Komentorivivalitsinten käyttäminen Microsoft Accessissa

Tämän artikkelin Microsoft Access 97 -sovellusta käsittelevä versio on 105128 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Keskitaso: Edellyttää makrojen, ohjelmoinnin ja yhteentoimivuuden tuntemusta.

Tämä artikkeli koskee Microsoft Access -tietokantoja (.mdb) ja Microsoft Access -projekteja (.adp).

Yhteenveto

Kun suoritat Microsoft Accessin Käynnistä-valikosta tai pikavalikosta, voit muokata käynnistysprosessia komentorivivalitsinten avulla. Niiden avulla voidaan esimerkiksi avata tietty tietokanta, suorittaa makro tai antaa salasana.

Enemmän tietoa

Microsoft Accessin komentorivivalitsimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.
  Valitsin    Vaikutus                  Koskee seuraavaa
-----------------------------------------------------------------
tietokanta Avaa määritetyn Microsoft Access Access-
-tietokannan tai Microsoft Access -projektin. tietokanta tai
Sisällytä polku tarvittaessa. Jos käyttöjärjestelmä Access-
on Windows 95, oletuspolku on projekti
My Documents -kansio.

/excl Avaa määritetyn Access-tietokannan Ainoastaan
yksityiskäyttöön. Jos haluat avata tietokannan Access-
jaettuun käyttöön usean käyttäjän tietokanta
ympäristössä, jätä tämä valitsin pois.

/ro Avaa määritetyn Access-tietokannan tai Access-
Access-projektin vain luku -käyttöön. tietokanta tai
Access-
projekti

/user Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä Ainoastaan
käyttäjänimi käyttäjän nimeä. Access-
tietokanta

/pwd Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä Ainoastaan
salsana salasanaa. Access-
tietokanta

/profile Käynnistää Accessin käyttäen määritetyn Access-
käyttäjä- käyttäjäprofiilin asetuksia Accessin tietokanta tai
profiili asennuksen yhteydessä luodun tavallisten Access-
Microsoft Windows -asetusten sijaan. projekti
Tämä korvaa /ini-valitsimen, jota käytetään
Access 97:ää aiemmissa Access-
versioissa alustustiedoston
määrittämiseen.

/compact Tiivistää ja korjaa Access-tietokannan Access-
kohde- tai tiivistää Access-projektin, joka on määritetty tietokanta tai
tietokanta tai ennen /compact-valitsinta ja sulkee Access-
kohde- sitten Accessin. Jos jätät kohdeprojektin tiedostonimen
Access- pois /compact-valitsimen jäljestä, tiedosto
projekti tiivistetään käyttäen sen alkuperäistä
nimeä ja kansiota. Jos haluat kohdetiedoston
olevan eriniminen, määritä kohdetiedosto. Jos et
sisällytä polkua kohdetietokantaan tai kohde-
Access-projektiin, kohdetiedosto luodaan
oletusarvon mukaan My Documents -kansioon.
Access-projektissa tämän valitsimen avulla
tiivistetään Access-projektitiedosto (.adp),
mutta ei SQL Server -tietokantaa.

/repair Korjaa ennen /repair-valitsinta määritetyn Ainoastaan
Access-tietokannan ja sulkee sitten Access-
Accessin. Access 2000:ssa tiivistys- ja tietokanta
korjaustoiminnot on yhdistetty valitsimeen
/compact. Valitsinta /repair tuetaan aiempien
versioiden kanssa yhteensopivuuden vuoksi.

/convert Muuntaa aiempaa versiota olevan Access- Ainoastaan
kohde- Access-tietokannan Access 2000 Access-
tietokanta -tietokannaksi uudella nimellä ja sulkee tietokanta
Accessin sitten. Määritä lähdetietokanta
ennen /convert-valitsimen käyttämistä.

/x makro Käynnistää Accessin ja suorittaa määritetyn Access-
makron. Toinen tapa suorittaa makro tietokanta tai
tietokannan avaamisen yhteydessä on Access-
käyttää AutoExec-makroa. projekti

/cmd Määrittää, että komentorivillä seuraa Access-
arvo, jonka Command-funktio palauttaa -tietokanta tai
Tämän valitsimen on oltava komentorivin. Access-
viimeinen valitsin. Valitsimen /cmd -projekti
käyttämisen sijaan voidaan käyttää
puolipistettä (;).

/nostartup Käynnistää Accessin näyttämättä Access-
käynnistysvalintaikkunaa (toista valinta- -tietokanta tai
ikkunaa Accessin käynnistyksen jälkeen). Access-
projekti

/wrkgrp Käynnistää Accessin käyttäen määritettyä Ainoastaan
työryhmä- työryhmätietojen tiedostoa. Access-
tietojen tietokanta
tiedosto

/runtime Käynnistää Accessin suorituksenaikaisessa tilassa. Access-
tietokanta tai
Access-
projekti

Huomautuksia

 • Jos haluat suorittaa Visual Basic for Applications -toimintosarjan tietokannan avaamisen yhteydessä, käytä RunCode-toimintoa automaattisesti suoritettavassa AutoExec-makrossa tai makrossa, jonka suoritat komentorivivalitsimen /x avulla. Voit myös suorittaa Visual Basic -toimintosarjan tietokannan avaamisen yhteydessä luomalla lomakkeen, jonka .Avattaessa-tapahtumalle on määritetty Visual Basic -toimintosarja. Määritä tämä lomake käynnistyslomakkeeksi napsauttamalla Tietokanta-ikkunaa hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Käynnistys ja kirjoittamalla kyseisen lomakkeen sitten Näytä lomake tai sivu -ruutuun.
 • Jos haluat määrittää komentorivillä kenoviivan (/) tai puolipisteen (;), kirjoita kyseinen merkki kahdesti. Jos esimerkiksi haluat määrittää komentorivillä salasanan ;mjs/md, kirjoita komentorivivalitsimen /pwd perään ;;mjs//md.
 • Esimerkkejä:

  Voit kirjoittaa seuraavan komennon Suorita-valintaikkunassa, jos haluat avata Access 2000 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Jos haluat avata Access 2002 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä, kirjoita seuraava komento Suorita-valintaikkunassa:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Jos vastaavasti haluat avata Access 2003 -tietokannan yksityiskäyttötilassa, joka suorittaa määritetyn makron käynnistyksen yhteydessä, kirjoita seuraava komento Suorita-valintaikkunassa:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\northwind.mdb" /Excl /X Add Products

Suositukset

Lisätietoja setup /y -komennon käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

208488 Sivuvirheiden vianmääritys Microsoft Access 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja valitsimen /pwd käyttämisestä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

207891 Valitsinta /pwd ei voi käyttää salasanasuojatun tietokannan kanssa Access 2000:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
292302 Valitsinta /pwd ei voi käyttää salasanasuojatun tietokannan kanssa Access 2002:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja valitsinten käyttämisestä jaeltavan suorituksenaikaisen paketin luomisen yhteydessä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

236519 Makrojen ja valitsinten kirjoittaminen pikakuvakkeille Package and Deployment Wizard -toiminnossa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja valitsimen /convert käyttämisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

319253 Tietokannan muuntaminen vain Access 2000 -muotoon komentorivivalitsimen /convert avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja ongelmasta, joka ilmenee avattaessa Access-tietokanta mukautetun profiilin avulla, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

266769 Virhe käynnistettäessä Microsoft Access 2000 mukautetun profiilin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja komentorivivalitsimista valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Accessin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon käynnistyksen komentorivivalitsimet ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 209207 – Viimeisin tarkistus: 31.10.2008 – Versio: 1

Palaute