MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

Koskee seuraavia: Windows 8.1Windows 7

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS


Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä. Lue ehdot huolellisesti. Ehdot koskevat yllä nimettyä ohjelmistoa sekä asennustietovälineitä, joilla ohjelmisto on mahdollisesti toimitettu. Ehdot koskevat myös kaikkia mahdollisia Microsoftin

  • myöhemmin toimittamia ohjelmistoversioita tästä ohjelmistosta (mukaan lukien päivitykset ja lisäykset),
  • päivityksiä,
  • täydennyksiä,
  • Internet-pohjaisia palveluja ja
  • tukipalveluja,

jos niillä ei ole erillisiä omia käyttöoikeussopimuksiaan. Jos niiden mukana toimitetaan erilliset ehdot, näitä ehtoja sovelletaan.

Käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Jos et hyväksy käyttöoikeussopimusta, älä käytä ohjelmistoa.

Kuten alla määritetään, ohjelmiston asentaminen tai käyttäminen merkitsee sitä, että hyväksyt tietokoneen tiettyjen vakiotietojen lähettämisen vahvistamisen, tiettyjen päivitysten automaattisen latauksen ja asennuksen yhteydessä sekä Internet-pohjaisten palveluiden käytön yhteydessä.

Jos asiakas noudattaa näitä käyttöoikeusehtoja, asiakkaalla on jäljempänä luetellut oikeudet.

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  • Kotikäyttö. Jos olet kotikäyttäjä, voit asentaa ohjelmiston rajoittamattomaan määrään omia laitteitasi, jotka ovat samassa taloudessa kanssasi kanssa asuvien käyttäjien käytössä, ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa.
  • Pienyritys. Jos toimit pienyrityksessä, voit asentaa ohjelmiston enintään kymmeneen (10) laitteeseen yrityksessäsi ja käyttää ohjelmistoa niissä.
  • Rajoitukset. Ohjelmistoa ei saa käyttää oppilaitosten tai julkishallinnon omistamissa laitteissa.
  • Osien erottelu. Ohjelmiston osien käyttöoikeudet myönnetään kokonaisuutena. Et saa erotella osia toisistaan ja asentaa niitä eri laitteisiin.
  • Sisältyvät Microsoft-ohjelmat. Ohjelmisto voi sisältää muita Microsoft-ohjelmia. Niiden käyttöä koskevat niiden omat käyttöoikeusehdot. 

2. INTERNET-POHJAISET PALVELUT. Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Näitä palveluita voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa koska tahansa.

  • Suostumus Internetin-pohjaisia palveluita varten. Jäljempänä ja Microsoft Security Essentialsin tietosuojatiedoissa kuvattu ohjelmiston ominaisuus muodostaa yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi poistaa ominaisuuden käytöstä tai asiakas voi olla käyttämättä sitä. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Käyttämällä tätä ominaisuutta asiakas suostuu automaattiseen tietojen lähettämiseen. Microsoft ei käytä tietoja tunnistamiseen tai yhteydenottoihin.

   1. Tietokonetiedot. Seuraava ominaisuus käyttää Internet-protokollia, jotka lähettävät kyseessä oleville järjestelmille tietokonetta koskevia tietoja, esimerkiksi asiakkaan Internet-protokollan (IP) osoitteen, käyttöjärjestelmän tyypin, asiakkaan käyttämän selainohjelmiston nimen ja version sekä ohjelmistoa käyttävän laitteen kielikoodin. Microsoft käyttää näitä tietoja voidakseen tarjota Internet-pohjaisia palveluja asiakkaalle.
   • Päivitykset. Ohjelmisto lataa määrityspäivitykset oletusarvoisesti automaattisesti. Lisätietoja tietosuojatiedoista on osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Haittaohjelmien poisto. Ohjelmisto tarkistaa, onko laitteessasi haittaohjelmia, ja poistaa ne. Tarkistus tehdään määritetyn aikataulun mukaisesti tai, kun valitset sen manuaalisesti. Kun ohjelmisto tarkistaa laitteesi haittaohjelmien varalta, Microsoftille lähetetään raportti, joka sisältää tiedot havaituista haittaohjelmista, tarkistuksen aikana havaituista virheistä, havaitsemiseen liittyvät tarkemmat tiedot ja muut laitteesi tiedot, jotka auttavat meitä parantamaan tätä ohjelmistoa ja muita Microsoft-tuotteita ja -palveluita. Mitään tietoja, joita voidaan käyttää tunnistamiseesi, ei sisällytetä raporttiin.
   • Mahdollisesti haitalliset ohjelmistot. Ohjelmisto etsii tietokoneestasi ohjelmistoja, jotka saattavat olla haitallisia. Tällaisia ovat muun muassa vakoiluohjelmat ja muut mahdollisesti haitalliset ohjelmistot. Ohjelmisto poistaa mahdollisesti haitalliset ohjelmistot vain, jos annat siihen luvan. Mahdollisesti haitallisten ohjelmistojen poistaminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä tietokoneen muihin ohjelmistoihin ja se saattaa aiheuttaa käyttöoikeusrikkomuksia muiden ohjelmistojen käytössä tietokoneessasi, jos toinen ohjelmisto on asentanut poistettavan mahdollisesti haitallisesti ohjelmiston edellytyksenä toisen ohjelmiston käytölle. Lue muiden ohjelmistojen käyttöoikeussopimukset, ennen kuin sallit tällaisten mahdollisesti haitallisten ohjelmistojen poistamisen. Kun käytät tätä ohjelmistoa, on mahdollista että sinä tai järjestelmäsi poistatte tai poistatte käytöstä ohjelmistoja, jotka eivät ole mahdollisesti haitallisia ohjelmistoja.
   • Microsoft Active Protection Service (MAPS) -osallistuminen. Microsoft Active Protection Service (MAPS) -haittaohjelmistojen torjuntayhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista. Se on maailmanlaajuinen yhteisö, joka käsittää Microsoft Security Essentials -käyttäjät. Kun asennat ohjelmiston ensimmäistä kertaa, sinut liitetään oletusarvoisesti MAPS-jäseneksi perusjäsenyydellä. Perusjäsenyyteen kuuluu se, että ohjelmiston ollessa käytössä MAPS voi lähettää haittaohjelmien ja muiden mahdollisesti haitallisten ohjelmistojen tiedot Microsoftille. Jos MAPS-raportti sisältää tietoja haittaohjelmista tai mahdollisesti haitallisista ohjelmistoista, jotka ohjelmisto voi ehkä poistaa, MAPS lataa uusimman allekirjoituksen ongelman ratkaisemiseksi. MAPS voi raportoida myös niin sanottuja vääriä hälytyksiä – eli haittaohjelmistoiksi määritettyjä ohjelmia, jotka eivät olekaan haitallisia – ja korjata ne. Joissain tapauksissa Microsoftille voidaan vahingossa lähettää henkilökohtaisia tietoja. Microsoft ei kuitenkaan käytä tietoja tunnistamiseesi tai ottaakseen yhteyttä sinuun. Jos haluat lisätietoja MAPS-toiminnoista ja niiden Microsoftille lähettämistä tiedoista, tutustu tietosuojatietoihin osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Virheraportit: Tämä ohjelmisto lähettää Microsoftille automaattisesti virheraportteja, joissa kuvataan ohjelmisto-osat, joissa esiintyy virheitä. Mitään tiedostoja tai muistivedoksia ei lähetetä, ellet sitä halua. Saat lisätietoja virheraporteista osoitteesta http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Ohjelmisto ottaa käyttöön Windows Updaten ja Microsoft Updaten automaattiset päivitykset. Windows Updaten ja Microsoft Updaten toiminta ohjelmistossa edellyttää, että Windows Updaten ja Microsoft Updaten päivitykset on ladattava ja asennettava silloin tällöin sinulle siitä ilmoittamatta.

    2. Tietojen käyttäminen
    Saatamme käyttää tietokoneen tietoja, virheraportteja, käyttömukavuuden kehitysohjelman tietoja ja haittaohjelmaraportteja ohjelmistojemme ja palveluidemme parantamiseen. Microsoft voi myös antaa tietoja muille, kuten laitteiden ja ohjelmistojen toimittajille. Ne saattavat käyttää tietoja parantaakseen tuotteidensa toimivuutta Microsoftin ohjelmistojen kanssa.


3. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tämä käyttöoikeussopimus antaa asiakkaalle vain tietyt oikeudet käyttää ohjelmistoa. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ohjelmistoa saa käyttää vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainituin tavoin, mikäli paikallinen lainsäädäntö ei myönnä käyttäjälle muita oikeuksia. Käyttäjän on noudatettava ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyllä tavalla. Asiakas ei saa

  • kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia;
  • perusteellisesti tutkia ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, paitsi sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin tästä rajoituksesta huolimatta;
  • tehdä ohjelmistosta enempiä kopioita kuin mitä tässä sopimuksessa määritetään tai kuin tästä rajoituksesta huolimatta sovellettava laki määrittää;
  • julkaista ohjelmistoa muiden kopioitavaksi;
  • vuokrata tai lainata ohjelmistoa;
  • siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle tai 
  • käyttää ohjelmistoa kaupallisten käyttöpalveluiden tuottamiseen kolmansille osapuolille.

4. VARMUUSKOPIO. Asiakas saa tehdä yhden varmuuskopion ohjelmistosta. Sitä saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasentamiseksi.

5. DOKUMENTAATIO. Jokainen henkilö, jolla on voimassa oleva oikeus käyttää asiakkaan tietokonetta tai sisäistä verkkoa, saa kopioida dokumentaation ja hyödyntää sitä asiakkaan sisäisessä käytössä, konsultointitarkoituksessa.

6. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN. Voit poistaa ohjelmiston tietystä laitteesta ja asentaa sen käyttöösi toiseen laitteeseen. Et kuitenkaan voi tehdä tätä jakaaksesi saman käyttöoikeuden useille laitteille.

7. VIENTIRAJOITUKSET. Ohjelmistoihin sovelletaan Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säännöksiä (U.S. Export Administration Regulations). Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä. Näihin lakeihin sisältyy kohdemaata, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. 

8. TUKIPALVELUT. Tämä ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eikä sille välttämättä tarjota tukipalveluja.

9. SOPIMUSKOKONAISUUS. Tämä sopimus sekä ehdot täydennysten, päivitysten, Internet-pohjaisten palveluiden ja asiakkaan käyttämien tukipalveluiden toimittamiseen muodostavat ohjelmiston käyttöoikeus- sekä tukipalvelusopimuksen kokonaisuudessaan.

10. SOVELLETTAVA LAKI.

  • Yhdysvallat: Jos Käyttäjä hankkii ohjelmiston Yhdysvalloissa, tämän sopimuksen tulkintaa ja sopimuksen rikkomuksiin liittyviä vaateita koskevat Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lait (riippumatta lakiristiriitaperiaatteista). Kaikkiin muihin vaateisiin, mukaan lukien kuluttajasuojalakeihin sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja oikeudenloukkauksia koskeviin lakeihin liittyvät vaateet, sovelletaan Käyttäjän asuinosavaltion lainsäädäntöä. 
  • Yhdysvaltain ulkopuolella: Jos Käyttäjä hankkii ohjelmiston jossain muussa maassa, ohjelmistoa koskevat kyseisen maan lait.

11. OIKEUDELLINEN VAIKUTUS. Tässä sopimuksessa määritetään tiettyjä laillisia oikeuksia. Sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia oman maasi lakien perusteella. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia. Tämä sopimus ei vaikuta oman maasi lakien mukaisin oikeuksiin, elleivät oman maasi lait tätä salli.

 12. TAKUUN POISSULKEMINEN. Ohjelmisto tarjotaan sellaisenaan. Käytät sitä omalla vastuullasi. Microsoft ei myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Käyttäjällä voi olla muita paikallisten lakien mukaisia kuluttajanoikeuksia, joita tämä sopimus ei voi muuttaa. Ellei sovellettavan lain säädöksistä muuta johdu, Microsoft sulkee pois oletetut takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. VAIN AUSTRALIASSA: Asiakkaalla on Australian kuluttajansuojalaista johtuvia takuita, eikä näiden ehtojen tarkoituksena ole vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin.

VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. Voit periä Microsoftilta ja sen toimittajilta suoria vahingonkorvauksia enintään viiden (5) Yhdysvaltain dollarin arvosta. Et voi periä mitään muita vahingonkorvauksia, mukaan lukien välilliset vahingonkorvaukset, korvaukset menetetyistä tuloista, erityiset vahingonkorvaukset, epäsuorat vahingonkorvaukset ja satunnaiset vahingonkorvaukset.
Nämä rajoitukset koskevat 

 • kaikkia seikkoja, jotka liittyvät ohjelmistoon, palveluihin tai sisältöön (koodi mukaan lukien) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten ohjelmissa sekä 
 • väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuurikkomuksesta, sitoumuksesta tai ehdosta, laiminlyönnistä tai muusta oikeudenvastaisesta teosta sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin.

Se on voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Satunnaisten tai välillisten vahinkojen tai muiden vahinkojen aiheuttaman vahingonkorvausvastuun poissulkeminen ja rajoittaminen ei ole sallittua joissakin maissa, joten edellä mainittuja rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä maissa.