ActiveX-komponentin poistaminen Windowsissa

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten ActiveX-komponentti poistetaan tietokoneesta, mitä virhesanomia voi tulla näyttöön yritettäessä poistaa ActiveX-komponenttia ja useiden ActiveX-komponenttikansioiden (Occache) käyttäminen Internet Explorer 4.0:ssa ja uudemmissa.

Enemmän tietoa

Voit poistaa ActiveX-komponentin noudattamalla tilanteen mukaisessa osassa olevia ohjeita.

Internet Explorer 3.0, 3.01 ja 3.02

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta ja valitse sitten Asenna tai poista.
 2. Jos poistettava ActiveX-komponentti näkyy asennettujen ohjelmien luettelossa, valitse kyseinen komponentti, valitse Lisää tai poista ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Jos ActiveX-komponenttia ei ole asennettujen ohjelmien luettelossa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 3. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun seuraava rivi ja valitse sitten OK:
  regsvr32 asema:\windows\occache\tiedostonimi.ocx /u
  HUOMAUTUS: Tässä asema on sen aseman asemakirjain, jossa Windowsin asennuskansio sijaitsee, windows on Windowsin asennuskansion nimi ja tiedostonimi.ocx on poistettava ActiveX-komponentti.

  HUOMAUTUS: Jos et tiedä poistettavan ActiveX-komponentin (.ocx) tiedostonimeä, saatat pystyä selvittämään tiedostonimen tarkastelemalla sen Web-sivun HTML (Hypertext Markup Language) -lähdekoodia, joka asentaa ActiveX-komponentin tai käyttää sitä. Voit tarkastella Web-sivun HTML-lähdekoodia napsauttamalla sivun tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Näytä lähdekoodi.
 4. Valitse Resurssienhallinnassa tai Windows Resurssienhallinnassa Windows\Occache-kansion .ocx-tiedosto ja valitse sitten Tiedosto-valikosta Poista.
Occache on sen kansion nimi, johon ActiveX-komponentit ovat asennettuina kaikissa Internet Explorer 3.x -versioissa. Internet Explorer asentaa Regsvr32.exe-tiedoston. Tämän tiedoston avulla ActiveX-komponenttien rekisterimerkintöjä voidaan rekisteröidä ja poistaa.

Internet Explorer 4.x ja uudemmat (kaikki käyttöjärjestelmät)

Internet Explorer 4.x ja uudemmat sisältävät Occache.dll-tiedoston, jota käytetään ActiveX-komponenttien luettelointiin, päivittämiseen ja turvalliseen poistamiseen erityisen kansion avulla.
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Lisää tai poista sovellus -kuvaketta ja valitse sitten Asenna tai poista.
 2. Jos poistettava ActiveX-komponentti näkyy asennettujen ohjelmien luettelossa, valitse kyseinen komponentti, valitse Lisää tai poista ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. Jos ActiveX-komponenttia ei ole asennettujen ohjelmien luettelossa, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 3. Kaksoisnapsauta Resurssienhallinnassa tai Windows NT Resurssienhallinnassa Windows\Downloaded Program Files- tai Winnt\Downloaded Program Files -kansiota, napsauta poistettavaa ActiveX-komponenttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.
 4. Kun näyttöön tulee kehote ActiveX-komponentin poistamisesta, valitse Kyllä.
TÄRKEÄÄ: Älä poista seuraavia ActiveX-komponentteja, jos käytössä on Internet Explorer 4.0:
 • DirectAnimation Java Classes
 • Internet Explorer Classes for Java
 • Microsoft XML Parser for Java
 • Win32 Classes
Internet Explorer 5.0 ja uudemmat eivät tarvitse näitä osia Downloaded Program Files -kansiossa.

Virhesanomat ActiveX-komponenttien poistamisessa

Kun yrität poistaa ActiveX-komponentin Occache-kansion avulla, näyttöön saattaa tulla jokin seuraavankaltaisista sanomista:
 • Yhteiskäyttövirhe Seuraavat ohjelmatiedostot ovat tällä hetkellä vähintään yhden sovelluksen käytössä. Sulje joitakin sovelluksia ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, käynnistä Windows uudelleen.
 • Osan poistaminen Windows-järjestelmän DLL-kirjastoa (<polku\tiedostonimi>) ollaan poistamassa. Haluatko poistaa?
Yhteiskäyttövirhe:

Tämä sanoma tulee näyttöön, jos Internet Explorer tai Active Desktop -osa on parhaillaan ladannut poistettavan ActiveX-komponentin muistiin.

Voit ratkaista tämän virhesanoman seuraavasti:
 1. Sulje kaikki avoimet Internet Explorer -ikkunat.
 2. Poista Active Desktop käytöstä. Voit tehdä tämän napsauttamalla työpöydän tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Active Desktop ja poistamalla sitten Näytä aktiivinen sisältö -valintamerkin.
 3. Poista ActiveX-komponentti noudattamalla aiemmin tässä artikkelissa olevassa "Internet Explorer 4.x ja uudemmat (kaikki käyttöjärjestelmät)" -osassa olevia ohjeita.

  HUOMAUTUS: Saatat joutua käynnistämään Windowsin uudelleen, ennen kuin ActiveX-komponentti poistetaan.
Osan poistaminen:

Tämä sanoma tulee näyttöön vain Internet Explorer 4:n versioissa, jotka ovat vanhempia kuin 4.01 Service Pack 1 (SP1), kun poistettava ActiveX-komponentti asensi tiedostoja muuhun kuin rekisteröityyn Occache-kansioon (esimerkiksi Windows\System- tai Winnt\System32-kansioon). Occache ei pysty aina selvittämään, jakavatko tiedostoihin liittyvät ohjelmat tiedostoja.


Jos olet varma, että Windows tai muut ohjelmat eivät käytä sanoman ilmaisemaa tiedostoa tai tiedostoja, valitse Kyllä. Valitse muussa tapauksessa Ei.


HUOMAUTUS: Internet Explorer 4.01 SP1:ssä ja uudemmissa Occache ei poista (tai kehota sinua poistamaan) rekisteröidyn Occache-kansion ulkopuolella olevia liittyviä tiedostoja.

Useiden Occache-kansioiden tuki

Internet Explorer 4.0 ja uudemmat tukevat useiden Occache-kansioiden käyttämistä. Occache-kansioiden luettelo sijaitsee seuraavassa rekisteriavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Oletusarvon mukaan Internet Explorer 4.0 ja uudemmat käyttävät Windows\Downloaded Program Files- tai Winnt\Downloaded Program Files -kansiota. Jos päivitit Internet Explorer 3.x:stä, kiintolevyllä saattaa olla Occache- ja Downloaded Program Files -kansio. Tässä tapauksessa kaikki uudet ActiveX-komponentit asennetaan Downloaded Program Files -kansioon, mutta aiemmin asennetut ActiveX-komponentit toimivat edelleen Occache-kansiossa. Kun avaat Occache- tai Downloaded Program Files -kansion Resurssienhallinnassa, Windows NT Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone -toiminnossa, kaikki ActiveX-komponentit näytetään riippumatta siitä, missä kansiossa ActiveX-komponentin tiedostot sijaitsevat. Tässä tapauksessa seuraavat merkkijonoarvot näkyvät rekisteriavaimessa:

"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE"
"1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"
Lisätietoja ActiveX-komponenteista on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
154544 ActiveX-tekniikoiden kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja siitä, miten Internet Explorer lataa ActiveX-komponentit ristiriitatilanteessa (jos tiedosto on esimerkiksi jo olemassa), saat lukemalla seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin:
196150 TIETOJA: Syy siihen, miksi Conflict-kansioita luodaan koodin lataamisen aikana (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 154850 – Viimeisin tarkistus: 19.7.2008 – Versio: 1

Palaute