Ekraanilugeri abil reasammu ja taanete määramine rakenduses Word

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt või teemast Office’i hiljutiste probleemide parandused või ajutised lahendused.

Kasutage Word klaviatuuri ja ekraanilugerit, et anda dokumendile lihvitud ilme, muutes lõigud soovitud viisil ilmeks. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas määrata iga lõigu ees ja järel ruumi ning selle taanete ja joonte suurust.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid reasammu või taande seadmine Word, kuid ekraanilugerit mitte kasutades? Lugege teemat Reasammu muutmine Wordis, Taanete ja vahede reguleeriminevõi Ripptaande loomine.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Lõiguvahede määramine

 1. Avage dokument ja seejärel valige lõik, mille vahed soovite määrata. Kui soovite lõiguvahed määrata kogu dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 2. Lõigu ette vahede seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, SB. Kuulete teksti "Paragraph, Spacing Before" (Lõik, vahed enne). Kasutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud punktiväärtust, või tippige soovitud punktiväärtus (nt 6 või 18)ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Väiksemad punktiväärtused tähistavad vähem ruumi.

 3. Lõigu järel reasammu seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, SA. Kuulete teksti "Paragraph, Spacing After" (Lõik, vahed pärast). Kasutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud punktiväärtust, või tippige soovitud punktiväärtus (nt 6 või 18)ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Veel võimalusi vahede määramiseks

 • Wordis valitud lõigu reasammu kiireks seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, K. Kuulete teksti "Line and paragraph spacing" (Rea- ja lõiguvahe). Kasutage üles- ja allanooleklahve sageli kasutatavate reasammusuuruste loendist valimiseks ja vajutage selle rakendamiseks sisestusklahvi (Enter).

 • Lõiguvahede vaikeväärtuseks määramiseks tehke järgmist.

  1. Valige dokumendis tekst, mis sisaldab lõiguvahet, mida soovite vaikesammuna rakendada.

  2. Dialoogiboksi Lõik avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, PG.

  3. Lõigusammu vaikesammuks seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D.

  4. Valige dialoogiboksis Microsoft Word üles- ja allanooleklahvide abil suvand Ainult see dokument või Kõik dokumendid, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  5. Dialoogiboksi Lõik sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lõigutaanete määramine

 1. Avage dokument ja seejärel valige lõik, mille taanded soovite määrata. Kui soovite seada lõigutaande tervele dokumendile, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 2. Vasaku taande suuruse miseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, IL. Kuulete sõna "Lõik, taane vasakule". Kasutage üles- ja allanooleklahve või tippige väärtus (nt .25 või .5)ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Õige taande suuruse miseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, IR. Kuulete sõna "Lõik, taane paremale". Kasutage üles- ja allanooleklahve või tippige väärtus (nt .25 või .5)ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Muud taanete määramise võimalused

 • Ühele lõigule esireataande kiireks lisamiseks viige fookus lõigu esirea algusesse ja vajutage tabeldusklahvi (Tab). Esireataande korral on lõigu esimene rida lõigu ülejäänud ridadest rohkem taandatud.

 • Valitud taande vaikeväärtuseks määramiseks tehke järgmist.

  1. Valige dokumendis tekst, mille lõigutaande soovite vaiketaandena rakendada.

  2. Dialoogiboksi Lõik avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, PG.

  3. Lõigutaande vaikesaandeks miseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+D.

  4. Valige dialoogiboksis Microsoft Word üles- ja allanooleklahvide abil suvand Ainult see dokument või Kõik dokumendid, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  5. Dialoogiboksi Lõik sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Raamatulaadis printimiseks kasutage funktsiooni Peegeltaande funktsioon, kus lõigutaanded peegeldavad üksteist lehekülgedel, mis on suunatud lehekülgedele. Vasakpoolsest taandest saab sisetaane ja parem taane muutub taandeks Väljaspool. Peegeltaande lubamiseks:

  1. Valige dokumendis tekst, mis sisaldab lõigutaande, mida soovite kuvada lehekülgedel, mida soovite kuvada.

  2. Dialoogiboksi Lõik avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, PG.

  3. Peegeltaande lubamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M.

  4. Dialoogiboksi Lõik sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage Word Androidi jaoks androidi sisseehitatud ekraanilugerit TalkBack, et muuta lõikude ja joonte vahesid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Lõiguvahede määramine

 1. Valige dokumendis lõik, mille vahesid soovite vormindada.

 2. Lindile minemiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Not checked, more options switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

 3. Menüü Avaleht valimiseks topeltklõpsake ekraani, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Home tab" (Menüü Avaleht), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting menu" (Menüü Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Lõigu ette tühiku lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Add space before paragraph button" ("Nupp Lisa lõigu ette ruumi)," ja topelt puudutage ekraani.

  • Lõigu järele tühiku lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Add space after paragraph button" (Nupp Lisa lõigu järele), ja topelt puudutage ekraani.

  • Lõigu ette tühiku eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Remove space before paragraph button" ("Nupp Eemalda lõigu ette ruumist), ja topelt puudutage ekraani.

  • Lõigu järel tühiku eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Remove space after paragraph button" ("Eemalda lõigunupp pärast tühikut), ja topelt puudutage ekraani.

Märkus.: Ruumi saate vahetada ainult lõigu ette ja järele sisse- või väljalülitamiseks, seega on ruumi lisamise võimalus saadaval ainult siis, kui lõigu ees või järel pole tühikut ja tühiku eemaldamise võimalus on saadaval ainult siis, kui lõigu ees või järel on praegu ruumi.

Reasammu määramine

 1. Valige dokumendis lõik, mille vahesid soovite vormindada.

 2. Lindile minemiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Not checked, more options switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

 3. Menüü Avaleht valimiseks topeltklõpsake ekraani, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Home tab" (Menüü Avaleht), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting menu" (Menüü Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Line spacing combo box" (Reasammu liitboks), ja topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsage paremale, et läbida saadaolevad reasammu väärtused: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5ja 3,0. Kui kuulete soovitud väärtust, topeltklõpsake reasammu seadmine ekraani.

Lõigutaanete määramine

Ainult lõigu esirea taandamine

 1. Valige dokumendis lõik, mille vahesid soovite vormindada.

 2. Lindile minemiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Not checked, more options switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

 3. Menüü Avaleht valimiseks topeltklõpsake ekraani, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Home tab" (Menüü Avaleht), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting menu" (Menüü Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Special indent menu" (Eritaandemenüü), ja topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "First line, not checked, switch" (Esimene rida, pole märgitud, lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

Kogu teksti taandamine peale esirea

 1. Valige dokumendis lõik, mille vahesid soovite vormindada.

 2. Lindile minemiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Not checked, more options switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

 3. Menüü Avaleht valimiseks topeltklõpsake ekraani, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Home tab" (Menüü Avaleht), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting menu" (Menüü Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Special indent menu" (Eritaandemenüü), ja topeltklõpsake ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Hanging, not checked, switch" (Rippimine, pole märgitud, lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

Terve lõigu taande suurendamine või vähendamine

 1. Valige dokumendis lõik, mida soovite taandada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Taande suurendamiseks nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Increase indent button" (Nupp Suurenda taanet), ja topelt puudutage ekraani.

  • Taande vähendamiseks nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Nupp Vähenda taanet", ja topelt puudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage Word Mobile windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja abil lõikude ja joonte vahede muutmiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Lõiguvahede määramine

 1. Paigutage järjepunkt lõigus, mille vahed soovite määrata.

 2. Nipsake ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete sõna "Items" (Üksused).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake menüüs Avaleht paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting" (Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  • Lõigu ette tühiku lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Add space before paragraph" ("Lõigu ette tühiku lisamine), ja topelt puudutage ekraani.

  • Lõigu järele tühiku lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Add space after paragraph" ("Lõigu järel tühiku lisamine)," ja topeltklõpsake ekraani.

  • Lõigu ette tühiku eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Remove space before paragraph" (Eemalda lõigu ette tühikud), ja topelt puudutage ekraani.

  • Lõigu järel tühiku eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Remove space after paragraph" (Eemalda lõigu järelt tühik), ja topelt puudutage ekraani.

Märkus.: Ruumi saate vahetada ainult lõigu ette ja järele sisse- või väljalülitamiseks, seega on ruumi lisamise võimalus saadaval ainult siis, kui lõigu ees või järel pole tühikut ja tühiku eemaldamise võimalus on saadaval ainult siis, kui lõigu ees või järel on praegu ruumi.

Reasammu määramine

 1. Paigutage järjepunkt lõigus, mille reasammu soovite määrata.

 2. Nipsake ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete sõna "Items" (Üksused).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltklõpsake ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete praeguse vahekaardi nime, ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Home“ (Avaleht), ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake menüüs Avaleht paremale, kuni kuulete teksti "Paragraph formatting" (Lõiguvorming), ja topeltklõpsake ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Line spacing, button" ("Reasamm, nupp)," ja topelt puudutage ekraani.

 8. Nipsage edasi paremale, et läbida saadaolevad reasammuväärtused. Kui kuulete soovitud väärtust, topeltklõpsake reasammu seadmine ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Wordi veebirakendus ekraanilugerit, et anda dokumendile lihvitud ilme, muutes lõigud soovitud viisil ilmeks. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas määrata iga lõigu ees ja järel ruumi ning selle taanete ja joonte suurust.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid reasammu või taande seadmine Word, kuid ekraanilugerit mitte kasutades? Lugege teemat Reasammu muutmine Wordis, Taanete ja vahede reguleeriminevõi Ripptaande loomine.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Lõigu- ja reasammu seadmine

 1. Avage dokument ja valige lõik, mille jaoks soovite vahesid määrata, teisaldades järjepunkti lõigu algusse ja vajutades klahvikombinatsiooni Shift+Ctrl+allanooleklahv. Kui soovite lõiguvahed määrata kogu dokumendis, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 2. Lõigu ette vahede seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel vajutage klahvi P, SB. Kuulete teksti "Spacing before" (Vahed enne). Kasutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud punktiväärtust, või tippige soovitud punktiväärtus (nt 6 või 18)ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Väiksemad punktiväärtused tähistavad vähem ruumi.

 3. Lõigu järel vahede seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel vajutage klahvi P, SA. Kuulete teksti "Spacing after" (Vahed pärast). Kasutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud punktiväärtust, või tippige soovitud punktiväärtus (nt 6 või 18)ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Valitud lõigu reasammu seadmine vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahvi H, 02. Kuulete teksti "Line spacing" (Reasamm). Vajutage sisestusklahvi (Enter), seejärel valige üles- ja allanooleklahvide abil sageli kasutatavate reasammu suuruste loendist ja vajutage selle rakendamiseks sisestusklahvi (Enter).

Lõigutaanete määramine

 1. Avage dokument ja valige lõik, mille jaoks soovite taandeid määrata, teisaldades järjepunkti lõigu algusse ja vajutades klahvikombinatsiooni Shift+Ctrl+allanooleklahv. Kui soovite seada lõigutaande kogu dokumendi jaoks, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

 2. Vasaku taande suuruse miseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, P, IL. Kuulete sõna "Indent Left" (Taane vasakule). Soovitud väärtuse häälestamiseks kasutage üles- ja allanooleklahve või tippige väärtus (nt 0,25 või 0,5) ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Õige taande suuruse miseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, P, IL. Kuulete sõna "Indent Right" (Taane paremale). Soovitud väärtuse häälestamiseks kasutage üles- ja allanooleklahve või tippige väärtus (nt 0,25 või 0,5) ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Lõigule esimese reataande lisamiseks viige fookus lõigu esimese rea algusse ja vajutage tabeldusklahvi (Tab). Esireataande korral on lõigu esimene rida lõigu ülejäänud ridadest rohkem taandatud.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordi kiirklahvid

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×