Ajaskaala loomine

Microsoft 365 abil saab tööd teha igal pool ja igas seadmes

Kui lähete üle Microsoft 365 kasutamisele, on teil alati käepärast kõige uuemad funktsioonid ja värskendused.

Täienda kohe

Kui soovite graafiliselt kujutada sündmuste jada (nt projekti vahekokkuvõtteid või inimese elukäigu põhisündmusi), saate selleks kasutada SmartArt-pildi ajaskaalat. Pärast ajaskaala loomist saate sinna kuupäevi lisada, kuupäevi ringi nihutada, paigutusi ja värve muuta ning erinevaid laade rakendada.

Tavalise ajaskaaladiagrammi näide

Ajaskaala loomine

 1. Klõpsake menüüs Lisa nuppu WordArt.

  Klõpsake nuppu SmartArt

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine nuppu Protsess ja seejärel topeltklõpsake sobivat ajaskaalapaigutust.

  Näpunäide.:  Ajaskaaladiagrammidega SmartArt-pilte on kahte tüüpi, Tavaline ajaskaaladiagramm ja Rõhuringiga ajaskaala, kuid soovi korral saate kasutada ka muid protsessidega seotud SmartArt-pilte.

  Ajaskaaladega SmartArt-pildid

 3. Klõpsake kohatäidet [Tekst] ja seejärel tippige või kleepige oma tekst SmartArt-pilti.

  Märkus.: Samuti võite avada tekstipaani ja tippida teksti seal. Kui tekstipaan pole kuvatud, klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüüs Kujundus nuppu Tekstipaan.

 1. Klõpsake ajaskaalal mõnda kujundit.

  Klõpsake viimast kuupäevapunkti

 2. Tehke menüü SmartArt-riistad alammenüüs Kujundus ühte järgmistest.

  • Varasema kuupäeva lisamiseks klõpsake nuppu Lisa kujund ja seejärel käsku Lisa kujund enne.

  • Hilisema kuupäeva lisamiseks klõpsake nuppu Lisa kujund ja seejärel käsku Lisa kujund pärast.


   Klõpsake menüüs Kujundus nuppu Lisa kujund.

 3. Tippige soovitud kuupäev uuele kuupäevaväljale.

 1. Klõpsake ajaskaalal kuupäeva, mida soovite nihutada.

  Valige ajaskaalal kuupäev

 2. Tehke menüü SmartArt-riistad alammenüüs Kujundus ühte järgmistest.

  • Kuupäeva nihutamiseks valitud kuupäevast varasemaks klõpsake nuppu Nihuta üles.

 3. Kuupäeva nihutamiseks valitud kuupäevast hilisemaks klõpsake nuppu Nihuta alla.

Kuupäeva nihutamine üles või alla

 1. Klõpsake SmartArt-pildi ajaskaalat.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistadkujundus jaotises paigutused nuppu veel Nupp Rohkem .

  Klõpsake, et kuvada rohkem paigutusi

  Märkus.:  Ainult ajaskaala- ja protsessidega seotud paigutuste kuvamiseks klõpsake paigutuste loendi lõpus käsku Veel paigutusi ja seejärel valige Protsess.

 3. Valige ajaskaala või protsessiga seotud SmartArt-pilt, näiteks järgmine:

  • Edenemise näitamiseks ajaskaalal klõpsake nuppu Järgnevusjoonis.

   Järgnevusjoonis

  • Piltide või fotodega ajaskaala loomiseks klõpsake nuppu Pidev piltloend. Ringikujundid on mõeldud pilte sisaldama.

   Pidev piltloend

 1. Klõpsake SmartArt-pildi ajaskaalat.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüüs Kujundus nuppu Muuda värve.

  Ajaskaala värvide muutmine

  Märkus.:  Kui te ei näe menüü SmartArt-riistad alammenüüd Kujundus, siis veenduge, et oleksite ajaskaala valinud.

 3. Klõpsake soovitud värvikombinatsiooni.

Näpunäide.: Viige kursor mõnele kombinatsioonile, et näha, kuidas teie ajaskaala nende värvide rakendamisel välja näeks.

SmartArt-laadi kasutamisel saate oma ajaskaalale professionaalselt viimistletud ilme andmiseks ühe klõpsuga rakendada efektide kombinatsiooni (nt joonelaadi, kaldlõike või ruumilise perspektiivi).

 1. Klõpsake ajaskaalat.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüüs Kujundus soovitud laadi.

  Uue laadi valimine

  Näpunäide.: Lisalaadide kuvamiseks klõpsake dialoogiboksi Laadid paremas allnurgas nuppu veelNupp Rohkem.

Vaata ka

Ajaskaala loomine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Menüü Lisa jaotis Kujundid.

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine nuppu Protsess ja seejärel topeltklõpsake sobivat ajaskaalapaigutust (nt Tavaline ajaskaala).

 3. Teksti sisestamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja kleepige tekst.

   Märkus.: Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

   tekstipaani juhtelement

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud kirjet ja tippige tekst.

   Märkus.: Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud kirjete lisamist.

Muud ajaskaalaga seotud toimingud

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite lisada teise kirje.

 2. Klõpsake uue kirje lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat kirjet.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotise Graafikaobjekti loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotis Graafikaobjekti loomine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kirje lisamiseks valitud kirje järele klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Kirje lisamiseks valitud kirje ette klõpsake käsku Lisa kujund enne.

Ajaskaalalt kirje kustutamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Valige SmartArt-pildil tekstivälja tekst kirje jaoks, mille soovite kustutada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 • Valige tekstipaanil kogu tekst kirje jaoks, mille soovite kustutada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Märkused: 

  • Kujundi lisamiseks paanilt Tekst tehke järgmist.

   1. Asetage kursor kujunditasemel selle teksti lõppu, kuhu soovite uue kujundi lisada.

   2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja tippige uude kujundisse lisatav tekst.

 1. Valige tekstipaanil kirje, mida soovite nihutada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Selleks et nihutada kirje varasemale kuupäevale, klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Nihuta üles.

  • Selleks et nihutada kirje hilisemale kuupäevale, klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Nihuta alla.
   Menüü Kujundus jaotise SmartArt-riistad alamjaotis Graafikaobjekti loomine

   Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite SmartArt-pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Kujundus avamiseks SmartArt-pilti topeltklõpsama.

 1. Paremklõpsake ajaskaalat, mida soovite muuta, ja klõpsake siis käsku Muuda paigutust.

 2. Klõpsake linki Protsess ja tehke ühte järgmistest.

  • Lihtsa, ent tõhusa ajaskaala kasutamiseks klõpsake nuppu Tavaline ajaskaala.

   Basic Timeline

  • Tööülesande, protsessi või töövoo edenemise, ajaskaala või järjestikuste etappide esitamiseks klõpsake nuppu Järgnevusjoonis.

   Järgnevusjoonis

  • Piltide või fotodega ajaskaala illustreerimiseks klõpsake nuppu Pidev piltloend. Ringikujundid on mõeldud pilte sisaldama.

   Pidev piltloend

Märkus.: SmartArt-pildi paigutust saate muuta ka klõpsates soovitud paigutussuvandit menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Paigutused. Erinevatele paigutussuvanditele osutades muudetakse teie SmartArt-pilti, et näeksite eelvaatena, kuidas valitud paigutus teie pilti mõjutab.

Kui soovite anda oma SmartArt-pildile kiiresti professionaalse ja viimistletud ilme, saate värve muuta või rakendada ajaskaalale laadi. Samuti on võimalik efekte lisada (nt sära, hajusaid servi või ruumilisi efekte). Microsoft PowerPoint 2010 abil saate oma ajaskaala ka animeerida.

SmartArt-pildi kirjetele saate rakendada kujunduse värvidest tuletatud värvikombinatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  SmartArt-pildi värvide muutmine

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

 3. Klõpsake soovitud värvikombinatsiooni.

Näpunäide.: Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav värv teie SmartArt-pilti mõjutaks.

 1. Paremklõpsake SmartArt-pildil muudetava kirje äärist ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Kirje äärise värvi muutmiseks klõpsake nuppu joone värv, klõpsake nuppu värvNupu piltja seejärel klõpsake soovitud värvi.

 3. Kirje äärise laadi muutmiseks klõpsake nuppu Joone laad ja valige seejärel soovitud joonelaadid.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 2. Paremklõpsake soovitud kirje äärist ja seejärel klõpsake käsku Vorminda kujundit.

 3. Klõpsake paani Täide ning seejärel raadionuppu Ühtlane täide.

 4. Klõpsake nuppu värvNupu piltja seejärel klõpsake soovitud värvi.

Sellise taustavärvi rakendamiseks, mida kujunduse värvide hulgas pole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage vahekaardil Kohandatud soovitud värv ise kokku. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujunduse hilisemal muutmisel ei värskendata.

Taustavärvi läbinähtavuse määramiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline perspektiiv), mille saate kordumatu ning professionaalse ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi kirjetele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  The SmartArt Styles group on the Design tab under SmartArt Tools

  SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu rohkemNupp Rohkem.

Märkus.: Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav SmartArt-laad teie SmartArt-pilti mõjutaks.

Vaata ka

Ajaskaala loomine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Lindi jaotis Illustratsioonid

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine nuppu Protsess ja seejärel topeltklõpsake sobivat ajaskaalapaigutust (nt Tavaline ajaskaala).

 3. Teksti sisestamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake tekstipaanil kohatäidet [Tekst] ja kleepige tekst.

   Märkus.: Kui tekstipaani ei kuvata, klõpsake juhtelementi.

   tekstipaani juhtelement

  • Klõpsake SmartArt-pildil soovitud kirjet ja tippige tekst.

   Märkus.: Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud kirjete lisamist.

Muud ajaskaalaga seotud toimingud

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, millele soovite lisada teise kirje.

 2. Klõpsake uue kirje lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat kirjet.

 3. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotise Pildi loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt.

  Add a shape

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Kirje lisamiseks valitud kirje järele klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Kirje lisamiseks valitud kirje ette klõpsake käsku Lisa kujund enne.

Ajaskaalalt kirje kustutamiseks klõpsake kirjet, mille soovite kustutada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Märkused: 

 • Kujundi lisamiseks paanilt Tekst tehke järgmist.

  1. Asetage kursor kujunditasemel selle teksti lõppu, kuhu soovite uue kujundi lisada.

  2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja tippige uude kujundisse lisatav tekst.

  3. Abiboksi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER), kui abiboks on tekstipaanil valitud.

 • Kirje teisaldamiseks klõpsake soovitud kirjet ja lohistage see siis uude asukohta.

 • Kirje sammhaaval nihutamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja vajutage seda all hoides nooleklahve.

 1. Paremklõpsake ajaskaalat, mida soovite muuta, ja klõpsake siis käsku Muuda paigutust.

 2. Klõpsake linki Protsess ja tehke ühte järgmistest.

  • Lihtsa, ent tõhusa ajaskaala kasutamiseks klõpsake nuppu Tavaline ajaskaala.

   Basic Timeline

  • Tööülesande, protsessi või töövoo edenemise, ajaskaala või järjestikuste etappide esitamiseks klõpsake nuppu Järgnevusjoonis.

   Järgnevusjoonis

  • Piltide või fotodega ajaskaala illustreerimiseks klõpsake nuppu Pidev piltloend. Ringikujundid on mõeldud pilte sisaldama.

   Pidev piltloend

Märkus.: SmartArt-pildi paigutust saate muuta ka klõpsates soovitud paigutussuvandit menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Paigutused. Erinevatele paigutussuvanditele osutades muudetakse teie SmartArt-pilti, et näeksite eelvaatena, kuidas valitud paigutus teie pilti mõjutab.

Kui soovite anda oma SmartArt-pildile kiiresti professionaalse ja viimistletud ilme, võite värve muuta või rakendada ajaskaalale SmartArt-laadi. Samuti saate lisada efekte (nt sära, hajusaid servi või ruumilisi efekte). PowerPoint 2007 esitluste abil saate oma ajaskaala animeerida.

SmartArt-pildi kirjetele saate rakendada kujunduse värvidest tuletatud värvikombinatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  SmartArt toolbar - timeline

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

 3. Klõpsake soovitud värvikombinatsiooni.

Näpunäide.: Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav värv teie SmartArt-pilti mõjutaks.

 1. Paremklõpsake SmartArt-pildil muudetava kirje äärist ja seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Kirje äärise värvi muutmiseks klõpsake nuppu joone värv, klõpsake nuppu värvNupu piltja seejärel klõpsake soovitud värvi.

 3. Kirje äärise laadi muutmiseks klõpsake nuppu Joone laad ja valige seejärel soovitud joonelaadid.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 2. Paremklõpsake soovitud kirje äärist ja seejärel klõpsake käsku Vorminda kujundit.

 3. Klõpsake paani Täide ning seejärel raadionuppu Ühtlane täide.

 4. Klõpsake nuppu värvNupu piltja seejärel klõpsake soovitud värvi.

Sellise taustavärvi rakendamiseks, mida kujunduse värvide hulgas pole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage vahekaardil Kohandatud soovitud värv ise kokku. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujunduse hilisemal muutmisel ei värskendata.

Taustavärvi läbinähtavuse määramiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ning professionaalse ilme loomiseks rakendada oma SmartArt-pildi kirjetele.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  SmartArt toolbar - timeline

  SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu rohkemNupp Rohkem.

 • Kui nihutate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas vastav SmartArt-laad teie SmartArti graafikaobjekti mõjutaks.

 • SmartArt-pildi kohandamiseks saate ka kirjeid teisaldada, kirjete suurust muuta, lisada täite või efekti ja lisada pildi.

Kui kasutate PowerPoint 2007, saate ajaskaala iga kirje rõhutamiseks animeerida.

 1. Klõpsake ajaskaalat, mida soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioonid nuppu Animeeri ja seejärel valige Ükshaaval.

  Menüü Animatsioonid pilt

Märkus.: Animatsiooniga ajaskaala kopeerimisel mõnele teisele slaidile kopeeritakse ka animatsioon.

Vaata ka

Ajaskaala loomine

Kui soovite kuvada sündmuste jada (nt projekti verstapostid või sündmused), saate kasutada SmartArt-pildi ajaskaalat. Pärast ajaskaala loomist saate lisada sündmusi, muuta sündmusi, muuta paigutusi ja värve ning rakendada erinevaid laade.

Sample timeline graphic
 1. Klõpsake menüüs Lisa nuppu SmartArt -> protsess.

  Insert Smart Art on the Insert tab
 2. Klõpsake käsku tavaline ajaskaala või mõni muu protsessiga seotud pilt.

  Insert a basic timeline
 3. Klõpsake kohatäited [tekst] ja sisestage oma sündmuste üksikasjad.

  Näpunäide.:  Samuti saate avada teksti paani ja sisestada sinna oma teksti. Klõpsake menüü SmartArt-kujundus nuppu teksti paan.

 1. Klõpsake ajaskaalal mõnda kujundit.

  click a shape in the timeline
 2. Klõpsake menüü SmartArt-kujundus nuppu Lisa kujundja seejärel käsku Lisa kujund enne või Lisa kujund pärast.

  add a shape before or after
 3. Sisestage soovitud tekst.

 1. Klõpsake ajaskaalal selle sündmuse teksti, mida soovite nihutada.

  click the event text to move it earlier or later
 2. Klõpsake menüü SmartArt-kujundus nuppu Nihuta üles (vasakule) või Nihuta alla (paremale).

  choose the move up or move down commands

 1. Klõpsake ajaskaalat.

 2. Osutage menüü SmartArt-kujundus paanile paigutus ja klõpsake allanoolt.

  Choosing a new layout for timeline
 3. Valige ajaskaala või protsessiga seotud SmartArt-pilt, näiteks järgmine:

  • Edenemise näitamiseks ajaskaalal klõpsake nuppu Järgnevusjoonis.

   Accent process example
  • Piltide või fotodega ajaskaala loomiseks klõpsake nuppu Pidev piltloend. Ringikujundid on mõeldud pilte sisaldama.

   Continuous pictures list example

 1. Klõpsake ajaskaalat.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-kujundus nuppu Muuda värveja seejärel soovitud värvi kombinatsiooni.

  chage the color scheme of the timeline

Andke oma ajaskaalale professionaalse ilme, kasutades SmartArt-laadi efektide kombinatsiooni (nt joone laad, viltune või ruumilise perspektiivi) rakendamiseks.

 1. Klõpsake ajaskaalat.

 2. Klõpsake menüüs SmartArt-kujundus soovitud laadi.

  Apply a style to the smart art timeline

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×