Virhesanoma: Tällä sivulla oleva komentosarja hidastaa Internet Explorerin toimintaa

Yhteenveto

Joidenkin komentosarjojen suorittaminen saattaa kestää liian kauan, joten Internet Explorer tuo käyttäjälle näyttöön kehotteen päättää, haluaako hän jatkaa hitaan komentosarjan suorittamista. Jotkin testit ja suorituskykymittarit saattavat käyttää komentosarjoja, joiden suorittaminen kestää kauan, joten ennen sanomaruudun näyttöön tulemista kuluvan ajan pidentämisestä voi olla hyötyä. Komentosarjan aikakatkaisuarvoa voi muuttaa tiettyjen asiakastietokoneiden Internet Explorerissa muokkaamalla rekisterimerkintää.

Enemmän tietoa

Joissakin tilanteissa WWW-sivu sisältää komentosarjan, jonka suorittaminen kestää epätavallisen kauan. Jos siirrät erittäin suurta tiedostoa tai teet kattavaa tietokantakyselyä suorittamalla ActiveX-komponenttia komentosarjan avulla WWW-sivulla, aiheutuu usein merkittävän pitkä viive. Internet Explorer 3.02 tunnistaa pitkän viiveen ja tuo käyttäjälle näyttöön valintaikkunan, jossa on seuraavankaltainen teksti:

Tämä sivu sisältää komentosarjan, jonka suorittaminen loppuun kestää epätavallisen kauan. Jos haluat lopettaa tämän komentosarjan nyt, valitse Peruuta.
Vastaavan sanomaruudun teksti Internet Explorerin versioissa 4.0, 5.0, 6, 7 ja 8 on seuraava:

Tällä sivulla oleva komentosarja hidastaa Internet Explorerin toimintaa. Jos sen suorittamista jatketaan, tietokone saattaa hidastua. Haluatko keskeyttää komentosarjan suorittamisen?
Tämän mekanismin avulla käyttäjä voi pysäyttää virheellisesti toimivan komentosarjan, jonka suoritus on kohdannut päättymättömän silmukan tai joka toimii muutoin hitaasti.

Tämä sanomaruutu voi tulla näyttöön Windows 95 -tietokoneissa, joissa on Internet Explorer 3.02. Selaimen versio 3.02 tarkistaa, onko komentosarjasäie antanut mitään Windows-sanomia viimeisten viiden sekunnin aikana. Tätä aikakatkaisujaksoa ei voi ohittaa Internet Explorer 3.02:ssa millään tavalla. Jos käytät ActiveX-komponenttia, jolla on pitkiä toiminnan estäviä toimintoja, kyseisen ActiveX-komponentin tulee joko käyttää tapahtumamekanismia ja palauttaa ohjaus kutsujalle tai tehtävä PeekMessage-kutsu viiden sekunnin välein, jotta aikakatkaisua ei tapahdu.

Internet Explorer 4.0:ssa ja uudemmissa versioissa aikakatkaisu ei ole enää kiinteä Windows-sanomiin perustuva arvo. Internet Explorer seuraa nyt suoritettujen komentosarjalausekkeiden kokonaismäärää ja nollaa arvon aina, kun komentosarjamoduulin sisältävän nykyisen sivun uusi komentosarjan suorittaminen alkaa, kuten aikakatkaisusta tai tapahtumakäsittelystä. Internet Explorer tuo näyttöön pitkään suoritetavan komentosarjan valintaikkunan, kun kyseinen arvo ylittää kynnysarvon. Internet Explorer ei tarkista jokaisen käskyn kohdalla, ylittääkö se rajoituksen. Komentosarjamoduuli tekee ajoittain Internet Explorerille kyselyn suoritettujen lausekkeiden määrästä, jolloin Internet Explorer tarkistaa, ylittääkö määrä rajoituksen. Tämän mekanismin ansiosta on mahdollista suorittaa yli oletusarvon mukaisen rajoituksen verran kyselyitä ilman valintaikkunan tulemista näyttöön, jos koko komentosarjan suorittaminen päättyy, ennen kuin komentosarjamoduuli tekee kyselyn Internet Explorerille.

Jos haluat Microsoftin muuttavan tätä aikakatkaisuarvoa puolestasi Internet Explorer 4.0:ssa, 5.0:ssa, 6:ssa, 7:ssä tai 8:ssa, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestaniJos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Fix it -ratkaisun painiketta tai linkkiä. Valitse Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata ohjatun Fix it -toiminnon ohjeita.
Huomautuksia
  • Tämä ohjattu toiminto saattaa koskea vain englanninkielistä versiota. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.
  • Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, tallenna Fix it -ratkaisu muistitikkuun tai CD-levylle ja suorita se sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Siirry seuraavaksi Korjasiko tämä ongelman? -osaan.Haluan korjata ongelman itse

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windows XP:ssä


Jos haluat muuttaa aikakatkaisuarvoa Internet Explorer 4.0:ssa, 5.0:ssa, 6:ssa, 7:ssä tai 8:ssa, toimi seuraavasti:
  1. Avaa seuraava avain Rekisterieditorissa, kuten Regedt32.exe-ohjelmassa:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

    Huomautus Jos Styles-avainta ei ole, luo uusi avain nimeltä Styles.
  2. Luo uusi DWORD-arvo nimeltä MaxScriptStatements tämän avaimen alle ja aseta arvoksi haluamasi komentosarjalausekkeiden määrä. Jos et ole varma siitä, mikä arvo sinun tulee asettaa, voit asettaa DWORD-arvon 0xFFFFFFFF, jolloin valintaikkunaa ei tule lainkaan näyttöön.
Avainta ei ole olemassa oletusarvon mukaan. Jos avainta ei ole lisätty, aikakatkaisuvalintaikkunan oletusarvon mukainen kynnysarvo on 5 000 000 lauseketta, kun kyseessä on Internet Explorer 4 tai uudempi versio.


Koska aikakatkaisu perustuu suoritettujen komentosarjalausekkeiden määrään Internet Explorer 4.0:ssa, 5.0:ssa, 6:ssa, 7:ssä ja 8:ssa, aikakatkaisuvalintaikkunaa ei näy ActiveX-komponentin tai tietokannan käytön viiveiden aikana. Komentosarjan loputtomat silmukat tunnistetaan yhä.

Korjasiko tämä ongelman?

  • Tarkista, onko ongelma korjattu. Jos ongelma on korjattu, sinun ei tarvitse tehdä muita tässä osassa kuvattuja toimia. Jos ongelmaa ei ole korjattu, voit ottaa yhteyttä tukeen.
  • Arvostamme palautettasi. Voit antaa meille palautetta tai ilmoittaa tähän ratkaisuun liittyvistä ongelmista jättämällä kommentin Fix it for me (Korjaa ongelma puolestani) -blogiin tai lähettämällä meille sähköpostia.

Suositukset

Lisätietoja Internet Explorer 8:n nopeudesta, suojauksesta ja sovitettavuudesta on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 175500 – Viimeisin tarkistus: 19.5.2010 – Versio: 1

Palaute