Ekraanilugeri kasutamine Outlooki kalendri uurimiseks ja navigeerimiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Saate Outlook klaviatuuri ja ekraanilugeriga kasutada eri vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Põhivaates ja kuvaelementides liikumine

Kalender koosneb kahest paanist: vasakul paan Kaust ja paremal paan Kalender. Nende paanide kohal on lint. Allservas kuvatakse olekuriba.

 • Põhivaates elementide vahel ringlemiseks vajutage klahvi F6 (edasi) või klahvikombinatsiooni Shift+F6 (tagasi).

Lindimenüüdes liikumine

Avaneb kalender, kus on valitud menüü Avaleht. Vahekaardil Avaleht on näiteks nupud uue kohtumise või koosolekukutse loomiseks ja kalendri ühiskasutusse andmiseks.

 • Lindimenüüdes liikumiseks vajutage muuteklahvi (Alt). Kuulete teksti "Ribbon tabs" (Lindimenüüd), millele järgneb parajasti valitud menüü.

 • Vahekaartide vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnooleklahvi ja seejärel vajutage lindi käsuklahvidele liikumiseks üks kord tabeldusklahvi (Tab).

Kalendripaanil liikumine

Kui te kalendripaanile maandute, teatab Jutustaja valitud kuupäeva ja kellaaja, sündmused (kui need on olemas) ja kalendrivaate.

 • Kalendrisündmuste vahel liikumiseks kasutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Jutustaja teatab sündmuse üksikasjad. Sündmuse avamiseks eraldi aknas vajutage sisestusklahvi (Enter). Sündmusest väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Kasutage kalendris liikumiseks nooleklahve ja kuulete, kui olete saadaval.

 • Kindlale kuupäevale minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+G. Kuvatakse kuupäevavalija. Fookus on väljal Kuupäev. Sisestage kuupäev ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Tänasele päevale naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H, O, D.

Kaustapaanil liikumine

Kui olete kaustapaanil, kuulete teksti "Calendar folders" (Kalendrikaustad) ja Jutustaja teatab praeguse kausta nime.

Kaustapaanil saate valida kalendripaanil kuvatavad kalendrid. Saate valida näiteks oma riigi pühadekalendri või töökaaslaste ühiskalendrid.

 • Kaustades liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Jutustaja loeb kaustanimed ette, kui need on esile tõstetud.

 • Jutustaja loeb ette ka selle, kas kaust on ahendatud või laiendatud. Kausta ahendamiseks vajutage vasaknooleklahvi. Kausta laiendamiseks vajutage paremnooleklahvi.

 • Kalendri valimiseks vajutage tühikuklahvi.

Vaadete vahel liikumine

Uue sündmuseakna ja põhikalendrivaate vaheldumisi kasutamine

 1. Tühja kohtumise akna avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Fookus on tekstiväljal Teema. Kuulete teksti "Subject, editing" (Teema, redigeerimine).

 2. Kalendri põhivaatesse tagasi liikumiseks hoidke all muuteklahvi (Alt) ja seejärel vajutage aktiivsete rakenduste vahel liikumiseks mitu korda tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja teatab töötavad programmid.

 3. Vabastage tabeldusklahv (Tab), kui kuulete sõna "Calendar" (Kalender).

Menüü Fail liikumine

Menüüs Fail saate näiteks muuta kalendrisätteid ja määrata kontorist väljas leide.

 1. Vajutage menüü Fail avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+F.

 2. Menüüsuvandite vahel liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage menüü- või tabeldusklahvi (Tab) valimiseks sisestusklahvi (Enter), et liikuda vahekaardil olevate üksuste vahel.

 3. Menüü Fail sulgemiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Kalendrisätetele liikumine

Kalendrisätteid saate muuta Outlooki suvandite aknas. Näiteks saate määrata oma tööaja ja tööpäevad ning määrata meeldetuletuste vaikeaja.

 1. Akna Outlooki suvandid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, T.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Calendar" (Kalender).

 3. Sätete loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Vajutage tühikuklahvi, et valida säte, mida soovite muuta.

 4. Akna Suvandid sulgemiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meeldetuletuste aknasse liikumine

 1. Kõigi praeguste meeldetuletuste kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +V, M. Jutustaja teatab meeldetuletuste arvu.

 2. Meeldetuletuste vahel liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

 3. Valitud meeldetuletuse avamiseks vajutage tühikuklahvi või meeldetuletuste aknast väljumiseks paoklahvi (Esc).

Microsoft Outlooki põhivaadete vahel liikumine

 • Menüüsse Meil liikumiseksvajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 • Kalendrisse liikumiseks vajutageklahvikombinatsiooni Ctrl+2.

 • Menüüsse Kontaktid liikumiseksvajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+3.

 • Ülesannetele liikumiseks vajutageklahvikombinatsiooni Ctrl+4.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu kiireks leidmiseks kasutage funktsiooni Juhata mind. Lisateavet funktsiooni Juhata mind kohta vaadake sellest videost: Funktsiooni Juhata mind kasutamine töö kiireks tegemiseks ekraanilugeri ja klaviatuuri abil.

Funktsiooni Juhata mind abil käsu leidmiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige lahter või lahtrivahemik, milles soovite toimingut sooritada.

 2. Liikuge funktsiooni Juhata mind redigeerimisväljale, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + Q.

 3. Tippige soovitud käsk. Tippige näiteks „täpid“.

 4. Tulemite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja tulemi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeriga kohtumiste või koosolekute plaanimine Outlookis

Ekraanilugeri abil Outlookis koosolekukutse lugemine ja sellele vastamine

Outlooki kiirklahvid

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Outlooki meilisõnumite hõlpsasti kasutatavaks tegemine

Androidi sisseehitatud Outlook Androidi jaoks TalkBacki abil saate erinevaid vaateid uurida ja navigeerida ning nende vahel liikuda.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Põhivaates ja kuvaelementides liikumine

Kui avate kalendriOutlook Androidi jaoks, kuvatakse põhivaade, kus on kuvatud praeguse nädala ja järgmise nädala kalender. Põhivaates ja kuvaelementides liikumiseks ja sees liikumiseks:

 • Fookuse viimiseks kuvaelementide vahel nipsake paremale või vasakule.

 • Ainult ekraani põhipiirkondadesliikumiseks (nupp Navigeerimissaksel, nupp Päevavalija laiendamine, iga päev praeguses kalendris, nupp Lisa uus sündmus ja mis tahes hüpikdialoog, mis võib olla avatud (nt konto sisselogimisdialoog), nipsake üks kord üles. Kuulete sõna "Controls" (Juhtelemendid). Põhipiirkondades ringlemiseks nipsake paremale või vasakule. Nipsake üks kord allapoole, et aktiveerida uuesti säte Vaikenavigatsioon.

  Märkus.: Kui kuulete teadet TalkBack, mis palub teil konto avamisel sisse logida Outlook Androidi jaoks nipsake hüpikdialoogi avamiseks korduvalt paremale või vasakule. Kuulete sõna "Sign in button" (Nupp Logi sisse). Topeltklõpsake ekraani ja seejärel järgige kontosse sisselogimise viipasid.

 • Kui fookus on nupul või valitaval elemendil, topeltklõpsake toimingu sooritamiseks ekraani või valige soovitud element.

Kalender sisaldab järgmisi piirkondi: ülaservas olevat menüüriba, keskel praegust kalendrit ja allservas navigeerimisriba.

Menüüriba

Menüüriba asub kuva ülaservas. See sisaldab vasakus ülanurgas nuppu Navigeerimissahtel, mis võimaldab teil lisada uue konto ning pääseda juurde oma kontosätetele ja Outlook Androidi jaoks sätetele. See sisaldab ka päevavalija laiendamise nuppu, mis võimaldab teil praegust kalendrivaadet laiendada või ahendada. Kui liigute nupule Päevavalija, teatab TalkBack praegusest kuust ja aastast, nt "Juuni 2018".

Kontosätetele liikumine

 1. Navigeerimissahsahtli avamiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Open navigation drawer, button" (Nupp Ava navigeerimissahtel), ja topelt puudutage ekraani. Kuulete teksti "Menu" (Menüü), millele järgneb kuvatavate üksuste arv.

 2. Kui navigeerimissahtel on avatud, nipsake kalendrikontode vahel liikumiseks paremale või vasakule. Igal kontol on üks või mitu nähtavussätteid (nt Kalender võiSünnipäevad). Kui kuulete, et Talkback teatab midagi, mida te ei soovi kalendrisse kaasata, näiteks "Märgitud, sünnipäevade kalendri nähtavus, märkeruut", topeltklõpsake ekraani, et see välja või uuesti sisse lülitada.

 3. Navigeerimissahtel sulgemiseks ja kalendrisse naasmiseksnipsake allapoole ja seejärel vasakule.

Liikuge jaotisse Sätted

 1. Menüü Sätted avamiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete sõna "Open navigation drawer, button" (Nupp Ava navigeerimissahtel), ja topelt puudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Settings" (Sätted), ja topeltklõpsake ekraani.

 3. Menüü Sätted sulgemiseks ja sisendkausta naasmiseks nipsakeallapoole ja seejärel vasakule.

Praegune kalender

Praeguses kalendris kuvatakse päevavalija praegune nädal ja järgmine nädal, millele järgneb järgmise paari päeva sündmuste loend. Päevavalija sirvimiseks nipsake paremale või vasakule, et liikuda järgmisele või eelmisele päevale. Topeltklõpsake ekraani, et keskenduda sündmuseloendile parajasti valitud päeval.

Praeguse kalendri laiendamiseks, et kuvada veel kolm nädalat, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete praegust kuud, millele järgneb "Nupp Päevavalija laiendamine", ja topelt puudutage ekraani. Sama nupp võimaldab teil praeguse kalendri ahendada.

Päevavalija all on sündmuste loend järgmise paari päeva kohta või valitud päeva kohta, kui valisite selle päevavalijast. Sündmuste sirvimiseks nipsake paremale või vasakule, et liikuda järgmisele või eelmisele päevale. Sündmuse üksikasjadele juurdepääsemiseks topeltklõpsake ekraani. Sündmusest väljumiseks nipsake allapoole ja seejärel vasakule.

Praegusest kalendrivaatest uue sündmuse loomiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Add new event button" (Nupp Lisa uus sündmus), ja topeltklõpsake ekraani. Sündmuse redaktoris asendatakse ekraanil kuvatav kalender. Nipsake sündmuseväljade vahel liikumiseks paremale või vasakule ja kasutage teabe täitmiseks ekraaniklaviatuuri. Sündmuse salvestamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Save" (Salvesta), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

Navigeerimisriba

Navigeerimisriba asub kuva allservas. See sisaldab kiirpääsunuppe meili,otsingu jakalendri jaoks.

Vaadete vahel liikumine

Kalendrist otsingusse või meili ja tagasi kalendrisse liikumiseks nipsake paremale või vasakule,kuni kuulete sõna "Meil", "Otsing" või "Kalender", ja topelt puudutage ekraani. TalkBack teatab praeguse vaate. Kuulete teksti "Selected" (Valitud), millele järgneb vaate nimi.

Lisateave

Ekraanilugeriga kohtumiste või koosolekute plaanimine Outlookis

Ekraanilugeri abil Outlookis koosolekukutse lugemine ja sellele vastamine

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Outlooki meilisõnumite hõlpsasti kasutatavaks tegemine

Kasutage Outlooki veebirakendus klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja abil erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate Outlooki veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge brauserit. Kuna Outlooki veebirakendus töötab veebibrauseris, erinevad kiirklahvid töölauaprogrammi omadest. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Outlooki veebirakendus'i kohta.

 • Outlooki veebirakendus paigutus vastab kõige uuematele rahvusvahelistele juhistele, mis on seotud hõlbustusseadmetega klaviatuuril liikumisega. Kui kasutate ekraanilugeriga seotud kiirklahve, saate kasutada lehel ARIA märgistust.

 • Kalendriga seotud juhised dokumenteeritakse, kui lugemispaan on välja lülitatud.

 • Värskendame praegu saiti Outlook.office.com (Outlooki veebirakendust). Mõned inimesed juba kasutavad uut Outlooki, teiste jaoks on värskenduste lõpuleviimiseni vaikimisi kasutusel klassikaline versioon. Lisateavet leiate artiklist Uue Outlooki veebirakenduse spikker. Kuna selle teema juhised kehtivad uuele versioonile, soovitame võtta klassikalise versiooni asemel kasutusele uus Outlook. Uue Outlooki aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“, ning klõpsake sisestusklahvi Enter. Kui kuulete teksti „Käsk, Proovi uut Outlooki“ asemel teksti „Käsuriba“, siis kasutate juba uut Outlooki.

Selle artikli teemad

Põhivaates ja kuvaelementides liikumine

Kui avate kalendriOutlooki veebirakendus, kuvatakse põhivaated. Kuulete praegust kuupäeva ja seda, kas sellel päeval on sündmusi. Kuulete ka praeguse kuu sündmuste koguarvu. Põhivaadetes ja kuvaelementides liikumiseks ja sees liikumiseks:

 • Fookuse viimiseks kuvaelementide vahel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Ainult kuva põhipiirkondades (nupp Uus sündmus, kuupäevavalik, kalendriloend, mooduli vahetaja, kalendrivaate suvandid ja kalendrivaade) liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Jump to" ("Nupp Uus sündmus"), millele järgneb selle piirkonna nimi, kuhu soovite liikuda, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Kui fookus on nupul või valitaval elemendil, vajutage toimingu sooritamiseks sisestusklahvi (Enter) või valige element.

Outlooki veebirakendus Kalender sisaldab järgmisi põhivaateid ja -piirkondi: horisontaalne navigeerimisriba ülaservas, navigeerimispaan vasakul, praegune kalender keskel ja päevakavavaade paremal.

Horisontaalne navigeerimisriba

Horisontaalne navigeerimisriba asub URL-aadressi välja all kuva ülaservas. See sisaldab rakendusekäivitit ja vasakul aetud rakendusi, keskel asuvat otsinguvälja ja juurdepääsu üldteabele (nt Spikker ja sätted) paremal.

Kui pääsete juurde üldteabele (nt Sätted),avaneb see päevakavavaate parempoolsel küljel eraldi paanil.

Navigeerimispaan

Navigeerimispaan sisaldab ülaservas nuppu Uus sündmus ning selle all kuupäevavalijat ja kalendriloendit. Paani allservas leiate moodulivalija, mis sisaldab kiirpääsunuppe meili,kalendri,kontaktide jatööülesannete jaoks.

Paani üksuste vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Praegune kalender

Praeguses kalendris kuvatakse praeguse kalendri valitud vaade (nt nädal või kuu). Kalendri sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

Praeguse kalendri ülaservas on käsuriba, kus saate uurida praegust kuud ja aastat, valida eelmise või järgmise kuu või valida kuuvalija abil praeguse kalendri vaate (Päev, Töönädal, Nädal, Kuuvõi Täna) ja jagada kalendreid. Vajutage tööriistariba üksuste vahel liikumiseks vasak- või paremnooleklahvi ja seejärel vajutage üksuse valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Uue sündmuse loomise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+N. Sündmuse redaktoris asendatakse ekraanil kuvatav kalender. Sündmuseväljade vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Sündmuse salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift +Tab, kuni kuulete teksti "Save button" (Nupp Salvesta), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Sündmuse redaktorist väljumiseks ilma salvestamata vajutage paoklahvi (Esc).

Vaadete vahel liikumine

Kalendrist e-posti,kontaktide või tööülesannete juurde liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Jump to module switcher" ("Mooduli vahetajale minek)," ja seejärel vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab), seejärel vajutage paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud mooduli nime, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Paani Sätted avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Settings button" (Nupp Sätted), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil soovitud sättele ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lisateave

Ekraanilugeriga kohtumiste või koosolekute plaanimine Outlookis

Outlooki kiirklahvid

Kalendriga seotud põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlookis

Outlooki meiliteenuse kasutamine erivajadustega inimestele

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×