Osoitteiden tuominen Outlook Expressistä Outlook 2000:een

Oire

Miten voin tuoda vanhat osoitteeni
Outlook Expressistä Outlook 2000:een?

Ratkaisu

Microsoft Outlook ja Microsoft Outlook Express ovat kaksi eri ohjelmaa,
joiden toiminnot poikkeavat toisistaan. Molempien avulla voi kuitenkin
lähettää ja ottaa vastaan sähköpostia Internetin välityksellä. Voit jakaa
osoitetiedot näiden ohjelmien välillä kahdella tavalla:

Jos päätät Outlookin asennuksen yhteydessä päivittää jonkin Windows Osoitteistoa
käyttävän ohjelman, kaikki osoitteiston tietueet muunnetaan
Outlookin käyttämään muotoon.

Jos määrität, että osoitetietueita ei muunneta asennuksen aikana, voit muuntaa ne
manuaalisesti ohjatun tuomis- ja viemistoiminnon avulla.
Outlookissa on työkalu, joka helpottaa Windows Osoitteiston tietojen muuntamista.

Seuraavat tuotteet käyttävät Windows Osoitteistoa:

- Microsoft Internet Mail ja Microsoft Internet News

- Microsoft Outlook Express

- Microsoft Outlook 98, vain Internet Mail

Lisätietoja:
Osoitetiedot voidaan tallentaa kahdella eri tavalla: Windows Osoitteistossa,
josta ne voidaan viedä Outlookiin, tai jakamalla Outlook Expressissä tiedot
Microsoft Outlookin kanssa (jos Outlook on asennettu käyttäen Vain Internet -vaihtoehtoa).

Outlookin ohjatun tuomisen ja viemisen käyttäminen:
Voit muuntaa Windows Osoitteiston Outlookin ohjatun tuomis- ja viemistoiminnon avulla.
Voit muuntaa WAB-tiedoston seuraavasti:

1. Avaa Outlook.

2. Valitse Tiedosto-valikosta Tuo ja vie.

3. Valitse luettelosta Outlook Express 4.x tai 5 ja valitse Seuraava.

4. Valitse luettelosta tuote, johon haluat muuntaa tiedot. Jatka
valitsemalla Seuraava.

5. Valitse haluamasi sähköpostin tai osoitteiden yhdistelmä
näyttöön tulevista kohteista.

Huomautus: Outlook Expressin sääntöjen muuntamista lukuun ottamatta
osoitteiden muuntamisen vaiheet ovat samanlaiset.

6. Valitse Seuraava.

7. Valitse, mihin tuotavat tiedot tallennetaan. Tallennuspaikka vaihtelee käyttämäsi
Outlookin asennustavan mukaan.

a. Jos olet asentanut Outlook 98:n käyttäen Vain Internet -vaihtoehtoa,
voit tallentaa tiedot vain Yhteystiedot-kansioon.

b. Jos olet asentanut Outlookin käyttäen Yritys tai työryhmä -vaihtoehtoa, voit tallentaa tiedot
joko Windows Osoitteistoon tai Outlookin Yhteystiedot-kansioon.

8. Valitse haluamasi kohteiden monistamisasetus. Suorita tuominen loppuun valitsemalla Valmis.

Outlookin Yhteystiedot-kansion jakaminen Outlook Expressin kanssa:
Voit jakaa Outlookissa luomasi Yhteystiedot Outlook Expressin kanssa, jos olet asentanut Outlookin
käyttäen Vain Internet -asetusta. Tämä on yksi Windows Osoitteiston toiminnoista. Toimi seuraavasti:

1. Valitse Käynnistä-valikosta Suorita. Kirjoita Avaa-muokkausruutuun Wab ja valitse OK.

2. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.

3. Valitse Jaa yhteystietoja Microsoft Outlookin ja muiden sovellusten välillä -asetus.
Valitse kahdesti OK ja sulje osoitteisto.

4. Sulje Outlook Express ja käynnistä se uudelleen, niin muutokset tulevat voimaan.

Nyt voit käyttää Outlookin yhteystietoja molemmissa ohjelmissa.

Osoitetietojen vetäminen Outlookiin:
Voit siirtää yhden tai useita Windows Osoitteiston tietueita Outlookiin
vetämällä ja pudottamalla. Toimi seuraavasti:

1. Avaa Outlook.

2. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Etsi ja valitse sitten Tiedostot tai kansiot.
Kirjoita sitten Nimi-muokkausruutuun *.wab ja aloita etsintä valitsemalla OK.
Kaksoisnapsauta sitten sitä WAB-tiedostoa, joka sisältää siirrettävät osoitteet.

3. Muuta Outlookin ikkunan kokoa siten, että Outlook ja Windows Osoitteisto
näkyvät näytössä vierekkäin. Varmista, että
Yhteystiedot-kansio näkyy Outlookissa.

4. Valitse osoitteistosta siirrettävä tietue. Vedä se Outlookin Yhteystiedot-kansioon.
Ohjelma avaa uuden Outlook-yhteystietolomakkeen, jossa ovat
osoitteiston tietueen tiedot. Valitse Tallenna ja sulje Outlook.

Huomautus: Jos haluat valita useita peräkkäisiä tietueita, pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alas painettuna,
kun napsautat hiirtä. Jos haluat valita useita erillisiä tietueita, pidä CTRL-näppäintä
alas painettuna, kun napsautat hiirtä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 196215 – Viimeisin tarkistus: 21.9.2011 – Versio: 1

Palaute