OneNote'i klassimärkmiku lisandmooduli juurutamine rühmapoliitika mallide abil: IT-administraatorite juhend

IT-administraatorid saavad selle juhendi järgi juurutada OneNote’i klassimärkmiku lisandmooduli kogu koolis või piirkonnas, kasutades rühmapoliitika malle. Sellisel juhul määravad IT-administraatorid kindla õpihaldussüsteemi (ÕHS), õppeinfosüsteemi (ÕIS) või Õppepäeviku vaikesätted. Sellise rühmapoliitika juurutamise korral peavad õpetajad ise vähem tegelema sellega, et integreerida ülesanded ja hinded klassimärkmiku lisandmooduliga.

Alustamine

Laadige alla klassimärkmiku lisandmooduli rühmapoliitika mallid.

See fail sisaldab ühte keeleneutraalset faili (ClassNotebook.admx) ja paljusid keelekohaseid faile (ClassNotebook.adml): klassimärkmiku lisandmoodul toetab 43 keelt ja iga keele jaoks on üks selline fail.

Lisateavet opsüsteemidele Windows 7 ja Windows Server 2008 või uuematele versioonidele ette nähtud ADMX- ja ADML-failide kasutamise kohta leiate teemast Rühmapoliitika ADMX-failide haldamise üksikasjalik juhend.

Õpihaldussüsteemi või õppeinfosüsteemiga loodavate ühenduste haldamine

Klassimärkmiku lisandmoodul võimaldab õpetajatel luua ühenduse oma kooli või piirkonna õpihaldussüsteemi või õppeinfosüsteemiga. Kui õpetajad klõpsavad klassimärkmiku lisandmoodulis nuppu Ühendused, palutakse neil sisestada ühendusesätted, mis võimaldavad klassimärkmiku lisandmoodulil luua ühenduse ÕHS-i või ÕIS-iga, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

OneNote'i klassimärkmiku lisandmooduli dialoogiboksi „Ühendused“ kuvatõmmis, kus rühmapoliitikat pole konfigureeritud.

Selle rühmapoliitika abil saab IT-administraator määrata need sätted kõigile selle kooli või piirkonna õpetajatele. Pärast selle poliitika lubamist pole vaja õpetajatel sätteid enam käsitsi sisestada. Järgmisel kuvatõmmisel on kujutatud dialoogiboksi „Ühenduste haldamine“, kus on rühmapoliitika lubatud.

OneNote'i klassimärkmiku lisandmooduli dialoogiboksi „Ühendused“ kuvatõmmis, kus rühmapoliitika on lubatud.

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse üksikasjalikult neid sätteid ja seda, kuidas need rakenduvad igale ÕHS-ile või ÕIS-ile, mida klassimärkmiku lisandmoodul toetab.

Rühmapoliitika sätted

Järgmises tabelis on toodud need rühmapoliitika sätted, mis sisalduvad ülaltoodud mallides.

Sätte nimi

Registritee ja väärtuse nimi

Kirjeldus

ÕHS-i nimi

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

See poliitikasäte määrab ÕHS-i või ÕIS-i, millega loob klassimärkmiku lisandmoodul ühenduse.

Selle sätte lubatud väärtuste loendi leiate allpool olevast jaotisest ÕHS-i/ÕIS-i sätted.

ÕHS-i hosti URL

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

See poliitikasäte määrab ÕHS-i või ÕIS-i hosti URL-i. Mõnel ÕHS-il või ÕIS-il on püsivad hosti URL-id, samas kui teistel on kooli või piirkonnaga seotud hosti URL-id.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, millisel ÕHS-il või ÕIS-il on kooli- või piirkonnakohased hosti URL-id.

Klientrakenduse ID

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

See poliitikasäte määrab klientrakenduse ID (mõnikord nimetatakse seda rakenduse ID-ks), mida klassimärkmiku lisandmoodul vajab selleks, et teha kutse mõne ÕHS-i või ÕIS-i rakendusliidesele (API-le). Klientrakenduse ID-d genereerib tavaliselt IT-administraator ÕHS-i/ÕIS-i kasutajaliideses koos klientrakenduse saladusega.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, milline ÕHS või ÕIS nõuab klientrakenduse ID-d.

Klientrakenduse saladus

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

See poliitikasäte määrab klientrakenduse saladuse (mõnikord nimetatakse seda rakenduse saladuseks), mida klassimärkmiku lisandmoodul vajab selleks, et teha kutse mõne ÕHS-i või ÕIS-i rakendusliidesele (API-le).

Klientrakenduse saladused genereerib tavaliselt IT-administraator ÕHS-i/ÕIS-i kasutajaliideses koos klientrakenduse ID-ga.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, milline ÕHS või ÕIS nõuab klientrakenduse saladust.

Pääsutõend

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

See poliitikasäte määrab pääsutõendi (mõnikord nimetatakse seda kasutajatõendiks), mida klassimärkmiku lisandmoodul vajab selleks, et teha kutse mõne ÕHS-i või ÕIS-i rakendusliidesele (API-le).

Enamasti genereerib pääsutõendid ÕHS-i/ÕIS-i haldussätete jaotises IT-administraator.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, milline ÕHS või ÕIS nõuab pääsutõendit.

Kooli kood

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

See poliitikasäte määrab kooli koodi, mida OneNote‘i klassimärkmiku lisandmoodul vajab selleks, et teha kutse mõne ÕHS-i või ÕIS-i rakendusliidesele (API-le).

Selle sätte väärtus saadakse tavaliselt ÕHS-i/ÕIS-i haldussätete jaotisest.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, milline ÕHS või ÕIS nõuab kooli koodi.

Kooliaasta

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

See poliitikasäte määrab kooliaasta, mida OneNote‘i klassimärkmiku lisandmoodul vajab selleks, et teha kutse mõne ÕHS-i või ÕIS-i rakendusliidesele (API-le).

Selle sätte väärtus saadakse tavaliselt ÕHS-i/ÕIS-i haldussätete jaotisest.

Lugege allpool olevat jaotist ÕHS-i/ÕIS-i sätted, et saada teada, milline ÕHS või ÕIS nõuab kooliaastat.

ÕHS-i/ÕIS-i sätted

Järgmistes jaotistes on loetletud need rühmapoliitika sätted, mida vajavad klassimärkmiku lisandmooduli toetatud ÕHS-id/ÕIS-id.

Paksus kirjas sätteväärtus tuleb sisestada täpselt sellisel kujul. Näiteks ÕHS-i nime sätte väärtus.

Kursiivkirjas sätte väärtus on seotud konkreetse kooli või piirkonna ÕHS-i/ÕIS-i eksemplariga ja saadakse tavaliselt haldussätete jaotisest. Näiteks ÕHS-i hosti URL-i sätte väärtus.

Aeries

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Aeries

Blackbaud

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Blackbaud

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Blackbaud eksemplari URL. Näide: https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Brightspace

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Brightspace‘i eksemplari URL. Näide: https://contoso.brightspace.com

Klientrakenduse ID

String

Genereeritakse teie Brightspace‘i eksemplaris. Vt sellest juhendisthttps://aka.ms/classnotebookaddinbrightspace teavet klientrakenduse ID genereerimise kohta .

Klientrakenduse saladus

String

Genereeritakse teie Brightspace‘i eksemplaris. Vt sellest juhendisthttps://aka.ms/classnotebookaddinbrightspace teavet klientrakenduse saladuse genereerimise kohta .

Canvas

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Canvas

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Canvase eksemplari URL. Näide: https://contoso.instructure.com

Classter

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Classter

Edmodo

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Edmodo

Edsby

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Edsby

ÕHS-i organisatsiooni nimi

String

Organisatsiooni nimi, mille IT-haldur registreerimisel määrab

EDUonGo

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

EDUonGo

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna EDUonGo eksemplari URL. Näide: https://contoso.eduongo.com

ESD

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

ESD

ÕHS-i organisatsiooni nimi

String

Organisatsiooni nimi, mille IT-haldur registreerimisel määrab

Firefly Learning

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

FireflyLearning

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Firefly Learningu eksemplari URL. Näide: https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

GoogleClassroom

Infinite Campus (blokeeritud)

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Infinite Campus (blokeeritud)

Live Grades

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Live Grades

LMS365

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Lms365

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna LMS365 eksemplari URL. Näide: https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

MicrosoftClassroom

Microsoft Teams

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Microsoft Teams

Moodle

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Moodle

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Moodle‘i eksemplari URL. Näide: https://contoso.moodle.com

Pääsutõend

String

Genereeritakse teie Moodle‘i eksemplaris. Vt sellest juhendisthttps://aka.ms/classnotebookaddinmoodle teavet pääsutõendi genereerimise kohta .

OpenLearning

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

OpenLearning

PowerSchool

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

PowerSchool

Rediker

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Rediker

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Moodle‘i eksemplari URL. Näide: https://www.plusportals.com/contoso

Kooli kood

String

Saadakse teie Redikeri eksemplarist. Vt https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Kooliaasta

String

Saadakse teie Redikeri eksemplarist. Vt https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

School Bytes

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

SchoolBytes

Schoology

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Schoology

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Schoology eksemplari URL. Näide: https://contoso.schoology.com

Klientrakenduse ID

String

Genereeritakse teie Schoology eksemplaris. Vt https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Klientrakenduse saladus

String

Genereeritakse teie Schoology eksemplaris. Vt https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Sebit

Skyward

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Skyward

SunGard

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

SunGard

Synergy

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

Synergy

ÕHS-i organisatsiooni nimi

String

Organisatsiooni nimi, mille IT-haldur registreerimisel määrab

Teacher Dashboard

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

TeacherDashboard

ÕHS-i hosti URL

String

Teie kooli või piirkonna Teacher Dashboardi eksemplari URL. Näide: https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Sätte nimi

Sätte tüüp

Väärtus

ÕHS-i nimi

String

WinjiGo

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×