Tekstin kuunteleminen lukijan avulla

Lukija on näytönlukuohjelma, joka lukee näytön kohteita ääneen. Voit käyttää lukijaa sipaisemalla aloitusnäytössä

aloituskuvake
Kaikki sovellukset -luetteloon, valitsemalla Asetukset > Aputoiminnot > Lukija ja ottamalla sitten lukijan käyttöön.

Lukijan asetukset

Voit poistaa lukijan käytöstä painamalla pitkään äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja aloituspainiketta

aloituskuvake
samanaikaisesti. Jos lukijan pikakäynnistys on käytössä, tällä toiminnolla voi myös ottaa lukijan takaisin käyttöön.

Voit käyttää lukijan pikakäynnistystä sipaisemalla aloitusnäytössä

aloituskuvake
Kaikki sovellukset -luetteloon, valitsemalla Asetukset > Aputoiminnot > Lukija ja ottamalla sitten lukijan pikakäynnistyksen käyttöön.

Lukijan tukemat liikkeet

Kun lukija on käytössä, käytä laitteessa näitä lukijassa toimivia liikkeitä.

Liike

Toiminto

Sipaisu ylös tai alas yhdellä sormella

Vaihda siirtymistilaa

Sipaisu vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella

Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen

Napautus tai vetäminen yhdellä sormella

Sormien alla olevan tekstin lukeminen

Kaksoisnapautus yhdellä sormella tai pitäminen painettuna yhdellä sormella ja napautus sekunnin kuluessa

Aktivoi ensisijaisen toiminnon

Kolmoisnapautus yhdellä sormella tai pitäminen painettuna yhdellä sormella ja kaksoisnapautus sekunnin kuluessa

Aktivoi toissijaisen toiminnon

Sipaisu vasemmalle, oikealle, ylös tai alas kahdella sormella

Vierittää

Napautus kahdella sormella

Pysäytä lukijan lukeminen

Napautus kolmella sormella

Siirtyy näyttötilaan

Kaksoisnapautus kahdella sormella

Pikavalikkojen näyttäminen

Sipaisu ylös kolmella sormella

Luku ylhäältä

Sipaisu alas kolmella sormella

Tarkasteltavissa olevan tekstin lukemisen aloittaminen

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 17245 – Viimeisin tarkistus: 16.8.2016 – Versio: 6

Palaute