Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugerit teksti lisamiseks ja esitlusele vormingu rakendamiseks. Esitluse teksti vormindamine PowerPoint hõlbustab lugemist. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas luua täpp- või numberloendeid, et oma esitlusi paremini struktureeritud või muudele teabeallikatele hüperlinke lisada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

Saate normaalvaates slaidile sisu lisada.

 1. Normaalvaatesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W ja seejärel klahvi L. Kuulete sõna "Slide pane" (Slaidipaan), millele järgneb slaidinumber. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 2. Saate valida slaidi, kuhu soovite lisada teksti, kui vajutate klahvi F6 seni, kuni jõuate slaidide pisipildipaanile. Kuulete sõna "Pisipildid", millele järgneb slaidinumber.

 3. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit ja pealkirja. Kui slaidid asuvad jaotistes, saate jaotistes üles- ja allanooleklahvi abil navigeerida ja paremnooleklahvi abil jaotist laiendada.

 4. Fookuse viimiseks slaidi redigeerimisalasse vajutage klahvi F6. Jutustajas kuulete teksti "Slide pane" (Slaidipaan), millele järgneb slaidinumber. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 5. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas nimetatakse kohatäiteid tekstiväljadeks, nii et kuulete näiteks teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”). JAWS-is kuulete teksti „Title placeholder” („Pealkirja kohatäide”).

 6. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage redigeerimisrežiimi määramiseks sisestusklahvi (Enter) ja valige kogu tekst ja alustage tippimist.

 7. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

  Märkus.: Kohatäidetes liikumiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni SR+parem- või vasaknooleklahv ja valitud tekstivälja lõppu tekstijärjepunkti paigutamiseks klahvikombinatsiooni SR+Enter.

  Märkus.: Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl + sisestusklahv (Enter) vajutamisel enamasti uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele. Kui algsel slaidil on siiski kujundus „Tiitelslaid”, on vastloodud slaidil kujundus „Tiitel ja sisu”.

  Märkus.: Kui soovite redigeerida teksti, mille olete tekstiväljale juba lisanud, vajutage tekstiväljale liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage kogu teksti valimiseks ja redigeerimiseks klahvi F2. Redigeerimise lõpetamiseks ja fookuse tagasi tekstiväljale viimiseks vajutage uuesti klahvi F2.

  Märkus.: Klaviatuuri abil märgivormingu (nt paksu, allakriipsutuse, kursiivkirja, allindeksi või ülaindeksi) kasutamise kohta leiate teavet artikli PowerPointi esitluste loomiseks kiirklahvide kasutamine.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate kiirklahvide abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi või luua pesastatud loendeid.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide.: Lisateavet selle kohta, kuidas klaviatuuri PowerPoint teksti valida, leiate artikli PowerPointi esitluste loomise kiirklahvide kasutamine jaotisest Teksti ja objektide valimine ja redigeerimine.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Täpploendite lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H ja seejärel klahvi U. Täpploendi laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Sirvimise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • N nummerdamise lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H ja seejärel klahvi N. N-laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Sirvimise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Loendiüksuse lisamiseks asetage järjepunkt loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks asetage järjepunkt viimase loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter) ning seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea alguses * (tärn) ja vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Täidetud ümartäpiloendi üksus luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (number 1, millele järgneb punkt) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige soovitud tekst. Nummerdatud loendiüksus luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (Enter) vajutamist.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Loendis olevad taandüksused

 1. Valige loendis üksused, millele soovite taanet.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H ning seejärel klahvikombinatsiooni A ja I.

  • Taande vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H ning seejärel klahvikombinatsiooni A ja O.

Tekstivärvi muutmine

Muuta saab ka esitluse tekstiosade värvi.

 1. Valige värvitav tekst.

 2. Värvi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H ning seejärel klahvi F ja C. Kuulete teksti "Theme colors" (Kujunduse värvid).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit.

 4. Värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi teksti värvi muutmine

Hüperlingiteksti värvi saab muuta kogu esitluses, rakendades juhtslaidi muudatused.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel kaks korda klahvi U.

 2. Juhtslaidi värviskeemi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M, seejärel klahvikombinatsiooni T, C ja C.

 3. Vajutage ülesnooleklahvi, kuni kuulete teksti "Hyperlink" (Hüperlink). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 6. Juhtslaidivaatest normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ja seejärel klahvi L.

Teksti esiletõstmine

Saate esitluse olulised osad esile tõsta. Esiletõstetud osad saavad teie publiku tähelepanu endale.

Teksti esiletõstmine

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Esiletõstuvärvi menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H, T ja seejärel klahvi C.

 3. Kasutage värvisuvandites liikumiseks nooleklahve ja seejärel vajutage värvi valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Tekstiefekti menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+J, seejärel D, T ja X.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Glow" (Sära), ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Värvi valimiseks ja variandi esiletõstmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis esitluste ühiskasutusse andmine ja kaasautorlus

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Rakenduses PowerPoint for Android saate TalkBacki, Androidi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui esitlus on avatud PowerPoint fookus on slaidil, topeltklõpsake ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Kui esitlus on avatud PowerPoint fookus on slaidil, topeltklõpsake ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” („Märkimata, täpid, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, numbering, double-tap to toggle” („Märkimata, nummerdus, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  Märkus.: Võimalik, et tekstiväljale on juba määratud teie PowerPoint loend. Sel juhul kuulete teksti „Not checked” („Märkimata”) asemel sõna „Checked” („Märgitud”).

 4. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks tõstke sõrm ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 6. Kui loend on valmis, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit, et lisada esitlusele tekst ja hüperlingid. Oleme seda jutustajaga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Vajutage PowerPointi veebirakendus redigeerimisvaates mitu korda klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete praeguse slaidi numbrit. Fookus on pisipildipaanil.

 2. Slaidide sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahve, kuni kuulete redigeeritud slaidi numbrit.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "Slide panel" ("Slaidipaneel".

 4. Fookuse viimiseks esimesele kohatäitepunktile vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite.

 5. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter) ja hakake tippima. Kui see on tehtud, vajutage klahvi F2. Kuulete sõna "Slide panel" ("Slaidipaneel)."

 6. Järgmisele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite. Teksti lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja tippige tekst. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×