Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri PowerPoint ekraanilugeriga saate esitlusele ettekandemärkmeid lisada ja PowerPoint lugeda. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas ettekandemärkmeid kasutada esinejale meeldetuletuste või kõnepunktide lisamiseks ja kommentaaride abil kolleegidele nende esitluste kohta tagasiside andmiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Ettekandemärkmete abil saate slaidi sisu ka endale meelde tuletada.

 1. Märkmepaani kuvamiseks vajutage Normaalvaates klahvikombinatsiooni Alt + A, R.

 2. Vajutage slaidil, kuhu soovite märkmeid lisada, klahvi F6, kuni kuulete teksti "Slide notes" (Slaidimärkmed).

 3. Tippige märkmed.

 4. Märkmepaani sulgemiseks vajutage klahvi F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Kuulete, kas slaidil on märkmeid ja kas märkmeid kuulatakse.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvi F6, kuni kuulete sõna "Thumbnails" (Pisipildid).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete slaidi pealkirja või numbrit ja selle asukohta slaidide loendis. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Paani Märkmed kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W, P, N.

 4. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete sõna "Slide notes" (Slaidimärkmed), ja vajutage märkme kuulamiseks klahvikombinatsiooni SR+R.

Kommentaari lisamine

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

Kui soovite kommenteerida kindlat teksti või objekti, valige see esmalt. Lisateavet selle kohta, kuidas PowerPoint kiirklahvide abil valida, leiate artiklitest Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomiseks.

 1. Kui kuulete slaidi normaalvaates teadustatavat tekstilõiku või objekti, mida soovite kommenteerida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, S. Avatakse paan Kommentaarid.

 2. Tippige kommentaar ja vajutage selle salvestamiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Paanist Kommentaarid väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 4. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Kommentaaride lugemine

Kuulete, kas slaidil on kommentaare, ja kuulake kommentaare.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvi F6, kuni kuulete sõna "Thumbnails" (Pisipildid).

 2. Vajutage klahvi F6 ja üles- või allanooleklahve, kuni kuulete slaidi pealkirja või numbrit ja selle asukohta slaidide loendis. Kui slaidil on kommentaare, kuulete sõna „Kommentaaridega”.

 3. Paani Kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+R, P, P. Kuulete sõna "Comments on slide" (Kommentaarid slaidil).

  Kui paan Kommentaarid on juba avatud, vajutage klahvi F6 või klahvikombinatsiooni Shift+F6, kuni kuulete sõna "Comments on slide" (Kommentaarid slaidil).

 4. Kommentaarides liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + parem- või vasaknooleklahv. Ekraaniluger loeb kommentaarid ette, kui neile maandute.

 5. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri abil esitluse salvestamine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Kasutage rakendust PowerPoint for Android koos Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBackiga, mille abil saate lisada või lugeda ettekandemärkmeid või esitlusi kommenteerida. Ettekandemärkmetega saate lisada esineja jaoks meeldetuletusi või teemapunkte. Kommentaaride abil saate anda kolleegidele nende esitluste kohta tagasidet.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite ettekandemärkmeid lisada, paremale seni, kuni kuulete teksti „Notes, button” („Nupp Märkmed”). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Märkmed.

 2. Tekstiväljale liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed).

 3. Märkmete lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Ettekandemärkmete lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on märkmeid. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has notes“ (märkmetega). Märkmete lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine. Kui esitate slaidiseanssi, saate märkmete lugemiseks kasutada vaadet Esineja.

Redigeerimisvaates ettekandemärkmete lugemine

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Notes button” (Nupp Märkmed), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Avatakse tekstiväli Märkmed. Märkmete lugemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi ettekandemärkmed.

 5. Välja Märkmed sulgemiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Close, button” (Nupp Sule) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine esitatava slaidiseansi ajal

 1. Nipsake vaates Pisipilt või Redigeerimine vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Present button” (Nupp Esita), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud slaid, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Märkmete lugemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi märkmed.

Kommentaaride lisamine

Kui töötate näiteks esitluse kallal teistega koos või kui vaatate üle kellegi teise tööd, saate lisada slaididele kommentaare.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite kommentaari lisada, paremale või vasakule seni, kuni kuulete teksti „New comment, button” (Nupp Uus kommentaar), ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Kommentaarid.

 2. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Kommentaaride lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on kommentaare. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has comments“ (kommentaaridega). Kommentaaride lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine.

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, More options switch” (Märkimata, Rohkem suvandeid lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu“ (Menüülint) ja seejärel parajasti valitud menüü nimetust.

 4. Menüülindi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Previous button” (Nupp Eelmine), ja siis topeltpuudutage ekraani. Avatakse paan Kommentaarid.

 7. Valitud slaidi kommentaaride ükshaaval lugemiseks jätkake paremale nipsamist.

 8. Paani Kommentaarid sulgemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Close button” (Nupp Sule), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Windowsi sisseehitatud PowerPoint Mobile jutustaja abil saate esitluses ettekandemärkmeid lisada ja lugeda esineja meeldetuletuste või kõnepunktidena. Samuti saate lugeda oma kolleegide kommentaare esitluse kohta.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. Nipsake slaidi redigeerimisel PowerPoint Mobile paremale, kuni kuulete teksti "Notes" (Märkmed), ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Paanile Märkmed liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete sõna "Slide notes" (Slaidimärkmed), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 3. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Kui olete lõpetanud, nipsake märkmepaani sulgemiseks vasakule, kuni kuulete sõna "Close" (Sule), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine

Saate kuulata slaidile lisatud märkmeid.

 1. Nipsake slaidi redigeerimisel PowerPoint Mobile paremale, kuni kuulete teksti "Notes" (Märkmed), ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Paanile Märkmed liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete sõna "Slide notes" (Slaidimärkmed), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 3. Nipsake märkmete lugemiseks kolme sõrmega alla.

 4. Kui olete lõpetanud, nipsake märkmepaani sulgemiseks vasakule, kuni kuulete sõna "Close" (Sule), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

Kommentaaride lugemine

Saate lugeda kommentaare, mille teised on teile esitluses jätnud. Esitlusele kommentaaride lisamiseks aktiveerige PowerPoint töölauaversioon või PowerPointi veebirakendus.

 1. Nipsake slaidi redigeerimise ajal paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Rohkem suvandeid), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Tab selector" (Tabeldusklahvi (Tab selector), millele järgneb parajasti valitud vahekaart, nt "Home" (Avaleht).

 3. Menüümenüü avamiseks topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Review" (Läbivaatus), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Next" (Edasi), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake vasakule, et lugeda kõiki valitud slaidi kommentaare ükshaaval, alustades viimasest kommentaarist.

 7. Paani Kommentaarid sulgemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Close" (Sule), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit ettekandemärkmete või kommentaaride lisamiseks ja ettelugemiseks esitluses. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas kasutada ettekandemärkmeid, lisada esinejale meeldetuletusi või kõnepunkte ning kasutada oma kolleegidele nende esitluste kohta tagasiside andmiseks kommentaare.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Saate ettekandemärkmete abil endale ka slaidi sisu meelde tuletada.

 1. Paani Märkmed kuvamiseks vajutage normaalvaates klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, W, P, N.

 2. Vajutage slaidil, kuhu soovite märkmeid lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Slide notes" (Slaidimärkmed).

 3. Tippige märkmed.

 4. Paanilt Märkmed väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Kuulete, kas slaidil on märkmeid ja kas märkmeid kuulatakse.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete slaidi numbrit ja selle asukohta slaidide loendis.

 2. Slaidide loendi sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Paani Märkmed kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, W, P, N.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Slide notes" (Slaidimärkmed), ja vajutage märkme kuulamiseks klahvikombinatsiooni SR+R.

Add comments

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

 1. Kui kuulete slaidil normaalvaates teksti või objekti, mida soovite kommenteerida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, R, C1. Avatakse paan Kommentaarid. Kuulete sõna "@mention või alustage vestlust".

 2. Tippige oma kommentaar. Uue rea alustamiseks võite vajutada sisestusklahvi (Enter).

 3. Kommentaari salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Post" (Postita), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Paanilt Kommentaarid väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

 5. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, R, P, P.

Kommentaaride lugemine

Kuulete, kas slaidil on kommentaare, ja kuulake kommentaare.

 1. Vajutage vaates Tavaline klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete slaidi numbrit ja selle asukohta slaidide loendis.

 2. Slaidide loendi sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Kui slaidil on esinejamärkmed, kuulete sõna "Has comments" (Kommentaaridega).

 3. Paani Kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, R, P, P. Kuulete sõna "Comments pane" (Kommentaaride paan).

  Kui paan Kommentaarid on juba avatud, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 või Ctrl+Shift+F6, kuni kuulete teksti "Comments pane" ("Kommentaaride paan".

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Comment card" (Kommentaarikaart). Kasutage kommentaarikaartide vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve ning iga kaardi kommentaaride vahel liikumiseks vasak- ja paremnooleklahve. Ekraaniluger loeb kommentaarid ette, kui neile maandute.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×