Ekraanilugeri abil all- ja lõpumärkuste lugemine ning redigeerimine rakenduses Word

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri Word ekraanilugeriga saate oma dokumentide all- ja lõpumärkusi lugeda ja Word kasutada. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas lisada uusi all- ja lõpumärkusi ning muuta, teisendada ja eemaldada olemasolevaid. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Allmärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse allmärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi allmärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Pärast allmärkustega dokumendi avamist vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

 2. Suvandi Järgmine allmärkus valimiseks vajutage dokumendis järgmisele allmärkuse viitenumbrile minemiseks klahvi O ja klahvi N.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitenumbrile liikumiseks vajutage P.

 3. Lehe lõpus allmärkuse tekstile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +S, H. Kui dokumendis on nii all- kui ka lõpumärkused, kuvatakse aken Kuva märkmed. Allmärkustele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Allmärkuste lugemise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+R.

 5. Dokumendi sisuteksti praeguse allmärkuse viitenumbri juurde naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S, H.

Lõpumärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse lõpumärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi lõpumärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Pärast lõpumärkustega dokumendi avamist vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

 2. Suvandi Järgmine allmärkus valimiseks vajutage dokumendis järgmisele lõpumärkuse viitemärgile minemiseks klahvi O ja X.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitemärgile liikumiseks vajutage V.

 3. Dokumendi lõpus lõppmärkuse tekstile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+ S, H. Kui dokumendis on nii all- kui ka lõpumärkused, kuvatakse aken Kuva märkmed. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab + allanooleklahv ja seejärel vajutage lõpumärkustesse liikumiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Lõpumärkuste lugemise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+R.

 5. Dokumendi sisuteksti praeguse lõpumärkuse viitemärgi juurde naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S, H.

All- või lõpumärkusele liikumine

Ekraanilugeriga dokumendi lugemise ajal saate all- või lõpumärkuse viitele liikuda.

 1. Pärast all- või lõpumärkustega dokumendi avamist viige kursor all- või lõpumärkuse viitele. Jutustaja teatab: "Allmärkuse viide" või "Lõpumärkuse viide".

 2. Lehe lõpus allmärkuse viitetekstile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+Insert. Jutustaja teatab all- või lõpumärkuse viite (nt "Allmärkus 1)."

 3. All- või lõpumärkuse lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+R.

 4. Dokumendi sisutekstis algse all- või lõpumärkuse märgi juurde naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR+Shift+Insert.

Allmärkuse lisamine

Word lisab kehatekstile viitemärgi ja lisab allmärkuse viiteteksti lehe allserva.

 1. Pärast dokumendi avamist viige kursor kohta, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Suvandi Lisa allmärkus valimiseks vajutage klahvi F. Jutustaja teatab tekstile lisatud viitenumbri või märgi ja fookus liigub lehe allserva.

 4. Kirjutage allmärkuse viite tekst.

 5. Kui viitetekst on valmis, vajutage dokumendi sisutekstis allmärkuse viitemärgi järjepunkti naasmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S ja H.

Lõpumärkuse lisamine

Word lisab kehatekstile viitemärgi ja lisab lõpumärkuse viiteteksti dokumendi lõppu.

 1. Pärast dokumendi avamist viige kursor kohta, kuhu soovite lõpumärkuse lisada.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Suvandi Lisa lõpumärkus valimiseks vajutage klahvi E. Jutustaja teatab tekstile lisatud viitemärgi või numbri ja fookus liigub dokumendi lõppu.

 4. Kirjutage lõpumärkuse viite tekst.

 5. Kui viitetekst on valmis, vajutage dokumendi sisutekstis lõpumärkuse viitemärgi järjepunkti naasmiseks klahvikombinatsiooni Alt+S ja H.

All- ja lõpumärkuste kohandamine

All- ja lõpumärkide kuvamist dokumendis saab muuta. Näiteks saate muuta arvude vormingut või viite teksti kuvamise asukohta dokumendis.

 1. Pärast all- või lõpumärkustega dokumendi avamist vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Dialoogiboksis saate muuhulgas valida:

  • Kus teie all- või lõpumärkus dokumendis kuvatakse.

  • Iga nummerdamisvorming.

  • Number, millelt soovite alustada.

  • Kas kasutada kogu dokumendi jaoks pidevat nummerdamist või taaskäivitada igal jaotisel.

   Näpunäited: All- või lõpumärkuste nummerdamise taaskäivitamiseks peate dokumenti lisama ka jaotisepiiri.

   1. Viige kursor kohta, kuhu soovite jaotisepiiri panna.

   2. MenüüPiirid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt, P, B.

   3. Vajutage allanooleklahvi, et valida soovitud jaotisepiiri tüüp, ja vajutage selle lisamiseks sisestusklahvi (Enter).

  • Kas määratletud muudatused rakendatakse kogu dokumendile või ainult sellele jaotisele, kus olete.

  Dialoogiboksi väljade ja nuppude vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Välja suvanditel liikumiseks kasutage nooleklahve ja suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Muudatuste rakendamiseks dokumendile olemasolevate all- või lõpumärkustega vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni jõuate nupule Rakenda. Dokumendis muudatuste rakendamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

  Sätete rakendamiseks dokumendile ilma olemasolevate all- või lõpumärkusteta vajutage tabeldusklahvi (Tab) mitu korda, kuni jõuate nupuni Lisa. All- või lõpumärkuse dokumenti sisestamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

Märkus.: Dokumendis all- ja lõpumärkuste ilme redigeerimiseks saate redigeerida allmärkuse teksti ja lõpumärkuse teksti laade. Akna Laad avamiseks liikuge all- või lõpumärkusele, vajutage kontekstimenüü avamiseks klahvikombinatsiooni Shift+F10, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Style" (Laad), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Kõigi all- või lõpumärkuste teisendamine

Allmärkusi saab teisendada lõpumärkusteks ja vastupidi.

 1. Pärast all- või lõpumärkustega dokumendi avamist vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) mitu korda, kuni jõuate nupule Teisenda, ja seejärel vajutage selle valimiseks tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Märkmete teisendus.

 4. Dialoogiboksis Märkmete teisendus liikuge nooleklahvide abil sobivale valikusuvandile. Vajutage nupule OK liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja selle valimiseks tühikuklahvi. Dialoogiboks Märkmete teisendamine sulgub ja fookus naaseb dialoogiboksile Allmärkus ja Lõpumärkus.

 5. Dialoogiboksis on valitud nupp Sisesta. Teisendamise lõpule viimiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

All- või lõpumärkuste kustutamine

Kui soovite all- või lõpumärkuse eemaldada, kustutage kehatekstis asuv viitenumber või märge, mitte lehekülje, jaotise või dokumendi lõpus asuv all- või lõpumärkuse viite tekst. Viiteteksti eemaldamisel jääb viitenumber või -märk teie dokumenti alles. Kui eemaldate viitenumbri või märgi, siis eemaldatakse märkus täielikult ja ülejäänud viitenumbreid või märke ajakohastatakse vastavalt.

 1. Pärast all- või lõpumärkustega dokumendi avamist vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+S.

 2. All- või lõpumärkuste valimiseks vajutage klahvi O ning variantide sirvimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Vastavalt liikumisele nimetab Jutustaja üksuste klahve.

 3. All- või lõpumärkuse valimiseks vajutage vastavat klahvi (nt N järgmise allmärkuse jaoks). Kursor asetatakse kehatekstis all- või lõpumärkuse viitemärgi ette.

 4. Viite eemaldamiseks vajutage kaks korda kustutusklahvi (Delete). Jutustaja teatab: "Delete" (Kustuta).

  Vajutage JAWS-s kustutusklahvi (Delete). JAWS teatab: "Selected blank space" (Valitud tühi ruum). Seejärel vajutage uuesti kustutusklahvi (Delete). All- või lõpumärkus eemaldatakse.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Androidi Word Androidi jaoks ekraanilugeriga TalkBack saate oma dokumentide all- ja lõpumärkusi lugeda ja Word kasutada. Samuti saate lisada uusi all- ja lõpumärkusi ning vormingut ning eemaldada olemasolevad. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Allmärkuse lisamine

 1. Minge dokumendis kohta, kuhu soovite allmärkuse lisada, ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Not checked, More options, switch" (Pole märgitud, Rohkem suvandeid, lüliti), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Kuulete teksti "Tab menu", millele järgneb parajasti valitud vahekaart, näiteks "Home, selected" (Avaleht, valitud).

 3. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab” („Menüü Lisa”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Footnote button" (Nupp Allmärkus), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Fookus liigub allmärkuse tekstiväljale ja ekraani allservas kuvatakse ekraaniklaviatuur.

 6. Allmärkuse teksti tippimiseks kasutage ekraaniklaviatuuri.

Lõpumärkuse lisamine

 1. Minge dokumendis kohta, kuhu soovite lõpumärkuse lisada, ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Not checked, More options, switch" (Pole märgitud, Rohkem suvandeid, lüliti), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Kuulete teksti "Tab menu", millele järgneb parajasti valitud vahekaart, näiteks "Home, selected" (Avaleht, valitud).

 3. Topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüülint.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab” („Menüü Lisa”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Endnote button" (Nupp Lõpumärkus), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Fookus liigub lõpumärkuse tekstiväljale ja ekraani allservas kuvatakse ekraaniklaviatuur.

 6. Kasutage lõpumärkuse teksti tippimiseks ekraaniklaviatuuri.

All- või lõpumärkusele minemine ja selle lugemine

 1. TalkBack loeb dokumendi lugemisel ette all- ja lõpumärkused. Kuulete näiteks sõna "Allmärkuse viide", millele järgneb märkuse number. All- või lõpumärkuse tekstile minemiseks topeltklõpsake ekraani.

  TalkBack loeb märkme automaatselt ette.

All- või lõpumärkuse kustutamine

 1. Liikuge all- või lõpumärkuse viitemärgile, mille soovite kustutada.

 2. Kohaliku kontekstimenüü avamiseks nipsake üles ja seejärel paremale. Kuulete teadet "Alert, Local context menu" (Teatis, kohalik kontekstimenüü).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Actions" (Toimingud), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Kuulete sõna "Alert, actions" (Teatis, toimingud).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Launch context menu" (Käivita kontekstimenüü), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Cut button" (Nupp Lõika), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. All- või lõpumärkuse viide ja märkmetekst eemaldatakse.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Windowsi sisseehitatud Word Mobile jutustaja abil saate oma dokumentide all- ja lõpumärkusi lugeda ning Word. Samuti saate lisada uusi all- ja lõpumärkusi ning eemaldada olemasolevad. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

All- või lõpumärkusele liikumine

 1. Nipsake Word ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (Üksused).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Footnote" (Allmärkus) või "Endnote", millele järgneb all- või lõpumärkuse number, ja topeltklõpsake ekraani, et määrata järjepunkt all- või lõpumärkuse alguseks.

Allmärkuse lisamine

Word Mobile lisab kehatekstile viitemärgi ja lisab allmärkuse viiteteksti lehe allserva.

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Nipsake ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete sõna "Items" (Üksused).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete sõna "Home button" (Nupp Avaleht), ja topeltklõpsake ekraani. Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert" (Lisa), ja topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Footnote button" (Nupp Allmärkus), ja topeltklõpsake ekraani.

 7. Allmärkuse viiteteksti tippimiseks kasutage ekraaniklaviatuuri.

Lõpumärkuse lisamine

Word Mobile lisab kehatekstile viitemärgi ja lisab lõpumärkuse viiteteksti dokumendi lõppu.

 1. Valige dokumendis koht, kuhu soovite lõpumärkuse lisada.

 2. Nipsake ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete sõna "Items" (Üksused).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button“ (Nupp Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete sõna "Home button" (Nupp Avaleht), ja topeltklõpsake ekraani. Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert" (Lisa), ja topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Endnote button" (Nupp Lõpumärkus), ja topeltklõpsake ekraani.

 7. Tippige ekraaniklaviatuuri abil lõpumärkuse viitetekst.

All- või lõpumärkuste kustutamine

Kui soovite all- või lõpumärkuse eemaldada, kustutage kehatekstis asuv viitenumber või märge, mitte lehekülje, jaotise või dokumendi lõpus asuv all- või lõpumärkuse viite tekst. Viiteteksti eemaldamisel jääb viitenumber või -märk teie dokumenti alles. Kui eemaldate viitenumbri või märgi, siis eemaldatakse märkus täielikult ja ülejäänud viitenumbreid või märke ajakohastatakse vastavalt.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja kontrollimine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

KlaviatuuriWordi veebirakendus ekraanilugeriga saate oma dokumentide all- ja lõpumärkusi lugeda ja Word kasutada. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas lisada uusi all- ja lõpumärkusi ning vormingut ning eemaldada olemasolevad all- ja lõpumärkused. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Allmärkuste lugemine

 1. Allmärkuse paani avamiseks vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, F.

 2. Allmärkuse sisu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + paremnooleklahv.

 3. Dokumendis allmärkuste vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Previous footnote, button" (Eelmine allmärkus, nupp) või "Next footnote, button" (Nupp Järgmine allmärkus), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Allmärkuse paanilt väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lõpumärkuste lugemine

 1. Vajutage dokumendis lõpumärkuse paani avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, E.

 2. Lõpumärkuse sisu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + paremnooleklahv.

 3. Dokumendis lõpumärkuste vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Previous endnote, button" (Eelmine lõpumärkus, nupp) või "Next endnote, button" (Nupp Järgmine lõpumärkus), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Lõpumärkuse paanilt väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

All- või lõpumärkusele liikumine

Ekraaniluger loeb dokumendi lugemisel ette all- ja lõpumärkused.

 1. Kui ekraaniluger teatab all- või lõpumärkuse numbri, peatage lugemisrežiim ja vajutage vasaknooleklahvi, kuni kuulete märkme numbrit, millele järgneb "Rühm, allmärkus" või "Rühm, lõpumärkus" ja seejärel uuesti märkme number.

 2. All- või lõpumärkuse paanile minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F8.

Allmärkuse lisamine

 1. Liikuge dokumendis kohta, kuhu soovite allmärkuse lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, R, F. Kuulete teksti "Editing footnote" ("Allmärkuse redigeerimine)."

 3. Tippige allmärkuse tekst.

 4. Allmärkuse paanilt väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lõpumärkuse lisamine

 1. Liikuge dokumendis kohta, kuhu soovite lõpumärkuse lisada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, R, E. Kuulete teksti "Editing endnote" ("Lõpumärkuse redigeerimine)."

 3. Tippige lõpumärkuse tekst.

 4. Lõpumärkuse paanilt väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Allmärkuste vormindamine

Saate muuta fondi tüüpi ja suurust ning allmärkuste taanet. Muudatusi saab rakendada ühele või kõigile allmärkustele.

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, F. Kuulete teksti "Editing footnote" ("Allmärkuse redigeerimine)."

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+paremnooleklahv, kuni kuulete teksti "Format footnotes, button" (Nupp Vorminda allmärkusi), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Dialog, Format options" (Dialoogiboks, vormingusuvandid). Fookus on menüüs Fondi tüüp.

 3. Fonditüübi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +allanooleklahv. Fonditüübi menüü laieneb. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonditüüpi, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Fondi suuruse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Font size" (Fondi suurus), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Taande muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud taandesuvandi. Jutustaja teatab ka, kas suvand on sisse või välja lülitatud. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuste rakendamiseks ainult praegusele allmärkusele vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Apply button" (Nupp Rakenda), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Muudatuste rakendamiseks kõigile allmärkustele vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Apply to all, button" (Nupp Rakenda kõigile), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Kehateksti naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lõpumärkuste vormindamine

Saate muuta fondi tüüpi ja suurust ning lõpumärkuste taanet. Muudatusi saab rakendada ühele või kõigile lõpumärkustele.

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + S, S, E. Kuulete teksti "Editing endnote" ("Lõpumärkuse redigeerimine)."

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+paremnooleklahv, kuni kuulete teksti "Format endnotes, button" (Nupp Vorminda lõpumärkusi), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Dialog, format options" (Dialoogiboks, vormingusuvandid). Fookus on menüüs Fondi tüüp.

 3. Fonditüübi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +allanooleklahv. Fonditüübi menüü laieneb. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fonditüüpi, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Fondi suuruse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Font size" (Fondi suurus), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud fondisuurust, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Taande muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud taandesuvandi. Jutustaja teatab ka, kas suvand on sisse või välja lülitatud. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuste rakendamiseks ainult praegustele lõpumärkustele vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Apply button" (Nupp Rakenda), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Muudatuste rakendamiseks kõigile lõpumärkustele vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Apply to all, button" (Rakenda kõigile), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Kehateksti naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

All- või lõpumärkuse kustutamine

 1. Liikuge all- või lõpumärkusele, mille soovite kustutada.

 2. All- või lõpumärkuse paanile minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F8.

 3. Kustutage all- või lõpumärkuses tekst.

 4. All- või lõpumärkuse viitenumbri juurde naasmiseks kehatekstis vajutage paoklahvi (Esc).

 5. Viitenumbri valimiseks kehatekstis vajutage klahvikombinatsiooni Shift + vasak- või paremnooleklahv ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis pildi või kujutise lisamine

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×