Internet Explorerin suojausvyöhykkeiden rekisterimerkintöjen kuvaus

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten ja missä Internet Explorerin suojausvyöhykkeet ja tietosuoja-asetukset on tallennettu rekisteriin ja miten niitä hallitaan. Voit määrittää suojausvyöhykkeitä ja tietosuoja-asetuksia ryhmäkäytännön tai Microsoft Internet Explorer Administration Kitin (IEAK) avulla. Jos käytät ryhmäkäytäntöä tai IEAK:ta Microsoft Windows 2000 -tietokoneessa, saatat joutua määrittämään suojausvyöhykkeet ja tietosuoja-asetukset asentamalla joitakin hotfix-korjauksia.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

316116 Internet Explorer 6:n ryhmäkäytäntöjä ei voi hallita Windows 2000 -tietokoneessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Enemmän tietoa

Internet Explorer 6:n tietosuoja

Internet Explorer 6:ssa on Tietosuoja-välilehti, jonka avulla käyttäjät pystyvät hallitsemaan evästeitä entistä paremmin. Internet-vyöhykkeellä on eri tietosuojatasoja. Ne on tallennettu samaan sijaintiin rekisterissä kuin suojausvyöhykkeet.

Voit myös lisätä verkkosivuston, jos haluat ottaa evästeet käyttöön tai estää ne sivustokohtaisesti riippumatta verkkosivuston tietosuojakäytännöstä. Kyseiset rekisteriavaimet on tallennettu seuraavaan rekisterin aliavaimeen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
Hallittuna sivustona lisätyt toimialueet on lueteltu tässä aliavaimessa. Näillä toimialueilla voi olla jompikumpi seuraavista DWORD-arvoista:
0x00000005 - Estä aina
0x00000001 - Salli aina

Internet Explorer 4.0 ja Internet Explorerin uudemmat versiot

Internet Explorerin suojausvyöhykkeiden asetukset on tallennettu johonkin seuraavista rekisterin aliavaimista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Nämä rekisteriavaimet sisältävät seuraavat avaimet:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
Huomautus Oletusarvon mukaan suojausvyöhykkeiden asetukset on tallennettu rekisterin HKEY_CURRENT_USER-alipuuhun. Koska tämä alipuu ladataan dynaamisesti kullekin käyttäjälle, yhden käyttäjän asetukset eivät vaikuta toisen käyttäjän asetuksiin.

Jos ryhmäkäytännön Suojausvyöhykkeet: Käytä vain koneen asetuksia -asetus on käytössä tai jos seuraavassa rekisterin aliavaimessa on Security_HKLM_only-DWORD-arvo ja sen arvo on 1, käytetään vain paikallisia tietokoneasetuksia ja kaikilla käyttäjillä on samat suojausasetukset:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Kun Security_HKLM_only-käytäntö on käytössä, Internet Explorer käyttää HKLM-arvoja. HKCU-arvot näkyvät silti edelleen Internet Explorerin Suojaus-välilehden vyöhykeasetuksissa. Tämä toiminta ei ole virhe, eikä siihen ole suunniteltu tehtävän muutoksia.

Jos Suojausvyöhykkeet: Käytä vain koneen asetuksia -asetus ei ole käytössä ryhmäkäytännössä tai jos Security_HKLM_only-DWORD-arvoa ei ole tai jos sen arvo on 0, tietokoneasetuksia käytetään yhdessä käyttäjän asetusten kanssa. Vain käyttäjän asetukset kuitenkin näkyvät Internet-asetuksissa. Esimerkiksi kun tätä DWORD-arvoa ei ole tai sen arvo on 0, HKEY_LOCAL_MACHINE-asetukset luetaan yhdessä HKEY_CURRENT_USER-asetusten kanssa, mutta vain HKEY_CURRENT_USER-asetukset näkyvät Internet-asetuksissa.

TemplatePolicies-avain

TemplatePolicies-avain määrittää oletusarvon mukaisten suojausvyöhyketasojen asetukset. Nämä tasot ovat Pieni, Melko pieni, Normaali ja Suuri. Voit muuttaa suojaustasoasetukset niiden oletusasetuksista. Et kuitenkaan pysty lisäämään suojaustasoja. Avaimet sisältävät tietyt arvot, jotka määrittävät suojausvyöhykkeen asetuksen. Jokaisessa avaimessa on Description-merkkijonoarvo ja Display Name -merkkijonoarvo. Nämä arvot määrittävät tekstin, joka näkyy kunkin suojaustason Suojaus-välilehdessä.

ZoneMap-avain

ZoneMap-avain sisältää seuraavat avaimet:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
Domains-avain sisältää ne toimialueet ja protokollat, jotka on lisätty muuttamaan niiden toiminta erilaiseksi kuin oletusarvon mukainen toiminta. Kun toimialue lisätään, Domains-avaimeen lisätään avain. Alitoimialueet näkyvät avaimina sen toimialueen alla, johon ne kuuluvat. Jokainen toimialueen sisältävä avain sisältää DWORD-arvon, jossa on liittyvän protokollan arvon nimi. DWORD-arvo on sama kuin sen suojausvyöhykkeen numeerinen arvo, johon toimialue on lisätty.

EscDomains-avain muistuttaa Domains-avainta lukuun ottamatta sitä, että EscDomains-avain koskee niitä protokollia, joihin parannetun suojauksen asetukset vaikuttavat. Parannettu suojauksen asetukset sisältyvät Microsoft Windows Server 2003:een.

ProtocolDefaults-avain määrittää oletusarvon mukaisen suojausvyöhykkeen, jota käytetään tietylle protokollalle (ftp, http tai https). Jos haluat muuttaa oletusasetusta, voit joko lisätä protokollan suojausvyöhykkeeseen valitsemalla Suojaus-välilehdessä Lisää sivustoja tai lisätä DWORD-arvon Domains-avaimeen. DWORD-arvon nimen on vastattava protokollan nimeä, ja se ei saa sisältää kaksoispisteitä (:) tai vinoviivoja (/).

ProtocolDefaults-avain sisältää myös DWORD-arvoja, jotka määrittävät oletusarvon mukaiset suojausvyöhykkeet, joissa protokollaa käytetään. Näitä arvoja ei voi muuttaa Suojaus-välilehden avulla. Tätä asetusta käytetään, kun jokin tietty verkkosivusto ei kuulu mihinkään suojausvyöhykkeeseen.

Ranges-avain sisältää TCP/IP-osoitteiden alueet. Kunkin määrittämäsi TCP/IP-alue näkyy satunnaisesti nimetyssä avaimessa. Tämä avain sisältää :Range-merkkijonoarvon, joka sisältää määritetyn TCP/IP-alueen. Kullekin protokollalle lisätään DWORD-arvo, joka sisältää määritetyn IP-alueen suojausvyöhykkeen numeerisen arvon.

Kun Urlmon.dll-tiedosto käyttää julkista MapUrlToZone-funktiota tietyn URL-osoitteen ratkaisemiseen suojausvyöhykkeeksi, se käyttää jotakin seuraavista tavoista:
 • Jos URL-osoite sisältää täydellisen toimialuenimen (FQDN), Domains-avain käsitellään.

  Tässä menetelmässä tarkka sivustovastaavuus ohittaa satunnaisen vastaavuuden.
 • Jos URL-osoite sisältää IP-osoitteen, Ranges-avain käsitellään. URL-osoitteen IP-osoitetta verrataan :Range-arvoon, joka sisältyy Ranges-avaimessa oleviin satunnaisesti nimettyihin avaimiin.

  Huomautus Koska satunnaisesti nimetyt avaimet käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne lisättiin rekisteriin, tämä menetelmä saattaa löytää satunnaisen vastaavuuden ennen vastaavuuden löytämistä. Jos tämä menetelmä ei löydä ensin satunnaista vastaavuutta, URL-osoite saatetaan suorittaa eri suojausvyöhykkeellä kuin sillä vyöhykkeellä, jolle se on yleensä määritetty.
  Tämä toiminta ei ole virhe.

Zones-avain

Zones-avain sisältää avaimet, jotka edustavat jokaista tietokoneelle määritettyä suojausvyöhykettä. Oletusarvon mukaan seuraavat viisi vyöhykettä on määritetty (numeroitu 0–4):

Arvo Asetus
------------------------------
0 Oma tietokone
1 Paikallinen intranet -vyöhyke
2 Luotetut sivustot -vyöhyke
3 Internet-vyöhyke
4 Rajoitetut sivustot -vyöhyke
Huomautus Oletusarvon mukaan Oma tietokone -vaihtoehtoa ei näy Suojaus-välilehden Vyöhyke-ruudussa.

Jokainen näistä avaimista sisältää seuraavat DWORD-arvot, jotka edustavat vastaavia asetuksia mukautetussa Suojaus-välilehdessä.

Huomautus Ellei toisin mainita, jokainen DWORD-arvo on 0, 1 tai 3. Yleensä asetus 0 sallii määritetyn toiminnon, asetus 1 tuo näyttöön kehotteen ja asetus 3 estää määritetyn toiminnon.
  


Arvo Asetus ---------------------------------------------------------------------------------- 1001 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Lataa allekirjoitetut ActiveX-komponentit 1004 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-komponentit 1200 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Suorita ActiveX-komponentit ja laajennukset 1201 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Alusta ja suorita komentosarjoissa ActiveX-komponentit, joiden suorittamista ei ole merkitty turvalliseksi 1206 Muut: Salli Internet Explorerin selainobjektin komentosarjat ^ 1207 Varattu # 1208 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Salli ensi kertaa käytettävien ActiveX-komponenttien suorittaminen automaattisesti ^ 1209 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Salli komentosarjasovelmat 120A ActiveX-komponentit ja laajennukset: Näytä video tai animaatio sivussa, joka ei käytä ulkoista mediasoitinta ^ 1400 Komentosarjat: Salli aktiiviset komentosarjat 1402 Komentosarjat: Suorita Java-sovelmat 1405 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Suorita komentosarjoissa ActiveX-komponentit, jotka on merkitty turvallisiksi 1406 Muut: Tietolähteiden käyttäminen eri toimialueilla 1407 Komentosarjat: Salli ohjelmallinen leikepöydän käyttö 1408 Varattu # 1601 Muut: Lähetä salaamattoman lomakkeen tiedot 1604 Lataukset: Fonttien lataaminen 1605 Suorita Java # 1606 Muut: Käyttäjätietojen säilyvyys ^ 1607 Muut: Eri toimialueiden alikehysten käyttäminen 1608 Muut: Ota META-päivitys käyttöön * ^ 1609 Muut: Näytä yhdistelmäsisältö * 160A Muut: Sisällytä paikallinen hakemistopolku ladattaessa tiedostoja palvelimeen ^ 1800 Muut: Työpöydän kohteiden asentaminen1802 Muut: Vedä ja pudota tai kopioi ja liitä tiedostoja 1803 Lataukset: Tiedostojen lataaminen ^ 1804 Muut: Käynnistä ohjelmat ja tiedostot IFRAME:ssa 1805 Käynnistä ohjelmat ja tiedostot Web-näkymässä # 1806 Muut: Sovellusten ja mahdollisesti haitallisten tiedostojen käynnistäminen 1807 Varattu ** # 1808 Varattu ** # 1809 Muut: Ota ponnahdusikkunoiden esto käyttöön ** ^ 180A Varattu # 180B Varattu # 180C Varattu # 180D Varattu # 1A00 Käyttäjän todennus: Kirjautuminen 1A02 Salli tietokoneeseen tallennetut pysyvät evästeet # 1A03 Salli istuntokohtaiset evästeet (ei tallennetut) # 1A04 Muut: Älä pyydä valitsemaan asiakasvarmennetta, kun varmennetta ei ole tai kun niitä on vain yksi * ^ 1A05 Salli kolmannen osapuolen pysyvät evästeet * 1A06 Salli kolmannen osapuolen istuntoevästeet * 1A10 Tietosuoja-asetukset * 1C00 Java-käyttöoikeudet # 1E05 Muut: Ohjelmistokanavan käyttöoikeudet 1F00 Varattu ** # 2000 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Binaari- ja komentosarjatoiminnot 2001 .NET Frameworkia käyttävät komponentit: Suorita Authenticode-allekirjoituksella varustettuja komponentteja 2004 .NET Frameworkia käyttävät komponentit: Suorita komponentteja, joita ei ole varustettu Authenticode-allekirjoituksella 2100 Muut: Avaa tiedostot sisällön perusteella tiedostotunnisteen sijaan ** ^ 2101 Muut: Rajoitetuimmilta vyöhykkeiltä voidaan siirtyä tähän vyöhykkeeseen ** 2102 Muut: Salli komentosarjojen avata ikkunoita ilman koko- tai sijaintirajoituksia ** ^ 2103 Komentosarjat: Salli tilarivipäivitykset komentosarjoista ^ 2104 Muut: Salli WWW-sivustojen avata ikkunoita, joissa ei ole osoite- tai tilariviä ^ 2105 Komentosarjat: Salli sivustojen kysellä tietoja käyttämällä komentosarjaikkunoita ^ 2200 Lataukset: Salli automaattinen tiedostojen lataamisen kysely ** ^ 2201 ActiveX-komponentit ja laajennukset: Salli automaattinen ActiveX-komponenttien kysely ** ^ 2300 Muut: Salli WWW-sivustojen käyttää rajoitettuja protokollia aktiivisen sisällön kanssa ** 2301 Muut: Käytä tietokalastelun torjuntasuodatinta ^ 2400 .NET Framework: XAML-selainsovellukset 2401 .NET Framework: XPS-asiakirjat 2402 .NET Framework: Vapaamuotoinen XAML 2500 Suojattu tila: Käytössä [vain Vista] # 2600 Ota käyttöön .NET Frameworkin asennus ^


{AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Ensimmäisen osapuolen eväste * {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Kolmannen osapuolen eväste *

* ilmaisee, että asetus on Internet Explorer 6:n tai uudemman version asetus ** ilmaisee, että asetus on Windows XP Service Pack 2:n tai uudemman version asetus # ilmaisee, että asetusta ei näytetä Internet Explorer 7:n käyttöliittymässä ^ ilmaisee, että asetus voi olla vain käytössä tai pois käytöstä

Huomautukset kohteista 1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1C00 ja 2000

Seuraavat kaksi rekisterimerkintää määrittävät, pystytkö suorittamaan ActiveX-komponentteja jollakin tietyllä vyöhykkeellä:

 • 1200 Tämä rekisterimerkintä määrittää, pystytkö suorittamaan ActiveX-komponentteja tai laajennuksia.
 • 2000 Tämä rekisterimerkintä ohjaa ActiveX-komponenttien tai laajennusten binaaritiedostojen ja komentosarjojen toimintaa.
Nämä rekisterimerkinnät sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
Tässä rekisterin aliavaimessa <ZoneNumber> on vyöhyke, kuten 0 (nolla). Rekisterimerkinnät 1200 ja 2000 sisältävät kumpikin asetuksen, jonka nimi on Administrator approved. Kun tämä asetus on käytössä, tietyn rekisterimerkinnän arvoksi määritetään 00010000. Kun Administrator approved -asetus on käytössä, Windows etsii hyväksyttyjen komponenttien luetteloa seuraavasta rekisterin aliavaimesta:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Kirjautumisasetuksella (1A00) on oltava jokin seuraavista heksadesimaaliarvoista:

Arvo Asetus
---------------------------------------------------------------
0x00000000 Kirjaudu automaattisesti käyttäen nykyistä käyttäjänimeä ja salasanaa
0x00010000 Kysy käyttäjänimi ja salasana
0x00020000 Kirjaudu automaattisesti vain intranet-vyöhykkeellä
0x00030000 Anonyymi kirjautuminen
Tietosuoja-välilehden liukusäädin käyttää tietosuoja-asetuksia (1A10). DWORD-arvot ovat seuraavat:
Estä kaikki evästeet: 00000003
Vahva: 00000001
Keskivahva: 00000001
Keskitaso: 00000001
Heikko: 00000001
Hyväksy kaikki evästeet: 00000000
Liukusäätimen asetusten perusteella se muokkaa myös arvoja merkinnässä {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} tai {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} tai molemmissa merkinnöissä.
Ohjelmistokanavan käyttöoikeuksilla (1E05) on kolme eri arvoa: vahva, heikko ja keskitason suojaus. Näiden arvot ovat seuraavat:
vahva: 00010000
keskitaso: 00020000
heikko: 00030000
Java-käyttöoikeuksien asetuksella (1C00) on seuraavat viisi mahdollista binaariarvoa:

Arvo Asetus
-----------------------
00 00 00 00 Poista käytöstä Java
00 00 01 00 Vahva suojaus
00 00 02 00 Keskitason suojaus
00 00 03 00 Heikko suojaus
00 00 80 00 Mukautettu
Jos valittuna on Mukautettu, se käyttää merkintää {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (joka sijaitsee samassa rekisterin sijainnissa) mukautettujen binaaritietojen tallentamiseen.

Jokainen suojausvyöhyke sisältää Description- ja Display Name -merkkijonoarvon. Näiden arvojen teksti näkyy Suojaus-välilehdessä, kun valitset vyöhykkeen Vyöhyke-ruudussa. On olemassa myös Icon-merkkijonoarvo, joka määrittää kullekin vyöhykkeelle näytettävän kuvakkeen. Oma tietokone -vyöhykettä lukuun ottamatta kukin vyöhyke sisältää CurrentLevel-, MinLevel- ja RecommendedLevel-DWORD-arvon. MinLevel-arvo määrittää pienimmän asetuksen, jota voidaan käyttää ennen varoitussanoman saamista, CurrentLevel on vyöhykkeen nykyinen asetus ja RecommendedLevel on vyöhykkeen suositeltu asetus.

Minlevel-, RecommendedLevel- ja CurrentLevel-arvojen merkitys on seuraava:

Arvo (heksadesimaali) Asetus
----------------------------------
0x00010000 Heikko suojaus
0x00010500 Melko heikko suojaus
0x00011000 Keskitason suojaus
0x00012000 Vahva suojaus
Flags-DWORD-arvo määrittää, miten käyttäjä pystyy muokkaamaan suojausvyöhykkeen asetuksia. Voit selvittää Flags-arvon laskemalla asianmukaisten asetusten luvut yhteen. Seuraavat Flags-arvot (kymmenjärjestelmä) ovat käytettävissä:

Arvo Asetus
------------------------------------------------------------------
1 Salli muutokset mukautettuihin asetuksiin
2 Salli käyttäjien lisätä verkkosivustoja tähän vyöhykkeeseen
4 Edellytä vahvistetut verkkosivustot (https-protokolla)
8 Sisällytä verkkosivustot, jotka ohittavat välityspalvelimen
16 Sisällytä verkkosivustot, joita ei ole muissa vyöhykkeissä
32 Älä näytä suojausvyöhykettä Internet-asetuksissa (oletusasetus
Oma tietokone -vyöhykkeelle)
64 Näytä palvelimen vahvistuksen edellyttämisen valintaikkuna
128 Kohtele UNC-yhteyksiä intranet-yhteyksinä

Jos lisäät asetuksia sekä HKEY_LOCAL_MACHINE- että HKEY_CURRENT_USER-alipuuhun, asetukset lasketaan yhteen. Jos lisäät verkkosivustoja molempiin alipuihin, vain HKEY_CURRENT_USER-alipuun verkkosivustot näytetään. HKEY_LOCAL_MACHINE-alipuun verkkosivustoja kohdellaan edelleen niiden asetusten mukaisesti, mutta ne eivät ole käytettävissä etkä voi muokata niitä. Tämä voi olla sekavaa, koska verkkosivusto voi näkyä vain yhdessä suojausvyöhykkeessä kullekin protokollalle.

Internet Explorer 3.x

Internet Explorer 3.x:n suojausasetukset säilytetään kahdessa osassa, joista toista käytetään asetusten muuttamiseen ja toista tasolle.

Käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat asetukset sijaitsevat seuraavissa rekisterin aliavaimissa:
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Suojaus-välilehdessä olevat asetukset ovat seuraavat:
Salli aktiivisen sisällön lataaminen
Merkkijono: "Code Download"
Arvot: Yes (valittu) tai No (ei valintaa)

Ota käyttöön ActiveX-komponentit ja -laajennukset
Binaari: "Security_RunActiveXControls"
Arvot: valittu = heksadesimaali: 01,00,00,00 ei valittu = heksadesimaali: 00,00,00,00

Suorita ActiveX-komentosarjat
Binaari: "Security_RunScripts"
Arvot: valittu = heksadesimaali: 01,00,00,00 ei valittu = heksadesimaali: 00,00,00,00

Ota käyttöön Java-ohjelmat
Binaari: "Security_RunJavaApplets"
Arvot: valittu = heksadesimaali: 01,00,00,00 ei valittu = heksadesimaali: 00,00,00,00
Suojaustasojen asetukset sijaitsevat seuraavissa rekisteriavaimissa:
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_USERS\.default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Security
Rekisterin luetteloiden asetukset ovat seuraavat:
Suuri
Merkkijono = "Trust Warning Level"
Arvo = "High"
Merkkijono = "Safety Warning Level"
Arvo = "FailInform"

Keskitaso
Merkkijono = "Trust Warning Level"
Arvo = "Medium"
Merkkijono = "Safety Warning Level"
Arvo = "Query"

Ei mitään
Merkkijono = "Trust Warning Level"
Arvo ="No Security"
Merkkijono = "Safety Warning Level"
Arvo ="SucceedSilent"

Suositukset

Lisäteitoja Microsoft Windows XP Service Pack 2:n (SP2) toimintojen muutoksista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Lisätietoja URL-suojausvyöhykkeistä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Lisätietoja paikallisen tai intranetin verkkosivun suorittamisesta Internet-vyöhykkeellä on seuraavassa MSDN-blogin verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 182569 – Viimeisin tarkistus: 27.2.2008 – Versio: 1

Palaute