Andmete esitamine punktdiagrammil või joondiagrammil

Punktdiagrammid ja joondiagrammid näevad välja väga sarnased, eriti siis, kui punktdiagramm kuvatakse ühendusjoontega. Siiski on iga diagrammitüübi andmete horisontaalteljele (ehk x-teljele) ja vertikaaltelg (ehk y-telg) väga erinev.

asetekst asetekst

Märkus.: Eri tüüpi punkt- ja joondiagrammide kohta leiate teavet teemast Office'i saadaolevad diagrammitüübid.

Enne kui valite ühe neist diagrammitüüpidest, võiksite saada lisateavet erinevuste kohta ja teada saada, millal on parem kasutada joondiagrammi asemel punktdiagrammi või vastupidi.

Punkt- ja joondiagrammide peamine erinevus on see, kuidas need andmete horisontaalteljele joonistavad. Kui kasutate punkt- ja joondiagrammi loomiseks näiteks järgmisi tööleheandmeid, siis on näha, kuidas andmed jaotuvad erinevalt.

asetekst

Punktdiagrammil kuvatakse tulba A päevaste sademete väärtused horisontaaltelje x-väärtustena ja tulba B tahkete osiste väärtused vertikaaltelje y-väärtustena. Punktdiagrammil, mida sageli nimetatakse ka xy-diagrammiks, ei kuvata kunagi kategooriaid horisontaalteljel.

asetekst

Punktdiagrammil on alati kaks väärtustelge: üks arvandmete kogum kuvatakse horisontaalsel (väärtus)teljel ja teine vertikaalsel (väärtus)teljel. Diagrammil koondatakse väärtused ühte andmepunkti, s.o kuvatakse punktid x- ja y-arvväärtuse lõikepunktis. Andmepunktid võivad olenevalt andmetest jaotuda horisontaalteljel ühtlaselt või ebaühtlaselt.

Esimene punktdiagrammil kuvatav andmepunkt tähistab nii y-väärtust 137 (tahked osised) kui ka x-väärtust 1,9 (päevased sademed). Arvud tähistavad töölehe lahtrite A9 ja B9 väärtusi.

Joondiagrammil kuvatakse samad sademete ja tahkete osiste väärtused kahe eraldi andmepunktina, mis on horisontaalteljel ühtlaselt jaotunud. Seda sellepärast, et joondiagrammil on vaid üks väärtustelg (vertikaaltelg). Joondiagrammi horisontaalteljel kuvatakse andmed ainult ühtlaste vahedega (kategooriatesse) rühmitatult. Kuna kategooriad ei ole andmetes antud, luuakse need automaatselt (nt 1, 2, 3 jne).

See on hea näide olukorrast, kus joondiagrammi kasutada ei tasu.

asetekst

Joondiagrammil jaotuvad kategooriaandmed ühtlaselt horisontaalteljel (kategooria) ning numbrilised andmed vertikaalteljel (väärtus).

Tahkete osiste y-väärtus 137 (B9) ja päevane sademete väärtus 1,9 (A9) kuvatakse joondiagrammil eraldi andmepunktidena. Kumbki neist andmepunktidest pole diagrammil kuvatav esimene andmepunkt – selle asemel viitab iga andmepunkti esimene andmesari töölehe esimese andmerea (lahtrid A2 ja B2) väärtustele.

Telje tüüp ja mastaapimise erinevused

Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on alati väärtustelg, saab sellel kuvada arvväärtusi või kuupäevaväärtusi (nt päevad või tunnid), mis on esitatud arvväärtustena. Arvväärtuste paindlikumaks kuvamiseks horisontaalteljel saate muuta telje mastaapimissuvandeid samamoodi, nagu saate muuta vertikaaltelje mastaapimissuvandeid.

Kuna joondiagrammi horisontaaltelg on kategooriatelg, saab see olla ainult tekstitelg või kuupäevatelg. Tekstiteljel kuvatakse ainult tekst (mittearvulised andmed või arvulised kategooriad, mis pole väärtused) ühtlaste vahedega. Kuupäevateljel kuvatakse kuupäevad kronoloogilises järjestuses kindla intervalliga või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes.

Kategooriatelje mastaapimissuvandid on piiratud väärtustelje mastaapimissuvanditega. Saadaolevad mastaapimissuvandid olenevad ka kasutatava telje tüübist.

Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvväärtuste (nt teaduslikud, statistilised ja tehnilised andmed) kuvamiseks ja võrdlemiseks. Neist diagrammidest on kasu arvuliste väärtuste vaheliste suhtete kuvamisel mitme andmesarja lõikes või kahe arvurühma diagrammile kandmisel ühe xy-koordinaatide sarjana.

Joondiagrammidel saab kuvada teatud perioodile jooksul muutuvad järjestikused andmed ühise skaalaga võrreldes, tänu millele on need ideaalsed regulaarsete intervallide tagant või aja jooksul ilmnevate andmetrendide esitlemiseks. Joondiagrammil on kategooriate andmed jaotatud võrdsete vahedega horisontaalteljele ja väärtuste andmed võrdsete vahedega vertikaalteljele. Reeglina tasub joondiagrammi kasutada siis, kui andmetel on mittearvulised x-väärtused, vastasel korral on parem kasutada punktdiagrammi.

Kasutage joondiagrammi asemel punktdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Horisontaaltelje skaala muutmine    Kuna punktdiagrammi horisontaaltelg on väärtustelg, on saadaval rohkem mastaapimissuvandeid.

 • Horisontaalteljel logaritmilise skaala kasutamine    Saate muuta horisontaaltelje logaritmiliseks skaalaks.

 • Väärtusepaare või rühmitatud väärtusekomplekte sisaldavate tööleheandmete kuvamine    Punktdiagrammil on võimalik telgede üksikute skaalade kohandamise teel kuvada rohkem teavet rühmitatud väärtuste kohta.

 • Mustrite kuvamine suurtes andmekogumites    Punktdiagrammidest on kasu andmemustrite näitamisel, kui tuuakse esile näiteks lineaarseid või mittelineaarseid trende, kobaraid ja võõrväärtusi.

 • Paljude andmepunktide võrdlemine ajaga arvestamata    Mida rohkem andmeid punktdiagrammile lisate, seda täpsemaid võrdlusi saate teha.

Kasutage joondiagrammi punktdiagrammi asemel järgmistel juhtudel.

 • Tekstisiltide kasutamine horisontaalteljel    Tekstisildid võivad tähistada ühtlaste vahedega väärtusi (nt kuid, kvartaleid või majandusaastaid).

 • Väikese hulga arvuliste siltide kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kasutada väheseid kategooriasilte, mis tähistavad ühtlaste vahedega ajavahemikku (nt aastad), saate kasutada joondiagrammi.

 • Ajaskaala kasutamine horisontaalteljel    Kui soovite kuvada kuupäevi kronoloogilises järjestuses kindlate intervallidega või samades põhiühikutes (nt päevad, kuud või aastad), isegi kui kuupäevad pole töölehel järjekorras ega samades põhiühikutes, kasutage joondiagrammi.

Märkus.: Office 2013 ja uuemate versioonide puhul kehtivad järgmised protseduurid. Office 2010 juhised?

Punktdiagrammi loomine

asetekst

Kuidas lõime selle punktdiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mida soovite punktdiagrammile kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valige punktdiagrammile soovitud andmed.

 3. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel käsku Lisa punktdiagramm (X, Y) või Mulldiagramm.

  asetekst

 4. Klõpsake nuppu Punktdiagramm.

  Näpunäide.: Kui osutate mis tahes diagrammitüübile, kuvatakse selle nimi.

 5. Vahekaartide Kujundus diagrammiala Vorming kuvamiseks klõpsake diagrammi nime.

 6. Klõpsake menüüd Kujundus ja seejärel diagrammilaadi, mida soovite kasutada.

  asetekst

 7. Klõpsake diagrammi pealkirja ja tippige soovitud tekst.

 8. Diagrammitiitli fondisuuruse muutmiseks paremklõpsake tiitlit, klõpsake käsku Fontja sisestage väljale Suurus soovitud suurus. Klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake diagrammiala.

 10. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Lisa diagrammielement >Teljetiitlidja seejärel tehke järgmist.

  asetekst

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake nuppu Primaarne horisontaalne.

  2. Vertikaalteljetiitli lisamiseks klõpsake nuppu Primaarne vertikaalne.

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  4. Tiitlivormingu suvandite avamiseks valige menüü Vorming väljal Diagrammielemendid loendist pealkiri ja seejärel klõpsake nuppu Vorminda valikut. Kuvatakse paan Pealkirja vormindamine. Klõpsake & atribuudidasetekstja seejärel saate valida vertikaaljoonduse, teksti suuna võikohandatud nurga.

 11. Klõpsake diagrammi andmeala diagrammi nime või valige menüü Vorming väljal Diagrammielemendid diagrammielementide loendist väärtus Joonesta ala.

  asetekst

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

 13. Klõpsake diagrammi diagrammiala või klõpsake menüü Vorming väljal Diagrammielemendidnuppu Diagrammiala diagrammielementide loendist.

 14. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

 15. Kui soovite kasutada kujunduse värve, mis erinevad töövihikule rakendatud vaikekujundustest, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   asetekst

  2. Klõpsake jaotises Officekujundust, mida soovite kasutada.

Joondiagrammi loomine

asetekst

Kuidas lõime selle joondiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite joondiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Kuupäev

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  01.01.2007

  4,1

  122

  02.01.2007

  4,3

  117

  03.01.2007

  5,7

  112

  04.01.2007

  5,4

  114

  05.01.2007

  5,9

  110

  06.01.2007

  5,0

  114

  07.01.2007

  3,6

  128

  08.01.2007

  1,9

  137

  09.01.2007

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite joondiagrammi kanda.

 3. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel käsku Lisa joon- või aladiagramm.

  asetekst

 4. Valige Markeritega joondiagramm.

 5. Vahekaartide Kujundus diagrammiala Vorming kuvamiseks klõpsake diagrammi nime.

 6. Klõpsake menüüd Kujundus ja seejärel diagrammilaadi, mida soovite kasutada.

  asetekst

 7. Klõpsake diagrammi pealkirja ja tippige soovitud tekst.

 8. Diagrammitiitli fondisuuruse muutmiseks paremklõpsake tiitlit, klõpsake käsku Fontja sisestage väljale Suurus soovitud suurus. Klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake diagrammiala.

 10. Klõpsake diagrammil legendi või lisage see diagrammielementide loendist (klõpsake menüü Kujundus nuppu Lisa diagrammielement > Legendja valige legendi asukoht).

  asetekst

 11. Kui soovite kanda ühe andmesarja sekundaarsele vertikaalteljele, klõpsake andmesarja või valige see diagrammielementide loendist (klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Diagrammielemendid).

  asetekst

 12. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming. Kuvatakse tööpaan Andmesarja vormindamine.

 13. Valige Sarjasuvandid > Sekundaartelg > Sule.

 14. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammipaigutused nuppu Lisa diagrammielementja seejärel tehke järgmist.

  1. Primaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake nuppu Teljetiitlid >Primaarne vertikaalne. ja seejärel klõpsake paanil Teljetiitli vormindamine nuppu & atribuudidasetekst soovitud vertikaalteljetiitli tüübi konfigureerimiseks nuppu Suurus ja atribuudid.

  2. Sekundaarse vertikaalteljetiitli lisamiseks klõpsake nuppu Teljetiitlid > Sekundaarne vertikaalne jaseejärel klõpsake paanil Teljetiitli vormindamine nuppu Suurus & Atribuudidasetekst soovitud vertikaalteljetiitli tüübi konfigureerimiseks.

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 15. Klõpsake diagrammi andmeala diagrammi nime või valige see diagrammielementide loendist(menüü Vorming,rühm Praegune valik,dialoogiboks Diagrammielemendid).

 16. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

  asetekst

 17. Klõpsake diagrammiala.

 18. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

 19. Kui soovite kasutada kujunduse värve, mis erinevad töövihikule rakendatud vaikekujundustest, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   asetekst

  2. Klõpsake jaotises Officekujundust, mida soovite kasutada.

Punkt- või joondiagrammi loomine teenusekomplektis Office 2010

asetekst

Kuidas lõime selle punktdiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase punktdiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite punktdiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  4,1

  122

  4,3

  117

  5,7

  112

  5,4

  114

  5,9

  110

  5,0

  114

  3,6

  128

  1,9

  137

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite punktdiagrammi kanda.

 3. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Punktdiagramm.

  asetekst

 4. Valige Ainult markeritega punktdiagramm.

  Näpunäide.: Kui osutate mis tahes diagrammitüübile, kuvatakse selle nimi.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  asetekst

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 26.

 7. Klõpsake menüü Paigutus nuppu Diagrammi tiitel ja seejärel valige ripploendist pealkirja asukoht.

  Valisime diagrammi kohal.

 8. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime punktdiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 9. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus kiirmenüü väljale Font.

  Meie punktdiagrammil on kasutusel Laad 14.

 10. Klõpsake diagrammiala.

 11. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Horisontaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse horisontaaltelje tiitel ja seejärel Tiitel telje alla.

  2. Vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel punktdiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

   Exceli lindi pilt

  3. Klõpsake iga pealkirja, tippige soovitud tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Selle punktdiagrammi horisontaaltelje tiitliks on tipitud Päevased sademed ja vertikaaltelje tiitliks Tahkete osiste hulk.

 12. Klõpsake diagrammi andmeala või valige diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid) Diagrammi andmeala.

 13. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

  asetekst

 14. Klõpsake diagrammiala.

 15. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 1.

 16. Kui soovite kasutada kujunduse värve, mis erinevad töövihikule rakendatud vaikekujundustest, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

asetekst

Kuidas lõime selle joondiagrammi? Järgmiste toimingute abil saate luua sarnase joondiagrammi. Selle diagrammi puhul kasutasime töölehe näidisandmeid. Saate need andmed töölehele kopeerida või kasutada oma andmeid.

 1. Kopeerige töölehe näidisandmed tühjale töölehele või avage tööleht, mis sisaldab andmeid, mille soovite joondiagrammi kanda.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Kuupäev

  Päevane sademete hulk

  Tahkeid osiseid

  01.01.2007

  4,1

  122

  02.01.2007

  4,3

  117

  03.01.2007

  5,7

  112

  04.01.2007

  5,4

  114

  05.01.2007

  5,9

  110

  06.01.2007

  5,0

  114

  07.01.2007

  3,6

  128

  08.01.2007

  1,9

  137

  09.01.2007

  7,3

  104

 2. Valige andmed, mille soovite joondiagrammi kanda.

 3. Valige menüü Lisa jaotises Diagrammid nupp Joondiagramm.

  asetekst

 4. Valige Markeritega joondiagramm.

 5. Klõpsake diagrammi diagrammiala.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 6. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Diagrammilaadid seda laadi, mida kasutada soovite.

  asetekst

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 2.

 7. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid käsku Diagrammi tiitel ja seejärel valige Diagrammi kohale.

  Exceli lindi pilt

 8. Klõpsake diagrammi tiitlit ja seejärel tippige soovitud tekst.

  Tippisime joondiagrammi tiitliks Tahkeid osiseid sademetes.

 9. Diagrammi tiitli suuruse vähendamiseks paremklõpsake tiitlit ja seejärel sisestage soovitud suurus väljale Font.

  Sellel diagrammil on kasutusel Laad 14.

 10. Klõpsake diagrammi legendi või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotise Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 11. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Legende ja seejärel soovitud asukohta.

  Sellel diagrammil on kasutusel suvand Kuva legend üleval.

 12. Andmesarja kandmiseks sekundaarsele vertikaalteljele klõpsake sademete andmesarja või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammi elemendid).

 13. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Praegune valik nuppu Vorminda valikut.

  asetekst

 14. Valige Sarjasuvandid > Sekundaartelg > Sule.

 15. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Sildid nuppu Teljetiitlid ja seejärel tehke järgmist.

  1. Primaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Primaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  2. Sekundaarse vertikaaltelje tiitli lisamiseks klõpsake käsku Sekundaarse vertikaaltelje tiitel ja tippige seejärel soovitud vertikaaltelje tiitel.

   Sellel joondiagrammil on kasutusel Pööratud tiitel.

  3. Klõpsake iga tiitlit, tippige soovitud tekst ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

   Selle joondiagrammi primaarse horisontaaltelje tiitliks on tipitud Tahkete osiste hulk ja sekundaarse vertikaaltelje tiitliks Päevased sademed.

 16. Klõpsake diagrammi andmeala või valige see diagrammielementide loendist (menüü Paigutus jaotis Praegune valik väli Diagrammielemendid).

 17. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

  Sellel punktdiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – tume 1.

  asetekst

 18. Klõpsake diagrammiala.

 19. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkemseejärel soovitud efekti.

  Sellel joondiagrammil on kasutusel Vaevumärgatav efekt – rõhk 3.

 20. Kui soovite kasutada kujunduse värve, mis erinevad töövihikule rakendatud vaikekujundustest, tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Kujundused nuppu Kujundused.

   Exceli lindi pilt

  2. Klõpsake jaotises Sisseehitatud soovitud kujundust.

   Sellesl joondiagrammil on kasutusel kujundus Office.

Punktdiagrammi loomine

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda.

 2. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel klõpsake nuppu X Y Punktdiagrammja valige jaotises Punktdiagrammdiagramm.

 3. Kui diagramm on valitud, klõpsake vahekaarti Diagrammi kujundus, et teha järgmist.

  • Üksikasjade (nt pealkirja, siltide ja legendi) muutmiseks klõpsake nuppu Lisa diagrammielement.

  • Klõpsake nuppu Kiirpaigutus, et valida eelmääratletud diagrammielementide kogumite vahel.

  • Paigutuse või laadi muutmiseks klõpsake laadigaleriis ühte eelvaateid.

  • Andmevaate muutmiseks klõpsake nuppu Vaheta rida/veergu või Vali andmed.

 4. Kui diagramm on valitud, klõpsake menüüd Kujundus, et soovi korral muuta diagrammielementide kujunditäidet, liigendust või efekte.

Joondiagrammi loomine

 1. Valige andmed, mida soovite diagrammile kanda.

 2. Klõpsake menüüd Lisa ja seejärel nuppu Joon javalige soovitud suvand saadaolevast joondiagrammi laadist.

 3. Kui diagramm on valitud, klõpsake vahekaarti Diagrammi kujundus, et teha järgmist.

  • Üksikasjade (nt pealkirja, siltide ja legendi) muutmiseks klõpsake nuppu Lisa diagrammielement.

  • Klõpsake nuppu Kiirpaigutus, et valida eelmääratletud diagrammielementide kogumite vahel.

  • Paigutuse või laadi muutmiseks klõpsake laadigaleriis ühte eelvaateid.

  • Andmevaate muutmiseks klõpsake nuppu Vaheta rida/veergu või Vali andmed.

 4. Kui diagramm on valitud, klõpsake menüüd Kujundus, et soovi korral muuta diagrammielementide kujunditäidet, liigendust või efekte.

Vt ka

Kohandatud diagrammi salvestamine mallina

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×