Microsoft Surface Hubin pikanäppäimet

Koskee seuraavia: Windows 10

Seuraavassa taulukossa ovat Microsoft Surface Hubin pikanäppäimet.

 Painettava näppäin Toiminto
Windows-näppäin
Avaa tai sulkee aloitusvalikon
Windows-näppäin + A
Avaa pikatoiminnot
Windows -näppäin + F
Siirtyy käytössä olevan sovelluksen koko näytön tilaan tai poistuu siitä
Windows-näppäin + N
Avaa ilmoitukset
Windows-näppäin + S
Avaan Cortanan tai haun
Windows-näppäin + T
Avaa kellon
 Windows-näppäin + W Lähetä luonnoslehtiöön
 Windows-näppäin + X  Vaihda sivupalkkeja
 Windows-näppäin + 1  Avaa soittoruutu sivupalkkiin tai sulje se
 Windows-näppäin + 2  Avaa Ihmiset-ruutu sivupalkkiin tai sulje se
 Windows-näppäin + 3  Avaa viestiruutu sivupalkkiin tai sulje se
 Windows-näppäin + 4  Avaa sisältöruutu sivupalkkiin tai sulje se
 Windows-näppäin + F6  Siirrä näppäimistösyötettä sivupalkkien, yläpalkin ja alapalkin välillä
 Windows-näppäin + Vaihto + F6  Siirrä näppäimistösyötettä sivupalkkien, yläpalkin ja alapalkin välillä vastakkaisessa suunnassa
 Windows-näppäin + Sarkain  Siirry tehtävänäkymään
 Windows-näppäin + Askelpalautin  Palaa takaisin
 Windows-näppäin + Välilyönti  Vaihda syöttökieltä tai näppäimistöä
 Windows-näppäin + Enter  Avaa lukijan
 Windows-näppäin + plus (+)  Avaa suurennuslasin
 Vasen Alt + Vasen vaihto + Print Screen  Ottaa suuren kontrastin käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 F10 Ottaa näytön jakamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
Alt + Sarkain  Siirry avoinna olevien sovellusten välillä
 Vasen Alt + Vasen vaihto + Num Lock Ottaa hiirinäppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 Oikea vaihto (kahdeksan sekuntia) Ottaa näppäimien toiston suodatuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 Vaihto (viisi kertaa) Ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 Num Lock (viisi sekuntia) Ottaa lukitusnäppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 Windows-näppäin + Esc
 Lopettaa istunnon

Muita pikanäppäimiä