Aktiivisen sisällön poistaminen käytöstä Internet Explorerissa

HuomautusTässä artikkelissa kuvataan vianmääritysohjeet, joiden avulla saatat pystyä ratkaisemaan aktiiviseen sisältöön Internet Explorerissa liittyvät ongelmat. Näiden vianmääritysohjeiden suorittaminen poistaa aktiivisen sisällön käytöstä Internet Explorerissa. Tämä on vain väliaikainen ratkaisu, kunnes itse ongelma ratkaistaan. Jos poistat Internet Explorerin komentosarjatuen käytöstä, useat Internetin Web-sivustot toimivat rajoitetusti.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan vianmäärityksen vaiheet, joiden avulla voit suorittaa aktiivisen sisällön, kuten ActiveX-komentosarjojen ja -komponenttien sekä Java-ohjelmien, ongelmien vianmäärityksen Internet Explorerissa.


Enemmän tietoa

Jos et pysty lataamaan jotain tiettyä Web-sivua Internet Explorerissa, ongelma saattaa johtua Web-sivun sisältämästä aktiivisesta sisällöstä. Suorittamalla seuraavat vaiheet voit määrittää, aiheutuuko ongelma tästä.


Tarkista kunkin vaiheen suorittamisen jälkeen, onnistuuko Web-sivun lataaminen. Jos Web-sivun lataaminen onnistuu, ota yhteyttä Web-sivuston järjestelmänvalvojaan ja tiedustele muita tapoja käyttää kyseistä Web-sivua.

 1. Määritä Internet Explorer niin, että se ei lataa aktiivisia komentosarjoja automaattisesti:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Asetukset, valitse Suojaus-välilehti ja poista sitten Aktiivinen sisältö -kohdan Suorita ActiveX-komentosarjat -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke, valitse Oma (kokeneille käyttäjille) ja valitse sitten Asetukset.
  2. Siirry vierittämällä Komentosarjat-osaan, valitse Suorita Java-sovelmat- ja Salli aktiiviset komentosarjat -kohdissa Poista käytöstä, valitse OK ja valitse siten OK uudelleen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 ja 6:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke ja valitse sitten Mukautettu taso.
  2. Valitse Asetukset-ruutu, vieritä Komentosarjat-osaan ja valitse Salli aktiiviset komentosarjat- sekä Suorita Java-sovelmat -kohdissa Poista käytöstä.
  3. Valitse OK ja valitse OK uudelleen.

   HUOMAUTUS
   : Internet Explorerissa aktiiviset komentosarjat tai ActiveX-komentosarjat viittaavat sekä Microsoft JScript -komentosarjoihin että Microsoft Visual Basic Scripting Editioniin. Kun suoritat nämä toimet, poistat molemmat komentosarjatyypit käytöstä.
  Jos pystyt lataamaan Web-sivun tämän vaiheen suorittamisen jälkeen, Web-sivuston sisältämät aktiiviset komentosarjat aiheuttavat ongelman. Komentosarja on todennäköisesti kirjoitettu virheellisesti tai se sisältää objekteja, ominaisuuksia tai elementtejä, joita ei tueta.
 2. Määritä Internet Explorer niin, että se ei käytä automaattisesti aktiivista sisältöä näyttäviä kohteita, kuten pystysuoria vieriviä tekstikehyksiä tai animaatioita.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Asetukset, valitse Suojaus-välilehti ja poista sitten Aktiivinen sisältö -kohdan Ota käyttöön ActiveX-objektit ja -laajennukset -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke, valitse Mukautettu ja valitse sitten Asetukset.
  2. Valitse Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-komponentit-, Komentosarjan ActiveX-komponentit on merkitty turvalliseksi-, ActiveX-valmistelu- ja komentosarjakomponentteja ei merkitä turvalliseksi-, Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit- ja Suorita ActiveX-komponentit ja -plugin-laajennukset -kohdissa Poista käytöstä, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 ja 6:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke ja valitse sitten Mukautettu taso.
  2. Valitse Asetukset-ruudussa Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit-, Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-komponentit-, ActiveX-valmistelu- ja komentosarjakomponentteja ei merkitä turvalliseksi-, Suorita ActiveX-komponentit ja -plugin-laajennukset ja Komentosarjan ActiveX-komponentit on merkitty turvalliseksi -kohdissa Poista käytöstä.
  3. Valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
  Jos pystyt lataamaan Web-sivun tämän vaiheen suorittamisen jälkeen, Web-sivuston sisältämä aktiivinen sisältö aiheuttaa ongelman.
 3. Tarkista, että Internet Explorerin sisäinen JIT (Java Just-In-Time) -kääntäjä on poistettu käytöstä:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Asetukset, valitse Lisäasetukset-välilehti ja poista sitten Ota käyttöön Java JIT-kääntäjä -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Internet-asetukset, valitse Lisäasetukset-välilehti ja poista sitten Java VM -kohdan Java JIT Compiler käytössä -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 ja 6:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset, valitse Lisäasetukset-välilehti ja poista sitten Java VM -kohdan Java JIT Compiler käytössä (edellyttää uudelleenkäynnistämistä) -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Jos ongelman aiheuttaa Web-sivun sisältämä Java-ohjelma ja ongelma esiintyy yhä, kun Java JIT -kääntäjä on poistettu käytöstä, Internet Explorerin tilapalkissa pitäisi näkyä sanoma, jossa on lisätietoja ongelmasta. Jos sanoma ilmaisee, että jotakin tiettyä luokkaa ei löydy, kyseistä luokkatiedostoa ei välttämättä ole Web-sivun sisältävässä palvelimessa tai palvelin saattaa olla liian kuormitettu.
 4. Määritä Internet Explorer niin, että se ei suorita Java-ohjelmia automaattisesti:


  Internet Explorer 3.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Asetukset, valitse Suojaus-välilehti ja poista sitten Aktiivinen sisältö -kohdan Ota käyttöön Java-ohjelmat -valintaruudun valinta.
  2. Valitse OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Valitse Näytä-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke, valitse Mukautettu ja valitse sitten Asetukset.
  2. Valitse Suojausasetukset-valintaikkunan Java-käyttöoikeudet-kohdassa Poista käytöstä Java-komentosarjat, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 ja 6:
  1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset, valitse Suojaus-välilehti, valitse Internet-Web-vyöhyke ja valitse sitten Mukautettu taso.
  2. Valitse Asetukset-ruudun Java-käyttöoikeudet-kohdassa Poista käytöstä Java-komentosarjat, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
  Jos pystyt lataamaan Web-sivun tämän vaiheen suorittamisen jälkeen, vähintään yksi Web-sivuston sisältämä Java-ohjelma aiheuttaa ongelman.

Aktiivisen sisällön suojaustasojen mukauttaminen

Vaikka suurin osa Web-sivujen sisältämästä aktiivisesta sisällöstä on turvallista, jotkin Web-sivut sisältävät aktiivista sisältöä, joka saattaa aiheuttaa tietoturvaongelman tietokoneessasi. Esimerkiksi ActiveX-komponentti, joka suoritetaan automaattisesti ladatessasi tietyn Web-sivun, saattaa vioittaa tietojasi tai saada viruksen tarttumaan tietokoneeseesi. Internet Explorer estää tällaiset tilanteet aktiivisen sisällön suojaustasojen avulla.


Internet Explorerissa ovat käytettävissä seuraavat aktiivisen sisällön suojaustasot:


Internet Explorer 3.x:
 • Suuri (suositellaan kaikille käyttäjille). Tietokone on suojattu kaikilta tietoturvaongelmilta. Mahdollisesti arveluttavalta sisällöltä vältytään, ja näyttöön tulee ilmoituksia.
 • Normaali (suositellaan asiantuntijoille ja kehittäjille). Näyttöön tulee varoitus kaikista tietoturvaongelmista. Voit valita, tarkastellaanko mahdollisesti arveluttavaa sisältöä.
 • Ei mitään (ei suositella). Miltään tietoturvaongelmalta ei suojauduta. Käytä tätä asetusta vain, jos olet varma siitä, että kaikki sivustot, joilla vierailet, ovat turvallisia.
Voit muokata aktiivisen sisällön suojaustasoa seuraavasti:

 1. Valitse Näytä-valikosta Asetukset, valitse Suojaus-välilehti ja valitse sitten Aktiivinen sisältö -kohdasta Suojaustaso.
 2. Valitse käytettävä suojaustaso ja valitse sitten OK.
Internet Explorer 4.x:


 • Suuri (turvallisin). Tietokonetta mahdollisesti vioittava sisältö ohitetaan.
 • Normaali (turvallisempi). Tuo näyttöön varoituksen, ennen kuin mahdollisesti haitallinen sisältö suoritetaan.
 • Pieni. Ei tuo näyttöön varoitusta, ennen kuin mahdollisesti haitallinen sisältö suoritetaan.
 • Mukautettu (kokeneille käyttäjille). Suojaus on valitsemiesi asetusten mukainen.
Voit muokata aktiivisen sisällön suojaustasoa seuraavasti:

 1. Valitse Näytä-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Suojaus-välilehti.
 2. Valitse Vyöhyke ja valitse sitten vyöhykkeelle haluamasi suojaustaso. Valitse sitten OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 ja 6:

 • Suuri (turvallisin asetus). Älä lataa epäturvallista sisältöä.
 • Normaali (turvallisempi). Varoita ennen epäturvallisen sisällön suorittamista.
 • Melko pieni (sama kuin normaali ilman kehotteita). Älä varoita ennen epäturvallisen sisällön suorittamista.
 • Pieni. Suojaustaso on erittäin pieni ja näkyviin tulee varoituskehotteita.
 • Oma (kokeneille käyttäjille). Käyttäjän omat asetukset.
Voit muokata aktiivisen sisällön suojaustasoa seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset ja valitse sitten Suojaus-välilehti.
 2. Valitse Valitse Web-vyöhyke, jonka suojausasetukset haluat määrittää -kohdassa vyöhyke.
 3. Siirrä liukusäädintä Tämän vyöhykkeen suojaustaso -ruudussa haluamaasi asetukseen tai mukauta asetuksia valitsemalla Mukautettu taso.
 4. Valitse OK, kunnes Internet Explorerin päänäkymä tulee näyttöön.
Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
174360 Suojausvyöhykkeiden käyttäminen Internet Explorerissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 154036 – Viimeisin tarkistus: 27.2.2008 – Versio: 1

Palaute