Peruuttamaton poikkeus -virheiden kuvaus

Jos tässä artikkelissa ei kuvata saamaasi virhesanomaa, etsi seuraavasta Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelista muita artikkeleita, jotka kuvaavat virhesanomia:
315854 Windows 98- ja Windows Me -virhesanomien tietoja

Voit tarkastella Windows 98:n peruuttamattoman poikkeuksen 0E virheisiin liittyviä artikkeleita napsauttamalla seuraavaa linkkiä:
Napsauttamalla tätä saat luettelon peruuttamattomaan poikkeukseen 0E liittyvistä artikkeleista.
Voit tarkastella Windows Me:n peruuttamattoman poikkeuksen 0E virheisiin liittyviä artikkeleita napsauttamalla seuraavaa linkkiä:
Napsauttamalla tätä saat luettelon peruuttamattomaan poikkeukseen 0E liittyvistä artikkeleista.

Yhteenveto

Kun yrität sammuttaa tietokoneesi, käynnistää Windowsin tai käynnistää jonkin ohjelman Windowsissa, seuraavankaltaisia virhesanomia saattaa tulla näyttöön:
Peruuttamaton poikkeus
XY muistipaikassa
xxxx:xxxxxxxx
Peruuttamaton poikkeus -virheet ovat koodeja, jotka jokin ohjelma palauttaa seuraavissa tapauksissa:
  • käytettiin laitonta käskyä
  • käytettiin virheellistä tietoa tai koodia
  • toimen käyttöoikeustaso on virheellinen.
Kun jokin näistä tapahtuu, suoritin palauttaa käyttöjärjestelmälle poikkeuksen, joka käsitellään peruuttamaton poikkeus -virheenä. Usein järjestelmä ei voi palautua poikkeuksesta, ja järjestelmä on virheen vakavuuden mukaan joko käynnistettävä uudelleen tai sammutettava.


Yllä olevassa mallivirhesanomassa XY ilmaisee todellista suoritinpoikkeusta välillä 00 - 0F. (Huomaa, että esimerkiksi 0E:n ja 0F:n jälkeen alla olevissa selityksissä oleva h jätetään usein pois virhesanomasta.) Paikkamerkki
xxxx:xxxxxxxx ilmaisee kehittynyttä koodiosan komento-osoitinta. 32-bittinen osoite on poikkeuksen tapahtumakohdan todellinen osoite.

Windows ei aiheuta näitä virheitä, mutta sen suoritinpoikkeusten käsittelyrutiini tuo näyttöön virhesanoman.

HUOMAUTUS: Tämä artikkeli on tarkoitettu pääasiassa vain antamaan tietoja. Voit siirtyä tämän artikkelin peruuttamaton poikkeus -virheiden vianmääritys -kohtaan napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

Enemmän tietoa

Suoritinpoikkeukset ja niiden kuvaukset

00: Jakovirhe

Suoritin palauttaa tämän poikkeuksen kohdatessaan jakovirheen. Jakovirhe tapahtuu, jos yritetään jakaa nollalla tai jos toimen tulos ei mahdu kohdemuuttujaan.

02: NMI-keskeytys

Keskeytys 2 on varattu laitteiston Non-Maskable-Interrupt-tilalle. Mitään poikkeuksia ei suoriteta keskeytyksen 2 kautta.

04: Ylivuotokeskeytys

Ylivuotokeskeytys tapahtuu, kun INTO-komento on suoritettu ja 0F-bitin arvoksi on määritetty 1.

05: Rajojentarkistusvirhe

BOUND-komento vertaa matriisi-indeksiä ylä- ja alarajaan. Jos indeksi ei kuulu alueeseen, suoritin tekee keskeytyksen 05.

06: Opcode ei kelpaa -virhe

Tämän virheen aiheuttaa jokin seuraavista:
  • Suoritin yrittää poistaa koodauksen bittikuviosta, joka ei vastaa mitään laillista tietokoneen komentoa.
  • Suoritin yrittää suorittaa virheellisiä komentoja sisältävän komennon.
  • Suoritin yrittää suorittaa suojatun tilan komennon toimiessaan 8086-näennäistilassa.
  • Suoritin yrittää suorittaa LOCK-etuliitteen komennolla, jota ei voi lukita.

07: Rinnakkaissuoritin ei käytettävissä -virhe

Tämä virhe tapahtuu, jos tietokoneessa ei ole matematiikkarinnakkaissuoritinta ja rekisterin CR0:n EM-bitti on määritetty ilmaisemaan matematiikkasuoritin-emuloinnin käyttöä. Aina, kun liukulukukomento suoritetaan, tapahtuu keskeytys 07.

Tämä virhe tapahtuu myös, kun matematiikkarinnakkaissuoritinta käytetään ja suoritetaan tehtävänvaihto. Keskeytys 07 kertoo suorittimelle, että rinnakkaissuorittimen nykyinen tila on tallennettava, jotta toinen tehtävä voi käyttää rinnakkaissuoritinta.

08: Kaksoisvirhe

Poikkeuksen käsitteleminen käynnistää joskus toisen poikkeuksen. Kun tämä tapahtuu, suoritin tekee keskeytyksen 08 kaksoisvirheelle.

09: Rinnakkaissuorittimen osan ylivuoto

Tämä virhe tapahtuu, kun liukulukukomento käyttää muistia, joka sijaitsee osan lopun ulkopuolella. Jos liukulukumuuttujan aloitusosoite on osan ulkopuolella, tapahtuu yleinen suojausvirhe (keskeytys 0D).

10 (0Ah): Virheellinen tehtävän tilan segmentti

Koska tehtävän tilaosa sisältää kuvaajia, mikä tahansa ehtojen määrä saattaa aiheuttaa poikkeuksen 0A. Yleensä suoritin pystyy keräämään tarpeeksi tietoa tehtävän tilaosasta todelliseen ongelmaan viittaavan virheen luomiseen. Lisätietoja on Microsoft's Programming the 80386/80486 Guide -oppaassa.

11 (0Bh): Ei ole käytössä -virhe

Ei ole käytössä -keskeytys antaa käyttöjärjestelmän käyttää näennäismuistia segmentoinnin avulla. Kun segmentin tilaksi on merkitty "ei käytössä", segmentti vaihdetaan levylle. Keskeytys 0B suoritetaan, kun sovelluksen on käytettävä segmenttiä.

12 (0Ch): Pinovirhe

Pinovirhe tapahtuu virhekoodin 0 kanssa, jos komento viittaa pinosegmentin rajojen ulkopuolella olevaan muistiin. Jos käyttöjärjestelmä tukee alaspäin laajennettavia segmenttejä, pinon koon kasvattamisen pitäisi vähentää ongelman esiintymistä. Virheellisiä kuvauksia sisältävän pinosegmentin lataaminen johtaa yleiseen suojausvirheeseen.

13 (0Dh): Yleinen suojausvirhe

Tilanne, jota mikään muu suoritinpoikkeus ei käsittele, johtaa yleiseen suojausvirheeseen. Poikkeus ilmaisee, että tämä ohjelma on vioittunut muistissa. Tuloksena tästä on yleensä ohjelman välitön sulkeminen.

14 (0Eh): Sivuvirhe

Sivuvirhe-keskeytys antaa käyttöjärjestelmän käyttää näennäismuistia tarvittaessa. Keskeytys 14 suoritetaan yleensä, kun sivuhakemiston merkintää tai sivutaulukkoa käytetään ja läsnäolobitiksi on määritetty 0 (Ei ole käytössä). Käyttöjärjestelmä tekee sivusta läsnäolevan (yleensä noutaa sivun näennäismuistista) ja suorittaa uudelleen virheen aiheuttaneen komennon, joka pystyy sitten käyttämään segmenttiä. Sivuvirhe tapahtuu myös, kun sivusuojaussääntöä rikotaan (kun noutaminen epäonnistuu, noudettu tieto on virheellinen tai virheen aiheuttanut koodi rikkoi suorittimen suojaussääntöä). Näissä tapauksissa käyttöjärjestelmä suorittaa tarvittavan toimen.

16 (10h): Rinnakkaissuorittimen virhe

Tämä keskeytys tapahtuu, kun peitteetön liukulukupoikkeus on suorittanut edellisen komennon. (Koska 80386-suoritin ei pysty käyttämään liukulukuyksikköä, se tarkistaa tämän tilan arvosta ERROR\.) Myös WAIT-komento käynnistää keskeytyksen, jos Emulate Math Coprosessor -bitti on määritetty kohteessa CR0.

17 (11h): Tasaustarkistusvirhe

Tätä keskeytystä käyttävät vain 80486-suorittimet. Keskeytys 17 suoritetaan, kun kehäoikeuksin 3 suoritettava koodi yrittää käyttää sanamuuttujaa, joka ei ole parillinen osoite, kaksoissanamuuttujaa, joka ei ole jaollinen neljällä, tai pitkä tai tilapäinen reaaliluku, jonka osoite ei ole jaollinen kahdeksalla. Tasauksen tarkistus poistetaan käytöstä, kun suoritin käynnistetään ensimmäistä kertaa. Se on käytössä vain suojatussa tilassa.

Peruuttamaton poikkeus -virheiden vianmääritys

Tietokoneen puhdas käynnistäminen

Koska peruuttamaton poikkeus -virhe voi aiheutua useista syistä, ensimmäinen ongelman ratkaisemisen vaihe on rajata virheen aiheuttanut syy. Rajaa syy yrittämällä käynnistää tietokone puhtaasti.

Puhtaan käynnistyksen vianmääritys viittaa menetelmiin, joiden avulla voidaan vähentää käyttöjärjestelmäympäristön vaikutusta ongelmiin. Monet ongelmat aiheutuvat ristiriidassa olevista ohjaimista, TSR-ohjelmista ja muista asetuksista, jotka ladataan tietokoneen käynnistyessä.
Lisätietoja tietokoneen puhtaasta käynnistyksestä saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla


243039 Puhtaan käynnistyksen suorittaminen Windows 95:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tietojen etsiminen Microsoft Knowledge Base -tietokannasta

Voit etsiä saamaasi virhesanomaa Microsoft Knowledge Base -tietokannasta seuraavasti:
242450 Tietojen etsiminen Microsoft Knowledge Base -tietokannasta avainsanojen ja kyselysanojen avulla


Peruuttamaton poikkeus -virhesanomista kertovat artikkelit

Lisätietoja peruuttamaton poikkeus -virhesanomista saat napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
133440 Adobe Type Manager voi aiheuttaa ongelmia Windowsin käynnistyessä


192803 Peruuttamaton poikkeus 0D ATI All-in-Wonder Pro -näyttösovitinta käytettäessä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

175211 Peruuttamaton poikkeus -virhe avattaessa tai suljettaessa Ohjauspaneelia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

171195 Peruuttamaton poikkeus -virhe keskeytettäessä ja jatkettaessa MSDLC32-protokollan käyttöä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

187214 Virhesanoma: Peruuttamaton poikkeus 0E muistipaikassa 0028:C02A0201... (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

190123 Virhesanoma: Peruuttamaton poikkeus 06 muistipaikassa... (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

252523 Peruuttamaton poikkeus -virhesanoma yritettäessä muodostaa Internet-yhteyttä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

189655 Peruuttamaton poikkeus 0E muistipaikassa 0028:<lt;XXXXXXXX> -virhesanoma (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

HUOMAUTUS Tämä artikkelien luettelo ei ole täydellinen. Jos et löydä ongelmasi kuvausta näistä artikkeleista, etsi lisätietoja tämän artikkelin Tietojen etsiminen Microsoft Knowledge Base -tietokannasta -kohdan ohjeiden mukaisesti.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 150314 – Viimeisin tarkistus: 28.8.2006 – Versio: 1

Palaute