Jakeluluettelon luominen Outlook 2000:ssa

Oire

Miten toimin, jos haluan luoda yhteystietojen pohjalta jakeluluettelon Outlook 2000:ssa?

Ratkaisu

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Outlook 2000:n uutta toimintoa, jonka avulla voit luoda Outlook 2000 -yhteystietojen pohjalta jakeluluettelon ja tallentaa sen Yhteystiedot-kansioon.

Jakeluluettelon luomisessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, luodaanko jakeluluettelo osoitteistoon vai Yhteystiedot-kansioon. Toisessa vaiheessa lisätään yhteystiedot jakeluluetteloon.

Lue jakeluluettelo Yhteystiedot-kansioon seuraavasti:

VAIHE 1: JAKELULUETTELON MÄÄRITTÄMINEN
1. Valitse Työkalut-valikosta Osoitteisto.

2. Valitse Näytä nimet lähteestä -luettelosta Yhteystiedot.

3. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi tehtävä.

4. Valitse Uusi jakeluluettelo.

5. Valitse Lisää osoite -kohdasta Yhteystiedot. Tämä määrittää, että jakeluluettelo tallennetaan Yhteystiedot-kansioon.

6. Valitse OK-painike. Ohjelma luo uuden nimettömän jakeluluettelon.

VAIHE 2: YHTEYSTIETOJEN LIITTÄMINEN JAKELULUETTELOON
1. Kirjoita uuden jakeluluettelon nimi Nimi-ruutuun.

2. Valitse Valitse jäsenet ja lisää jäsenet osoitteistosta tai yhteystiedoista.

3. Valitse Tallenna ja sulje.

Jakeluluettelon nimi ja kuvake (kolme päätä)
näkyvät Yhteystiedot-kansiossa.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 192414 – Viimeisin tarkistus: 7.11.2003 – Versio: 1

Palaute