You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Sümptomid

Kui rakenduse rolli-põhine rakendus proovib valida kõik kirjed mõnest Microsoft SQL Server 2005 põhiandmebaasist mõnest süsteemi tabelist, võib ilmneda üks järgmistest sümptomitest.

 • Kirjeid ei tagastata.

 • Kuvatakse järgmine tõrketeade:

  Õigused on keelatud.

See probleem võib ilmneda näiteks juhul, kui rakendus kasutab järgmist päringut.

select * from master.dbo.syslogins

Põhjus

Rakenduse rolli-põhised rakendused on loodud andmebaasi teatud teabega töötamiseks. Need rakendused ei pääse põhivaates või dünaamilise halduse vaates süsteemi tabelitele juurde. Need vaated sisaldavad serveri tasemel teavet.

Lahendus

Selle probleemi lahendamiseks kasutage serdiga allkirjastatud menetlusi juurdepääsuks serveri tasemel süsteemi tabelitele. Serdiga allkirjastatud protseduurid pakuvad järgmisi eeliseid.

 • Te ei pea kasutama jälgi lipud.

 • Võidakse avaldada vähem serveri taseme teavet. Application Role-Based rakendused peavad kasutama salvestatud protseduure üldiste päringute kasutamise asemel. Salvestatud protseduuride korral tagastatakse tõenäolisem teave, mida rakendus nõuab.

Lahendus

Selle probleemi lahendamiseks lubage Global trace Flag 4616.

Lisateave

Järgmine kood näidis on serdiga allkirjastatud protseduuri näide.

USE masterGOCREATE DATABASE approle_db ;GOCREATE LOGIN some_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER some_user FOR LOGIN some_loginGOEXEC sp_addapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!' ;GO----------------------------------------------------------------------- This section shows how to use a certificate to authenticate-- a signed procedure.---------------------------------------------------------------------CREATE LOGIN execute_as_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE masterGOGRANT VIEW ANY DEFINITION TO execute_as_login ;GRANT VIEW SERVER STATE  TO execute_as_login ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER execute_as_user FOR LOGIN execute_as_login ;GO---- You must use EXECUTE AS 'authenticator' here because the application role-- does not have a server identity. Therefore, the application role cannot use-- the certificate permissions on the server. Therefore, you-- need a new execution context to which you can grant-- the needed VIEW* permissions.--CREATE PROC access_server_system_tables WITH EXECUTE AS 'execute_as_user'AS SELECT * FROM master.dbo.syslogins  ; SELECT * FROM master.dbo.sysprocesses ;GOGRANT EXECUTE ON access_server_system_tables TO an_approle ;GOCREATE CERTIFICATE signing_cert ENCRYPTION BY PASSWORD = 'SomeCertPa$$word'  WITH SUBJECT = 'Signing Cert' ;GOBACKUP CERTIFICATE signing_cert TO FILE = 'signing_cert.cer' ;GOADD SIGNATURE TO access_server_system_tables  BY CERTIFICATE signing_cert WITH PASSWORD = 'SomeCertPa$$word' ;GO----------------------------------------------------------------------- We must create a copy of the signing certificate in the target-- database. In this case, the target database is the master database.-- This copy of the signing certificate can vouch-- for the execution contexts that enter this database from the-- signed procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGOCREATE CERTIFICATE signing_cert FROM FILE = 'signing_cert.cer' ;GO---- Because the VIEW* permissions in question are server-level permissions,-- we need an AUTHENTICATE SERVER on a login-mapped certificate.--CREATE LOGIN signing_cert_login FROM CERTIFICATE signing_cert ;GOGRANT AUTHENTICATE SERVER TO signing_cert_loginGO----------------------------------------------------------------------- Now you can open a new connection as "some_login" and-- set the application role. Then, call the "access_server_system_tables"-- procedure, and obtain verification that you can access server-level information-- when the application role-based application runs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clean up after the procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGODROP DATABASE approle_db ;GODROP LOGIN some_login;GODROP LOGIN execute_as_login;GODROP LOGIN signing_cert_login ;GODROP CERTIFICATE signing_cert;GO---- Make sure to delete the certificate file. For example, delete-- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer--EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC xp_cmdshell 'del "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer"' ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0 ;GORECONFIGURE ;GO-- ============================================================================-- - Application role access to server information - Demo usage.sql------ This code is companion code that shows an example of application role access-- to server information by using a certificate-signed procedure.---- ============================================================================---------------------------------------------------- Connect as some_login--------------------------------------------------USE approle_dbGOEXEC sp_setapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!'GOEXEC access_server_system_tablesGO

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×