Windows-tiedostonsuojauksen rekisteriasetukset

Yhteenveto

Seuraava rekisteriavain on Windows-tiedostonsuojauksen ja järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun rekisteriasetusten ensisijainen sijainti:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Lisäksi Windows-tiedostonsuojauksen ja järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun asetukset saattavat sijaita myös seuraavassa rekisteriavaimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection

Enemmän tietoa

Kun Windows käynnistyy, Windows-tiedostonsuojauspalvelu synkronoi (kopioi) tiedostonsuojausasetukset rekisteriavaimesta
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
seuraavaan rekisteriavaimeen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Tämän vuoksi, jos jokin seuraavista arvoista on HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection -avaimessa, ne ohittavat samat HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon -avaimessa olevat arvot.

Oletusarvon mukaan näitä asetuksia saavat muokata ainoastaan käyttäjät, joilla on Järjestelmänvalvojan tai Järjestelmän oikeudet.

Rekisteriarvot

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = käytössä (oletus)
1 = poistettu käytöstä, kehote käynnistyksen yhteydessä ottaa uudelleen käyttöön
2 = poistettu käytöstä vain seuraavassa käynnistyksessä, ei kehotetta ottaa uudelleen käyttöön
4 = käytössä, ponnahdusikkunat poistettu käytöstä


HUOMAUTUS: Asetukset 1 ja 2: Jotta nämä asetukset olisivat käytettävissä, ytimen virheenkorjaus on kytkettävä. Jos ytimen virheenkorjausta ei ole kytketty, Windows-tiedostonsuojausta ei voi poistaa käytöstä.


SFCScan (REG_DWORD)

0 = älä tarkista suojattuja tiedostoja käynnistyksen yhteydessä (oletus)
1 = tarkista suojatut tiedostot kunkin käynnistyksen yhteydessä
2 = tarkista suojatut tiedostot kerran

SFCQuota (REG_DWORD)

n = dllcache-kiintiön koko megatavuina (oletus on 0xffffffff eli noin 300 megatavua)
FFFFFFFF = sijoita kaikki suojatut järjestelmätiedostot paikallisen kiintolevyn välimuistiin

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Polku = dllcache-kansion paikallinen sijainti tai verkkosijainti (oletus on %SystemRoot%\System32)

HUOMAUTUS: Dllcache-kansion jaettuja verkkoresursseja ei enää tueta.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = Järjestelmätiedostojen tarkistuksen edistymismittaria ei näytetä (oletus)
1 = Järjestelmätiedostojen tarkistuksen edistymismittari näytetään

HUOMAUTUS: Windows 2000 -lähdetiedostojen sijaintitiedot on tallennettu seuraavaan rekisterisijaintiin. Niitä voidaan muokata niin, että asemakirjain osoittaa asemaan, jossa asennustiedostojen I386-apukansio sijaitsee, tai rekisterin SourcePath-avo voidaan muuttaa osoittamaan UNC (Universal Naming Convention) -polkuun yhdistetyn verkkoaseman sijaan.

SourcePath-arvo sijaitsee seuraavassa rekisteriavaimessa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Esimerkki:

Jos I386-kansion polku on C:\I386, SourcePath-arvo on C:\.

Jos I386-kansion polku on \\PalvelinA\w2kflat\I386, SourcePath-arvo on \\PalvelinA\W2KFlat.

Kun tietokone on käynnistetty uudelleen, WFP ja SFC /SCANNOW käyttävät uutta lähdepolkua eivätkä pyydä Windows 2000 -asennuksen CD-levyä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 222473 – Viimeisin tarkistus: 26.1.2006 – Versio: 1

Palaute