WD97: Alaviite siirtyy seuraavalle sivulle

Käytöstä poistetun KB-sisällön vastuuvapauslauseke

Tässä artikkelissa käsitellään tuotteita, joita Microsoft ei enää tue. Siksi tämä artikkeli tarjotaan ”sellaisenaan”, eikä sitä päivitetä enää.

Oire

Osa alaviitteestä tai koko alaviite saattaa siirtyä seuraavalle sivulle, jos se ei sovi alkuperäiselle sivulleen.

Workaround

Jos osa alaviitteestä tai koko alaviite siirretään seuraavalle sivulle, alaviitteen asetuksia tai muotoilua on ehkä muutettava. Jos haluat vaikuttaa alaviitteiden sijoitteluun, valitse tilanteeseen sopiva menetelmä.

Menetelmä 1: Käytä kirjoittimen mittatietoja -asetuksen muuttaminen

Kun haluat muuttaa Käytä kirjoittimen mittatietoja -asetusta, tee seuraavat toimet:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja valitse sitten Yhteensopivuus-välilehti.
 2. Valitse Suositellut asetukset ohjelmalle -luettelosta Microsoft Word 6.0/95.
 3. Napsauta Asetukset-kohdassa Määritä asiakirjan asettelu käyttäen kirjoittimen mittatietoja -valintaruutua (jos valintaruutu on valittuna, poista valinta, jos valintaruutu ei ole valittuna, valitse se).
HUOMAUTUS: Useimmissa tapauksissa ongelma korjaantuu, kun Määritä asiakirjan asettelu käyttäen kirjoittimen mittatietoja -valintaruudun valinta poistetaan.

Menetelmä 2: Normaalin tekstin rivivälin muuttaminen "Täsmälleen"-arvoksi

Kokeile tätä menetelmää, jos asiakirjan riviväliksi on valittu muu kuin Yksi (valitse Muotoile-valikosta Kappale ja valitse sitten Sisennykset ja välit -välilehti). Määritä normaalin tekstin riviväli tarkkana pistekokona. Pistekoko määräytyy normaalin fontin kirjasinlajin ja pistekoon mukaan.

Voit muokata normaalin tekstin riviväliä seuraavalla tavalla:
 1. Valitse Muokkaa-valikosta Valitse kaikki.
 2. Valitse Muotoile-valikosta Kappale.
 3. Valitse Riviväli-kohdassa Täsmälleen ja suurenna Mitta-kohdassa pistekoko haluamaasi arvoon (jos fontin koko on 12 pistettä, kokeile Täsmälleen 30 pt -asetusta.)
 4. Valitse OK.

Menetelmä 3: Alaviitteen tekstin rivivälin muuttaminen "Täsmälleen"-arvoksi

Aseta alaviitetekstin riviväliksi tarkka pistekoko, joka on hieman suurempi kuin fontin koko. Tämä pienentää alaviitteiden väliin jäävää tilaa, jolloin alaviitteillä on enemmän tilaa.

Voit muokata alaviitetekstin riviväliä seuraavasti:
 1. Valitse Muotoile-valikosta Tyyli.
 2. Valitse Tyylit-luettelosta Alaviitteen teksti ja valitse sitten Muokkaa.
 3. Valitse Muokkaa tyyli -valintaikkunassa Muotoilu ja valitse sitten Kappale.
 4. Valitse Riviväli-luettelosta Täsmälleen.
 5. Kirjoita Mitta-ruutuun pistekoko, joka on hieman suurempi kuin alaviitetekstin fonttikoko, ja valitse sitten OK. Jos alaviitetekstin fonttikoko on esimerkiksi 10 pistettä, aseta riviväliksi täsmälleen 10,5 pistettä.

  HUOMAUTUS: Jos riviväli asetetaan pienemmäksi kuin fonttityypin pistekoko, tekstin ylä- tai alaosa ei ehkä näy.
 6. Valitse OK ja valitse sitten Käytä.

Menetelmä 4: Alaviitteen tekstin pienentäminen muutamalla pisteellä

Voit muokata alaviitetekstin tyyliä seuraavasti:
 1. Valitse Muotoile-valikosta Tyyli.
 2. Valitse Tyylit-luettelosta Alaviitteen teksti ja valitse sitten Muokkaa.
 3. Valitse Muokkaa tyyli -valintaikkunassa Muotoilu ja valitse sitten Fontti.
 4. Pienennä kokoa Koko-ruudussa muutamalla pisteellä ja valitse OK.
 5. Valitse OK ja valitse sitten Käytä.

Menetelmä 5: Sivun reunusten pienentäminen

Voit pienentää sivun reunuksia seuraavasti:
 1. Valitse Tiedosto-valikosta Sivun asetukset.
 2. Piennenä reunusten asetuksia Reunukset-välilehdessä ja valitse sitten OK.

Menetelmä 6: Tekstin koon pienentäminen

Pienennä hieman tekstin pistekokoa. Jos teksissä on käytetty tyylejä, voit muokata niitä suoraan. Jos tekstissä ei ole käytetty tyylejä, valitse teksti ja tee jompikumpi seuraavista toimista:
 • Valitse Muotoile-valikosta Fontti ja muuta fontin kokoa.

  TAI
 • Valitse Muotoile-valikosta Kappale ja muuta tekstin riviväliä.

Menetelmä 7: Alaviitteen erottimen rivivälin muuttaminen

Voit muuttaa alaviitteen erottimen riviväliä seuraavasti:
 1. Valitse Näytä-valikosta Normaali.
 2. Valitse Näytä-valikosta Alaviitteet. Valitse kommenttiruudun Alaviitteet-luettelosta (tai kommenttiluettelosta) Alaviitteen erotin.
 3. Valitse alaviitteen erotin.
 4. Valitse Muotoile-valikosta Kappale ja muuta sitten, samaan tapaan kuin menetelmässä 2, Riviväli täsmälliseksi luvuksi, esimerkiksi 4 tai 5 pisteeksi.

Menetelmä 8: Alaviitteen kappaleen Leski- ja orporivien esto -toiminnon poistaminen käytöstä

 1. Valitse Näytä-valikosta Normaali.
 2. Valitse Näytä-valikosta Alaviitteet. Valitse kommenttiruudun kaikki alaviitteet.
 3. Valitse Muotoile-valikosta Kappale.
 4. Valitse Tekstinkäsittely -välilehti ja poista Leski- ja orporivien esto -valintaruudun valinta. Valitse OK.

Menetelmä 9: Oman alaviitteen viitteen ja alaviitteen lisääminen ja piilottaminen

Lisää oma alaviite annetun alaviitteen oikealla puolelle ja muotoile se sitten piilotettavaksi. Tee seuraavat toimet:
 1. Aseta kohdistin viimeisen alaviitteen viitenumeron oikealle puolelle ja valitse sitten Lisää-valikosta Alaviite.
 2. Valitse Numerointi-kohdassa Oma merkintä, kirjoita tähti ja valitse sitten OK.
 3. Valitse uuden alaviitteen tähti painamalla VAIHTO- ja HOME-näppäimiä. Valitse Muotoile-valikosta Fontti. Valitse Piilotettu-valintaruutu sitä napsauttamalla ja valitse sitten OK.
 4. Valitse asiakirjan tekstistä oma alaviitteen viitemerkki ja valitse Muotoile-valikosta Fontti. Valitse Piilotettu-valintaruutu sitä napsauttamalla ja valitse sitten OK.

Menetelmä 10: Tekstiin sitoutuvien elementtien käyttäminen

Vältä piirrosobjektien kiinnittämistä ylä- tai alaviitekerrokseen. Käytä tekstiin sitoutuvia elementtejä tekstin päällä olevien kohteiden sijaan. Esimerkiksi piirretyt vaakasuorat viivat voidaan korvata reunaviivalla varustetuilla taulukkosoluilla tai tekstiruudut voidaan korvata kehyksillä. ClipArt-kuvat tulee sijoittaa tekstiin sitoutuviksi elementeiksi tekstin päälle sijoittamisen sijaan.

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä on ongelma ohjelmissa jotka on lueteltu "Informaatio tässa artikkelissä koskee" väliotsikon alla. Ongelma on korjattu Microsoft Word 2000:ssa. Yhteensopivuuden varmistamiseksi Word 2000 säilyttää kuitenkin oletusarvoisesti vanhempien asiakirjojen rakenteen. Tämä ongelma voidaan korjata Word 2000:ssa seuraavasti:
 1. Valitse Työkalut-valikosta Asetukset.
 2. Poista Asettele alaviitteet kuten Word 6.x/95/97 -valintaruudun valinta Yhteensopivuus-välilehdestä.

Enemmän tietoa

Lisätietoja alaviitteistä on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
158625 WD: Footnote Text Displayed or Printed on Top of Footer
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 196720 – Viimeisin tarkistus: 23.10.2003 – Versio: 1

Palaute