Matkapuhelinverkon ja SIM-korttien asetukset

Matkapuhelinverkon asetusten avulla voit hallita puhelimen matkapuhelinverkkoa ja sen datayhteyttä. Jos yhteys toimii tavalla, johon olet tyytyväinen, asetuksia ei yleensä tarvitse muuttaa. Jos matkapuhelinverkon yhteydessä kuitenkin ilmenee ongelmia, asetusten muokkaaminen saattaa ratkaista ongelmat.

Voit avata matkapuhelinverkon asetukset valitsemalla sovellusluettelosta Asetukset

Settings Icon
> Matkapuhelinverkko.

Asetus Toiminto

Käytössä oleva verkko

Näyttää puhelimen käyttämän matkapuhelinverkon nimen.

Pääset tähän asetukseen kahden SIM-kortin puhelimessa valitsemalla matkapuhelinverkon asetuksista SIM 1 -asetukset tai SIM 2 -asetukset.

Datayhteys

Tällä voit poistaa matkapuhelinverkon datayhteyden käytöstä tai ottaa sen käyttöön. Poistamalla datayhteyden käytöstä voit esimerkiksi vähentää datakäyttöä, jos liittymääsi ei sisälly rajoittamatonta datapakettia tai jos haluat pidentää akun kestoa.

Vaikka yhteys on poissa käytöstä, voit silti soittaa puheluita, vastata puheluihin, lähettää tekstiviestejä ja vastaanottaa tekstiviestejä. Et kuitenkaan voi selata Internetiä, hakea verkosta, vastaanottaa tai lähettää sähköpostia tai saada sovelluksia koskevia päivitystietoja, ellei puhelimesi ole yhteydessä WLAN-verkkoon. Kun matkapuhelinverkon datayhteys ei ole käytössä, et voi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestejä (MMS-viestejä) eli tekstiviestejä, joissa on kuvia tai muita liitetiedostoja.

Rajoitetut WLAN-yhteydet

Tämä asetus määrittää, käyttääkö puhelimesi matkapuhelinverkon datayhteyttä WLAN-yhteyden asemesta, jos se on yhteydessä WLAN-verkkoon, jonka yhteydessä on rajoituksia. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa puhelimesi on yhteydessä WLAN-verkkoon, mutta ei saa yhteyttä Internetiin tämän verkon välityksellä.

 • Käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä. Jos WLAN-yhteys on rajoitettu, puhelimesi käyttää matkapuhelinverkon datayhteyttä – tämän ansiosta voit jatkaa sellaisten puhelimen toimintojen käyttöä, jotka edellyttävät Internet-yhteyttä. Tällöin käytössä on matkapuhelinverkon datayhteys ja siitä saattaa aiheutua kustannuksia.
 • Älä käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä. Kun valitset tämän asetuksen, puhelimesi ei käytä matkapuhelinverkon datayhteyttä, kun WLAN-yhteys on rajoitettu. Tässä tapauksessa et voi käyttää niitä puhelimen toimintoja, jotka edellyttävät Internet-yhteyttä.

Tämä asetus edellyttää, että puhelimessa on Windows Phone -ohjelmistoversio 8.0.10211.204 tai uudempi.           

Puheluiden verkkovierailuasetukset

Määrittää, voitko soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä, kun puhelin ei ole oman matkapuhelinoperaattorisi verkossa. Verkkovierailut estetty -asetus voi auttaa välttämään puheluiden verkkovierailumaksuja. Kun tämän asetuksen arvo on määritetty näin, et voi soittaa puheluita tai lähettää tekstiviestejä, kun puhelimesi on verkkovierailualueella, mutta voit yhä vastaanottaa puheluita ja tekstiviestejä. Tarkista liittymäsopimuksestasi tiedot siitä, miten ja milloin lisämaksuja voi aiheutua.

Jos sallit verkkovierailun, voit soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä myös muissa kuin oman operaattorisi verkoissa. Liittymäsopimuksen mukaan nämä puhelut ja tekstiviestit voivat maksaa tavallista enemmän. Voit valita, millaiset verkkovierailut sallit – kotimaan tai kotimaan ja ulkomaiden verkkovierailut.

Datayhteyden SIM-kortti

Tämä määrittää, mitä SIM-korttia matkapuhelinverkon datayhteydessä käytetään. Voit hallita kustannuksia valitsemalla haluamasi SIM-kortin datayhteyksille. Tästä on hyötyä, jos toisen SIM-korttisi liittymäsopimuksen datapaketti on edullisempi.

Tämä asetus on käytettävissä vain sellaisissa Windows Phone 8.1 -puhelimissa, joissa on kaksi SIM-korttia.

Dataverkkovierailuasetukset

Nämä asetukset määrittävät, säilyykö datayhteys käytössä, vaikka puhelin siirtyisi matkapuhelinoperaattorin verkon ulkopuolelle. Verkkovierailut estetty -asetus voi auttaa välttämään dataverkkovierailumaksuja.

Jos sallit verkkovierailut, voit käyttää matkapuhelinverkon datayhteyttä myös silloin, kun puhelimesi on verkkovierailualueella. Liittymästäsi riippuen datayhteys saattaa olla kalliimpaa verkkovierailussa. Jotkin matkapuhelinoperaattorit antavat sinun määrittää, millaiset dataverkkovierailut haluat sallia – kotimaan vai kotimaan ja ulkomaiden verkkovierailut.

3G-yhteys

Määrittää, käyttääkö puhelimesi 3G- vai 2G-yhteyttä.

Jos määrität tämän asetuksen tilaksi Käytössä

Toggle On Icon
, puhelin käyttää 3G-yhteyttä aina, kun se on käytettävissä. Jos määrität tämän asetuksen tilaksi Ei käytössä
Toggle Off Icon
, puhelin käyttää 2G-yhteyttä. Tämä on hitaampi matkapuhelinverkon yhteys, mutta sen käyttö saattaa käyttää vähemmän akkuvirtaa.

Tämä asetus on käytettävissä vain sellaisissa Windows Phone 8.1 -puhelimissa, joissa on kaksi SIM-korttia.

Taustadatan rajoittaminen

Tämä pienentää datan taustakäyttöä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun olet verkkovierailutilassa. Monet sovellukset ja toiminnot päivittävät sisältöä säännöllisin väliajoin automaattisesti – sähköpostisovellus voi esimerkiksi tarkistaa uudet viestit sähköpostipalvelimesta automaattisesti muutaman minuutin välein. Kaikkea tällaista datakäyttöä kutsutaan taustadataksi. Se voi aiheuttaa ongelmia, jos datakäyttöä on rajoitettu.

 • Rajoita taustadataa aina. Puhelin rajoittaa taustadatan käyttöä.
 • Taustadatan rajoittaminen verkkovierailun aikana. Puhelin rajoittaa kaikkea datan taustakäyttöä, kun olet verkkovierailutilassa.

Jos otat jommankumman näistä asetuksista käyttöön, puhelin suorittaa taustatehtävät vasta, kun käytettävissä on WLAN-yhteys.

SIM-kortin nimi

Tässä kohdassa voit antaa SIM-kortille haluamasi nimen.

Jos sinulla on kahden SIM-kortin puhelin, nimen perusteella erotat SIM-kortit toisistaan – ja voit valita haluamasi SIM-kortin käytettäväksi matkapuhelinverkon datayhteyksissä tai puheluissa ja tekstiviesteissä. Määrittämäsi SIM-korttien nimet näkyvät esimerkiksi Puhelin-ruuduissa, Viestit-ruuduissa, SIM-kortin yhteystiedoissa ja matkapuhelinverkon asetuksissa.

Tähän asetukseen pääset napauttamalla matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset. Kahden SIM-kortin puhelimissa voit antaa SIM-korttien nimet SIM 1 -asetukset- ja SIM 2 -asetukset -kohdissa.

SIM-kortin tila

Tässä voit ottaa SIM-kortin käyttöön tai poista sen käytöstä. Kun SIM-kortti on käytössä

Toggle On Icon
, voit käyttää sitä puheluihin, tekstiviesteihin ja matkapuhelinverkon datayhteyksiin. Jos poistat SIM-kortin käytöstä
Toggle Off Icon
, et voi käyttää sitä puheluihin, tekstiviesteihin ja matkapuhelinverkon datayhteyksiin. Poistamalla SIM-kortin käytöstä voit kuitenkin välttää yllättäviä maksuja sekä hallita kuluja. Jos käytettävissä on WLAN-verkkoja, voit käyttää datayhteyksiä niiden kautta.

Pääset tähän asetukseen valitsemalla matkapuhelinverkon asetuksista SIM 1 -asetukset tai SIM 2 -asetukset.

Tämä asetus on käytettävissä vain sellaisissa Windows Phone 8.1 -puhelimissa, joissa on kaksi SIM-korttia.

Tilavalinta

Määrittää puhelimen käyttämän matkapuhelinverkon tyypin. Käytettävissä olevat verkot riippuvat puhelinmallista ja matkapuhelinoperaattorista.

Tähän asetukseen pääset napauttamalla matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset.

Nopein yhteys

Määrittää nopeimman puhelimessa käytettävän yhteyden. Jos valitset nopeimman yhteyden, puhelimesi käyttää tätä matkapuhelinverkon yhteyttä, kun se on käytettävissä. Jos alueen nopeamman verkon signaali kuitenkin on heikko, matkapuhelinverkon hakeminen tai yhteyden ylläpitäminen siihen siihen voi kuluttaa tavallista enemmän akkuvirtaa.

Kun valitset hitaamman yhteyden, puhelin voi muodostaa yhteyden matkapuhelinverkkoon, joka on hitaampi mutta jonka signaali on voimakkaampi. Tämä voi myös säästää akkuvirtaa.

Tähän asetukseen pääset napauttamalla matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset.

Verkon tyyppi

Määrittää, miten puhelin yrittää muodostaa yhteyden, jos oman palveluntarjoajan verkko ei ole käytettävissä.

 • Automaattinen. Tämä on oletusasetus. Puhelin yrittää muodostaa yhteyden parhaaseen mahdolliseen matkapuhelinverkkoon. Jos oman palveluntarjoajan verkko ei ole käytettävissä, puhelin yrittää muodostaa yhteyden toiseen, käytettävissä olevaan verkkoon.
 • Vain oman palveluntarjoajan verkko. Puhelin yrittää muodostaa yhteyden vain oman palveluntarjoajan verkkoon. Tämä estää verkkovierailut, kun oman palveluntarjoajan verkko ei ole käytettävissä.

Tähän asetukseen pääset napauttamalla matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset.

Verkon valinta

Tämä toiminto näyttää luettelon alueella käytettävissä olevista verkoista ja yrittää sitten muodostaa yhteyden niistä johonkin. Oletusasetus on Automaattinen.

Jos kytket puhelimeen virran ja näyttöön tulee ilmoitus, jonka mukaan valittu verkko ei ole käytettävissä, voit valita täällä jonkin toisen verkon.

Tähän asetukseen pääset napauttamalla matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset.

Internet-yhteysosoitteen lisääminen

Internet-yhteysosoite (APN) on osoite, jota puhelin käyttää muodostaessaan yhteyden Internetiin. Internet-yhteysosoite määritetään oletusarvoisesti automaattisesti, kun puhelimen asetukset määritetään ensimmäisen kerran.

Jos yhteyden muodostaminen matkapuhelinverkkoon ei onnistu, yritä määrittää uusi Internet-yhteysosoite, joka määräytyy sijaintisi ja matkapuhelinoperaattorisi mukaan. Jos voit muodostaa puhelimellasi WLAN-yhteyden tai olet tietokoneen lähettyviltä, hae verkosta matkapuhelinoperaattorisi Internet-yhteysosoiteasetukset.

Internet-yhteysosoitteen lisääminen

Kirjoita osoite Yhteysosoite-ruutuun. Muut asetukset ovat valinnaisia ja ne voivat vaihdella matkapuhelinoperaattorin mukaan.

 1. Valitse matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset > Lisää Internet-yhteysosoite.

  Jos sinulla on kahden SIM-kortin puhelin, valitse matkapuhelinverkon asetuksissa SIM 1 -asetukset tai SIM 2 -asetukset sen mukaan, kummalla SIM-kortilla käytät matkapuhelinverkon datayhteyttä.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Napauta Yhteysosoite ja kirjoita sitten käytettävä yhteysosoite.
  • Napauta Käyttäjänimi ja kirjoita sitten mobiilitilisi käyttäjänimi.
  • Napauta Salasana ja kirjoita sitten mobiilitilisi salasana.
  • Napauta Todennustyyppi ja napauta sitten todennusmenetelmää, jota mobiilitilisi käyttää.
  • Napauta Välityspalvelin (URL) ja kirjoita sitten mobiilitilisi välityspalvelimen osoite.
  • Napauta Välityspalvelinportti ja kirjoita sitten porttinumero.
  • Napauta IP-tyyppi ja valitse sitten haluamasi IP-osoitetyyppi.
 3. Napauta Tallenna

  Save Icon
  .

Multimediaviestien yhteysosoitteen lisääminen

Multimediaviestien yhteysosoite (APN) on osoite, jota puhelin käyttää multimediaviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Multimediaviestien yhteysosoite määritetään automaattisesti, kun puhelimen asetukset määritetään ensimmäisen kerran.

Jos et voi lähettää tai vastaanottaa multimediaviestejä, anna operaattorisi ja sijaintisi mukainen uusi multimediaviestien yhteysosoite. Hae puhelimella tai tietokoneella Internetistä matkapuhelinoperaattorisi multimediaviestien yhteysosoiteasetukset.

Multimediaviestien yhteysosoitteen lisääminen

Sinun on annettava osoite Yhteysosoite- ja MMSC (URL) -ruutuihin. Muut asetukset ovat valinnaisia ja ne voivat vaihdella matkapuhelinoperaattorin mukaan.

 1. Valitse matkapuhelinverkon asetuksissa SIM-asetukset > Lisää multimediaviestien yhteysosoite.

  Jos sinulla on kahden SIM-kortin puhelin, valitse matkapuhelinverkon asetuksissa SIM 1 -asetukset tai SIM 2 -asetukset sen mukaan, kummalla SIM-kortilla käytät matkapuhelinverkon datayhteyttä.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Napauta Yhteysosoite ja kirjoita sitten käytettävä multimediaviestien yhteysosoite.
  • Napauta Käyttäjänimi ja kirjoita sitten mobiilitilisi käyttäjänimi.
  • Napauta Salasana ja kirjoita sitten mobiilitilisi salasana.
  • Napauta Todennustyyppi ja napauta sitten todennusmenetelmää, jota mobiilitilisi käyttää.
  • Napauta WAP-yhdyskäytävä (URL) ja kirjoita sitten käytettävän WAP-yhdyskäytävän osoite.
  • Napauta WAP-yhdyskäytävän portti ja kirjoita sitten WAP-yhdyskäytävän portin numero.
  • Napauta MMSC (URL) ja kirjoita sitten matkapuhelinoperaattorisi multimediaviestikeskuksen osoite, mukaan lukien alun http://-osio.
  • Napauta MMSC-portti ja kirjoita sitten MMSC-portin numero.
  • Napauta Multimediaviestien enimmäiskoko ja anna sitten suurin sallittu multimediaviestien koko (Mt).
  • Napauta IP-tyyppi ja valitse sitten haluamasi IP-osoitetyyppi.
 3. Napauta Tallenna

  Save Icon
  .

  

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 10652 – Viimeisin tarkistus: 17.5.2016 – Versio: 6

Palaute