaates vertikaaljoonlaud     – vertikaaljoonlaua kuvamiseks dokumendiakna küljel valige see suvand. Veenduge, et märgitud oleks ka lindi menüü Vaade jaotise Kuvamine/peitmine ruut Joonlaud, Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese komponent.

 • Kuva küljendivaates parempoolne joonlaud – valige see suvand vertikaaljoonlaua kuvamiseks dokumendiakna paremas küljel.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Optimeeri märkide paigutust pigem küljenduse kui loetavuse huvides     – märkide paigutuse kuvamiseks tekstiplokkide suhtes täpselt sellisena, nagu need prinditakse dokumendile, märkige see ruut. Selle funktsiooni kasutamisel võivad märkidevahelised tühikud olla moonutatud. Ekraani parema loetavuse saavutamiseks lülitage see funktsioon välja.

Keela riistvaraline graafikakiirendus    – märkige see ruut, kui te ei soovi, et Word kasutaks ruumiliste kujundite ning kujundi- ja tekstiefektide renderdamiseks arvuti graafikakaarti.

Lehe algusse

Printimine

Kasuta mustandikvaliteeti     – dokumendi printimiseks vähima vorminguga, et toimingut kiirendada, märkige see suvand. Paljud printerid ei toeta seda funktsiooni.

Prindi taustal     – töö jätkamise võimaldamiseks printimise ajal (taustprintimiseks) märkige see suvand. Selle suvandi kasutamisel on samaaegseks printimiseks ja töö jätkamiseks vaja suuremat mälumahtu. Kui printimise ajal muutub töö jätkamine liiga aeglaseks, lülitage see funktsioon välja.

Prindi lehed pööratud järjestuse     – lehtede printimiseks pöördjärjestuses, alustades dokumendi viimasest lehest, märkige see suvand. Ärge märkige seda suvandit ümbrike printimisel.

Prindi XML-sildid     – XML-dokumendile rakendatud XML-elementide XML-siltide printimiseks märkige see suvand. Dokumendile peab olema lisatud skeem ja selles esitatud elemendid peavad olema rakendatud. Sildid prinditakse dokumendile.

Prindi väljaväärtuste asemel väljakoodid     – väljatulemite asemel väljakoodide printimiseks märkige see suvand – näiteks 4. veebruar 2008 asemel { TIME @\“d, MMMM, YYYY“ }.

Luba jälitatud muutusi sisaldavate väljade värskendamine enne printimist    – valige see suvand, tagamaks, et jälitatud muutuste sisselülituse ajal lisatud väljakoodid prinditakse muudetud tekstiga.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe esiküljele     – lehtede esikülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse pöördjärjestuses, nii et printides lehtede tagaküljed pärast lehepaki ringipööramist, prinditakse lehed õiges järjestuses.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe tagaküljele     – lehtede tagakülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse kasvavas järjestuses, vastates pöördjärjestuses prinditud esikülgede pööratud pakile.

Mastaabi sisu vastavalt paberiformaatidele A4 või 8,5 × 11“     – 8,5 ×11“ paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks A4-formaadis paberile ja A4-formaadis paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks 8,5 × 11“ paberile märkige see suvand. See suvand omab mõju vaid siis, kui printeris olev A4-formaadis või 8,5 × 11“ paber ei vasta Wordi menüüs Küljendus määratud paberi suurusele. See suvand mõjutab ainult printe, mitte vormingut.

Vaikesalv     – siin kuvatakse vaikimisi kasutatav printerisalv. Printerisätete järgimiseks valige väärtus Kasuta printerisätteid. Kindla salve kasutamiseks valige see loendist. Loendiväärtuste valik sõltub printeri konfiguratsioonist.

Lehe algusse

Selle dokumendi printimisel

Selle dokumendi printimisel     – valige dokument, millele need prindisätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Prindi PostScript teksti peale     – PostScript koodide printimiseks juhul, kui dokument sisaldab PRINT-välju, valige see suvand.

Prindi ainult vormilt pärinevad andmed     – võrguvormile sisestatud andmete printimiseks ilma vormi printimiseta märkige see suvand.

Lehe algusse

Salvestamine

Küsi enne normaalmalli salvestamist     – Wordi sulgemisel vaikemallis tehtud muudatuste salvestamise kohta kinnituse küsimiseks märkige see suvand. Kuna vaikemallis tehtud muudatused mõjutavad kõiki loodavaid uusi dokumente, võite soovida hoiatust malli muutmise kohta. Ruudu tühjendamisel salvestatakse muudatused automaatselt, ilma kinnitust küsimata.

Loo alati varukoopia     – dokumendi igal salvestamisel sellest varukoopia loomiseks märkige see suvand. Iga uus varukoopia asendab eelmise varukoopia. Word lisab faili nimele fraasi „Varukoopia“ ja kasutab kõigi varukoopiate puhul faililaiendit wbk. Varukoopiad salvestatakse algse dokumendiga samas kaustas.

Kopeeri kaugtalletatud failid minu arvutisse ja värskenda salvestamisel ka kaugfaili     – võrgus või irdkettal salvestatava faili ajutise kohaliku koopia salvestamiseks märkige see suvand. Kohaliku koopia salvestamisel salvestatakse muudatused algses koopias. Kui algne fail pole saadaval, küsib Word andmete kaotsimineku vältimiseks kinnitust faili salvestamiseks teise asukohta.

Luba taustsalvestust     – dokumendi salvestamiseks sellega töötamise ajal märkige see suvand. Taustsalvestuse toimumise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Lehe algusse

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Säilita kvaliteet selle dokumendi ühiskasutusel     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Salvesta vormiandmed eraldajatega tekstifailina     – võrguvormile sisestatud andmete salvestamiseks üksiku tabeleraldusega lihttekstivormingus tekstifailina märkige see suvand. Seejärel saate selle faili sisu andmebaasi importida.

Manusta lingvistilised andmed     – lingvistiliste andmete (nt suuline ja käsitsikirjutatud tekst) salvestamiseks märkige see suvand.

Lehe algusse

Üldine

Luba heliga tagasiside     – helide lisamiseks Wordi ja teiste Microsoft Office System 2007 programmide toimingutele ja sündmustele märkige see suvand. Näiteks saab Word esitada heli toimingu lõpetamisel. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage juhtpaneelis helide ja heliseadmete kaust. Enamiku helide esitamiseks peab arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     – kursori animeeritud liikumiseks Wordis ja teistes Office’i programmides märkige see suvand. See suvand pakub ka animeeritud kursoreid mitmete tegevuste jaoks (nt printimine, salvestamine, automaatne vormindamine ning otsimis- ja asendustoimingud).

Kinnita failivorminguteisendus avamisel     – muu programmiga loodud faili avamisel kasutatava Wordi muunduri valimiseks märkige see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Word valiks muunduri automaatselt.

Värskenda automaatlingid avamisel     – teiste failidega lingitud sisu värskendamiseks dokumendi igal avamisel märkige see suvand.

Luba dokumendi avamine mustandvaates     – dokumendi mustandvaates avamise lubamiseks märkige see suvand.

Märkus.: Dokumendi avamiseks mustandvaates vaikimisi tuleb aktiveerida see suvand ja klõpsata menüü Vaade jaotises Dokumendivaated nuppu Mustand. Tehke dokumendis muudatusi ja salvestage see.

Luba repaginatsioon taustal     – dokumentide automaatseks repagineerimiseks taustal märkige see ruut. See suvand on saadaval vaid mustandi- ja liigendusvaates. Ruudu tühjendamisel on olekuribal kuvatavate leheküljenumbrite värskendamine keelatud seni, kuni aktiveeritakse küljendivaade.

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked     – kasutajaliidest kohandavate programmide tõrketeadete kuvamiseks märkige see suvand. See suvand on eriti vajalik tarkvaralahenduste autoritele, sest see sisaldab kasutajaliideste kohanduste silumiseks vajalikku teavet.

Kuva klientide edastatud Office.com sisu    – valige see suvand lisaks Microsoft Office'i pakutavale sisule ka klientide loodud mallide ja piltide vaatamiseks.

Postiaadress     – tippige aadress, mida soovite kasutada Wordi kirjade ja ümbrike puhul saatja vaikeaadressina.

Failide asukohad     – Wordiga loodavate ja selles kasutatavate dokumentide, mallide ja muude üksuste salvestamise vaikeasukoha kuvamiseks klõpsake seda nuppu. Uue vaikeasukoha määramiseks klõpsake dialoogiboksis Failide asukohad muudetavat üksust ja nuppu Muuda.

Mallide vaikeasukohti ja käivituskausta käsitletakse usaldusväärsete asukohtadena. Kui muudate asukohta, veenduge, et uus kaust oleks turvaline asukoht.

Veebisuvandid     – dialoogiboksi Veebisuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi Wordi abil veebilehtede loomise suvandite määramiseks.

Lehe algusse

Ühilduvus

Inglise Word 6.0/95 dokumendid     – selle suvandiga saate määrata oma tekstiteisenduseelistused. Wordi varasemaid versioone kasutati teinekord koos kolmanda osapoole programmidega, mis olid mõeldud toetama ingliskeelses Microsoft Windowsi versioonis hiina või korea keelt. Kui nende lisandmoodulite kasutamine annab avatavas dokumendis tulemuseks vale tekstikuva, saate dokumendi teisendamiseks, et tekst õigesti kuvataks, kasutada järgmisi suvandeid. Kui fail on avatud, lähtestage see suvand kindlasti suvandiks Ava tavalisel viisil, muidu võidakse õigesti salvestatud failid avada valesti.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Sisaldab aasia teksti – valige see suvand teksti õigesti kuvamiseks juhul, kui teate, et dokument sisaldab teksti mõnes Ida-Aasia keeles.

 • Ava tavalisel viisil – valige see suvand pärast faili avamist teksti õigesti kuvamiseks.

 • Tuvasta aasia tekst automaatselt – valige see suvand, kui te pole kindel, kas dokument sisaldab teksti mõnes Ida-Aasia keeles. Word püüab tuvastada Ida-Aasia keeltes oleva teksti ja kuvada seda õigesti.

Lehe algusse

Ühilduvussuvandid dokumendile

Ühilduvusuvandid dokumendile     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Küljenda see dokument, nagu see oleks loodud rakenduses     – valige tekstitöötlusprogramm, mida tuleks dokumendi avamiseks eeldatavasti kasutada. Loendi Paigutussuvandid sätted muutuvad vastavalt valitud tekstitöötlusprogrammile. Enda sätete konfiguratsiooni määramiseks valige väärtus Kohandatud.

Paigutussuvandid     – sisaldab dokumendi paigutussuvandite loendit. Märkige soovitud suvandite ruudud.

Lehe algusse

Wordi täpsemate suvandite valimiseks klõpsake Microsoft Office’i nuppu Microsoft Office'i nupp ning valige Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Selle artikli teemad

Redigeerimissuvandid

Tippimine asendab valitud teksti     – valitud teksti kustutamiseks tippimise alustamisel märkige see suvand. Selle ruudu tühjendamisel lisab Microsoft Office Word uue teksti valitud teksti ette ja ei kustuta valitud teksti.

Vali automaatselt terve sõna     – tervete sõnade valimiseks juhul, kui valitakse ühe sõna osa ja siis teise sõna osa, märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel valib Word sõna ja sellele järgneva tühiku sõna topeltklõpsamisel.

Luba teksti pukseerimist     – valitud teksti kopeerimiseks või teisaldamiseks selle lohistamisel märkige see suvand. Teksti teisaldamiseks valige tekst ja lohistage see uude asukohta. Teksti kopeerimiseks valige tekst ja lohistage see juhtklahvi (CTRL) all hoides uude asukohta.

Kasuta hüperlingi järgimiseks kombinatsiooni CTRL + hiireklõps     – hüperlinkide teksti redigeerimise hõlbustamiseks märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel tuleb hüperlingi järgimiseks vajutada lingile klõpsamisel juhtklahvi (CTRL). Kui see suvand pole aktiveeritud, siis linki klõpsates avab Word selle lingi, mis teeb omakorda lingi teksti redigeerimise keerulisemaks.

Loo automaatkujundite lisamisel automaatselt joonestuslõuend     – märkige see suvand joonestuslõuendi paigutamiseks joonestusobjektide või tindijooniste ja kirjutiste ümber, kui lisate need dokumenti. Joonestuslõuend hõlbustab joonestusobjektide ja piltide korraldamist ja ühiselt teisaldamist.

Kasuta nutikat lõiguvalikut     – lõigumärgi valimiseks kogu lõigu valimisel märkige see suvand. Kui kaasate lõigu lõikamisel ja kleepimisel lõigumärgi, ei jää lõik tühjaks ning vorming püsib koos lõiguga.

Kasuta nutikat kursoripaigutust     – kursori teisaldamiseks koos lehe kerimisega üles või alla märkige see suvand. Kui pärast kerimist vajutate vasak-, parem-, üles- või allanoolt, liigub kursor praegu kuvatavas vaates, mitte kerimiseelses asukohas.

Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert)     – ülekirjutusrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

 • Kasuta ülekirjutusrežiimi     – olemasoleva teksti märkhaaval asendamiseks teksti tippimisel märkige see suvand. Kui on märgitud suvand Kasuta ülekirjutusrežiimi juhtimiseks lisamisklahvi (Insert), saate selle suvandi lisamisklahviga (INSERT) sisse või välja lülitada.

Lisa heebrea tähestiku nummerduse jaoks jutumärgid     – valige see suvand nummerdustele kahekordsete jutumärkide („ “) lisamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud heebrea keel.

Küsi laadi värskendamise kohta     – kui soovite, et teilt küsitaks kinnitust, kui muudate laadiga teksti otse ja seejärel rakendate muudetud tekstile uuesti laadi, siis märkige see suvand. Kinnituse küsimisel saate laadi värskendada viimaste muudatuste kohaselt või rakendada endise laadi uuesti.

Kasuta täpp- või numberloendite puhul normaallaadi     – loendi laadide põhinemiseks lõiguloendi laadi asemel normaallõigu laadil märkige see suvand.

Jälgi vormingut     – vormingu jälgimiseks tippimise ajal märkige see suvand. See võimaldab rakendada sama vormingut ka mujal. Enne kui saate kasutada valitud teksti paremklõpsamisel kuvatava kiirmenüü käsku Vali sarnase vorminguga tekst, peab see suvand olema märgitud. Kasutatud vormingute loendi kuvamiseks klõpsake paani Laadid käsku Suvandid ja märkige ruudud Lõiguvorming, Fondivorming ja Täpp- ja numberloendite vorming.

 • Märgi vormingu ebaühtlusi     – dokumendi muu vorminguga sarnase, kuid mitte täpselt samasuguse vormingu märkimiseks lainelise sinise allakriipsutusega märkige see suvand. Suvandi kasutamiseks tuleb märkida ka suvand Jälgi vormingut.

Luba klõpsamine ja tippimine     – dokumendi tühja ala topeltklõpsates sinna teksti, graafika, tabelite või muude üksuste lisamiseks märkige see suvand. Klõpsamise ja tippimise funktsiooniga lisatakse automaatselt lõigud ja rakendatakse topeltklõpsatavale üksusele vajalik joondus. See funktsioon on saadaval ainult küljendivaates ja veebivaates.

 • Lõigu vaikelaad – saate valida klõpsamise ja tippimise funktsiooni kasutamisel tekstile rakendatava laadi.

Kursori liikumine     – saate määrata suuna, kuhu kursor klaviatuuri nooleklahvide vajutamisel nihutatakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Loogiline – selle suvandi valimise korral nihutatakse kursorit tuvastatud tekstisuunas. Näiteks juhul, kui kasutate nooleklahve ühes ja samas lauses olevas araabia- ja ingliskeelses tekstis liikumiseks, nihutatakse kursorit araabiakeelses tekstis paremalt vasakule ning seejärel jätkatakse ingliskeelse teksti vasakpoolseimast märgist ja liigutakse paremale.

 • Visuaalne – selle suvandi valimise korral nihutatakse kursor visuaalselt järgmise märgi juurde. Näiteks juhul, kui kasutate nooleklahve ühes ja samas lauses olevas araabia- ja ingliskeelses tekstis liikumiseks, nihutatakse kursorit paremalt vasakule, olenemata tekstisuunast.

Kursori visuaalne valik     – saate valida, kuidas tekst valiku laiendamise korral valitakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Plokk – selle suvandi valimise korral mähitakse tekst allapoole valimisel reast reani, kõik valitud read on ühelaiused.

 • Pidev – selle suvandi valimise korral mähitakse tekst allapoole valimisel reast reani ja ploki viimase rea laius on muutuv.

Kasuta järjestuse kontrolli     – märkige see suvand, et kontrollida, kas äsja tipitud märk on kuvatud õiges järjestuses, kui soovite kasutada seda intonatsioonimärgi, diakriitilise märgi või vokaalina kaasneva konsonandi kohale, alla, ette või taha paigutamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud keeruka kirjasüsteemiga keel.

 • Asenda tippimise ajal – märkige see suvand varem tipitud märgi asendamiseks äsja tipitud märgiga, kui mõlemad märgid ei saa samas tekstiklastris koos olla.

Aasia fondid kehtivad ka ladina kirjale     – märkige see suvand ladina märkide muutmiseks valitud Aasia fonti selle fondi rakendamisel valitud tekstile. Tühjendage järgmine ruut, kui soovite, et ladina märgid jääksid ladina fonti Aasia fondi rakendamisel ülejäänud dokumendile.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele     – valige see suvand, kui soovite muuta klaviatuuri keelt ja fonti selle teksti keele põhjal, millel kursor asub. Kui tühjendate selle ruudu, siis muudetakse ainult fonti.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Kasuta ülekirjutusrežiimi lubamiseks IME-pärandrežiimi     – valige see suvand, et sisestatavad tähemärgid asendaksid olemasolevaid tähemärke (ülekirjutus) sisestusmeetodiredaktori (IME) kasutamisel arvutis, mis töötab opsüsteemiga Microsoft Windows XP. Kui Word installitakse arvutisse, mis kasutab Windows Vistat, siis seda suvandit ei kuvata, kuna ülekirjutusrežiim on automaatselt toetatud.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Aktiveeri IME-juhtelement     – valige see suvand sisestusmeetodi redaktori (IME) käivitamiseks. IME peatamiseks tühjendage see ruut.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME TrueInline     – valige see suvand loomuliku keele liidese kasutamiseks IME-d kasutavas arvutis.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME sätted     – klõpsake seda dialoogiboksi IME nime sätted avamiseks. Selle dialoogiboksi abil saate seada või muuta aktiivse IME teksti-, klaviatuuri-, märgiteisenduse ja muid suvandeid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Lehe algusse

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Dokumendisisene kleepimine     – selle suvandiga saate määrata üksuse kopeerimisel ja kleepimisel samas dokumendis rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     – säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsene vorming. Otsene vorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine     – selle suvandiga saate määrata üksuse kleepimisel teisest dokumendist rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on kopeeritud tekstiga seostatud, kopeeritakse sihtdokumenti.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine laadimääratluste konflikti puhul     – selle suvandiga saate määrata sisu kopeerimisel teisest Wordi dokumendist rakendatava vaikevormingu sellisel juhul, kui kopeeritud teksti ja kleepimiskoha dokumendi laadid on määratletud erinevalt. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming     – see suvand säilitab kopeeritud teksti välimuse, määrates kleebitavale tekstile normaallaadi ja rakendades otsevormingu. Otsevorming hõlmab fondi suurust, kursiivi ja muid kopeeritud teksti laadimääratlust jäljendavaid vorminguid.

 • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadi nimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha dokumendi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest dokumendist teise teksti, mille laad on „Pealkiri 1“. Ühes dokumendis on laadi „Pealkiri 1“ määratluseks 14-punktine paks Arial ja dokumendis, kuhu teksti kleebite, on see 16-punktine paks Cambria. Suvandi Kasuta sihtkoha laade korral on kleebitud teksti laadiks „Pealkiri 1“ 16-punktine paks Cambria.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse laadimääratlus ja suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv).

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Muudest programmidest kleepimine     – selle suvandiga saate määrata sisu kleepimisel muust programmist rakendatava vaikevormingu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     – säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevormingu omadused.

 • Säilita ainult tekst     – selle suvandiga eemaldatakse kogu vorming ja mittetekstilised elemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis vahetult eelnevad kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Lisa või kleebi pilte järgmiselt     – selle suvandiga määratakse, kuidas lisatakse dokumenti pilte teksti suhtes. Pilte saate lisada tekstisisesena, võimaldada piltide teisaldamist koos tekstiga või mähkida teksti pildi ümber, selle ette või taha. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Tekstireale     – selle suvandi puhul lisatakse graafika lõigu sisse sarnaselt tekstiga. See on vaikesuvand. Teksti lisamisel või kustutamisel nihutatakse ka graafikat. Graafikat saab lohistades teisaldada samuti nagu teksti.

 • Nelinurkselt     – selle suvandi puhul mähitakse tekst graafikat ümbritseva nelinurga kõigile külgedele. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Tihedalt     – selle suvandi puhul mähitakse tekst pilti ümbritseva ebakorrapärase graafilise kujundi ümber. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Teksti taha     – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti taga. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Teksti ette     – selle suvandi puhul lisatakse graafika nii, et see asub omaette kihil teksti ees. Graafika ümber pole äärist. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Läbi     – selle suvandi puhul mähitakse tekst ümber graafika, täites seejuures nõgusa kujundi tühimiku (nt noorkuu). Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

 • Üles- ja allserva     – selle suvandi puhul on teksti mähkimine graafika külgedele keelatud. Teksti lisamisel või kustutamisel graafika asukoht ei muutu, kuid selle teisaldamiseks saate seda lohistada.

Säilita täpp- ja numberloendid teksti kleepimisel käsuga Säilita ainult tekst     – loendinumbrite ja -täppide teisendamiseks tekstiks märkige see suvand.

Kasuta kleepimiseks lisamisklahvi (Insert)     – Office'i lõikelaua sisu lisamiseks dokumenti lisamisklahviga (INSERT) märkige see suvand.

Kuva kleepesuvandite nupud     – sisu kleepimisel nupu Kleepesuvandid kuvamiseks märkige see suvand. Nupuga Kleepesuvandid saate alistada või muuta dialoogiboksi Wordi suvandid praeguses jaotises valitud sätted.

Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist     – teksti kleepimisel automaatseks vormingu kohandamiseks märkige see suvand. Täpsemate kleepesuvandite määramiseks saate klõpsata nuppu Sätted.

 • Sätted     – klõpsake seda nuppu dialoogiboksi Sätted avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata teksti ühendamise, lõikamise ja kleepimise vaikesätted. Vaikesätet on võimalik alistada nupu Kleepesuvandid abil, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt dokumenti. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist on sisse lülitatud.

  • Kasuta vaikesätteid     Dialoogiboksi suvandite konfiguratsiooni eelvalimiseks klõpsake ripploendi üksust. Kui soovite suvandite konfiguratsiooni ise valida, klõpsake ripploendi üksust Kohandatud.

  • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt     Selle suvandiga eemaldatakse teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisatakse teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

  • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel     Selle suvandiga ennetatakse tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid.

  • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust     See suvand juhib tabelite vormingut ja joondust. Kui see suvand on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksiklahtrid tekstina, tabeli osad olemasoleva tabeli ridadena (mitte pesastatud tabelina) ning olemaolevasse tabelisse lisatud tabelid sobitatakse olemasoleva tabeliga.

  • Nutikad laadid     Selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

  • Ühenda vorming Microsoft Office PowerPointist kleepimisel     – tulemuste kontrollimiseks sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest valige see suvand. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ja PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

  • Kohanda vorming Microsoft Office Excelist kleepimisel     – see suvand juhib tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see suvand on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte OLE-objektidena.

  • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega     Selle suvandiga sobitatakse loendisse kirjete kleepimisel loendi kirjed ümbritseva loendiga.

Lehe algusse

Dokumendi sisu kuvamine

Kuva küljendivaates taustavärvid ja -pildid     – taustavärvide ja -piltide kuvamiseks märkige see suvand.

Kuva dokumendiaknas mähitud tekst     – teksti mähkimiseks dokumendi aknas, et see oleks paremini loetav, märkige see suvand.

Kuva pildikohatäited     – dokumendi kõigi piltide asukohas pildi kohatäidete kuvamiseks märkige see ruut. See kiirendab palju pilte sisaldava dokumendi kerimist.

Kuva ekraanil joonised ja tekstiväljad     – Wordi joonestusriistadega loodud objektide kuvamiseks küljendivaates ja veebivaates märkige see suvand. Tühjendage see ruut jooniste peitmiseks ja palju jooniseid sisaldavate dokumentide eeldatavalt kiiremaks kuvamiseks. Joonised prinditakse ka siis, kui see ruut on tühi.

Kuva tekstianimatsioonid     – animeeritud teksti kuvamiseks ekraanil märkige see ruut. Teksti kuvamiseks prinditaval kujul tühjendage see ruut.

Kasutage seda suvandit versioonist Word 2007 vanema Wordiga loodud dokumentide animeeritud teksti vaatamiseks. Wordi praegune versioon ei toeta enam animeeritud tekstide loomist.

Kuva juhtmärgid     – valige see suvand paremalt vasakule juhtmärkide kuvamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Kuva järjehoidjad     – järjehoidjate kuvamiseks ekraanil märkige see suvand. Üksusele järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidjaga üksus nurksulgudes ([…]). Asukohale järjehoidja määramisel kuvatakse järjehoidja I-kujulise kursorina. Nurksulgude ja I-kujulisi järjehoidjaid ei prindita.

Kuva nutikad sildid     – nutika sildina tuvastatud teksti all lilla punktiirjoonega allakriipsutuse kuvamiseks märkige see suvand.

Kuva tekstiala servad     – punktiirjoonte kuvamiseks tekstiala servade, veergude ja lõikude ümber märkige see suvand. Servad on vajalikud küljendamiseks, neid ei prindita.

Kuva kärpimismärgid     – veerisenurkade kuvamiseks märkige see suvand.

Kuva väljaväärtuste asemel väljakoodid     – dokumendis väljatulemite asemel väljakoodide kuvamiseks märkige see suvand. Näiteks võidakse kuupäeva 4. veebruar 2008 asemel kuvada kood { TIME @\"d, MMMM, YYYY" }. Väljatulemite kuvamiseks tühjendage see ruut.

Sõltumata sellest sättest saate väljakoodide või väljatulemite kuvamiseks alati vajutada klahvikombinatsiooni ALT+F9.

Väljavarjustus     – selle suvandiga määratakse, kas ja millal väljad varjustatakse. Valige varjustamiseks loendist väärtus Alati või Kui on valitud. Varjustamine hõlbustab väljade tuvastamist. Varjustus kuvatakse ekraanil, kuid seda ei prindita dokumendile.

Numeraal     – selle suvandiga määratakse numeraalide ilme dokumendis. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • Araabia – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav inglise ja muude Euroopa keelte kõnelejatele.

 • Hindi – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vormingus, mis on tuttav araabia ja hindi keelte kõnelejatele.

 • Kontekst – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt ümbritseva teksti keelele.

 • Süsteem – valige see suvand numeraalide kuvamiseks vastavalt juhtpaneeli piirkonnasätetele.

Kuunimed     – see suvand määratleb, kuidas Lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelses tekstis kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • Araabia – valige see suvand araabiakeelsete omakuunimede kasutamiseks.

 • Inglise translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks inglise hääldusega.

 • Prantsuse translitereering – valige see suvand araabia tekstis esinevate Lääne (Gregoriuse) kuunimede hääldamiseks prantsuse hääldusega.

Diakriitikud     – see suvand kuvab dokumendis diakriitikuid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud diakriitilisi märke kasutav keel.

 • Kasuta diakriitikute puhul seda värvi – valige see suvand kõigi diakriitiliste märkide kuvamise värvi määramiseks, olenemata originaaldokumendi diakriitiliste märkide värvist. Valige loendist soovitud värv.

Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti     – väga piiratud arvutiressursi puhul märkige dokumendi kuvamise kiirendamiseks see ruut.

 • Nimi     – valige dokumentide mustandites kasutatav font. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

 • Suurus     – valige mustandifondi punktisuurus. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

Dokumendivaade     – see suvand määrab uute dokumentide teksti suuna.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Paremalt vasakule – valige see suvand dokumentide küljendamiseks paremalt vasakule. Näiteks lõigud algavad dokumendi paremalt küljelt teksti suunaga vasakule.

 • Vasakult paremale – valige see suvand dokumentide küljendamiseks vasakult paremale. Näiteks lõigud algavad dokumendi vasakult küljelt teksti suunaga paremale.

Fondiasendus     – dialoogiboksi Fondiasendus avamiseks klõpsake seda nuppu. Selle suvandi abil saate teha kindlaks, kas aktiivne dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis saadaval. Kui dokument kasutab fonte, mida teie arvutis pole, saate dialoogiboksis määrata asendusfondi.

Lehe algusse

Kuvamine

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     – sisestage loendis Viimatised dokumendid kuvatavate üksuste arv vahemikus 1–50.

Ainult loendi esimesele üheksale liikmele on määratud kiirklahv. Neid dokumente saate avada, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F ja numbrit 1–9.

Kuva järgmistes mõõtühikutes     – valige horisontaaljoonlaua ja dialoogiboksides tipitavate arvandmete mõõtühik.

Laadialapaani laius mustandi- ja liigendusvaadetes     – tekstile rakendatud laadinimesid kuvava laadiala avamiseks tippige väljale positiivne kümnendarv (nt 0,5). Laadiala sulgemiseks sisestage väärtus 0 (null).

Kuva mõõdud märkide laiuselt     – valige see suvand märgilaiuse kasutamiseks teksti joondamise alusena (nt vertikaal- ja horisontaaljoonlaudades).

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Kuva HTML-funktsioonides piksleid     – HTML-funktsioonidega seotud dialoogiboksides pikslite kasutamiseks mõõtühikute vaikeväärtusena märkige see suvand.

Kuva tegumiribal kõik aknad     – iga avatud Microsoft Office’i programmi iga akna kohta Microsoft Windowsi tegumiribal ikooni kuvamiseks märkige see suvand. Ruudu tühjendamisel kuvatakse tegumiribal üks ikoon iga avatud programmi kohta.

Näita kohtspikrites kiirklahve     – kiirklahvide kuvamiseks kohtspikrites märkige see suvand.

Kuva horisontaalne kerimisriba     – horisontaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna allosas märkige see suvand.

Kuva vertikaalne kerimisriba     – vertikaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna küljel märkige see suvand.

 • Vasakpoolne kerimisriba – vertikaalse kerimisriba paigutamiseks dokumendiakna vasakule küljele valige see suvand. Kasutage seda suvandit, kui töötate dokumentidega, milles kasutatakse valdavalt paremalt vasakule suunaga teksti.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Kuva küljendivaates vertikaaljoonlaud     – vertikaaljoonlaua kuvamiseks dokumendiakna küljel valige see suvand. Veenduge, et märgitud oleks ka lindi menüü Vaade jaotise Kuvamine/peitmine ruut Joonlaud, Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese komponent.

 • Kuva küljendivaates parempoolne joonlaud – valige see suvand vertikaaljoonlaua kuvamiseks dokumendiakna paremas küljel.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Optimeeri märkide paigutust pigem küljenduse kui loetavuse huvides     – märkide paigutuse kuvamiseks tekstiplokkide suhtes täpselt sellisena, nagu need prinditakse dokumendile, märkige see ruut. Selle funktsiooni kasutamisel võivad märkidevahelised tühikud olla moonutatud. Ekraani parema loetavuse saavutamiseks lülitage see funktsioon välja.

Lehe algusse

Printimine

Kasuta mustandikvaliteeti     – dokumendi printimiseks vähima vorminguga, et toimingut kiirendada, märkige see suvand. Paljud printerid ei toeta seda funktsiooni.

Prindi taustal     – töö jätkamise võimaldamiseks printimise ajal (taustprintimiseks) märkige see suvand. Selle suvandi kasutamisel on samaaegseks printimiseks ja töö jätkamiseks vaja suuremat mälumahtu. Kui printimise ajal muutub töö jätkamine liiga aeglaseks, lülitage see funktsioon välja.

Prindi lehed pööratud järjestuse     – lehtede printimiseks pöördjärjestuses, alustades dokumendi viimasest lehest, märkige see suvand. Ärge märkige seda suvandit ümbrike printimisel.

Prindi XML-sildid     – XML-dokumendile rakendatud XML-elementide XML-siltide printimiseks märkige see suvand. Dokumendile peab olema lisatud skeem ja selles esitatud elemendid peavad olema rakendatud. Sildid prinditakse dokumendile.

Prindi väljaväärtuste asemel väljakoodid     – väljatulemite asemel väljakoodide printimiseks märkige see suvand – näiteks 4. veebruar 2008 asemel { TIME @\“d, MMMM, YYYY“ }.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe esiküljele     – lehtede esikülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse pöördjärjestuses, nii et printides lehtede tagaküljed pärast lehepaki ringipööramist, prinditakse lehed õiges järjestuses.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe tagaküljele     – lehtede tagakülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse kasvavas järjestuses, vastates pöördjärjestuses prinditud esikülgede pööratud pakile.

Mastaabi sisu vastavalt paberiformaatidele A4 või 8,5 × 11“     – 8,5 ×11“ paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks A4-formaadis paberile ja A4-formaadis paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks 8,5 × 11“ paberile märkige see suvand. See suvand omab mõju vaid siis, kui printeris olev A4-formaadis või 8,5 × 11“ paber ei vasta Wordi menüüs Küljendus määratud paberi suurusele. See suvand mõjutab ainult printe, mitte vormingut.

Vaikesalv     – siin kuvatakse vaikimisi kasutatav printerisalv. Printerisätete järgimiseks valige väärtus Kasuta printerisätteid. Kindla salve kasutamiseks valige see loendist. Loendiväärtuste valik sõltub printeri konfiguratsioonist.

Lehe algusse

Selle dokumendi printimisel

Selle dokumendi printimisel     – valige dokument, millele need prindisätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Prindi PostScript teksti peale     – PostScript koodide printimiseks juhul, kui dokument sisaldab PRINT-välju, valige see suvand.

Prindi ainult vormilt pärinevad andmed     – võrguvormile sisestatud andmete printimiseks ilma vormi printimiseta märkige see suvand.

Lehe algusse

Salvestamine

Küsi enne normaalmalli salvestamist     – Wordi sulgemisel vaikemallis tehtud muudatuste salvestamise kohta kinnituse küsimiseks märkige see suvand. Kuna vaikemallis tehtud muudatused mõjutavad kõiki loodavaid uusi dokumente, võite soovida hoiatust malli muutmise kohta. Ruudu tühjendamisel salvestatakse muudatused automaatselt, ilma kinnitust küsimata.

Loo alati varukoopia     – dokumendi igal salvestamisel sellest varukoopia loomiseks märkige see suvand. Iga uus varukoopia asendab eelmise varukoopia. Word lisab faili nimele fraasi „Varukoopia“ ja kasutab kõigi varukoopiate puhul faililaiendit wbk. Varukoopiad salvestatakse algse dokumendiga samas kaustas.

Kopeeri kaugtalletatud failid minu arvutisse ja värskenda salvestamisel ka kaugfaili     – võrgus või irdkettal salvestatava faili ajutise kohaliku koopia salvestamiseks märkige see suvand. Kohaliku koopia salvestamisel salvestatakse muudatused algses koopias. Kui algne fail pole saadaval, küsib Word andmete kaotsimineku vältimiseks kinnitust faili salvestamiseks teise asukohta.

Luba taustsalvestust     – dokumendi salvestamiseks sellega töötamise ajal märkige see suvand. Taustsalvestuse toimumise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Lehe algusse

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Säilita kvaliteet selle dokumendi ühiskasutusel     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Salvesta nutikad sildid veebilehtedel XML-atribuutidena     – dokumendi kõigi nutikate siltide salvestamiseks HTML-faili XML-atribuutidena märkige see suvand.

Salvesta vormiandmed eraldajatega tekstifailina     – võrguvormile sisestatud andmete salvestamiseks üksiku tabeleraldusega lihttekstivormingus tekstifailina märkige see suvand. Seejärel saate selle faili sisu andmebaasi importida.

Manusta lingvistilised andmed     – lingvistiliste andmete (nt suuline ja käsitsikirjutatud tekst) salvestamiseks märkige see suvand.

Manusta nutikad sildid     – nutikate siltide salvestamiseks dokumendi osana märkige see suvand.

Lehe algusse

Üldine

Luba heliga tagasiside     – helide lisamiseks Wordi ja teiste Microsoft Office System 2007 programmide toimingutele ja sündmustele märkige see suvand. Näiteks saab Word esitada heli toimingu lõpetamisel. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage juhtpaneelis helide ja heliseadmete kaust. Enamiku helide esitamiseks peab arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     – kursori animeeritud liikumiseks Wordis ja teistes Office’i programmides märkige see suvand. See suvand pakub ka animeeritud kursoreid mitmete tegevuste jaoks (nt printimine, salvestamine, automaatne vormindamine ning otsimis- ja asendustoimingud).

Kinnita failivorminguteisendus avamisel     – muu programmiga loodud faili avamisel kasutatava Wordi muunduri valimiseks märkige see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Word valiks muunduri automaatselt.

Värskenda automaatlingid avamisel     – teiste failidega lingitud sisu värskendamiseks dokumendi igal avamisel märkige see suvand.

Luba dokumendi avamine mustandvaates     – dokumendi mustandvaates avamise lubamiseks märkige see suvand.

Dokumendi avamiseks mustandvaates vaikimisi tuleb aktiveerida see suvand ja klõpsata menüü Vaade jaotises Dokumendivaated nuppu Mustand. Tehke dokumendis muudatusi ja salvestage see.

Luba veebilehtede avamine taustal     – veebilehe dokumentide avamiseks taustal märkige see ruut. Taustal avamise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Luba repaginatsioon taustal     – dokumentide automaatseks repagineerimiseks taustal märkige see ruut. See suvand on saadaval vaid mustandi- ja liigendusvaates. Ruudu tühjendamisel on olekuribal kuvatavate leheküljenumbrite värskendamine keelatud seni, kuni aktiveeritakse küljendivaade.

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked     – kasutajaliidest kohandavate programmide tõrketeadete kuvamiseks märkige see suvand. See suvand on eriti vajalik tarkvaralahenduste autoritele, sest see sisaldab kasutajaliideste kohanduste silumiseks vajalikku teavet.

Postiaadress     – tippige aadress, mida soovite kasutada Wordi kirjade ja ümbrike puhul saatja vaikeaadressina.

Failide asukohad     – Wordiga loodavate ja selles kasutatavate dokumentide, mallide ja muude üksuste salvestamise vaikeasukoha kuvamiseks klõpsake seda nuppu. Uue vaikeasukoha määramiseks klõpsake dialoogiboksis Failide asukohad muudetavat üksust ja nuppu Muuda.

Mallide vaikeasukohti ja käivituskausta käsitletakse usaldusväärsete asukohtadena. Kui muudate asukohta, veenduge, et uus kaust oleks turvaline asukoht.

Veebisuvandid     – dialoogiboksi Veebisuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi Wordi abil veebilehtede loomise suvandite määramiseks.

Teenusesuvandid     – dialoogiboksi Teenusesuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi ühistööruumide suvandite määramiseks.

Lehe algusse

Ühilduvus

Inglise Word 6.0/95 dokumendid     – selle suvandiga saate määrata oma tekstiteisenduseelistused. Wordi varasemaid versioone kasutati teinekord koos kolmanda osapoole programmidega, mis olid mõeldud toetama ingliskeelses Microsoft Windowsi versioonis hiina või korea keelt. Kui nende lisandmoodulite kasutamine annab avatavas dokumendis tulemuseks vale tekstikuva, saate dokumendi teisendamiseks, et tekst õigesti kuvataks, kasutada järgmisi suvandeid. Kui fail on avatud, lähtestage see suvand kindlasti suvandiks Ava tavalisel viisil, muidu võidakse õigesti salvestatud failid avada valesti.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Sisaldab aasia teksti – valige see suvand teksti õigesti kuvamiseks juhul, kui teate, et dokument sisaldab teksti mõnes Ida-Aasia keeles.

 • Ava tavalisel viisil – valige see suvand pärast faili avamist teksti õigesti kuvamiseks.

 • Tuvasta aasia tekst automaatselt – valige see suvand, kui te pole kindel, kas dokument sisaldab teksti mõnes Ida-Aasia keeles. Word püüab tuvastada Ida-Aasia keeltes oleva teksti ja kuvada seda õigesti.

Lehe algusse

Ühilduvussuvandid dokumendile

Ühilduvusuvandid dokumendile     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Küljenda see dokument, nagu see oleks loodud rakenduses     – valige tekstitöötlusprogramm, mida tuleks dokumendi avamiseks eeldatavasti kasutada. Loendi Paigutussuvandid sätted muutuvad vastavalt valitud tekstitöötlusprogrammile. Enda sätete konfiguratsiooni määramiseks valige väärtus Kohandatud.

Paigutussuvandid     – sisaldab dokumendi paigutussuvandite loendit. Märkige soovitud suvandite ruudud.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×