Windows 98:n sammutusongelmien vianmääritys

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan tietokoneen sammuttamisen ja käynnistämisen yhteydessä esiintyvien ongelmien vianmääritys.

Huomaa, että nämä tiedot ovat saatavana myös ohjatusta Windows 98:n käynnistyksen ja sammutuksen vianmääritystoiminnosta. Microsoft suosittelee tämän ohjatun toiminnon käyttämistä, mutta myös tässä artikkelissa on tietoja asiasta. Ohjattu Windows 98:n käynnistyksen ja sammutuksen vianmääritystoiminto on saatavana seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta: Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

273746 Windows Me:n sammutusongelmien vianmääritys

Enemmän tietoa

Windows 98:n sammutusongelmat voivat aiheutua seuraavista syistä:
 • yhteensopimattomat, vioittuneet tai ristiriidassa olevat laiteohjaimet
 • vioittunut lopetusäänitiedosto
 • virheellisesti määritetty tai vioittunut laitteisto.
Voit tehdä näiden ongelmien vianmäärityksen suorittamalla seuraavat vaiheet järjestyksessä yksi kerrallaan ja tarkistamalla, ilmeneekö ongelma edelleen. Jos ongelma ei ole poistunut, jatka seuraavaan vaiheeseen.
 1. Jos olet asentanut tietokoneeseen uutta laitteistoa tai ohjelmistoa, poista asennus ja tarkista, ilmeneekö sammutukseen liittyvä ongelma yhä. Jos ongelma ei ole poistunut, ota yhteyttä laitteiston tai ohjelmiston valmistajaan.
 2. Käynnistä tietokone vikasietotilassa ja sammuta tietokone sitten. Jos tietokonetta ei voi sammuttaa vikasietotilassa oikein, Windows 98:n ja tietokoneen BIOSin välillä saattaa olla yhteensopivuusongelma. Saat laitevalmistajan yhteystiedot napsauttamalla jotakin alla olevan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  Tässä artikkelissa annetaan kolmansien osapuolten yhteystiedot, jotta asiakas voisi hankkia tarvitsemansa teknisen tuen. Yhteystietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmansien osapuolten yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
  Saat lisätietoja yhteyden ottamisesta P1:een napsauttamalla sopivaa seuraavassa luettelossa olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  65416 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo A - K (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  60781 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo L - P (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  60782 Laitteiston ja ohjelmiston jälleenmyyjien yhteystietoluettelo Q - Z (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

  Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

  • Selvitä, onko sammutusongelma aiheutunut komennosta tai ohjaimesta, joka ladataan automaattisesti Win.ini-, System.ini-, Autoexec.bat- tai Config.sys-tiedostosta, tai onko jokin Käynnistys-kansion ohjelma ristiriidassa käynnistysprosessin kanssa. Voit tehdä tämän suorittamalla puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen.

   Saat lisätietoja puhtaan käynnistyksen vianmäärityksen suorittamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla

  • Poista joitakin laiteohjaimia käytöstä. Yleisimmin ongelmia aiheuttavat äänikorttien, näyttösovittimien ja verkkosovittimien ohjaimet. Poista seuraavien luokkien ohjaimet:
   • Näyttösovittimet
   • Levykeasemaohjaimet
   • Kiintolevyohjaimet
   • Näppäimistö
   • Hiiri
   • Verkkosovittimet
   • PCMCIA-korttipaikka
   • Portit
   • SCSI-ohjaimet
   • Ääni-, video- ja peliohjaimet
   Voit poistaa laiteohjaimia käytöstä seuraavasti:
   1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta, valitse Ominaisuudet ja valitse sitten Laitehallinta-välilehti.
   2. Kaksoisnapsauta laitetyyppiä, kuten Ääni-,video- japeliohjaimet.
   3. Valitse jokin luettelon laite ja valitse sitten Ominaisuudet.
   4. Valitse Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruutu.

    Tärkeää Kirjaa kaikki laitteet ylös, jotta voit palauttaa ne myöhemmin käyttöön.
   5. Valitse OK, valitse OK ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
   Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, onko ongelma poistunut. Jos tietokoneen sammuttaminen ei onnistu, toista vaiheet a - e, mutta poista eri kohde käytöstä vaiheessa d. Testaa myös näyttösovitin napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla msconfig, valitsemalla OK, valitsemalla Lisäasetukset, valitsemalla VGA 640x480x16 -valintaruutu ja valitsemalla sitten OK. Jos poistat äänikortin, näyttösovittimen ja verkkokortin käytöstä, mutta ongelma ei poistu, ota laitteet uudelleen käyttöön suorittamalla vaiheet a - e niin, että poistat vaiheessa d Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruudun valinnan. Jatka sitten seuraavaan vaiheeseen.

   Huomautus Jos et pysty muuttamaan näyttösovittimen asetuksia näiden vaiheiden avulla, muuta näyttösovittimen ohjaimeksi "Standardi-VGA". Voit tehdä tämän seuraavasti:
   1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Näyttö-kuvaketta.
   2. Valitse Asetukset-välilehdessä Lisäasetukset ja valitse sitten Sovitin-välilehdessä Muuta.
   3. Valitse Seuraava, valitse Tee luettelo tietyssä paikassa sijaitsevista ohjaimista, jotta voit valita haluamasi ohjaimen ja valitse sitten Seuraava.
   4. Valitse Näytä kaikki laitteet, valitse Valmistaja-ruudusta Standardit näyttötyypit, valitse Mallit-ruudusta Standardi näyttösovitin (VGA) ja valitse sitten Seuraava.
   5. Valitse Kyllä, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.
   6. Valitse Sulje, valitse Sulje ja valitse sitten Kyllä, kun sinua kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen.
   Jos ongelma poistuu, kun muutat näyttösovittimen Standardi-VGA-ohjaimeksi, pyydä näyttösovittimen valmistajalta päivitetty Windows 98 -näyttösovitinohjain.

   Saat lisätietoja näyttöongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   127139 Windowsin näyttöongelmien vianmääritys
   Saat lisätietoja laiteohjain- ja laiteongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   133240 Laiteristiriitojen vianmääritys Laitehallinnan avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  • Selvitä, aiheutuvatko sammutusongelmat VxD-ohjaimista (.vxd -tiedostoista). Voit tehdä tämän seuraavasti:
   1. Käynnistä tietokone uudelleen ja paina sen käynnistymisen aikana CTRL-näppäintä, kunnes näyttöön tulee Windows 98:n käynnistysvalikko.
   2. Valitse Vahvista rivi riviltä -vaihtoehto ja paina ENTER-näppäintä.
   3. Paina K jokaiseen seuraavassa lueteltuun kehotteeseen ja E kaikkiin muihin kehotteisiin: - Ladataanko DoubleSpace-ohjain - Käsitelläänkö järjestelmärekisteri - DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - Ladataanko Windowsin graafinen käyttöliittymä - Ladataanko kaikki Windows-ohjaimet
   4. Kun kaikki Windows-ohjaimet on ladattu, sinua kehotetaan lataamaan kaikki staattiset .vxd-tiedostot yksi kerrallaan. Kirjoita jokaisen staattisen .vxd-tiedoston nimi muistiin ja vältä tiedostojen lataaminen vastaamalla "Ei" jokaisen tiedoston kohdalla. Seuraavassa on osittainen luettelo Microsoftin staattisista .vxd-tiedostoista:

    +-----------------------------------------+
    | Staattinen .vxd-tiedosto | Tuki kohteelle |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetsup.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Ndis2sup.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Javasup.vxd | Microsoft Java |
    +-----------------------------------------+
    | Vrtwd.386 | Kello |
    +-----------------------------------------+
    | Vfixd.vxd | Video Phone helper |
    +-----------------------------------------+
    | Vnetbios.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Vserver.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Vredir.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Dfs.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Ndiswan.vxd | Microsoft Networking |
    +-----------------------------------------+
    | Msmouse.vxd | Microsoft Mouse |
    +-----------------------------------------+
   Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, onko ongelma poistunut. Jos tietokone voidaan sammuttaa oikein, selvitä ongelma tarkemmin toistamalla vaiheet A - D, mutta vastaa "Kyllä" yhden yllä mainitun tiedoston kohdalla, ja käynnistä tietokone uudelleen. Testaa jokainen tiedosto käynnistämällä tietokone uudelleen ja vastaamalla "Kyllä" kunkin tiedoston kohdalla. Jos tietokoneen sammuttaminen ei onnistu, ongelma aiheutuu viimeksi valitsemastasi staattisesta .vxd-tiedostosta.

   Tarkista yhteensopimattoman .vxd-tiedoston ominaisuudet, jotta voit selvittää ohjelman, johon tiedosto on yhdistetty. Poista asennus ja korvaa .vxd-tiedosto sen uudella kopiolla asentamalla ohjelma uudelleen.

   Saat lisätietoja järjestelmän kokoonpanosovelluksesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   181966 Järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  • Asenna Windows 98 uuteen kansioon. Tämä saattaa olla nopein menetelmä testata, johtuuko ongelma laitteistosta. Jos asennat Windowsin uuteen kansioon, mutta sammuttaminen ei silti onnistu oikein, tarkista, onko laitteiston valmistajalta saatavana uusi BIOS-päivitys tai jokin muu ratkaisu ongelmaan.

   Saat lisätietoja Windows 98:n asentamisesta uuteen kansioon napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   193902 Windows 98:n asentaminen uuteen kansioon (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 3. Poista nopea sammutus käytöstä. Voit poistaa nopean sammutuksen käytöstä seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjelmat, valitse Apuohjelmat ja Järjestelmätyökalut ja valitse sitten Järjestelmän tiedot.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Järjestelmän kokoonpanosovellus.
  3. Valitse Yleiset-välilehdestä Lisäasetukset.
  4. Valitse Poista nopea sammutus käytöstä -valintaruutu ja valitse sitten kaksi kertaa OK.
  5. Valitse Kyllä, kun järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen.
  Lisätietoja nopean sammutuksen poistamisesta käytöstä saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  187607 Nopean sammutuksen poistaminen käytöstä Windows 98:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, onko ongelma poistunut. Jos tietokonetta ei sammuteta oikein, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 4. Selvitä, aiheutuuko sammutusongelma vioittuneesta lopetusäänitiedostosta. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sitten Äänet-kuvaketta.
  2. Kirjoita Windowsin lopetus -äänen nimi ja sijainti muistiin, valitse Tapahtumat-ruudussa Windowsin lopetus ja valitse Nimi-ruudusta Ei mitään.
  3. Valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
  Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, onko ongelma poistunut. Jos tietokonetta ei voi sammuttaa oikein, toista vaiheet a - c, mutta palauta alkuperäinen Windowsin lopetusääni vaiheessa B ja jatka seuraavaan vaiheeseen. Jos ongelma on poistunut, Windowsin lopetusäänitiedosto on vioittunut ja se on korvattava.
 5. Poista APM (Advanced Power Management) -virranhallinta käytöstä, jotta voit selvittää, aiheuttaako se ongelman. (Huomaa, että kaikissa tietokoneissa ei ole APM-toimintoja.) Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta ja valitse sitten Laitehallinta-välilehti.
  2. Laajenna Järjestelmälaitteet kaksoisnapsauttamalla sitä.
  3. Kaksoisnapsauta laiteluettelossa APM-virranhallintavaihtoehtoa ja valitse Asetukset-välilehden Pakota APM 1.0 -tila- ja Poista virran tilan kyselyt käytöstä -valintaruudut. Jos nämä asetukset ovat jo käytössä, poista ne käytöstä poistamalla niiden valintaruutujen valinnat.
  4. Valitse OK, kunnes palaat Ohjauspaneeliin ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
  Käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, onko ongelma poistunut. Jos tietokonetta ei sammuteta oikein, toista vaiheet a - d, mutta poista Pakota APM 1.0 -tila- ja Poista virran tilan kyselyt käytöstä -valintaruutujen valinnat ja siirry sitten seuraavaan vaiheeseen.
 6. Jos käyttöjärjestelmä on Windows 98 Second Edition ja tietokoneen sammutuksessa ilmenee edelleen ongelmia, lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli:
  238096 Ongelmia Windows 98 Second Editionin sulkemisessa
Jos tässä artikkelissa ei kuvata sammutuksen yhteydessä ilmennyttä ongelmaasi, etsi lisää Windows 98:n sammuttamista käsitteleviä artikkeleita seuraavasta Microsoftin Web-sivustosta:


Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 202633 – Viimeisin tarkistus: 28.8.2006 – Versio: 1

Palaute