Useiden rivien ja sarakkeiden muuntaminen sarakkeiksi ja riveiksi Excelissä

Tämän artikkelin Microsoft Excel 98 -sovellusta käsittelevä versio on 192357 .

Tämän artikkelin Microsoft Excel 97 -sovellusta käsittelevä versio on
116289 .

Yhteenveto

Kun käytät tämän artikkelin alussa lueteltuja Microsoft Excel -tuotteita, voit muuntaa useita rivejä ja sarakkeita sisältävät tiedot tietokantamuotoon (sarakemuotoon) laskentataulukkokaavan avulla.

Enemmän tietoa

Seuraavassa esimerkissä kunkin sarakkeen neljä riviä tietoja muunnetaan yhden rivin neljäksi sarakkeeksi tietoja (tietokantakentän ja tietueen asettelun mukaisiksi). Tämä on vastaava skenaario, joka kohdataan avattaessa osoitetarramuodossa olevia tietoja sisältävä laskentataulukko tai tekstitiedosto.

Esimerkki

 1. Kirjoita seuraavat tiedot uuteen laskentataulukkoon:
  A1: Smith, John
  A2: 111 Pine St.
  A3: San Diego, CA
  A4: (555) 128-549
  A5: Jones, Sue
  A6: 222 Oak Ln.
  A7: New York, NY
  A8: (555) 238-1845
  A9: Anderson, Tom
  A10: 333 Cherry Ave.
  A11: Chicago, IL
  A12: (555) 581-4914
 2. Kirjoita seuraava kaava soluun C1:
  =SIIRTYMÄ($A$1,(RIVI()-1)*4+KOKONAISLUKU((SARAKE()-3)),JAKOJ(SARAKE()-3,1))
 3. Täytä tämä kaava vaakasuunnassa sarakkeeseen F ja pystysuunnassa riviin 3.
 4. Säädä sarakkeiden kokoa tarvittaessa. Huomaa, että tiedot näytetään nyt soluissa C1 - F3 seuraavasti:

Smith, John 111 Pine St. San Diego, CA (555) 128-549
Jones, Sue 222 Oak Ln. New York, NY (555) 238-1845
Anderson, Tom 333 Cherry Ave. Chicago, IL (555) 581-4914
Kaava voidaan tulkita seuraavasti:
SIIRTYMÄ($A$1,(RIVI()-rivi_f)*joukon_rivit+KOKONAISLUKU((SARAKE()-sar_f)/joukon_sar), JAKOJ(SARAKE()-sar_f,joukon_sar))
Tässä:
 • rivi_f = tämän siirtymäkaavan rivinumero
 • sar_f = tämän siirtymäkaavan sarakenumero
 • joukon_rivit = yhden tietueen muodostavien rivien määrä
 • joukon_sar = tietosarakkeiden määrä
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 214024 – Viimeisin tarkistus: 24.2.2006 – Versio: 1

Palaute