Outlookin automatisoiminen Visual Basicin avulla

Yhteenveto

Tässä artikkelissa esitellään, miten Microsoft Outlookia hallitaan ohjelmallisesti Visual Basicin automaation avulla. Esimerkki käsittelee yhteystietojen ja tapaamisten luomista sekä viestien lähettämistä Microsoft Outlookin objektimallin avulla.

Enemmän tietoa

Luo ja suorita esimerkki alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarvitset tämän mallin suorittamiseen käännöksen aikana sidotun viittauksen Microsoft Outlook -tyyppikirjastoon. Seuraavassa taulukossa on eri Microsoft Outlook -versioiden tyyppikirjastojen tiedostonimet:
Outlookin versioTyyppikirjaston esitystapa viittausluettelossaTiedostonimi
Outlook 97"Microsoft Outlook 8.0 -objektikirjasto"msoutl8.olb
msoutl8.olb"Microsoft Outlook 98 -objektikirjasto"msoutl85.olb
Outlook 2000"Microsoft Outlook 9.0 -objektikirjasto"msoutl9.olb
Outlook 2002"Microsoft Outlook 10.0 -objektikirjasto"msoutl.olb
Office Outlook 2003"Microsoft Outlook 11.0 -objektikirjasto"msoutl.olb

Automaatioesimerkin muodostaminen

 1. Käynnistä Visual Basic ja luo uusi normaali EXE-projekti.
 2. Valitse Projekti-valikosta Viittaukset ja valitse Microsoft Outlook.
 3. Lisää painike lomakkeeseen.
 4. Kaksoisnapsauta painiketta ja lisää sitten seuraava koodi:
   ' Käynnistä Outlook.
  ' Jos se on jo käynnissä, käytät samaa esiintymää...
  Dim olApp As Outlook.Application
  Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")

  ' Kirjaudu sisään. Ei haittaa, jos olet jo kirjautuneena ja ohjelma on käynnissä...
  Dim olNs As Outlook.NameSpace
  Set olNs = olApp.GetNamespace("MAPI")
  olNs.Logon

  ' Luo ja avaa uusi yhteystieto.
  Dim olItem As Outlook.ContactItem
  Set olItem = olApp.CreateItem(olContactItem)

  ' Määritä yhteystiedot...
  With olItem
  .FullName = "Jaakko Seppä"
  .Birthday = "15.9.1975"
  .CompanyName = "Microsoft"
  .HomeTelephoneNumber = "704-555-8888"
  .Email1Address = "someone@microsoft.com"
  .JobTitle = "Developer"
  .HomeAddress = "111 Main St." & vbCr & "Charlotte, NC 28226"
  End With

  ' Tallenna yhteystieto...
  olItem.Save

  ' Luo uusi tapaaminen.
  Dim olAppt As Outlook.AppointmentItem
  Set olAppt = olApp.CreateItem(olAppointmentItem)

  ' Määritä alkamisaika kahden minuutin päähän tästä hetkestä...
  olAppt.Start = Now() + (2# / 24# / 60#)

  ' Määritä muut tapaamisen tiedot...
  With olAppt
  .Duration = 60
  .Subject = "Tapaaminen suunnitelmaa varten..."
  .Body = "Tapaaminen henkilön " & olItem.FullName & " kanssa suunnitelmaa varten."
  .Location = "Kotitoimisto"
  .ReminderMinutesBeforeStart = 1
  .ReminderSet = True
  End With

  ' Tallenna tapaaminen...
  olAppt.Save

  ' Lähetä viesti uudelle yhteyshenkilölle.
  Dim olMail As Outlook.MailItem
  Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
  ' Täytä viestin tiedot ja lähetä viesti...
  olMail.To = olItem.Email1Address
  olMail.Subject = "Tapaamisesta..."
  olMail.Body = _
  "Hyvä" & olItem.FirstName & ", " & vbCr & vbCr & vbTab & _
  "Nähdään parin minuutin päästä." & vbCr & vbCr & _
  "Muuten, lisäsin sinut yhteystietoluettelooni."
  olMail.Send

  ' Siivotaan...
  MsgBox "Kaikki on valmista...", vbMsgBoxSetForeground
  olNS.Logoff
  Set olNs = Nothing
  Set olMail = Nothing
  Set olAppt = Nothing
  Set olItem = Nothing
  Set olApp = Nothing
 5. Suorita projekti ja suorita koodi napsauttamalla sitten painiketta.
Kun koodi on suoritettu, sinulla on uusi yhteyshenkilö nimeltä "Jaakko Seppä", tapaaminen ajoitettu kahden minuutin päähän, muistutus määritetty minuutin päähän ja osoitteeseen someone@microsoft.com on lähetetty viesti. Koska lisäsit yhteyshenkilösi syntymäpäiväksi 15.9., Outlookin kalenteriisi lisättiin toistuva tapahtuma muistuttamaan sinua kyseisestä päivästä.

Outlook 2002:ssa on kaksi uutta valintaikkunaa: varoitus sinulle, että ohjelma yrittää käyttää Outlookiin tallentamiasi sähköpostiosoitteita, ja kysymys sen sallimisesta, sekä toinen sanoma, joka ilmoittaa ohjelman yrittävän lähettää sähköpostia. Tämä ominaisuus suojaa siltä, että virus lähettäisi sähköpostia järjestelmässä käyttäjän tietämättä.

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

290500 Outlook 2002:n sovelluskehittäjille tarkoitettujen tietoturvaominaisuuksien kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Suositukset

Saat lisätietoja Outlookin ohjelmointiresursseista napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

166368 Mukautettujen lomakkeiden ja ohjelmoinnin resurssit Outlook 97:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

180826 Mukautettujen lomakkeiden ja ohjelmoinnin resurssit Outlook 98:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

271225 Mukautettujen lomakkeiden ja ohjelmoinnin resurssit Outlook 2000:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

287531 Luettelo Outlook 2002:n mukautettujen lomakkeiden ja ohjelmoinnin resursseista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

313802 Yhteystietojen noutaminen Outlookin objektimallin avulla Visual Basic .NETissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

313788 Tapaamisen luominen Outlookin objektimallin avulla Microsoft Visual Basic .NETissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 220595 – Viimeisin tarkistus: 2.2.2006 – Versio: 1

Palaute