Useiden Internet Explorer -versioiden suorittamista yksittäisessä Windows-esiintymässä ei tueta

Yhteenveto

Useiden Windows Internet Explorer -versioiden tai Windows Internet Explorer -osien suorittaminen yksittäisessä Windows-esiintymässä on ratkaisu, johon ei ole käyttöoikeutta ja jota ei tueta. Microsoft ei suosittele minkään sellaisen ratkaisun tai palvelun (isännöidyn tai omissa tiloissa olevan) käyttämistä, joka paketoi uudelleen Internet Explorerin suoritusosat tai osia kyseisistä osista erilliseksi asennukseksi. Microsoftin asiakastuki ei tue kokoonpanoja, joissa Windows yritetään pakata uudelleen useiden Internet Explorer -versioiden yksittäisessä Windows-esiintymässä suorittamista varten.

Tämä käsittää ratkaisut, jotka yrittävät ottaa käyttöön sovellustason virtualisoinnin useiden Windows Internet Explorerin uudelleenpaketoitujen versioiden suorittamiseen yksittäisessä käyttöjärjestelmäesiintymässä.

Enemmän tietoa

Microsoft tukee ratkaisuja, jotka ottavat käyttöön useiden Windows Internet Explorer -versioiden virtualisoidun käytön erillisen käyttöjärjestelmäasennuksen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että vain yhtä Windows Internet Explorer -esiintymää tuetaan käyttöjärjestelmää kohden.

Microsoft tarjoaa parhaat käytännöt, ohjeet ja työkalut, jotka auttavat sen asiakkaita siirtymään Windows Internet Explorer 6 -versiosta Windows Internet Explorer 8 -versioon.Lisätietoja on seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Internet Explorerin virtualisoinnin ratkaisut

Siirtyminen Internet Explorer 6 -versiosta Internet Explorer 8 -versioon (Virtual Roundtable)

Sovellusten yhteensopivuuden varmistaminen siirryttäessä Internet Explorer 8 -versioon (IT-asiantuntijoille)

Sovellusten yhteensopivuuden varmistaminen siirryttäessä Internet Explorer 8 -versioon (sovelluskehittäjille)

Microsoft Internal Support Information

Tukiresurssit:

Pysyminen Internet Explorer 6:ssa tilapäisenä ratkaisuna asiakkaille, jotka eivät halua päivittää sivujaan tai kirjoittaa niitä uudelleen:

1)Windows Server 2003:n päätepalvelut Internet Explorer 6:lle

TAI

2)MED-V SP1

http://blogs.technet.com/mdop/archive/2009/01/15/microsoft-enterprise-desktop-virtualization-med-v-beta-is-publicly-available.aspx

TAI

3)XP Mode -vaihtoehdot. Linkkejä videoihin:

http://edge.technet.com/Media/Windows-7-XP-Mode-User-Experience/

http://channel9.msdn.com/posts/Jafa/FTW-IE6-IE7-IE8-Chrome--Firefox-running-together-on-Windows-7/

Microsoft ei tällä hetkellä tue ratkaisuja, jotka käyttävät sovellustason virtualisointia. Näihin kuuluvat ratkaisut, jotka suoritetaan kolmansilta osapuolilta.

Toistamisen vaiheet.

Tuotteen ohjelmavirheen numero:
Tekijän tunnus (nmanis):
Kirjoittajan tunnus (nmanis):
Teknisen tarkastajan tunnus (ginana):
Vahvistus siitä, että artikkelille on tehty tekninen tarkastus: Kyllä
Vahvistus siitä, että artikkeli on asetettu julkaistavaksi: Kyllä
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2020599 – Viimeisin tarkistus: 14.4.2011 – Versio: 1

Palaute