Internet Explorer -ikkunan otsikon muuttaminen

TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus

Yhteenveto

Internet Explorer -ikkunan otsikko koostuu sivun otsikosta ja Internet Explorer -ikkunan otsikosta. Tässä artikkelissa kuvataan, miten mukautettu Internet Explorer -ikkunan otsikko lisätään tai poistetaan.

Enemmän tietoa

Sivun otsikon määrittää nykyisen sivun HTML (Hypertext Markup Language) <TITLE> -tunniste. Kun esimerkiksi tarkastelet Web-sivua, jonka <TITLE>-tunniste on seuraava, "Tervetuloa Suomen Microsoftin sivuille" näkyy Internet Explorer -ikkunan otsikkorivillä:

<TITLE>Tervetuloa Suomen Microsoftin sivuille</TITLE>
Oletusarvon mukainen Internet Explorer -ikkunan otsikko on "Microsoft Internet Explorer". Internet-sisältötoimittajat (ICP), Internet-palveluntarjoajat (ISP) ja yritysten järjestelmänvalvojat voivat kuitenkin mukauttaa ikkunan otsikkoa Microsoft Internet Explorer Administration Kitin (IEAK) avulla. Voit myös mukauttaa ikkunan otsikkoa manuaalisesti muokkaamalla rekisteriä.

Internet Explorer -ikkunan otsikon mukauttaminen lisää ikkunan otsikkoon "toimittaja <mukautettu otsikko>" -tekstin seuraavalla tavalla:

Sivun otsikko - Microsoft Internet Explorer - toimittaja Mukautettu otsikko

Mukautetun ikkunan otsikon lisääminen tai poistaminen manuaalisesti

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Tässä osassa kuvataan, miten mukautettu Internet Explorer -ikkunan otsikko lisätään tai poistetaan muokkaamalla rekisteriä manuaalisesti. Voit tehdä tämän tilanteeseen sopivalla tavalla.

Mukautetun Internet Explorer -ikkunan otsikon lisääminen

Lisää Rekisterieditorin avulla Window Title -merkkijonoarvo seuraavaan rekisterin avaimeen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Data-arvo on otsikko, jonka haluat näkyvän Internet Explorer -ikkunassa.


HUOMAUTUS: Windows NT:ssä arvon tyypin on oltava REG_SZ Merkkijonon sijaan.

Mukautetun Internet Explorer -ikkunan otsikon poistaminen

Poista Rekisterieditorin avulla seuraava arvo rekisteristä:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Kun olet poistanut tämän arvon, oletusarvon mukainen ikkunan otsikko on "Microsoft Internet Explorer".
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 176497 – Viimeisin tarkistus: 21.1.2008 – Versio: 1

Palaute