Ekraanilugerit saate kasutada PowerPointi uurimiseks ja navigeerimiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugerit erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel tõhusalt liikumiseks. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Rakenduses PowerPoint põhikuvaelementide vahel liikumiseks vajutage klahvi F6. Elemendid on järgmised.

 • Aktiivne slaid

 • Olekuriba

 • Lindimenüüd

 • Paan Märkmed (kui see on avatud)

 • Pisipiltide paan

Ekraanil elemendis liikumine

 • Praeguses kuvaelemendis ringlemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või tõstuklahvi (Shift) + tabeldusklahvi (Tab) (tagasi). Näiteks aktiivse slaidi tekstiväljade vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Menüüdes või loendites sirvimiseks vajutage nooleklahve. Näiteks paanil Pisipildid slaidi pisipiltide vahel liikumiseks vajutage alla- ja ülesnooleklahve.

 • Menüüst või režiimist väljumiseks vajutage klahvi Esc.

Näpunäide.: Fookuse kiireks viimiseks esimesele ujukujundile (nt tekstiväljale või pildile) vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+5. Seejärel vajutage ujukujundite seas järjest edasi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Tavanavigeerimisvaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Kiirpääsu tööriistaribal liikumine

Kuva vasakus ülaservas on kiirpääsu tööriistaribal näiteks nupp Salvesta.

 1. Kiirpääsu tööriistaribale liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H. Kuulete sõna "Home tab" (Menüü Avaleht).

 2. Vajutage ülesnooleklahvi. Fookus liigub kiirpääsu tööriistaribale.

 3. Tööriistaribal liikumiseks vajutage vasak- ja paremnooleklahve.

Rakenduse juhtelementidesse liikumine

Kuva paremas ülaservas on rakenduse juhtelemendid näiteks nupud Minimeeri jaSule.

 1. Rakenduse juhtelementidesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +H. Kuulete sõna "Home tab" (Menüü Avaleht). Seejärel vajutage ülesnooleklahvi. Fookus liigub kiirpääsu tööriistaribale.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Ribbon display options" (Lindi kuvamissuvandid), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni SR +paremnooleklahv, kuni kuulete soovitud nuppu.

Lindimenüüdes liikumine

Lindimenüüd rühmitavad rühmasuvandeid eri kategooriate kaupa. Menüüdes PowerPoint on näiteks menüü Avaleht koos teksti vormindamise suvanditega, menüü Lisa uute slaidide või piltide lisamiseks, menüü Kujundus esitluse ilme muutmiseks, menüü Slaidiseanss slaidiseansi häälestamiseks ja käivitamiseks ning menüü Vaade muu vaate muutmiseks.

 • Lindimenüüdele liikumiseks vajutage klahvi F6 või tõstuklahvi (Shift) + F6, kuni kuulete parajasti valitud lindimenüüd, näiteks "Lindimenüüd, valitud, menüü Kujundus".

 • Lindimenüüde vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud menüüd. Menüü on valitud ja menüü all kuvatakse lint.

 • Lindimenüüle liikumiseks ja valimiseks saate kasutada ka kiirklahve. Lisateavet leiate teemast Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomiseks.

Lindil liikumine

Lint asub lindimenüüde rea all (JAWS nimetab seda "alumiseks lindiks"). Menüü valimisel kuvatakse menüü all menüükohane lint. Igal lindil on rühmadesse korraldatud suvandid. Näiteks kui valite menüü Lisa, saate valida lindilt slaidile lisatavate üksuste (nt piltide või diagrammide) vahel.

 • Lindile liikumiseks valitud lindimenüüst vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete lindi esimest suvandit.

 • Lindil liikumiseks ja lindi suvandite vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Käsu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tühikuklahvi (Space).

 • Ahendatud menüü laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanooleklahv.

 • Teise võimalusena saate lindiga töötada kiirklahvide abil. PowerPointi esitluste loomiseks saate kasutada kiirklahve.

Vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Lisaks põhivaatele on PowerPoint sagedamini kasutatavad vaated.

 • Menüü Fail, mis sisaldab näiteks uue esitluse loomise ja olemasoleva esitluse avamise või salvestamise suvandeid.

  • Menüü Fail avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F. Kuulete teksti "File, info" (Fail, teave).

  • MenüüSse Fail liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud menüükäsku, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Enter) täiendavate suvandite abil avamiseks.

  • Täiendavate suvandite vahekaardil liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud suvandit.

  • Menüüst Fail väljumiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Aken Suvandid, mis sisaldab PowerPoint sätteid (nt isikupärastamine, hõlbustus, korrektuur ja keele-eelistused).

  • Akna Suvandid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F, T. Kuulete sõna "PowerPointi suvandite aken". Fookus on suvandikategooriate paanil.

  • Suvandikategooriates liikumiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud kategooria nime.

  • Fookuse viimiseks valitud kategooria valikuteni vajutage tabeldusklahvi (Tab).

  • Suvandite vahel liikumiseks vajutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage selle valimiseks sisestusklahvi (Enter).

  • Aknast Suvandid väljumiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK", ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Põhivaatesse naasmiseks ilma muudatusi tegemata vajutage paoklahvi (Esc).

Juhised slaidiseansivaatega töö kohta leiate artiklitest Ekraanilugeriga esitluse kuvamiseks PowerPointis või Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste esitamiseks.

PowerPointi erikaalutlused

Sisu hõlpsamaks lugemiseks ja valimiseks saate oma arvutis Windowsi suure kontrastsuse sätete abil kontrastsust suurendada või värve ümber pöörata. Suure kontrastsusega kujunduse kiireks kasutuselevõtuks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + vasak tõstuklahv (Shift) + Print Screen, seejärel vajutage väga kontrastse kujunduse aktiveerimiseks sisestusklahvi (Enter).

Windowsis on saadaval mitu suure kontrastsusega kujundust. Enda jaoks sobivaima kujunduse leidmiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi, seejärel tippige otsinguväljale sõnad „high contrast“ („suur kontrastsus“). Otsingutulemeid värskendatakse tippides.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Change high contrast theme" (Muuda suure kontrastsusega kujundust), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Kõrge kontrastsuse sätted.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "High contrast theme" (Kõrge kontrastsusega kujundus), millele järgneb parajasti valitud kujundus.

 4. Kasutage suure kontrastsusega kujunduste sirvimiseks üles- ja allanooleklahve, kuni leiate endale sobiva.

 5. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+paremnooleklahv, kuni kuulete teksti "Apply button" (Nupp Rakenda), ja seejärel vajutage valitud kujunduse aktiveerimiseks sisestusklahvi (Enter).

Otsingu kasutamine

Kasutage suvandi kiireks leidmiseks või toimingu sooritamiseks tekstivälja Otsing. Otsingufunktsiooni kohta leiate lisateavet teemast Microsofti otsingu abil Office‘s vajaliku leidmine.

 1. Valige dokumendis, esitluses või arvutustabelis üksus või koht, kus soovite toimingu sooritada. Näiteks valige Exceli arvutustabelis lahtrivahemik.

 2. Teksiväljale Otsing liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Q.

 3. Tippige sooritatava toimingu kohta käivad otsingusõnad. Näiteks kui soovite lisada täpploendit, tippige täpid.

 4. Otsingutulemite sirvimiseks vajutage allanooleklahvi.

 5. Kui olete soovitud tulemi leidnud, vajutage selle valimiseks ja toimingu sooritamiseks sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks muutmine erivajadustega inimestele

Androidi sisseehitatud PowerPoint for Android TalkBacki abil saate erinevaid vaateid uurida ja navigeerida ning nende vahel tõhusalt liikuda.

Märkused: 

Selle artikli teemad

PowerPointi põhivaadetes ja kuvaelementides liikumine

 • Lugemis-, redigeerimis PowerPoint ja Viimatiste vaadete vahel liikumiseks nipsake ühe sõrmega vasakule või paremale.

 • Ekraanilugede (nt slaidi sisuala) läbimiseks nipsake ühe sõrmega vasakule või paremale.

 • Kuva sisu uurimiseks lohistage sõrme üle ekraani.

 • Üksuse valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Menüüdes või loendites sirvimiseks nipsake sõrmega vasakule või paremale, seejärel topeltpuudutage valiku tegemiseks ekraani.

 • Kontekstitundliku menüü (kui see on saadaval) avamiseks topeltklõpsake ekraani kahe sõrmega.

 • Menüüst, vaatest või dialoogiboksist väljumiseks nipsake allapoole ja seejärel vasakule.

Elemendid vaates Viimatised

Kui avate PowerPoint rakenduse, maandute vaatele Viimatised. Selles vaates saate otsida ja avada olemasolevat esitlust. Pääsete juurde ka uue esitluse loomise ja rakendusesätete muutmise suvanditele.

 • Tööriistariba ekraani ülaservas

 • Kategooriatesse korraldatud viimatiste esitluste loend

 • Tööriistariba ekraani allservas

Lugemisvaates elemendid

Kui valite ja topeltklõpsate esitlust vaates Viimatised, avaneb lugemisvaade. Selles vaates saate käivitada slaidiseansi, anda esitluse ühiskasutusse, lisada kommentaare ja kopeerida slaide.

 • Tööriistariba ekraani ülaservas

 • Slaidid esitluses

Elemendid redigeerimisvaates

Redigeerimisvaates saate slaididele lisada sisu, muuta nende ilmet ja lisada esitlusele uusi slaide.

 • Tööriistariba ekraani ülaservas

 • Slaidi sisuala

 • Märkmepaan (kui see on avatud)

 • Pisipildid

 • Kontekstitundlik tööriistariba ekraani allservas

Lindimenüüdes liikumine

Kontekstipõhised lindimenüüd rühmitavad rühmasuvandid eri kategooriate kaupa. Menüüdes PowerPoint näiteks menüü Avaleht koos teksti vormindamise suvanditega, menüü Lisa uute slaidide või piltide lisamiseks, menüü Kujundus esitluse ilme muutmiseks ja menüü Slaidiseanss slaidiseansi häälestamiseks ja käivitamiseks.

 • Lindi vahekaartidele minemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete sõna "Not checked, More options, switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid, lüliti), ja topeltklõpsake ekraani. Avaneb parajasti valitud lindimenüü. Kuulete näiteks vahekaardi nime "Tab menu, Home selected" (Menüü Menüü, Valitud avaleht).

 • Menüü Lindimenüüd laiendamiseks ja teisele lindimenüüle liikumiseks topeltklõpsake ekraani. Seejärel nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud vahekaarti, ja topeltklõpsake ekraani.

Olenevalt sellest, mis on valitud põhisisualal, kuvatakse rohkem vahekaarte. Näiteks kui fookus on tabelil, kuvatakse menüüs menüü Tabel. Menüüloendi üksuste topeltpuudutamise korral avanevad uued redigeerimissuvandid.

Lindil liikumine

Lint asub lindimenüüde rea all. Menüü valimisel kuvatakse menüü all menüükohane lint. Igal lindil on rühmadesse korraldatud suvandid.

 • Lindi ja alammenüüde suvandite sirvimiseks nipsake vasakule või paremale.

  Märkus.: Kui suvandil on alammenüü, kuulete suvandi nime, millele järgneb "Menüü".

 • Üksuse valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Lisaks põhivaadetele on PowerPoint ka muid levinumaid ja kasulikke vaateid. Töö tõhusaks ja PowerPoint tuleb liikuda ühest vaatest teise.

Redigeerimis- või lugemisvaatelt vaatele Viimatised üleminek

Kui soovite näiteks avada mõne muu esitluse või avada sätted, peate redigeerimis- või lugemisvaatest üle minema vaatele Viimatised.

 1. Tehke ühte järgmistest.

 • Nipsake lugemisvaates alla ja seejärel vasakule.

 • Nipsake redigeerimisvaates allapoole ja seejärel vasakule. Fookus liigub lugemisvaatele. Nipsake uuesti allapoole ja seejärel vasakule.

Kuulete sõna "Closing" (Sulgemine), millele järgneb esitluse nimi. Fookus teisaldab vaate Viimatised.

Lugemisvaatelt redigeerimisvaatele üleminek

Slaidi redigeerimiseks peate teisaldama redigeerimisvaatesse.

 1. Nipsake lugemisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Edit button" (Nupp Redigeeri), ja topeltklõpsake ekraani.

  Avaneb redigeerimisvaade, fookus on pisipiltide paani esimesel slaidil.

PowerPointi menüüle liikumine

Menüü PowerPoint kasulikke suvandeid( nt uue slaidi või märkmete lisamine, printimine ja salvestamine).

 1. Nipsake redigeerimisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Menu" (Menüü), ja topeltklõpsake ekraani.

 2. Menüü suvandite sirvimiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

Märkus.: Lugemisvaates pääsete juurde ka PowerPoint menüüsuvanditele.

Menüü Sätted avamine ja navigeerimine

Menüüs Sätted pääsete juurde oma kontoteabele ja rakenduse spikrile ning lülitate automaatsalvestuse funktsiooni sisse või välja.

 1. Nipsake lugemis- või redigeerimisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Menu" (Menüü), ja topeltklõpsake ekraani.

 2. Menüü suvandite sirvimiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 3. Lugemis- või redigeerimisvaatesse naasmiseks nipsake allapoole ja seejärel vasakule.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Käsu või suvandi kiireks otsimiseks kasutage otsingut "Teavita mind".

 1. Nipsake redigeerimisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Not checked, More options, switch" (Pole märgitud, rohkem suvandeid, lüliti), ja topeltklõpsake ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Tell me button" (Nupp "Öelge mulle"), ja seejärel topeltklõpsake ekraani. Kuulete teksti "Tell me what you want to do, edit box" (Öelge, mida soovite teha, redigeerimisväli). Topeltpuudutage ekraani.

 3. Otsingusõna (nt täppide või tabeli) tippimiseks kasutage ekraaniklaviatuuri. Otsingutulemite loendit värskendatakse tippimise ajal.

 4. Otsingutulemite sirvimiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud käsku või suvandit.

  Mõnel käsul ja suvanditel võib olla alammenüü, kus on rohkem valikuid. TalkBack teatab otsingutulemi, millele järgneb "Menu" (Menüü). Menüü avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Suvandi valimiseks topeltklõpsake ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötama

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks muutmine erivajadustega inimestele

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit erinevate vaadete uurimiseks ja navigeerimiseks ning nende vahel liikumiseks. Oleme seda jutustaja ja JAWS-i abil testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Põhivaates liikumine

Põhivaates liikumiseks PowerPointi veebirakendus ekraanielementide vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Elemendid on järgmised.

 • Slaidipaneel, kus on kuvatud praeguse slaidi sisu

 • Kommentaaride paan (kui see on avatud)

 • Slaidimärkmete paan (kui see on avatud)

 • olekuriba,

 • Ülemine tööriistariba

 • lint,

 • pisipildipaan.

Ekraanil elemendis liikumine

Praeguse orientiiri kuvaelementides liikumiseks kasutage järgmisi kiirklahve.

 • Kuvaelementide vahel ringlemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või klahvikombinatsiooni Shift +Tab (tagasi). Näiteks aktiivse slaidi tekstiväljade vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Üksuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Menüüdes või loendites sirvimiseks vajutage nooleklahve. Näiteks pisipildipaanil slaidi pisipiltide vahel liikumiseks vajutage alla- ja ülesnooleklahvi.

 • Menüüst või režiimist väljumiseks vajutage klahvi Esc.

Lindimenüüdes liikumine

Lindimenüüd rühmitavad rühmasuvandeid eri kategooriate kaupa. Menüüdes PowerPoint on näiteks menüü Avaleht koos teksti vormindamise suvanditega, menüü Lisa uute slaidide või piltide lisamiseks, menüü Kujundus esitluse ilme muutmiseks, menüü Slaidiseanss slaidiseansi häälestamiseks ja käivitamiseks ning menüü Vaade muu vaate muutmiseks.

Märkused: Lindi navigeerimise kiirklahvide tõhusaks kasutamiseks tehke järgmist.

 • Saate lihtsustatud lindi välja lülitada. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "List of Microsoft services" (Microsofti teenuste loend). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "On, Simplified ribbon" (Sees, lihtsustatud lint), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete sõna "Switch ribbon, OK" (Lindi vahetamine, OK). Kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Lülitage skannimisrežiim välja. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+tühikuklahv, kuni kuulete sõna "Scan off" ("Skanni välja".

 • Fookuse viimiseks parajasti valitud lindimenüüle vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv.

 • Lindimenüüde vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Menüü valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Lindimenüüle liikumiseks ja valimiseks saate kasutada ka kiirklahve.

Lindil liikumine

Lint asub lindimenüüde rea all (JAWS nimetab seda "alumiseks lindiks"). Kui valite menüü, kuvatakse menüü all menüüpõhine lint. Igal lindil on rühmadesse korraldatud suvandid. Näiteks kui valite menüü Lisa, saate valida lindilt slaidile lisatavate üksuste (nt piltide või diagrammide) vahel.

 • Lindimenüü valimiseks sisestusklahvi (Enter) vajutamisel liigub fookus lindi esimesele suvandile.

 • Lindi suvandite vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Suvandi valimiseks või ahendatud menüü laiendamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Lindiga saate töötada ka kiirklahvide abil.

Vaadete vaheldumisi aktiveerimine

Lisaks põhivaatele on PowerPoint menüü Fail, mis sisaldab näiteks suvandeid uue esitluse loomiseks ning olemasoleva esitluse avamiseks või salvestamiseks.

 • Menüü Fail avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + F. Kuulete sõna "Close menu" (Sule menüü).

 • Menüüs Fail liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud menüükäsku, ja seejärel vajutage täiendavate suvandite abil paani avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 • Täiendavate suvandite paanil liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud suvandit.

 • Menüüst Fail väljumiseks ja põhivaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Juhised slaidiseansivaatega töö kohta leiate artiklitest Ekraanilugeriga esitluse kuvamiseks PowerPointis või Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste esitamiseks

.

Funktsiooni „Mida soovite teha?“ kasutamine

Suvandi kiireks otsimiseks kasutage otsingut "Teavita mind".

 1. Vajutage põhivaates klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + Q. Kuulete sõna "Tell me what you want to do" ("Öelge, mida soovite teha)."

 2. Tippige otsingusõna (nt täpid võitabel). Otsingutulemite loendit värskendatakse tippimise ajal.

 3. Otsingutulemite sirvimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit.

  Kui otsingutulemi suvandil on alammenüü, kuulete suvandi nime ja seejärel sõna "Ahendatud". Alammenüü laiendamiseks vajutage paremnooleklahvi. Alammenüü sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Suvandi valimiseks ja rakendamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

PowerPointi esitluste juurdepääsetavaks muutmine erivajadustega inimestele

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×