Silmjuhtimise põhitõed Windows 10-s

Kas häälestate silmjuhtimist esimest korda? Lisateavet ja abi leiate artiklist Silmjuhtimise kasutamise alustamine opsüsteemis Windows 10. Kui teil on probleeme, lugege artiklit Silmjuhtimise tõrkeotsing.  

Üldine teave

Silmjuhtimise sisselülitamine

Valige Sätted > Hõlbustus > Kasutamine > Silmjuhtimine ja lubage säte Kasuta silmjuhtimist. Silmjuhtimise sisselülitamisel kuvatakse ekraanil käivitusriba.

Silmjuhtimise käivitusriba nuppude abil saate muuta käivitusriba paigutust, aktiveerida hiire vasaku ja parema klõpsamisnupu, kasutada täpseid hiire- ja kerimisjuhtelemente, avada silmjuhtimise klaviatuuri, kõnesünteesi, Windowsi menüü Start ja tegumivaate. Samuti saate kalibreerida silmjuhtimisfunktsiooni, avada silmjuhtimise sätted ning käivitusriba peitmiseks silmjuhtimise peatada.

Käivitusriba kasutamine

Käivitusribal mõne nupu valimiseks vaadake seda (peatage pilk sellel), kuni see aktiveerub. Pilgu peatamine on silmade fikseerimine ekraani osale ja seal hoidmine teatud aja jooksul. Seda nimetatakse pilguajaks.

Käivitusriba nupud võimaldavad teha järgmist.

 • Teisaldada käivitusriba ekraani üla- või allserva.

 • Juhtida hiirekursori, sh nuppe, et valida hiire vasak ja parem nupp.

 • Juhtida hiire kerimisratast veebilehel või rakenduses liikumiseks.

 • Tippida silmjuhitava klaviatuuri abil.

 • Kasutada silmjuhtimise kõnesünteesi (TTS) ekraanile sõnade tippimiseks ja valjusti ettelugemiseks.

 • Pääseda kiiresti juurde menüüle Start, tegumivaatele, pilgujälgimisseadme kalibreerimisele ja silmjuhtimise sätetele.

 • Peatage silmjuhtimine siis, kui vaatate näiteks filmi ja ei soovi, et teie liikuv pilk võiks käivitusribal mõne soovimatu nupu valida.

Hiire juhtimine

Hiire täpseks juhtimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Täpne hiir. Seejärel viige pilk ekraanil kohta, kuhu soovite kursori asetada.

Silmjuhtimise hiir võimaldab teil hiirekursori asendi peenhäälestada ning seejärel hiirega paremklõpsata, vasakklõpsata või topeltklõpsata.

Silmjuhtimise hiir võimaldab teil hiirekursori asendi peenhäälestada ning seejärel hiirega paremklõpsata, vasakklõpsata või topeltklõpsata.

Hiire otsesemaks juhtimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Vasakklõps või Paremklõps ja seejärel viige pilk ekraanil kohta, kus soovite vastava hiiretoimingu teha.

Hiiretoimingu tühistamiseks pärast selle valimist viige pilk käivitusribale naasmiseks ekraanilt eemale.

Veebilehtede ja rakenduste kerimine

Veebilehtede ja rakenduste kerimiseks peatage pilk käivitusriba nupul Keri. Seejärel viige silmad ekraanil kohta, kuhu soovite kursori asetada. Soovitud suunas kerimiseks peatage pilk üles-, alla-, vasak- või paremnupul. Mida kauemaks pilgu mõnel neist nuppudest peatate, seda kiiremini kerite.

Silmjuhtimise kerimisnupu abil saate veebilehel või rakenduses kiiresti kerida.

Kerimistoimingu tühistamiseks pärast selle valimist viige pilk käivitusribale naasmiseks ekraanilt eemale.

Tippimine silmjuhitava klaviatuuri abil

Klaviatuuri avamiseks ja sellel tippimiseks viige kursor esmalt redigeerimist võimaldavale tekstiväljale, peatage pilk käivitusriba nupul Klaviatuur ja seejärel peatage pilk märkidel, mida soovite tippida.

Silmjuhtimise klaviatuuril on nupud, mis võimaldavad teil klaviatuuri ümber paigutada, kustutada sõnu ja tärke, klahv kujupõhise sisestuse sisse- ja väljalülitamiseks ning tühikuklahv.

Silmjuhtimise klaviatuuril on nupud, mis võimaldavad teil klaviatuuri ümber paigutada ning sõnu ja märke kustutada. Samuti on sellel klahv kujupõhise sisestuse sisse- ja väljalülitamiseks ning tühikuklahv.

Pilgu peatamisel igal tähel kuvatakse klaviatuuri ülaosas sõnasoovitused. Sõna valimiseks peatage sellel pilk.

Numbrite ja sümbolite tippimiseks valige klahv &123. Muude klahvide tippimiseks valige klahv Fn.

Märkus

Silmjuhtimine toetab ainult Ameerika Ühendriikide inglise keele klaviatuuripaigutust.

Kujupõhise sisestuse kasutamine

Kujupõhine sisestus võimaldab sõnu kiiremini tippida. Kujupõhise sisestuse abil saate sõnu moodustada nii, et peatate pilgu pikemalt sõna esimesel tähel, heidate pilgu kiiresti järgmistele tähtedele, ja seejärel vaatate pikemalt viimast tähte. Kui tekstiennustus pole õige, saate valida mõne muu ennustuse.

Kujupõhise sisestuse sisselülitamiseks peatage pilk käivitusriba nupul Silmjuhtimise sätted . Seejärel peatage pilk funktsiooni sisselülitamiseks lülitil Kujupõhine sisestus. Kui kujupõhine sisestus on sisse lülitatud, saate selle sisse ja välja lülitada klaviatuuril oleva kujupõhise sisestuse nupuga.

Silmjuhtimise sätete muutmine

Silmjuhtimise saate enda jaoks käepäraseks kohandada. Sätete muutmiseks peatage pilk käivitusriba nupul Silmjuhtimise sätted . Muuta saate järgmisi sätteid.

 • Tippimise pilguaeg. Saate määrata pilgu peatamise aja tähtedel, numbritel ja sümbolitel.

 • Üldine pilguaeg. Saatemäärata funktsiooniklahvide, sõnaennustuste ja hiirekursori juhtelementide pilguaja.

 • Kujupõhine sisestus. Saate kujupõhise sisestuse sisse ja välja lülitada.

 • Pilgukursor. Saate sisse lülitada kursori, mis näitab, kuhu teie silmad ekraanil osutavad, kui peatate pilgu mõnel silmjuhtimisfunktsioonil (nt käivitusribal).

Teid ümbritsevate inimestega suhtlemine kõnesünteesi abil

Kõnesünteesi funktsioon võimaldab teil panna arvuti teie eest rääkima. Tippige soovitud sõnad või laused. Arvuti loeb need valjusti ette.

Märkus

Käivitusriba kõnesünteesifunktsioon toetab täielikult ainult Ameerika Ühendriikide inglise keele klaviatuuripaigutust. Kui teie arvuti kasutab mõnda muud klahvipaigutust, kuvatakse kõnesünteesi funktsiooni aknas siiski Ameerika Ühendriikide inglise keele klaviatuur.

Lause tippimine ja esitamine

 1. Kõnesünteesiakna avamiseks peatage pilk silmjuhtimise käivitusribal nupul Kõnesüntees.

 2. Tippige lause, mida soovite öelda. Selleks peatage pilk akna allservas asuval klaviatuuril soovitud tähtedel. Kirjutatav lause kuvatakse klaviatuuri kohal oleval sisestusväljal.

 3. Lause esitamiseks peatage pilk nupul Esita, mis asub sisestusväljast vasakul.

 4. Tipitud lause salvestatakse automaatselt hilisemaks kasutamiseks. Varem tipitud lausetele juurdepääsuks peatage pilk sisestusväljast paremal asuval nupul Üles või Alla.

  Märkus

  Kui peate mõnel nupul pilgu peatama kaks korda järjest (näiteks selleks, et liikuda salvestatud lausete loendis mitme lause võrra edasi või tagasi), peatage pilk nupul, kuni see aktiveerub, ning seejärel vaadake kiiresti eemale ja siis peatage pilk uuesti samal nupul. Kui jätkate sama nupu vaatamist pärast selle aktiveerimist, ei aktiveerita seda uuesti.

 5. Kõnesünteesiakna sulgemiseks peatage pilk akna parempoolses ülanurgas asuval nupul X.

Kiirfraaside esitamine ja redigeerimine

Kiirfraasid on kõnesünteesiakna ülaservas kuvatavad valmisfraasid (nt "Jah" või "Tere").

Kiirfraasi kasutamiseks peatage pilk soovitud fraasil. Arvuti loeb selle kohe valjusti ette.

Kiirfraaside kogumi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Peatage pilk akna vasakpoolses ülanurgas asuval nupul Redigeeri. Redigeerimisrežiim aktiveeritakse ja nupp muutub siniseks.

 2. Peatage pilk kiirfraasil, mida soovite muuta. Valitud kiirfraas kuvatakse akna keskel asuval sisestusväljal.

 3. Muutke kiirfraasi akna allservas asuva klaviatuuri abil.

  Märkus

  Kui peate mõnel nupul pilgu peatama kaks korda järjest (näiteks mõne tähe eemaldamiseks), peatage pilk nupul, kuni see aktiveerub, ning seejärel vaadake kiiresti eemale ja siis peatage pilk uuesti samal nupul. Kui jätkate sama nupu vaatamist pärast selle aktiveerimist, ei aktiveerita seda uuesti.

 4. Fraasi kuulamiseks peatage pilk nupul Esita, mis asub sisestusväljast vasakul.

 5. Muudatuste salvestamiseks ja redigeerimisrežiimi väljalülitamiseks peatage pilk akna vasakpoolses ülanurgas asuval nupul Redigeeri. Nupp muutub tuhmiks.

Meilisõnumite saatmine ja lugemine Windows 10 meilirakenduses

Meilisõnumi loomine ja saatmine

Windows 10 meilirakenduses saate pilgujälgimisseadme abil hõlpsasti meilisõnumeid kirjutada ja saata. 

 1. Peatage pilk käivitusriba nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse, ja viige siis pilk nupule Uus meilisõnum või kuva vasakus ülanurgas asuvale plussmärgile +. Sõnumipaan kuvatakse paremal.

 2. Määratlege meilisõnumi adressaadid, teema ja sõnumi tekst.

  • Peatage pilk käivitusribal nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse. Seejärel viige pilk väljale, kuhu soovite teksti tippida.

   Näpunäide

   Kui õige välja või nupu klõpsamisega tekib probleeme, saate hiirt täpsemini juhtida täpse hiire funktsiooni abil. Selleks peatage pilk käivitusribal nupul Täpne hiir ja viige siis pilk ekraanil kohta, kuhu soovite viia kursori. Asukoha täpsustamiseks peatage pilk täpse hiire kursori vasakpoolses allnurgas asuval toimingul Vasakklõps.

  • Teksti sisestamiseks aktiveerige klaviatuur. Peatage pilk käivitusribal nupul Silmjuhtimise klaviatuur, kuni see aktiveeritakse. Tippimiseks peatage pilk ekraani allservas asuval klaviatuuril soovitud tähtedel.

  • Klaviatuuri sulgemiseks peatage pilk ekraaniklaviatuuri parempoolses ülanurgas asuval nupul X.

 3. Kui olete valmis meilisõnumit saatma, peatage pilk käivitusriba nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse, ja viige siis pilk kuva paremas ülanurgas asuvale nupule Saada.

Meilisõnumi lugemine ja sellele vastamine

Pilgujälgimisseadme abil saate meilisõnumeid nii lugeda kui ka neile vastata.

Sõnumiloendi kerimiseks tehke järgmist.

 1. Peatage pilk käivitusriba nupul Kerimine. Seejärel viige pilk sõnumiloendile. Kuvatakse kerimiskursor.

 2. Peatage pilk kursori üles- või allanoolel, et loendit vastavas suunas kerida.

 3. Kerimiskursori sulgemiseks peatage pilk akna parempoolses ülanurgas asuval nupul X.

Meilisõnumi avamiseks tehke järgmist.

 1. Peatage pilk käivitusribal nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse.

 2. Viige pilk meilisõnumile, mida soovite lugeda. Meilisõnum avatakse lugemispaanil.

Meilisõnumi kerimiseks tehke järgmist.

 1. Peatage pilk käivitusriba nupul Kerimine. Seejärel viige pilk meilisõnumi sisuosale.

 2. Peatage pilk kursori üles- või allanoolel, et kuva vastavas suunas kerida.

 3. Kerimiskursori sulgemiseks peatage pilk akna parempoolses ülanurgas asuval nupul X.

Meilisõnumile vastamiseks tehke järgmist.

 1. Peatage pilk käivitusribal nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse.

 2. Viige pilk ekraani ülaosas asuvale nupule Vasta.

Näpunäide

Kui teil on vaja klõpsata midagi, mis asub ekraani all- või ülaserva lähedal, saate käivitusriba nupuga Paiguta ümber teisaldada all- või ülaserva. See vähendab ka vahemaad, mille võrra peate pilku liigutama, kui olete vaadanud nuppu Vasakklõps või Paremklõps.

 

Veebi sirvimine Microsoft Edge'iga

Veebi sirvimiseks pilgujälgimisseadme abil tehke järgmist.

 1. Peatage pilk käivitusribal nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse. Seejärel viige pilk oma brauseri aadressiväljale.

 2. Peatage pilk käivitusribal nupul Klaviatuur, kuni see aktiveeritakse. Seejärel sisestage silmjuhtimise klaviatuuri kaudu soovitud veebisaidi URL.

 3. Veebisaidi kerimiseks tehke järgmist.

  • Peatage pilk käivitusriba nupul Kerimine. Seejärel viige pilk veebisaidi sisuosale. Kuvatakse kerimiskursor.

  • Peatage pilk kursori üles- või allanoolel, et kuva vastavas suunas kerida.

  • Kerimiskursori sulgemiseks peatage pilk akna parempoolses ülanurgas asuval nupul X.

 4. Veebisaidil mõne lingi klõpsamiseks peatage pilk käivitusribal nupul Vasakklõps, kuni see aktiveeritakse. Seejärel viige pilk lingile, mida soovite klõpsata.

  Näpunäited

  Kui teil on lingi klõpsamisega raskusi, proovige silmjuhtimise käivitis kasutada täpse hiire režiimi. Selleks peatage pilk käivitusribal nupul Täpne hiir ja viige siis pilk ekraanil lingile, mida soovite klõpsata. Täpse hiire kursor kuvatakse kohas, mida vaatate. Kui vaja, saate pilgu peatada noolenuppudel, et kursori paigutust lingil täpsustada. Seejärel peatage pilk kursori nupul Vasakklõps, et linki klõpsata.

  Kui saate mingil määral kasutada seadme klaviatuuri ja kasutate tarkvara Tobii Eye Tracking, saate linkide klõpsamise hõlbustamiseks lubada hüppeklahvi funktsiooni. Selle lubamiseks tehke järgmist.

  1. Avage rakendus Tobii Eye Tracking. Valige Interactions (Kasutamine) > Mouse (Hiir).

  2. Klõpsake nuppu Warp on key (Hüppeklahv) ja valige klaviatuuriklahv, mida soovite kasutada.

  3. Märkige ruut Perform a click when releasing key (Tee klahvi vabastamisel klõps). 

  4. Nüüd viige pilk lingile või muule juhtelemendile ja vajutage valitud klahvi, et viia kursor sellesse asukohta ja seda klõpsata.

Näpunäited veebi sirvimiseks

Mõnel veebisaidil võib käivitusriba või silmjuhtimise klaviatuur osa kasutajaliidesest või lingid varjata. Probleemi lahendamiseks kerige veebilehte või peatage pilk käivitusriba nupul Paiguta ümber, et viia see ekraanil vastasserva.

Et veebisaidil oleks linke lihtsam klõpsata, saate Microsoft Edge'is kasutada suumimist. Avage silmjuhtimise klaviatuur ja peatage pilk klahvil &123, mis annab juurdepääsu numbritele ja erimärkidele. Seejärel peatage pilk klahvil Ctrl, et see aktiveerida. Lõpuks peatage pilk kuva suurendamiseks plussmärgil (+). Kuva vähendamiseks peatage pilk klahvil Ctrl, et see aktiveerida, ja siis miinusmärgil (-).

Silmjuhtimise klaviatuuri kaudu veebisaitidel paroole sisestades olge eriti hoolikas, kuna te ei näe sisestatud märke. Lisateavet leiate silmjuhtimise tõrkeotsingujuhendist.

Lisateavet silmjuhtimise kohta

Silmjuhtimise häälestusjuhend

Silmjuhtimise tõrkeotsingujuhend

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×