Itsenäisen esityksen tilan käyttäminen Microsoft Internet Explorerissa

Yhteenveto

Internet Explorer sisältää itsenäisen esityksen tilan ominaisuuden, jonka avulla voidaan ainoastaan käyttää Web-sivuja. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilaa käytetään.

Enemmän tietoa

Kun suoritat Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilassa, Internet Explorerin otsikkorivi, valikot, työkalurivit ja tilarivit eivät ole näkyvissä, ja Internet Explorer toimii koko näytön tilassa. Windows 95:n tehtäväpalkki ei ole näkyvissä, mutta voit vaihtaa muihin käynnissä oleviin ohjelmiin painamalla ALT+SARKAIN tai CTRL+ALT+DEL. Koska Internet Explorer toimii koko näytön tilassa, et pysty käyttämään Windows 95:n työpöytää, ennen kuin suljet Internet Explorerin.

Internet Explorerin käynnistäminen itsenäisen esityksen tilassa

Voit käynnistää Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilassa napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla seuraavan komennon Avaa-ruutuun ja valitsemalla sitten OK.
iexplore -k sivu
Tässä sivu on sen Web-sivun osoite, jonka haluat tulevan näyttöön, kun Internet Explorer käynnistyy. Jos et määritä Web-sivua Avaa-ruudussa, Internet Explorer avaa aloitussivusi. Huomaa, että määrittämäsi Web-sivu voi sijaita Internetissä, tietokoneessasi tai verkkosi toisessa tietokoneessa.

Jos haluat käynnistää Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilassa niin, että Microsoftin Web-sivusto avautuu, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sitten Avaa-ruutuun iexplore -k www.microsoft.com.

Jos haluat käynnistää Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilassa niin, että tietokoneesi Omat tiedostot -kansion Esimerkki.htm-sivu avautuu, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sitten Avaa-ruutuun iexplore -k "c:\omat tiedostot\esimerkki.htm".

Jos haluat käynnistää Internet Explorerin itsenäisen esityksen tilassa niin, että Internet Explorer käynnistyy ja avaa verkon toisessa tietokoneessa sijaitsevan Esimerkki.htm-sivun, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sitten Avaa-ruutuun iexplore -k \\palvelin\jakonimi\esimerkki.htm. Tässä palvelin ja jakonimi ovat Web-sivun sisältävä verkkopalvelin ja jaettu resurssi.

Internet Explorerin sulkeminen

Voit sulkea itsenäisen esityksen tilassa toimivan Internet Explorerin painamalla ALT+F4. Huomaa, että et pysty sulkemaan itsenäisen esityksen tilaa sulkematta samalla Internet Exploreria.

Itsenäisen esityksen tilan pikanäppäimet


Näppäinyhdistelmä Toiminto
-----------------------------------------------------------
CTRL+A Valitse kaikki (muokkaaminen)
CTRL+B Järjestä Suosikit
CTRL+C Kopioi (muokkaaminen)
CTRL+F Etsi (nykyiseltä sivulta)
CTRL+H Näytä sivuhistoriakansio
CTRL+L Avaa sijaintivalintaikkuna
CTRL+N Uusi ikkuna (avautuu muussa kuin itsenäisen esityksen tilassa)
CTRL+O Avaa sijaintivalintaikkuna (sama kuin CTRL+L)
CTRL+P Tulosta
CTRL+R Päivitä
CTRL+S Tallenna
CTRL+V Liitä (muokkaaminen)
CTRL+W Sulje (sama kuin ALT+F4)
CTRL+X Leikkaa (muokkaaminen)
ALT+F4 Sulje
ALT+VASEN NUOLI Edellinen
ALT+OIKEA NUOLI Seuraava
ESC Pysäytä
F5 Päivitä
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 154780 – Viimeisin tarkistus: 21.1.2008 – Versio: 1

Palaute