Eheyttäminen Eseutil-apuohjelman (Eseutil.exe) avulla

Yhteenveto

Eseutil-apuohjelman avulla voidaan eheyttää Microsoft Exchange Server 5.5:n tietosäilö ja hakemisto sekä Microsoft Exchange 2000 Serverin ja Microsoft Exchange Server 2003:n tietosäilö. Eseutil-apuohjelma tarkistaa tietokannan taulukoiden rakenteen ja tallentaa (johon voi sisältyä lukeminen, tarkistaminen, korjaaminen ja eheyttäminen) tietokannan alemman tason (Ese.dll).

Eseutil-apuohjelma sijaitsee Exchange Server 5.5:n Winnt\System32-kansiossa ja Exchange 2000:n sekä Exchange 2003:n Exchsrvr/Bin-kansiossa. Apuohjelma voidaan suorittaa komentoriviltä yhdelle tietokannalle kerrallaan.

Enemmän tietoa

Eheytysvaihtoehto tekee käytetystä säilöstä yhtenäisen, poistaa käyttämättömän säilön ja tiivistää tietokannan. Tämä pienentää tietokannan kokoa. Eseutil-apuohjelma kopioi tietokannan tietueet uuteen tietokantaan. Kun eheytys on valmis, alkuperäinen tietokanta poistetaan tai tallennetaan käyttäjän määrittämään sijaintiin ja uusi versio nimetään uudelleen käyttäen alkuperäisen tietokannan nimeä. Jos apuohjelma kohtaa virheellisen tietueen, se pysähtyy ja tuo näyttöön virhesanoman.

Exchange Server 5.5 -tietokannan eheyttäminen

Huomautus Tietokannan eheyttäminen vaatii 1,1 kertaa käsiteltävän tietokannan koon verran vapaata levytilaa. Voit selvittää todellisen tarvittavan levytilan määrän seuraavasti:
 1. Varmista, että tietosäilöpalvelu ei ole käynnissä.
 2. Suorita komentokehotteessa seuraava komento:
  eseutil /ms "database.edb"
 3. Laske vapaa tila kertomalla vapaiden sivujen määrä 4 kilotavulla.
 4. Vähennä vaiheessa 3 saamasi luku tietokannan fyysisestä koosta.
 5. Vaiheessa 4 saamasi luku ilmaisee tietokannan tietojen määrän. Kerro tämä luku 1,1:llä. Tulokseksi saamasi luku on levytila, joka on oltava vapaana tietokannan eheytystä varten.
 6. Jaa vaiheessa 3 saamasi luku nopeudella 9 gigatavua tunnissa. Saamasi luku on keskimääräinen aika, jonka tietokannan eheyttäminen kestää.

  Huomautus 9 gigatavua tunnissa on Eseutil-apuohjelman suoritusnopeus. Tämä luku on vain viitearvo. Tarkka luku määrittää laitteiston ja tuotantoympäristön mukaan.
Jos haluat eheyttää Exchange Server 5.5 -tietokannan, toimi seuraavasti:
 1. Pysäytä eheytettävän tietokannan palvelu Ohjauspaneelin Palvelut-työkalun avulla.
  • Pysäytä Exchangen hakemistotietokannan Microsoft Exchangen hakemistopalvelu.
  • Pysäytä Exchangen postilaatikoiden tai julkisten kansioiden tietokantojen Microsoft Exchangen tietokantapalvelu.
 2. Siirry komentokehotteessa Winnt\System32-kansioon ja kirjoita sitten eseutil /d -komento, tietokantavalitsin ja haluamasi asetukset.
Esimerkiksi seuraava komento suorittaa tavallisen eheytysapuohjelman hakemistolle ja tallentaa kopion käyttäjän määrittämään tiedostoon:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Suorita Eseutil-apuohjelma tietylle tietokannalle käyttämällä jotakin seuraavista tietokantavalitsimista.

Valitsin Kuvaus
----------------------------------------
/ds Hakemisto

/ispriv Yksityinen tietosäilö

/ispub Julkinen tietosäilö
Määritä tietokannalle tehtävät toiminnot käyttämällä vähintään yhtä seuraavista valitsimista.

Valitsin Kuvaus
-----------------------------------------------------------------------
/b <polku> Tekee varmuuskopion alkuperäisestä tiivistämättömästä
tietokannasta määritetyssä sijainnissa.

/p Säilyttää alkuperäisen tiivistämättömän tietokannan sen
alkuperäisessä sijainnissa ja tallentaa uuden tiivistetyn
tietokannan oletustiedostoon Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.

/t <tiedostonimi> Luo uuden tiivistetyn tietokannan määritettyyn polkuun ja
nimeää sen uudelleen.

/o Ei tuo näyttöön Microsoft Exchange Server -tietopalkkia.

Exchange 2000- tai Exchange 2003 -tietokannan eheyttäminen

Huomautus Tietokannan eheyttäminen vaatii 1,1 kertaa käsiteltävän tietokannan koon verran vapaata levytilaa.
 1. Napsauta eheytettävää tietosäilöä Exchange System Managerissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Dismount Store.
 2. Siirry komentokehotteessa Exchsrvr\Bin-kansioon ja kirjoita sitten eseutil /d -komento, tietokantavalitsin ja haluamasi asetukset.
Esimerkiksi seuraava komento suorittaa tavallisen eheytysapuohjelman postilaatikkosäilötietokannalle:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Suorita Eseutil-eheytys tietylle tietokannalle käyttämällä seuraavaa tietokantavalitsinta:
eseutil /d <tietokannan_nimi> [valitsimet]

Eheytys/tiivistys

Suorittaa tietokannan offline-tiivistyksen.

Syntaksi: eseutil /d <tietokannan_nimi> [valitsimet]

Parametrit: <Tietokannan_nimi> on tiivistettävän tietokannan tiedostonimi.

Sinun ei tarvitse käyttää mitään seuraavista valitsimista, mutta voit määrittää niiden avulla (erottele valitsimet välilyönnein) tietokannalle tehtävät toiminnot.

Valitsin Kuvaus
----------------------------------------------------------------
/b<tietokanta> Tee varmuuskopio käyttäen määritettyä nimeä

/t<tietokanta> Määritä tilapäistietokannan nimi (oletus on
Tempdfrg.edb)

/s<tiedosto> Määritä virtatiedoston nimi (oletus on NONE)

/f<tiedosto> Määritä tilapäisvirtatiedoston nimi (oletus
on Tempdfrg.stm)

/p Säilytä tilapäistietokanta (toisin sanoen ei
korvaamista)

/o Jätä logo pois

/i Älä eheytä virtatiedostoa
Huomautus Jos korvaaminen on poistettu käytöstä (jos esimerkiksi käytät /p-valitsinta), alkuperäinen tietokanta säilytetään tiivistämättömänä ja tilapäistietokanta sisältää tietokannan eheytetyn version.

Saat lisätietoja Exchange Serverin versioista 4.0 ja 5.0 napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

163627 EDB-tiedoston eheyttäminen muussa kuin Exchange-palvelimessa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja Eseutil-apuohjelman suorittamisesta tietokoneessa, jossa ei ole Exchange Serveriä, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

244525 Eseutil-apuohjelman suorittaminen tietokoneessa, jossa ei ole Exchange Serveriä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Tempdfrg.edb-tiedosto luodaan loogiseen asemaan, josta eseutil /d -komento suoritetaan, ellet käytä /t-valitsinta. Jos esimerkiksi haluat luoda Tempdfrg.edb-tiedoston aseman D pääkansioon, suorita seuraava komento:
D:\>eseutil /d /ispriv
Voit myös käyttää /t-valitsinta ja määrittää tilapäistietokannan nimen ja eri sijainnin. Jos esimerkiksi haluat luoda Sample.edb-tietokannan D-aseman pääkansioon, kun suoritat eseutil-komennon C-asemasta, suorita seuraava komento:

C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 192185 – Viimeisin tarkistus: 20.12.2007 – Versio: 1

Palaute