Ekraanilugeri kasutamine Wordis täpp- või numberloendite loomiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Täpp-või numberloendite loomiseks saate kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja Word. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate teada, kuidas muuta olemasolevaid tekstirida loendisse, muuta täpi laadi ja luua pesastatud loendid.

Loendis kasutatava täpi või numbri kirjeldamise võimekus on ekraanilugeritel erinev. Võib-olla peate kohandama oma ekraanilugeri sõnastussätteid. Näiteks ekraaniluger JAWS suudab tuvastada kümmet enamlevinud täpitüüpi.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp- või numberloendi tippimiseks on mitu võimalust.

Täpp- või numberloendi tippimine

Selle meetodi korral tipitakse esmalt tekstiread ja muudetakse need hiljem loendiks.

 1. Tippige loendi tekstiread.

 2. Valige loendi hulka arvatavad üksused.

 3. Üksuste loendiks sisselülitamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi korral vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H, U.

  • Nummerdatud loendi korral vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H, N.

  Kuulete valitud täpi või arvu laadi kirjeldust.

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage allanoolt, et minna järgmisele teksti alale.

Loendi koostamine, valides lindil täpi- või numbrilaadi

Selle meetodi korral rakendatakse esmalt täpi- või numbrilaad ja seejärel tipitakse loendi üksused.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H, et avada täpploendi teegid.

  • Numberloendi loomiseks vajutage numbri laadide teegi avamiseks klahvikombinatsiooni ALT + H, N.

 2. Olemasolevate laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja sobiva laadi valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige loendi esimene üksus. Loendi jätkamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage allanoolt, et minna järgmisele teksti alale.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sees saate luua loendi (nt pesastatud täpploendid või numberloendis asuvat liigendus-laadi nummerdust).

 1. Valige olemasolevas loendis üksus, mille järele pesastatud loend paigutada, ja vajutage uue loendiüksuse loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 2. Liikuge loendis kohta, kus soovite uut loendit alustada.

  Kui kursor asub uue üksuse rea alguses, vajutage tabeldusklahvi (Tab). Word suurendab automaatselt selle üksuse taanet ja teeb selle osa pesastatud loendist või loendi ümbritsevast loendist.

  Uue loendi täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Lisateavet leiate teemast täpi või numbri laadi muutmine.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpi- või numbriteegist.

 1. Valige kogu loend.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Nupu Loenditäpid valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, U.

  • Nupu Nummerdus valimiseks ja teegi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

 3. Saadaolevate suvandite valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI, mis võib erineda olenevalt sellest, mida viimati kasutasite. Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Valige kogu loend.

 2. Taande vähendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisele lähemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja O.

 3. Taande suurendamiseks ehk loendi nihutamiseks veerisest kaugemale vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve A ja I.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Kiirklahvid Wordis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Telefonis täpp-või numberloendite loomiseks saate kasutada Word Androidi jaoks, kus on TalkBacki, sisseehitatud Androidi ekraanilugeja. Word Androidi jaoks abil saate muuta loendisse olemasolevaid ridu, muuta täpi laadi ja luua pesastatud loendeid. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp-või numberloendi dokumenti lisamiseks on mitu võimalust.

Täpploendi tippimine

 1. Tippige vaates redigeerimine kuvatava klaviatuuri abil loendi esimene üksus.

  Märkus.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

 2. Pärast tippimist klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks lohistage sõrm klaviatuuri kohale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Nipsake menüüs Avaleht paremale, kuni kuulete teksti "Täpploend", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuvatakse menüü Täpploend.

 4. Nipsake menüüs täpid paremale, et minna läbi saadaolevate täppide laade: Solid Circle, õõnes ring, Solid Square, 4 väikest teemanti, õõnes noolvõi märge. Saate lohistamise ajal kuulata kuuli laadi kirjeldusi. Valige soovitud laadis, et see valida. Valitud üksusele lisatakse täpp.

 5. Lindi sulgemiseks ja klaviatuuri aktiveerimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja topeltkoputage ekraani.

 6. Uue loendiüksuse lisamiseks valige ekraaniklaviatuuri ja tippige uus üksus. Sisestusklahvi (ENTER) valimiseks lohistage sõrm klaviatuuril, kuni kuulete teksti "Enter" (Sisesta), ja seejärel tõstke see (vajadusel topeltkoputage).

 7. Loendiüksuste loomise lõpetamiseks valige kaks korda nupp Enter (Sisesta).

Numberloendi tippimine

 1. Tippige vaates redigeerimine kuvatava klaviatuuri abil loendi esimene üksus.

 2. Pärast tippimist klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks lohistage sõrm klaviatuuri kohale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Nipsake menüüs Avaleht paremale, kuni kuulete teksti "nummerdus menüü", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuvatakse menüü Numberloend.

 4. Nipsake menüüs Nummerdus paremale, et minna läbi saadaolevate nummerduse laadid: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c.või i. ii. iii. Te kuulete ka nipsake nummerduse laadide kirjeldust. Valige soovitud laadis, et see valida. Word Androidi jaoks alustab nummerdatud loendit automaatselt.

 5. Lindi sulgemiseks ja klaviatuuri aktiveerimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja topeltkoputage ekraani.

 6. Uue loendiüksuse lisamiseks valige ekraaniklaviatuuri ja tippige uus üksus. Sisestusklahvi (ENTER) valimiseks lohistage sõrm klaviatuuril, kuni kuulete teksti "Enter" (Sisesta), ja seejärel tõstke see (vajadusel topeltkoputage).

 7. Loendiüksuste loomise lõpetamiseks valige kaks korda nupp Enter (Sisesta).

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sees saate luua loendi (nt pesastatud täpploendid või numberloendis asuvat liigendus-laadi nummerdust).

 1. Kui teil on olemasolev loend, lohistage sõrm ümber kirjutusala, kuni kuulete loendiüksuse, mida soovite pesastatud loendiks muuta. Kursori liigutamiseks topeltkoputage ekraani.

 2. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "Suurenda taanet, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Word Androidi jaoks suurendab automaatselt selle üksuse taanet ja teeb selle osa pesastatud loendist.

 3. Teise pesastatud loendiüksuse lisamiseks valige ekraaniklaviatuuri ja tippige uus üksus.

Märkus.: Pesastatud loendiüksuse täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Lisateavet leiate teemast täpi või numbri laadi muutmine.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Lohistage sõrm ümber kirjutusala, kuni kuulete loendi tasemel üksust, kus soovite muuta selle täpi-või numberloendi laadi. Kursori liigutamiseks topeltkoputage ekraani. TalkBacki teatab üksuse taseme: "taseme <taseme number> <üksuse tekst>."

 2. Vajadusel klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks lohistage sõrm klaviatuuri kohale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Nipsake menüüs Avaleht ühe sõrmega paremale, kuni TalkBacki teatab, et olete jõudnud nupule Täpploend või Nummerdus . Seejärel topeltkoputage teegi avamiseks.

  Näpunäide.: Saate ühendada täpploendi pesastatud numberloenditega või vastupidi.

 4. Laadide sirvimiseks nipsake paremale. TalkBacki teatab laadid liikvel olles. Praegu valitud laad on teada "valitud". Laadi valimiseks topeltkoputage ekraani.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Lohistage sõrm ümber kirjutusala, kuni kuulete loendi esimese taseme esimest üksust. Kursori liigutamiseks topeltkoputage ekraani. TalkBacki teatab loendi esimese taseme esimese üksuse nimega "1 of (...), <üksuse teksti>."

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Taande lisamiseks vasakule nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp Vähenda taanet", ja topeltkoputage ekraani.

  • Taande paremale lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp Suurenda taanet", ja topeltkoputage ekraani.

 3. Pärast suvandi valimist lisatakse loendisse taane.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Saate kasutada Word Mobile Jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja abil, et luua telefonis täpp-või numberloendiid. Word Mobile võimaldab muuta olemasolevaid tekstiridu loenditeks, vahetada täpilaadi ja luua pesastatud loendeid. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp-või numberloendi dokumenti lisamiseks on mitu võimalust.

Täpploendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et olete kirjutamise alal. Lohistage ekraanile ühe sõrmega, kuni kuulete teksti "redigeeritav tekst". Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "jooned". Nipsake vasakule või paremale, et sirvida teksti tekstirida, mida soovite täpploendis muuta. Joone valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 3. Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused).

 4. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp Täpploend". Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid, ahendatud". Topeltpuudutage ekraani. Menüü rohkem suvandeid laiendatakse. Kuulete: "kodu, nupp".

 6. Nipsake menüüs ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp Täpploend". Topeltpuudutage ekraani.

 7. Saadaolevate täppide laadide vaatamiseks nipsake paremale. Nipsamise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi valimiseks topeltkoputage.

 8. Loendiüksuse teksti tippimiseks Kasutage ekraaniklaviatuuri.

 9. Uue täpi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid". Laiendatud. " Kui soovite ahendada rohkem suvandeid, koputage seda. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Enter" (Sisesta). Topeltkoputage ekraani.

 10. Loendi loomise lõpetamiseks topeltkoputage kaks korda ekraani klaviatuuril sisestusklahvi (ENTER).

Numberloendi tippimine

 1. Tippige loendi esimene tekstirida.

 2. Veenduge, et olete kirjutamise alal. Lohistage ühe sõrmega ekraani, kuni kuulete teksti "redigeeritav tekst". Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "jooned". Nipsake vasakule või paremale, et sirvida teksti tekstirida, mida soovite täpploendis muuta. Joone valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 3. Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused).

 4. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nummerduse nupp". Topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid, ahendatud". Topeltpuudutage ekraani. Menüü rohkem suvandeid laiendatakse. Kuulete: "kodu, nupp".

 6. Nipsake menüüs ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nummerduse nupp". Topeltpuudutage ekraani.

 7. Saadaolevate nummerduse laadide kuvamiseks nipsake paremale. Nipsamise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi valimiseks topeltkoputage.

 8. Loendiüksuse teksti tippimiseks Kasutage ekraaniklaviatuuri.

 9. Uue täpi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid". Laiendatud. " Kui soovite ahendada rohkem suvandeid, koputage seda. Puudutage klaviatuuri ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Enter" (Sisesta). Topeltkoputage ekraani.

 10. Loendi loomise lõpetamiseks topeltkoputage kaks korda ekraani klaviatuuril sisestusklahvi (ENTER).

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sees saate luua loendi (nt pesastatud täpploendid või numberloendis asuvat liigendus-laadi nummerdust).

 1. Kui teil on dokumendis olemasolev loend, veenduge, et olete kirjutusala. Lohistage ekraanile ühe sõrmega, kuni kuulete teksti "redigeeritav tekst". Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "jooned". Nipsake vasakule või paremale, et sirvida loendiüksuse, mille soovite muuta pesastatud loendiks. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused).

 3. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp Suurenda taanet". Topeltpuudutage ekraani.

  Üksus on nüüd pesastatud loendi osa.

 4. Suuremale loendi tasemele naasmiseks nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused). Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp Vähenda taanet. Aktiveerimiseks topeltkoputage. " Topeltpuudutage ekraani.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Veenduge, et teie dokumendis oleks kirjutusala. Lohistage ekraanile ühe sõrmega, kuni kuulete teksti "redigeeritav tekst". Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "jooned". Nipsake paremale või vasakule, et sirvida loendi tasemel loendiüksuse, kus soovite muuta selle täpi-või numberloendi laadi. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused).

 3. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid, ahendatud". Topeltpuudutage ekraani. Menüü rohkem suvandeid laiendatakse. Kuulete: "kodu, nupp".

 4. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Täpploend või Nummerdus. Seejärel topeltpuudutage teegi avamiseks ekraani ja nipsake uue laadi valimiseks paremale.

  Saate ühendada täpploendi pesastatud numberloenditega või vastupidi.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage nuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Veenduge, et teie dokumendis oleks kirjutusala. Lohistage ekraanile ühe sõrmega, kuni kuulete teksti "redigeeritav tekst". Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "jooned". Nipsake paremale või vasakule, et sirvida loendiüksust, mille joondust soovite muuta. Üksuse valimiseks puudutage ekraani kolm korda.

 2. Nipsake ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused).

 3. Nipsake sõrmega paremale, kuni jutustaja teatab, et olete jõudnud nupuni Suurenda taanet või Vähenda taanet. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Dokumendis täpp-või numberloendite loomiseks saate kasutadaWordi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugeja abil. Oleme seda Jutustaja abil katsetanud, kuid see võib teiste ekraanilugeja abil töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate teada, kuidas muuta olemasolevat tekstirida loendisse, muuta täpi laadi ja luua pesastatud loendid. Kõik need loenditüübid võimaldavad loendit automaatselt jätkata, kui rea lõpus vajutatakse sisestusklahvi (Enter).

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Täpp- või numberloendi tippimine

Täpp- või numberloendi tippimiseks on mitu võimalust.

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusesse * (tärn) ja seejärel vajutage TÜHIKUKLAHVI. Automaatselt luuakse täidetud ümartäpp.

 2. Tippige soovitud tekst esimesele üksusele.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (ENTER).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (number 1 ja sellele järgnev punkt) ning seejärel vajutage tühikuklahvi. Automaatselt luuakse nummerdus.

 2. Tippige soovitud tekst esimesele üksusele.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (ENTER).

Loendi loomine, valides lindil täpi- või numbrilaadi

 1. Viige kursor uue loendi algusesse nooleklahvide abil.

 2. Menüüsse Avaleht liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomiseks ja laadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "täpploendid, nupp ahendatud." Täpi teegilaiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool. Laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Laadid loetakse liikumise käigus ette.

  • Numberloendi loomiseks ja laadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti "nummerdus, nupp ahendatud." Nummerduse teegilaiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool. Laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Laadid loetakse liikumise käigus ette.

  Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Loend luuakse valitud laadiga ja fookus liigub dokumendi alale.

Loendi sisse pesastatud loendi loomine

Loendi sees saate luua loendi (nt pesastatud täpploendid või numberloendis asuvat liigendus-laadi nummerdust).

 1. Valige olemasolevas loendis nooleklahvide abil üksus lõppu, mille järel soovite pesastatud loendi käivitada, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 2. Kui kursor asub uue üksuse rea alguses, vajutage Menüü Avaleht avamiseks klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Vajutage menüüs Avaleht tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Suurenda taanet, nupp", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Word suurendab automaatselt selle üksuse taanet ja teeb selle osaks pesastatud loendist või loendi sees olevast loendist.

  Märkus.: Uue loendi täpi- või numbrilaad järgib emaüksuse laadi. Laadi saab muuta mis tahes saadaolevaks täpi- või numbrilaadiks. Lisateavet leiate teemast täpi või numbri laadi muutmine.

Täpi- või numbrilaadi muutmine

Kui soovite muuta olemasolevate täppide või numbrite laadi, saate valida mis tahes laadi täpp- või numberloenditeegist.

 1. Valige loend või pesastatud loend.

  Näpunäide.: Tekstiosa valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja liigutage nooleklahvide abil kursorit.

 2. Menüüsse Avaleht liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendi loomiseks ja laadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "täpploendid, nupp ahendatud." Täpi teegilaiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool. Laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Laadid on teada, kui teisaldate, ja praegu valitud laadist teatatakse "valitud".

  • Uue numberloendi laadi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nummerdus, nupp ahendatud." Nummerduse teegilaiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool. Laadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Laadid on teada, kui teisaldate, ja praegu valitud laadist teatatakse "valitud".

  Laadi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Loendi laadi muudetakse ja fookus liigub dokumendile.

Loendi joonduse muutmine

Loendi joonduse muutmiseks veerise suhtes kasutage lindinuppe Vähenda taanet ja Suurenda taanet.

 1. Valige loend või pesastatud loend.

 2. Menüüsse Avaleht liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv + H.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Taande vähendamiseks või loendi nihutamiseks veerisele lähemale vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti: "Vähenda taanet, nupp".

  • Taande suurendamiseks või loendi nihutamiseks veerisest kaugemale vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nupp Suurenda taanet".

  Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi.

 4. Fookuse tagasi viimiseks dokumendile vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Kiirklahvid Wordis

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×