Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows 2000:ssa

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Tämän artikkelin Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmää käsittelevä versio on 314054 .

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan, miten Windows-aikapalvelu määritetään Microsoft Windows Server 2000 -käyttöjärjestelmässä. Windows-aikapalvelu voidaan määrittää käyttämään sisäistä laitteistokelloa tai ulkoista aikalähdettä. Microsoft suosittelee sisäisen laitteistokellon käyttämistä.

Esittely

Windows sisältää Kerberos-todennusprotokollan vaatiman W32Time-aikapalvelutyökalun. Windows-aikapalvelun tehtävä on varmistaa, että kaikki organisaation tietokoneet, joissa on Windows 2000 tai uudempi käyttöjärjestelmäversio, käyttävät samaa aikaa. Windows-aikapalvelu käyttää hierarkkista hallintasuhdetta varmistaakseen, että käytössä on sama yhteinen aika. Se ei salli silmukoita.

Oletusarvon mukaan Windows-tietokoneet noudattavat seuraavaa hierarkiaa:
 • Kaikki asiakastietokoneet nimeävät todentavan toimialueen ohjauskoneen ajan määrittäväksi kumppanikseen.
 • Kaikki jäsenpalvelimet noudattavat samaa prosessia kuin asiakastietokoneet.
 • Toimialueen ohjauskoneet voivat nimetä toimialueen Operations Master -pääohjauskoneen ajan määrittäväksi kumppanikseen, mutta ne voivat käyttää toimialueen pääohjauskonetta kerroksen numeroinnin perusteella.
 • Kaikki toimialueen Operations Master -pääohjauskoneet noudattavat toimialueiden hierarkiaa ajan määrittävän kumppanin valinnassa.
Tässä hierarkiassa toimialuepuuryhmän päätason toimialueeseen kuuluvasta Operations Master -pääohjauskoneesta tulee organisaation hallitseva aikapalvelin. Microsoft suosittelee, että määrität hallitsevan aikapalvelimen hakemaan ajan laitteistolähteestä. Kun määrität hallitsevan aikapalvelimen synkronoitumaan Internet-aikalähteen kanssa, todennusta ei suoriteta. Microsoft suosittelee myös, että pienennät palvelinten ja erillisten asiakkaiden aikakorjausasetuksia. Näiden suositusten mukaan toimiminen tekee toimialueessasi käytettävästä ajasta tarkemman ja parantaa toimialueesi tietoturvaa.

Enemmän tietoa

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään sisäistä laitteistokelloa

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.

Microsoft suosittelee, että määrität hallitsevan aikapalvelimen hakemaan ajan laitteistolähteestä. Kun määrität hallitsevan aikapalvelimen synkronoitumaan Internet-aikalähteen kanssa, todennusta ei suoriteta. Voit määrittää Windows-aikapalvelun käyttämään sisäistä laitteistokelloa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella ReliableTimeSource-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 4. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
 5. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella LocalNTP-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 7. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
 8. Sulje Rekisterieditori.
 9. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Suorita seuraava komento kaikissa tietokoneissa aikapalvelinta lukuun ottamatta, jotta tietokoneiden ajat määritetään vastaamaan aikapalvelimen aikaa:

  w32tm -s
Huomautus Aikapalvelinta ei saa määrittää synkronoitumaan itsensä kanssa. Jos määrität aikapalvelimen synkronoimaan itsensä kanssa, sovelluslokiin kirjautuvat seuraavat tapahtumat:Saat lisätietoja w32tm-komennosta kirjoittamalla seuraavan komennon komentokehotteessa:

w32tm /?

Windows-aikapalvelun määrittäminen käyttämään ulkoista aikalähdettä

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää toimialuepuuryhmän päätason toimialueen Operations Master -pääohjauskoneen Windows-aikapalvelun tunnistamaan ulkoisen SNTP (Simple Network Time Protocol) -aikapalvelimen hallitsevaksi aikalähteeksi. Voit esimerkiksi käyttää Microsoftin aikapalvelinta (time.windows.com) ulkoisena SNTP-aikapalvelimena. Voit määrittää Windows-aikapalvelun käyttämään ulkoista SNTP-aikapalvelinta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Voit muuttaa palvelimen tyypiksi NTP:n seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella TYPE-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun NTP ja valitse sitten OK.
 3. Määritä palvelin luotettavaksi aikalähteeksi seuraavasti:
  1. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella ReliableTimeSource-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  2. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
 4. Määritä palvelimen LocalNTP-arvoksi 0 seuraavasti:
  1. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella LocalNTP-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  2. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 0 ja valitse sitten OK.
 5. Määritä aikalähteet seuraavasti:
  1. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella NtpServer-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  2. Kirjoita Muokkaa arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun Vertaiskoneet ja valitse sitten OK.

   Huomautus Vertaiskoneet on paikkamerkki välilyönnein erotetulle luettelolle vertaiskoneita, joista tietokone hakee aikaleimat. Jokaisen luettelossa olevan DNS-nimen on oltava yksilöllinen.
 6. Määritä aikakorjausasetus vain Windows 2000 Service Pack 4:ssä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella MaxAllowedClockErrInSecs-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun AikaSekunteina ja valitse sitten OK.

   Huomautus Aikasekunteina on paikkamerkki sen eron pituudelle sekunteina, joka paikallisen kellon ja NTP-palvelimesta vastaanotetun ajan välillä voi olla, jotta aikaa pidetään kelvollisena uutena aikana.

 7. Määritä kyselyaikaväli seuraavasti:
  1. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Napsauta oikeanpuoleisessa ruudussa hiiren kakkospainikkeella Period-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Kirjoita Muokkaa DWORD-arvoa -kohdassa Arvon data -ruutuun 24 ja valitse sitten OK.
 8. Sulje Rekisterieditori valitsemalla Tiedosto-valikosta Lopeta.
 9. Käynnistä Windows-aikapalvelu uudelleen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraava komento ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Suorita seuraava komento kaikissa tietokoneissa aikapalvelinta lukuun ottamatta, jotta tietokoneiden ajat määritetään vastaamaan aikapalvelimen aikaa:
  w32tm -s

SNTP käyttää oletusarvon mukaan UDP (User Datagram Protocol) -porttia 123. Jos tämä portti ei ole käytettävissä Internet-yhteyksille, et pysty synkronoimaan palvelimen aikaa Internetin SNTP-palvelinten kanssa. Luotettavaksi aikalähteeksi määritetty tietokone tunnistetaan Windows-aikapalvelun pääkoneeksi. Aikapalvelun pääkone on toimialueen hallitseva palvelin ja se on yleensä määritetty noutamaan aikatiedot ulkoisesta NTP-palvelimesta tai laitteesta. Aikapalvelin voidaan määrittää luotettavaksi aikalähteeksi, jolloin ajan lähettäminen toimialuehierarkiassa optimoidaan. Jos toimialueen ohjauskone on määritetty luotettavaksi aikalähteeksi, verkkokirjautumispalvelu ilmoittaa kyseisen toimialueen ohjauskoneen luotettavaksi aikalähteeksi kirjautuessaan verkkoon. Kun muut toimialueen ohjauskoneet etsivät aikalähdettä synkronointia varten, ne valitsevat ensin luotettavan lähteen, jos sellainen on käytettävissä.

Rekisteriavain HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period ohjaa, miten usein Windows-aikapalvelu synkronoidaan. Jos arvo on määritetty, sen on oltava jokin seuraavassa luettelossa olevista erityisistä arvoista:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Määrittää synkronoinnin tehtäväksi 45 minuutin välein, kunnes se onnistuu kerran, ja sen jälkeen tehtäväksi kerran päivässä.
 • 65532, "SpecialSkew" - Määrittää synkronoinnin tehtäväksi 45 minuutin välein, kunnes se onnistuu kolme kertaa, ja sen jälkeen tehtäväksi kahdeksan tunnin välein. Tämä on oletusasetus.
 • 65533, "Weekly" - Määrittää synkronoinnin tehtäväksi viikon välein.
 • 65534, "Tridaily" - Määrittää synkronoinnin tehtäväksi kolmen päivän välein.
 • 65535, "BiDaily" - Määrittää synkronoinnin tehtäväksi kahden päivän välein.
 • 0 - Määrittää NT5DS:n kohdalla synkronoinnin tehtäväksi 45 minuutin välein, kunnes se onnistuu kolme kertaa, ja sen jälkeen tehtäväksi kahdeksan tunnin välein. NTP:n kohdalla synkronointi tehdään kahdeksan tunnin välein.
 • taajuus - taajuus on se määrä, montako kertaa päivässä haluat synkronoida Windows-aikapalvelun. Jos haluat käyttää arvoa, joka ei ole jokin edellä luetelluista, sinun on käytettävä tätä asetusta.

Suositukset

Saat lisätietoja Windows-aikapalvelusta napsauttamalla seuraavia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

884776 Windows-aikapalvelun määrittäminen estämään suuret aikasiirtymät

816042 Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows Server 2003:ssa

314054 Hallitsevan aikapalvelimen määrittäminen Windows XP:ssäLisätietoja Windows Server 2003 -toimialuepuuryhmän Windows-aikapalvelusta on seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 216734 – Viimeisin tarkistus: 11.9.2011 – Versio: 1

Palaute