Internet Explorer 11:n käyttöoikeussopimuksen lisäehdot

Tutustu alla oleviin ohjelmistoversiotasi koskeviin käyttöoikeussopimuksen ehtoihin.

Windows 8.1:n, Windows RT 8.1:n ja Windows Server 2012 R2:n Internet Explorer 11:ta koskevat seuraavat käyttöoikeussopimuksen lisäehdot:

Microsoft Corporation (tai käyttäjän asuinpaikan mukaan määräytyvä Microsoft-yhtiö) myöntää käyttäjälle tämän täydennysosan käyttöoikeuden. Täydennysosaa voi käyttää, jos asiakkaalla on oikeus käyttää Windows 8.1- tai Windows Server 2012 R2 -ohjelmistoa (jossa täydennysosa on soveltuva) ("ohjelmisto"). Asiakas saa käyttää täydennysosan kopiota jokaisella ohjelmiston asianmukaisella käyttöoikeudella. Täydennysosaa ei saa käyttää, jos asiakkaalla ei ole ohjelmiston käyttöoikeutta. Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat tämän täydennysosan käyttöä. Microsoft tarjoaa täydennysosan tukipalveluita osoitteessa support.microsoft.com/common/international.aspx kuvatulla tavalla.

Windows 7 Service Pack 1:n ja Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:n Internet Explorer 11:ta koskevat seuraavat käyttöoikeussopimuksen lisäehdot::

Microsoft Corporation (tai käyttäjän asuinpaikan mukaan määräytyvä Microsoft-yhtiö) myöntää käyttäjälle tämän täydennysosan käyttöoikeuden. Täydennysosaa voi käyttää, jos asiakkaalla on oikeus käyttää Windows 7 Service Pack 1:tä tai Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:tä (jossa täydennysosa on soveltuva) ("ohjelmisto"). Täydennysosaa ei saa käyttää, jos asiakkaalla ei ole ohjelmiston käyttöoikeutta. Asiakas saa käyttää täydennysosaa jokaisella ohjelmiston asianmukaisella käyttöoikeudella. Microsoft tarjoaa täydennysosan tukipalveluita osoitteessa support.microsoft.com/common/international.aspx kuvatulla tavalla.
Seuraavat käyttöoikeusehdot kuvaavat täydennysosan käyttöoikeuden lisäehtoja. Nämä ehdot ja ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat täydennysosan käyttöä. Jos ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan näitä käyttöoikeussopimuksen lisäehtoja.

Käyttämällä täydennysosaa asiakas hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, täydennysosaa ei saa käyttää.

INTERNET-POHJAISET PALVELUT.
Microsoft tarjoaa ohjelmiston mukana Internet-pohjaisia palveluja. Näitä palveluita voidaan muuttaa tai ne voidaan peruuttaa koska tahansa.

Suostumus Internetin-pohjaisia palveluita varten. Jäljempänä ja Internet Explorer 11:n tietosuojatiedoissa kuvatut ohjelmiston ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmään Internetin välityksellä. Yhteyden muodostamisesta ei aina ilmoiteta erikseen. Asiakas voi poistaa ominaisuudet käytöstä tai olla käyttämättä niitä. Käyttämällä näitä ominaisuuksia asiakas suostuu automaattiseen tietojen lähettämiseen. Microsoft ei käytä tietoja tunnistamiseen tai yhteydenottoihin.

  • Hakupalvelun päivitys. Asennuksen jälkeen ohjelmisto lataa tietokoneessa olevien hakupalvelutietojen päivityksen. Päivitys lisää hakupalveluihin uusimmat ominaisuudet, kuten uudet kuvakkeet ja hakuehdotukset. Päivitys on kertaluonteinen, mutta ohjelmisto yrittää tehdä päivityksen useita kertoja, jos päivityksen lataus ei onnistu.


Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 13783 – Viimeisin tarkistus: 22.6.2016 – Versio: 1

Palaute