Objekteja ei voi siirtää taulukon ulkopuolelle -virhesanoma tulee näyttöön yritettäessä piilottaa sarakkeita Excelissä

Tämän artikkelin Microsoft Excel 97 -sovellusta käsittelevä versio on
170081 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Tämän artikkelin Microsoft Excel 98 Macintosh Edition -sovellusta käsittelevä versio on
178959 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).

Oire

Jos yrität piilottaa tietosarakkeita Microsoft Excelissä, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Objekteja ei voi siirtää taulukon ulkopuolelle.
Voit selvittää saamaasi sanomaan liittyvän yksilöllisen luvun painamalla CTRL+VAIHTO+I. Seuraava luku tulee tämän sanoman oikeaan alakulmaan:
100185

Syy

Tämä virhesanoma tulee näyttöön, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:
  • Luot sarakkeen johonkin soluun objektin, kuten solun kommentin.
  • Yritit piilottaa objektin sisältävän sarakkeen vasemmalla puolella olevan sarakkeen, objektin sisältävän sarakkeen ja kaikki objektin sisältävän sarakkeen oikealla puolella olevat sarakkeet.
Tämä ongelma ilmenee esimerkiksi silloin, jos solun kommentti sijoitetaan soluun IR1, minkä jälkeen yritetään piilottaa sarakkeet IQ:IS (samanaikaisesti).

Huomautus Tämä ongelma ilmenee useimpien laskentataulukkoon lisättävien objektien kanssa. Tällaisia objekteja ovat esimerkiksi solun kommentit, kaaviot, piirrosobjektit ja kuvat. Kiinnitä erityistä huomiota solun kommentteihin. Oletusarvon mukaan ja toisin kuin useimmat objektit, solun kommentit ovat piilotettuja, eivätkä ne välttämättä ole heti näkyvissä.


Huomaa myös, että objektin sisältävän sarakkeen sijainnista riippuen virhesanoma saattaa tulla näyttöön, jos yrität piilottaa objektin sisältävän sarakkeen ja kaikki kyseisen sarakkeen oikealla puolella olevat sarakkeet.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1: Muuta objektin sijaintiominaisuudeksi Siirrä ja muuta kokoa solujen mukaan

  1. Jos objekti on solun kommentti, valitse kommentin sisältävä solu. Napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Näytä kommentti tai Näytä tai piilota kommentit. Tämä tekee kommentista näkyvän.
  2. Siirrä osoitin objektin reunaan, kunnes se muuttuu valkoiseksi nuoliosoittimeksi, jossa on neljä pientä mustaa nuolta. Valitse objekti napsauttamalla sitä.
  3. Valitse Microsoft Office Excel 2003:ssa ja Excelin aiemmissa versioissa Muotoile-valikosta <objektin nimi>. Tässä valikkokomennossa <objektin nimi> on objektin nimi, kuten Kommentti tai Automaattinen muoto.

    Valitse Microsoft Office Excel 2007:ssä Aloitus-välilehden Solut-ryhmästä Muotoile. Valitse sitten Muotoile <objektin nimi>.
  4. Valitse Muotoile-valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti.
  5. Valitse Siirrä ja muuta kokoa solujen mukaan ja valitse sitten OK.
  6. Jos haluat piilottaa solun kommentin uudelleen, napsauta solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Piilota kommentti.
Tee nämä toimet kullekin ongelmaan liittyvän sarakkeen objektille ongelman syystä kertovassa osassa kuvatulla tavalla. Kun piilotat sarakkeet, virhesanomaa ei tule näyttöön.

Tapa 2: Muuta aktiivisen laskentataulukon kaikkien objektien ominaisuutta

Microsoftin tarjoamat ohjelmointiesimerkit ovat vain ohjeellisia, eikä niihin liity mitään nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan lukien oletettu takuu tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen sekä työkaluihin, joita käytetään prosessien luomisessa sekä virheiden jäljittämisessä ja korjaamisessa. Microsoftin tukipalvelun asiantuntijat voivat auttaa tietyn toiminnon toteuttamisessa, mutta he eivät muokkaa näitä esimerkkejä niiden kuvaamien toimintojen parantamiseksi eivätkä esitä ratkaisuja erityistarpeita varten.
Huomautus Seuraavan makron suorittaminen asettaa tavassa 1 mainitun ominaisuuden aktiivisen laskentataulukon kaikille objekteille. Koska tämä asetus aiheuttaa objektien koon muuttamisen, kun objektiin liittyvien rivien ja sarakkeiden kokoa muutetaan, tulokset saattavat olla odottamattomat, kun objektit näytetään laskentataulukossa. Harkitse tämän ongelman vaikutuksia, ennen kuin suoritat makron tiedostossasi.

Jos haluat muuttaa aktiivisen laskentataulukon kaikkien kommenttien ominaisuuden, suorita seuraava makro.
Sub Test()
Dim s As Shape
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 211769 – Viimeisin tarkistus: 25.2.2008 – Versio: 1

Palaute