Tiettyjen kansioiden keskitettyyn profiiliin latautumisen estäminen

TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkausta. Ennen rekisterin muokkaamista varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja tästä on Regedit.exen ohjeen aiheessa "Rekisteritietojen palauttaminen" tai Regedt32.exen ohjeen aiheessa "Rekisteriavaimen palauttaminen".

Yhteenveto

Windows NT 4.0:n Service Pack 4 lisää käyttäjäprofiilin replikointialgoritmiin mahdollisuuden estää tiettyjen kansioiden latautumisen keskitettyyn käyttäjäprofiiliin. Tämä auttaa erityisesti estämään Temporary Internet Files -kansion latautumista muun käyttäjäprofiilin kanssa uloskirjautumisen yhteydessä.

Enemmän tietoa

Tämä uusi toiminto voidaan ottaa käyttöön kahdella eri tavalla. Käyttäjä voi määrittää asetuksia manuaalisesti muokkaamalla profiiliaan rekisterissä, tai järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön järjestelmäkäytännön.

Tieto pois jätettävistä kansioista on tallennettu rekisterin kahteen avaimeen -- toinen avain on käyttäjän määrityksiä ja toinen järjestelmäkäytäntöjä varten. Kun käyttäjä kirjautuu ulos, nämä kaksi luetteloa yhdistetään yhdeksi luetteloksi.

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden korjaamiseksi käyttöjärjestelmä joudutaan ehkä asentamaan uudelleen. Microsoft ei takaa, että Rekisterieditorin virheellisestä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat voidaan poistaa. Käytä Rekisterieditoria omalla vastuulla.

Lisätietoja rekisterin muokkaamisesta on Rekisterieditorin (Regedit.exe) ohjeen aiheessa, jossa käsitellään avainten ja arvojen muuttamista, sekä Regedt32.exen ohjeen aiheissa, joissa käsitellään tietojen poistamista rekisteristä ja rekisteritietojen muokkausta. Rekisteri on varmuuskopioitava ennen sen muokkaamista.

Käyttäjän määritykset on tallennettu seuraavaan avaimeen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Lisää arvo ExcludeProfileDirs REG_SZ:na. Kansioiden nimet tulee kirjoittaa suhteessa profiilin pääkansioon, ja nimet on erotettava puolipisteillä.

Esimerkki:
Temporary Internet Files;Application Data\Microsoft\Outlook;Personal

Kansioiden latautumisen voi estää järjestelmäkäytännön avulla seuraavasti:

  1. Lataa järjestelmäkäytäntöjen editorissa mallit Common.adm ja Winnt.adm.
  2. Luo uusi käytäntö.
  3. Avaa Oletuskäyttäjä ja laajenna Windows NT -käyttäjäprofiilit.
  4. Valitse Poista hakemistoja palvelimella sijaitsevasta profiilista -kohta.
  5. Kirjoita tekstiruutuun poistettavien kansioiden nimet. Kuten edellä, kansiot on ilmoitettava suhteessa käyttäjäprofiilin pääkansioon, ja kansiot on erotettava puolipisteillä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 188692 – Viimeisin tarkistus: 28.4.2003 – Versio: 1

Palaute