Office’i menüülindi kohandamine

Mida saate kohandada: saate oma linti isikupärastada, et korraldada tabeldusmärke ja käske soovitud järjekorda, peita või peidust välja tuua ja peita neid käske, mida kasutate harvemini. Samuti saate eksportida või importida kohandatud lindi.

Pilt, kus on kujutatud lindi osad: menüüd, käsud, käskude jaotised

Mida te ei saa kohandada: te ei saa vähendada lindi suurust ega lindi teksti või ikoonide suurust. Ainus viis selle tegemiseks on muuta ekraani eraldusvõimet, mis muudaks teie lehe suurust.

Kui kohandate oma linti: teie kohandamised rakenduvad ainult Office ' i programmile, milles parajasti töötate. Kui olete näiteks oma lindi PowerPointis isikupärastanud, ei kuvata neid samu muudatusi Excelis. Kui soovite oma muudes Office ' i rakendustes sarnaseid kohandusi teha, peate samade muudatuste tegemiseks avama kõik need rakendused.

Näpunäide.: Te ei saa muuta lindi värvi ega selle ikoone, kuid saate muuta seda värviskeemi, mida Office kasutab kogu ulatuses. Lisateavet leiate teemast Office ' i kujunduse muutmine.

Toimingud lindi peitmiseks

 1. Avage rakendus, mille linti soovite peita (nt PowerPoint või Excel).

 2. Valige rakenduse paremas ülanurgas ikoon ^.

  Valige lindi peitmiseks ^.

Toimingud lindi kuvamiseks

 1. Valige menüü, nt Avaleht.

 2. Kui lint laiendatakse, valige paremas ülanurgas ikoon Office 2016 nupp Eemalda lindi kinnitamiseks ülaserva, et see jääks sinna.

  Valige ekraani paremas ülanurgas nööpnõel lindi jäädavaks kinnitamiseks lehele.

Kui kasutate lugemisrežiimi, saate lindi kuvamiseks vajutada paoklahvi (Esc).

Lindimenüüd on Avaleht, Lisa, Kujundus jne. Alltoodud joonisel on näiteks kujutatud Wordi menüüd.

Wordi lindimenüüde pilt

Lisaks Office’i sisseehitatud vaikemenüüde nimede või järjestuse muutmisele saate ka kohandatud menüüsid lisada. Loendis Kohanda linti kuvatakse menüü nime järel sõna „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

Akna "lindi kohandamine" avamine

Lindi muutmiseks tuleb avada aken „Lindi kohandamine”. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage rakendus, mille jaoks soovite lindi kohandada (nt PowerPoint või Excel).

 2. Viige kursor lindil tühja kohta ja paremklõpsake seal.

  Viige kursor lindil tühja kohta ja paremklõpsake seal, seejärel valige „Kohanda linti”.

 3. Klõpsake nuppu Kohanda linti.

Nüüd olete valmis järgmisteks lindi kohandamise toiminguteks.

Vaike- või kohandatud menüüde järjestuse muutmine

Saate muuta menüüde Avaleht, Lisa, Joonista, Kujundus jne järjestust. Menüü Fail asukohta muuta ei saa.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mida soovite teise kohta nihutada.

  Tõstke menüü, mida soovite nihutada, esile ja nihutage seda siis üles- või allanoole abil.

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud menüü lisamine

Nupu Uus menüü klõpsamisel saate lisada kohandatud menüü ja kohandatud jaotise. Käske saab lisada ainult kohandatud jaotistesse.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti nuppu Uus menüü.

 2. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud menüü ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud menüü peitmine

Saate peita nii kohandatud kui ka vaikemenüüsid. Kohandatud menüüsid saate ainult eemaldada. Menüüd Fail peita ei saa.

 1. Tühjendage akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti selle vaike- või kohandatud menüü märkeruut, mida soovite peita.

 2. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud menüü eemaldamine

Peita saate nii kohandatud kui ka vaikemenüüsid, kuid eemaldada saab ainult kohandatud menüüsid. Kohandatud menüüde ja jaotiste nime järel kuvatakse „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Lisaks Office’i sisseehitatud vaikejaotiste nimede või järjestuse muutmisele saate ka kohandatud jaotisi lisada. Loendis Kohanda linti kuvatakse kohandatud jaotise nime järel „(kohandatud)”, kuid menüülindil seda täiendust ei kuvata.

Vaike- ja kohandatud jaotiste järjestuse muutmine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti jaotist, mida soovite teise kohta nihutada.

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud jaotise lisamine menüüsse

Kohandatud jaotise saate lisada nii kohandatud menüüsse kui ka vaikemenüüsse.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd, kuhu soovite jaotise lisada.

 2. Klõpsake nuppu Uus jaotis.

 3. Jaotise Uus jaotis (kohandatud) nime muutmiseks paremklõpsake jaotist, klõpsake käsku Nimeta ümber ja tippige uus nimi.

  Märkus.: Kohandatud rühma tähistamiseks saate lisada ka ikooni, klõpsates kohandatud rühma ja seejärel nimetage ümber. Kui kuvatakse dialoogiboks sümbol , valige rühma tähistamiseks ikoon.

 4. Kohandatud jaotisse lisatavate käskude siltide peitmiseks paremklõpsake jaotist ja seejärel klõpsake käsku Peida käsusildid. Siltide kuvamiseks korrake sama toimingut.

 5. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud jaotise ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti menüüd või jaotist, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaike- või kohandatud jaotise eemaldamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti jaotist, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Vaikejaotise asendamine kohandatud jaotisega

Microsoft Office’isse sisseehitatud jaotisest ei saa käske eemaldada. Küll aga saate vaikejaotise asendada kohandatud jaotisega, mis sisaldab üksnes teie soovitud käske.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti vaikemenüüd, kuhu soovite kohandatud jaotise lisada.

 2. Klõpsake nuppu Uus jaotis.

 3. Paremklõpsake uut jaotist ja seejärel klõpsake käsku Nimeta ümber.

 4. Tippige uue jaotise nimi ja valige ikoon, mis tähistaks uut jaotist lindi suuruse muutmise korral.

 5. Klõpsake loendis Käskude valimiskoht väärtust Põhimenüüd.

 6. Klõpsake kohandatavat jaotist sisaldava vaikemenüü kõrval olevat plussmärki (+).

 7. Klõpsake kohandatava vaikejaotise kõrval olevat plussmärki (+).

 8. Klõpsake käsku, mille soovite kohandatud jaotisse lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

 9. Paremklõpsake vaikejaotist ja klõpsake käsku Eemalda.

Käskude lisamiseks jaotisse peate lisama kohandatud jaotise vaikemenüüsse või uude kohandatud menüüsse. Ümber saate nimetada ainult kohandatud jaotistesse lisatud käske.

Vaikekäsud kuvatakse halli tekstina. Nende nime, ikooni ega järjestust muuta ei saa.

Vaikemenüü uude jaotisse lisatud käsud

Käskude järjestuse muutmine kohandatud jaotises

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille soovite mujale nihutada.

 2. Klõpsake noolt Nihuta üles või Nihuta alla seni, kuni soovitud järjestus on käes.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Käskude lisamine kohandatud jaotisesse

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti kohandatud jaotist, kuhu soovite käsu lisada.

 2. Klõpsake loendis Käskude valimiskoht seda loendit, kust soovite lisatavad käsud võtta, näiteks Populaarsed käsud või Kõik käsud.

  Loend Käskude valimiskoht

 3. Klõpsake loendis valitud käsku.

 4. Klõpsake nuppu Lisa.

 5. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Käsu eemaldamine kohandatud jaotisest

Käske saate eemaldada ainult kohandatud jaotisest.

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Kohandatud jaotisesse lisatud käsu ümbernimetamine

 1. Klõpsake akna Lindi kohandamine jaotises Kohanda linti käsku, mille nime soovite muuta.

 2. Klõpsake nuppu Nimeta ümber ja tippige siis uus nimi.

 3. Muutuste kuvamiseks ja salvestamiseks klõpsake nuppu OK.

Saate taastada kõigi lindimenüüde või ainult valitud menüüde algoleku. Kui lähtestate lindi kõik menüüd, saate lähtestada ka kiirpääsuriba nii, et kuvataks ainult vaikekäsud.

Lindi lähtestamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Lähtesta.

 2. Klõpsake käsku Lähtesta kõik kohandused.

Ainult valitud menüü vaikesätete lähtestamine

Lähtestada saate ainult vaikemenüüde vaikesätteid.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine vaikemenüüd, mille vaikesätteid soovite lähtestada.

 2. Klõpsake nuppu Lähtesta ja siis käsku Lähtesta ainult valitud lindimenüü.

Lindi ja kiirpääsuriba kohandused saate anda ühiskasutusse faili abil, mida saavad seejärel kasutada ka teie töökaaslased või mida saate kasutada mõnes muus arvutis.

1. juhis: kohandatud lindi eksportimine.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Import/eksport.

 2. Klõpsake käsku Ekspordi kõik kohandused.

2. juhis: kohandatud lindi ja kiirpääsu tööriistariba importimine teises arvutis

NB!: Lindi kohandusfaili importimisel lähevad kaotsi kõik eelnevad lindi ja kiirpääsuriba kohandused. Kui arvate, et soovite praeguse kohanduse hiljem taastada, eksportige see enne uue kohanduse importimist.

 1. Klõpsake aknas Lindi kohandamine nuppu Import/eksport.

 2. Klõpsake käsku Impordi kohandusfail.

Seotud teemad

Kiirpääsuriba kohandamine

Office ' i linti ja tööriistaribasid saate isikupärastada täpselt nii, nagu soovite, näidates sageli kasutatavaid käske ja peites neid, mida te harva kasutate. Saate muuta vaikemenüüsid või luua sageli kasutatavaid käske sisaldavaid kohandatud menüüsid ja rühmi.

Märkus.: Te ei saa vaike-käske ümber nimetada, muuta nende vaikesätetega seotud ikoone või muuta nende käskude järjestust.

 1. Lindi kohandamiseks avage või looge Excel, Word või PowerPointi dokument.

 2. Avage rakenduse eelistused ja valige lint ning tööriistariba.

  Office2016 Mac-lindi tööriistariba eelistuste jaoks
 3. Valige lindi vahekaardil käsud, mille soovite lindile lisada või eemaldada, ja valige noolte lisamine või eemaldamine.

  Office2016 for Mac Kohanda linti

  Märkus.: Kui soovite eemaldada menüü Avaleht või menüü Lisa lindil olevad vaikesätted või käsud, tühjendage ruut Kohanda lindil vastavat märkeruutu.

Lindil saate kohandada järgmist.

 • Vahekaartideümbernimetamine: ümbernimetamiseks valige menüü, nt Avaleht, Lisa, kujundus loendiboksis Kohanda linti , valige Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Nimeta ümber.

 • Uue vahekaardi või uue rühmalisamine: uue vahekaardi või uue rühma lisamiseks valige Office2016 for Mac Kohanda lint nupp Lisa nupp Kohanda linti ja valige Uus vahekaart või Uus rühm.

 • Vahekaartide eemaldamine: saate eemaldada ainult lindilt kohandatud vahekaarte. Eemaldamiseks valige oma vahekaart loendiboksis Kohanda linti ja valige Office2016 for Mac Kohanda lint nupp Eemalda.

Kiirpääsuriba kohandamine

Kui soovid vaid paari käsku, soovid kasutada kiirpääsuriba. Need on lindi kohal olevad ikoonid ja need on alati sõltumata sellest, mis vahekaardil te lindil asute.

Office2016 Mac-QAT jaoks
 1. Kiirpääsuriba kohandamiseks avage või looge Excel, Word või PowerPointi dokument.

 2. Avage rakenduse eelistused ja valige kiirpääsuriba.

  Office2016 Mac-arvuti kohandamiseks QAT
 3. Klõpsake aknas kiirpääsu tööriistariba menüü käske ja valige nooled, mille soovite lisada või eemaldada dialoogiboksist kiirpääsuriba kohandamine .

  Märkus.: Kui te ei näe kiirpääsu tööriistaribale lisatavaid käske, on see sellepärast, et me ei toeta seda praegu.

  Kui olete käsu valinud, kuvatakse see kiirpääsu tööriistariba lõpus.

  Siin on kiirpääsu tööriistaribal vaikimisi käsud:

  Office2016 Mac-arvuti kohandamiseks kiirpääsu tööriistariba menüü

  Kui soovite lihtsalt lisada ühe järgmistest käskudest, siis valige tööriistaribalt selle lisamiseks või eemaldamiseks käsk nimi. Kiirpääsu tööriistaribal kuvatavatel üksustel on nende kõrval märge Kuvatakse Office 2016 for Maci menüü "kiirpääsu tööriistariba" ikooni märge. .

Lindi minimeerimine või laiendamine

Linti saab minimeerida nii, et kuvataks ainult vahekaardid.

Laiendatud lint

Laiendatud lint

Ahendatud lint

Ahendatud lint

Lindi minimeerimine töötamise ajal

 • Valige lindi parempoolsel serval Miinimize the ribbon button.

Lindi laiendamine töötamise ajal

 • Valige lindi parempoolsel serval Expand the ribbon button.

Lindi minimeerimine faili avamisel

Vaikimisi laiendatakse linti iga kord, kui avate faili, kuid saate seda muuta nii, et lint oleks alati minimeeritud.

 • Tühjendage menüüs Vaade ruut lindi märge.

 • Lindi uuesti kuvamiseks faili avamisel valige menüü Vaade käsk lint või lihtsalt laiendage linti, valides Expand the ribbon button.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×